VariabelnamnFrågelydelseVariabelbeskrivningVärdemängdTilläggsinformation
SubjectKeyPersonnummervarchar(18)
ÅÅÅÅMMDD-NNNN
SubjectIDUnik identifierare för patienten i registretint
DateOfDeathDödsdatumdatetime
ÅÅÅÅ-MM-DD
DateCorrectnessNoggrannhet av dödsdatumsmallint0=Datum är okänt och har ersatts med datum då kontroll gjordes,
1=Månad och dag är okända och har ersatts med motsvarande från datum då kontroll gjordes,
2=Dag är okänd och har ersatts med motsvarande från datum då kontroll gjordes,
3=Komplett datum
StatusDateStatusdatumdatetime
ÅÅÅÅ-MM-DD
StatusCodeStatuskodvarchar(2)AV=Avliden,
UV=Utflyttad
Inj_UnitKlinik vid skadetillfälleKlinik vid skadetillfälleint
4=Eksjö,
5=Eskilstuna,
8=Gävle,
12=Karolinska/Huddinge,
14=Jönköping,
15=Kalmar,
17=Karlstad,
18=Karolinska/Solna,
21=Linköping,
26=Göteborg/Mölndal (SU),
29=Skövde,
31=Södersjukhuset,
33=Uddevalla/NÄL,
35=Uppsala,
36=Varberg,
38=Västervik,
39=Västerås,
43=Örebro/Karlskoga/Lindesberg,
44=Östersund,
46=Lidköping,
49=Hudiksvall,
52=Aleris Bollnäs,
62=Värnamo,
63=Kungälv,
66=Alingsås,
126=Sunderbyn/Piteå,
999=Registercentrum,
1000=Borås,
1001=Handkirurgen SU,
1003=Danderyd,
1004=Falun,
1005=Norrköping,
1006=Nyköping,
1007=Skånes Universitetssjukhus,
1008=Drottning Silvias Barnsjukhus SU,
1009=Torsby,
1010=Mora,
1011=Visby,
1012=Karlskrona,
1013=Astrid Lindgrens barnsjukhus,
1014=Gällivare,
1015=Umeå,
1016=Capio S:t Göran,
1017=Ljungby,
1018=Växjö,
1019=Kristianstad,
1021=Ystad,
1022=Halmstad,
1023=Arvika,
1024=Södertälje,
1025=Skellefteå,
1026=Bollnäs,
1027=Norrtälje,
1028=Sundsvall,
1029=Lycksele,
1030=Helsingborg,
1031=Sollefteå,
1032=Örnsköldsvik,
1033=Handkirurgen Umeå
Inj_AgeÅlder vid skadetillfälleÅlder vid skadetillfälleintBeräkningsskript:
//# target=server
return Global.CalculateAge(Subject.SubjectKey,Current.Inj_Dat);


Inj_SexKönKönint
1=Man,
2=Kvinna
Beräkningsskript:
//# target=server
if (History === null || Subject.SubjectKey === null)
return null;
return Global.CalculateSex(Subject.SubjectKey);


Inj_DatSkadedatumSkadedatumsmalldatetime
ÅÅÅÅ-MM-DD
Valideringsskript:
var injDat=Current.Inj_Dat;
var minDat='2011-01-01';
if(injDat<minDat)
return 'Skadedatum får inte vara tidigare än ' + minDat;
var fractForms=Global.ChildrenOf(Current, History);
var i=0;
var j=0;
var treatForms;
for (i = 0; i < fractForms.length; i++) {
var fractForm=fractForms[i];
if(fractForm.Fx_XrayDat && fractForm.Fx_XrayDat < injDat ){
return 'Skadedatum kan inte vara senare än något röntgendatum';
}
treatForms=Global.ChildrenOf(fractForms[i], History);
for (j = 0; j < treatForms.length; j++) {
if(treatForms[j].Trt_Dat<injDat){
return 'Skadedatum kan inte vara senare än något behandlingsdatum';
}
}
}
return true;


Förklaring:
Det datum då skada inträffade eller om exakt datum är okänt ange troligt skadedatum. Om datum är helt okänt så mata in datum för första kontakt.

Inj_CauseSkadeorsakSkadeorsakvarchar
M84.3=Stressfraktur,
M84.4=Patologisk fraktur,
M84.4-a=Patologisk fraktur: Primärtumör okänd,
M84.4-b=Patologisk fraktur: Primärtumör i bröst,
M84.4-c=Patologisk fraktur: Primärtumör i prostata,
M84.4-d=Patologisk fraktur: Primärtumör i njure,
M84.4-e=Patologisk fraktur: Primärtumör i lunga,
M84.4-f=Patologisk fraktur: Myelom,
M84.4-g=Annan primärtumör,
M84.8=Spontanfraktur,
V01=Transportolycka - Fotgängare (kollision med cykel),
V02=Transportolycka - Fotgängare (kollision med MC, moped),
V03=Transportolycka - Fotgängare (kollision med bil,
V04=Transportolycka - Fotgängare (kollision med lastbil, buss),
V05=Transportolycka - Fotgängare (kollision med tåg),
V06=Transportolycka - Fotgängare (kollision med häst m ryttare, spårvagn, ej motor),
V09.2=Transportolycka - Fotgängare (motorfordon),
V09.3=Transportolycka - Fotgängare (ospec ofall),
V10.3=Transportolycka - Cyklist (kollision med fotgängare, djur) vid av/på-stigning,
V10.4=Transportolycka - Cyklist (kollision med fotgängare, djur) förare,
V10.5=Transportolycka - Cyklist (kollision med fotgängare, djur) passagerare,
V10.9=Transportolycka - Cyklist (kollision med fotgängare, djur) ospec förare/passagerare,
V11.3=Transportolycka - Cyklist (kollision med cykel) vid av/på-stigning,
V11.4=Transportolycka - Cyklist (kollision med cykel) förare,
V11.5=Transportolycka - Cyklist (kollision med cykel) passagerare,
V11.9=Transportolycka - Cyklist (kollision med cykel) ospec förare/passagerare,
V12.3=Transportolycka - Cyklist (kollision med MC, moped) vid av/på-stigning,
V12.4=Transportolycka - Cyklist (kollision med MC, moped) förare,
V12.5=Transportolycka - Cyklist (kollision med MC, moped) passagerare,
V12.9=Transportolycka - Cyklist (kollision med MC, moped) ospec förare/passagerare,
V13.3=Transportolycka - Cyklist (kollision med bil) vid av/på-stigning,
V13.4=Transportolycka - Cyklist (kollision med bil) förare,
V13.5=Transportolycka - Cyklist (kollision med bil) passagerare,
V13.9=Transportolycka - Cyklist (kollision med bil) ospec förare/passagerare,
V14.3=Transportolycka - Cyklist (kollision med lastbil, buss) vid av/på-stigning,
V14.4=Transportolycka - Cyklist (kollision med lastbil, buss) förare,
V14.5=Transportolycka - Cyklist (kollision med lastbil, buss) passagerare,
V14.9=Transportolycka - Cyklist (kollision med lastbil, buss) ospec förare/passagerare,
V15.3=Transportolycka - Cyklist (kollision med tåg) vid av/på-stigning,
V15.4=Transportolycka - Cyklist (kollision med tåg) förare,
V15.5=Transportolycka - Cyklist (kollision med tåg) passagerare,
V15.9=Transportolycka - Cyklist (kollision med tåg) ospec förare/passagerare,
V16.3=Transportolycka - Cyklist (kollision med häst m ryttare, spårvagn, ej motor) vid av/på-stigning,
V16.4=Transportolycka - Cyklist (kollision med häst m ryttare, spårvagn, ej motor) förare,
V16.5=Transportolycka - Cyklist (kollision med häst m ryttare, spårvagn, ej motor) passagerare,
V16.9=Transportolycka - Cyklist (kollision med häst m ryttare, spårvagn, ej motor) ospec förare/passagerare,
V17.3=Transportolycka - Cyklist (kollision med fast föremål) vid av/på-stigning,
V17.4=Transportolycka - Cyklist (kollision med fast föremål) förare,
V17.5=Transportolycka - Cyklist (kollision med fast föremål) passagerare,
V17.9=Transportolycka - Cyklist (kollision med fast föremål) ospec förare/passagerare,
V18.3=Transportolycka - Cyklist (vurpa, ej kollision) vid av/på-stigning,
V18.4=Transportolycka - Cyklist (vurpa, ej kollision) förare,
V18.5=Transportolycka - Cyklist (vurpa, ej kollision) passagerare,
V18.9=Transportolycka - Cyklist (vurpa, ej kollision) ospec förare/passagerare,
V19.4=Transportolycka - Cyklist (förare, kollision med motorfordon),
V19.5=Transportolycka - Cyklist (passagerare, kollision med motorfordon),
V19.6=Transportolycka - Cyklist (ospec förare el passagerare, kollision med motorfordon),
V19.9=Transportolycka - Cyklist (ospec ofall),
V20.3=Transportolycka - Motorcyklist (kollision med fotgängare, djur) vid av/på-stigning,
V20.4=Transportolycka - Motorcyklist (kollision med fotgängare, djur) förare,
V20.5=Transportolycka - Motorcyklist (kollision med fotgängare, djur) passagerare,
V20.9=Transportolycka - Motorcyklist (kollision med fotgängare, djur) ospec förare/passagerare,
V21.3=Transportolycka - Motorcyklist (kollision med cykel) vid av/på-stigning,
V21.4=Transportolycka - Motorcyklist (kollision med cykel) förare,
V21.5=Transportolycka - Motorcyklist (kollision med cykel) passagerare,
V21.9=Transportolycka - Motorcyklist (kollision med cykel) ospec förare/passagerare,
V22.3=Transportolycka - Motorcyklist (kollision med MC, moped) vid av/på-stigning,
V22.4=Transportolycka - Motorcyklist (kollision med MC, moped) förare,
V22.5=Transportolycka - Motorcyklist (kollision med MC, moped) passagerare,
V22.9=Transportolycka - Motorcyklist (kollision med MC, moped) ospec förare/passagerare,
V23.3=Transportolycka - Motorcyklist (kollision med bil) vid av/på-stigning,
V23.4=Transportolycka - Motorcyklist (kollision med bil) förare,
V23.5=Transportolycka - Motorcyklist (kollision med bil) passagerare,
V23.9=Transportolycka - Motorcyklist (kollision med bil) ospec förare/passagerare,
V24.3=Transportolycka - Motorcyklist (kollision med lastbil, buss) vid av/på-stigning,
V24.4=Transportolycka - Motorcyklist (kollision med lastbil, buss) förare,
V24.5=Transportolycka - Motorcyklist (kollision med lastbil, buss) passagerare,
V24.9=Transportolycka - Motorcyklist (kollision med lastbil, buss) ospec förare/passagerare,
V25.3=Transportolycka - Motorcyklist (kollision med tåg) vid av/på-stigning,
V25.4=Transportolycka - Motorcyklist (kollision med tåg) förare,
V25.5=Transportolycka - Motorcyklist (kollision med tåg) passagerare,
V25.9=Transportolycka - Motorcyklist (kollision med tåg) ospec förare/passagerare,
V26.3=Transportolycka - Motorcyklist (kollision med häst m ryttare, spårvagn, ej motor) vid av/på-stigning,
V26.4=Transportolycka - Motorcyklist (kollision med häst m ryttare, spårvagn, ej motor) förare,
V26.5=Transportolycka - Motorcyklist (kollision med häst m ryttare, spårvagn, ej motor) passagerare,
V26.9=Transportolycka - Motorcyklist (kollision med häst m ryttare, spårvagn, ej motor) ospec förare/passagerare,
V27.3=Transportolycka - Motorcyklist (kollision med fast föremål) vid av/på-stigning,
V27.4=Transportolycka - Motorcyklist (kollision med fast föremål) förare,
V27.5=Transportolycka - Motorcyklist (kollision med fast föremål) passagerare,
V27.9=Transportolycka - Motorcyklist (kollision med fast föremål) ospec förare/passagerare,
V28.3=Transportolycka - Motorcyklist (vurpa, ej kollision) vid av/på-stigning,
V28.4=Transportolycka - Motorcyklist (vurpa, ej kollision) förare,
V28.5=Transportolycka - Motorcyklist (vurpa, ej kollision) passagerare,
V28.9=Transportolycka - Motorcyklist (vurpa, ej kollision) ospec förare/passagerare,
V29.4=Transportolycka - Motorcyklist (förare, kollision med motorfordon),
V29.5=Transportolycka - Motorcyklist (passagerare, kollision med motorfordon),
V29.6=Transportolycka - Motorcyklist (ospec förare el passagerare, kollision med motorfordon),
V29.9=Transportolycka - Motorcyklist (ospec ofall),
V30.4=Transportolycka - Trehjuling (kollision med fotgängare, djur) vid av/på-stigning,
V30.5=Transportolycka - Trehjuling (kollision med fotgängare, djur) förare,
V30.6=Transportolycka - Trehjuling (kollision med fotgängare, djur) passagerare,
V30.9=Transportolycka - Trehjuling (kollision med fotgängare, djur) ospec förare/passagerare,
V31.4=Transportolycka - Trehjuling (kollision med cykel) vid av/på-stigning,
V31.5=Transportolycka - Trehjuling (kollision med cykel) förare,
V31.6=Transportolycka - Trehjuling (kollision med cykel) passagerare,
V31.9=Transportolycka - Trehjuling (kollision med cykel) ospec förare/passagerare,
V32.4=Transportolycka - Trehjuling (kollision med MC, moped) vid av/på-stigning,
V32.5=Transportolycka - Trehjuling (kollision med MC, moped) förare,
V32.6=Transportolycka - Trehjuling (kollision med MC, moped) passagerare,
V32.9=Transportolycka - Trehjuling (kollision med MC, moped) ospec förare/passagerare,
V33.4=Transportolycka - Trehjuling (kollision med bil) vid av/på-stigning,
V33.5=Transportolycka - Trehjuling (kollision med bil) förare,
V33.6=Transportolycka - Trehjuling (kollision med bil) passagerare,
V33.9=Transportolycka - Trehjuling (kollision med bil) ospec förare/passagerare,
V34.4=Transportolycka - Trehjuling (kollision med lastbil, buss) vid av/på-stigning,
V34.5=Transportolycka - Trehjuling (kollision med lastbil, buss) förare,
V34.6=Transportolycka - Trehjuling (kollision med lastbil, buss) passagerare,
V34.9=Transportolycka - Trehjuling (kollision med lastbil, buss) ospec förare/passagerare,
V35.4=Transportolycka - Trehjuling (kollision med tåg) vid av/på-stigning,
V35.5=Transportolycka - Trehjuling (kollision med tåg) förare,
V35.6=Transportolycka - Trehjuling (kollision med tåg) passagerare,
V35.9=Transportolycka - Trehjuling (kollision med tåg) ospec förare/passagerare,
V36.4=Transportolycka - Trehjuling (kollision med häst m ryttare, spårvagn, ej motor) vid av/på-stigning,
V36.5=Transportolycka - Trehjuling (kollision med häst m ryttare, spårvagn, ej motor) förare,
V36.6=Transportolycka - Trehjuling (kollision med häst m ryttare, spårvagn, ej motor) passagerare,
V36.9=Transportolycka - Trehjuling (kollision med häst m ryttare, spårvagn, ej motor) ospec förare/passagerare,
V37.4=Transportolycka - Trehjuling (kollision med fast föremål) vid av/på-stigning,
V37.5=Transportolycka - Trehjuling (kollision med fast föremål) förare,
V37.6=Transportolycka - Trehjuling (kollision med fast föremål) passagerare,
V37.9=Transportolycka - Trehjuling (kollision med fast föremål) ospec förare/passagerare,
V38.4=Transportolycka - Trehjuling (vurpa, ej kollision) vid av/på-stigning,
V38.5=Transportolycka - Trehjuling (vurpa, ej kollision) förare,
V38.6=Transportolycka - Trehjuling (vurpa, ej kollision) passagerare,
V38.9=Transportolycka - Trehjuling (vurpa, ej kollision) ospec förare/passagerare,
V39.4=Transportolycka - Trehjuling (förare, kollision med motorfordon),
V39.5=Transportolycka - Trehjuling (passagerare, kollision med motorfordon),
V39.6=Transportolycka - Trehjuling (ospec förare el passagerare, kollision med motorfordon),
V39.9=Transportolycka - Trehjuling (ospec ofall),
V40.4=Transportolycka - Personbil (kollision med fotgängare, djur) vid av/på-stigning,
V40.5=Transportolycka - Personbil (kollision med fotgängare, djur) förare,
V40.6=Transportolycka - Personbil (kollision med fotgängare, djur) passagerare,
V40.9=Transportolycka - Personbil (kollision med fotgängare, djur) ospec förare/passagerare,
V41.4=Transportolycka - Personbil (kollision med cykel) vid av/på-stigning,
V41.5=Transportolycka - Personbil (kollision med cykel) förare,
V41.6=Transportolycka - Personbil (kollision med cykel) passagerare,
V41.9=Transportolycka - Personbil (kollision med cykel) ospec förare/passagerare,
V42.4=Transportolycka - Personbil (kollision med MC, moped) vid av/på-stigning,
V42.5=Transportolycka - Personbil (kollision med MC, moped) förare,
V42.6=Transportolycka - Personbil (kollision med MC, moped) passagerare,
V42.9=Transportolycka - Personbil (kollision med MC, moped) ospec förare/passagerare,
V43.4=Transportolycka - Personbil (kollision med bil) vid av/på-stigning,
V43.5=Transportolycka - Personbil (kollision med bil) förare,
V43.6=Transportolycka - Personbil (kollision med bil) passagerare,
V43.9=Transportolycka - Personbil (kollision med bil) ospec förare/passagerare,
V44.4=Transportolycka - Personbil (kollision med lastbil, buss) vid av/på-stigning,
V44.5=Transportolycka - Personbil (kollision med lastbil, buss) förare,
V44.6=Transportolycka - Personbil (kollision med lastbil, buss) passagerare,
V44.9=Transportolycka - Personbil (kollision med lastbil, buss) ospec förare/passagerare,
V45.4=Transportolycka - Personbil (kollision med tåg) vid av/på-stigning,
V45.5=Transportolycka - Personbil (kollision med tåg) förare,
V45.6=Transportolycka - Personbil (kollision med tåg) passagerare,
V45.9=Transportolycka - Personbil (kollision med tåg) ospec förare/passagerare,
V46.4=Transportolycka - Personbil (kollision med häst m ryttare, spårvagn, ej motor) vid av/på-stigning,
V46.5=Transportolycka - Personbil (kollision med häst m ryttare, spårvagn, ej motor) förare,
V46.6=Transportolycka - Personbil (kollision med häst m ryttare, spårvagn, ej motor) passagerare,
V46.9=Transportolycka - Personbil (kollision med häst m ryttare, spårvagn, ej motor) ospec förare/passagerare,
V47.4=Transportolycka - Personbil (kollision med fast föremål) vid av/på-stigning,
V47.5=Transportolycka - Personbil (kollision med fast föremål) förare,
V47.6=Transportolycka - Personbil (kollision med fast föremål) passagerare,
V47.9=Transportolycka - Personbil (kollision med fast föremål) ospec förare/passagerare,
V48.4=Transportolycka - Personbil (vurpa, ej kollision) vid av/på-stigning,
V48.5=Transportolycka - Personbil (vurpa, ej kollision) förare,
V48.6=Transportolycka - Personbil (vurpa, ej kollision) passagerare,
V48.9=Transportolycka - Personbil (vurpa, ej kollision) ospec förare/passagerare,
V49.4=Transportolycka - Personbil (förare, kollision med motorfordon),
V49.5=Transportolycka - Personbil (passagerare, kollision med motorfordon),
V49.6=Transportolycka - Personbil (ospec förare el passagerare, kollision med motorfordon),
V49.9=Transportolycka - Personbil (ospec ofall),
V50.4=Transportolycka - Lätt lastbil (kollision med fotgängare, djur) vid av/på-stigning,
V50.5=Transportolycka - Lätt lastbil (kollision med fotgängare, djur) förare,
V50.6=Transportolycka - Lätt lastbil (kollision med fotgängare, djur) passagerare,
V50.9=Transportolycka - Lätt lastbil (kollision med fotgängare, djur) ospec förare/passagerare,
V51.4=Transportolycka - Lätt lastbil (kollision med cykel) vid av/på-stigning,
V51.5=Transportolycka - Lätt lastbil (kollision med cykel) förare,
V51.6=Transportolycka - Lätt lastbil (kollision med cykel) passagerare,
V51.9=Transportolycka - Lätt lastbil (kollision med cykel) ospec förare/passagerare,
V52.4=Transportolycka - Lätt lastbil (kollision med MC, moped) vid av/på-stigning,
V52.5=Transportolycka - Lätt lastbil (kollision med MC, moped) förare,
V52.6=Transportolycka - Lätt lastbil (kollision med MC, moped) passagerare,
V52.9=Transportolycka - Lätt lastbil (kollision med MC, moped) ospec förare/passagerare,
V53.4=Transportolycka - Lätt lastbil (kollision med bil) vid av/på-stigning,
V53.5=Transportolycka - Lätt lastbil (kollision med bil) förare,
V53.6=Transportolycka - Lätt lastbil (kollision med bil) passagerare,
V53.9=Transportolycka - Lätt lastbil (kollision med bil) ospec förare/passagerare,
V54.4=Transportolycka - Lätt lastbil (kollision med lastbil, buss) vid av/på-stigning,
V54.5=Transportolycka - Lätt lastbil (kollision med lastbil, buss) förare,
V54.6=Transportolycka - Lätt lastbil (kollision med lastbil, buss) passagerare,
V54.9=Transportolycka - Lätt lastbil (kollision med lastbil, buss) ospec förare/passagerare,
V55.4=Transportolycka - Lätt lastbil (kollision med tåg) vid av/på-stigning,
V55.5=Transportolycka - Lätt lastbil (kollision med tåg) förare,
V55.6=Transportolycka - Lätt lastbil (kollision med tåg) passagerare,
V55.9=Transportolycka - Lätt lastbil (kollision med tåg) ospec förare/passagerare,
V56.4=Transportolycka - Lätt lastbil (kollision med häst m ryttare, spårvagn, ej motor) vid av/på-stigning,
V56.5=Transportolycka - Lätt lastbil (kollision med häst m ryttare, spårvagn, ej motor) förare,
V56.6=Transportolycka - Lätt lastbil (kollision med häst m ryttare, spårvagn, ej motor) passagerare,
V56.9=Transportolycka - Lätt lastbil (kollision med häst m ryttare, spårvagn, ej motor) ospec förare/passagerare,
V57.4=Transportolycka - Lätt lastbil (kollision med fast föremål) vid av/på-stigning,
V57.5=Transportolycka - Lätt lastbil (kollision med fast föremål) förare,
V57.6=Transportolycka - Lätt lastbil (kollision med fast föremål) passagerare,
V57.9=Transportolycka - Lätt lastbil (kollision med fast föremål) ospec förare/passagerare,
V58.4=Transportolycka - Lätt lastbil (vurpa, ej kollision) vid av/på-stigning,
V58.5=Transportolycka - Lätt lastbil (vurpa, ej kollision) förare,
V58.6=Transportolycka - Lätt lastbil (vurpa, ej kollision) passagerare,
V58.9=Transportolycka - Lätt lastbil (vurpa, ej kollision) ospec förare/passagerare,
V59.4=Transportolycka - Lätt lastbil (förare, kollision med motorfordon),
V59.5=Transportolycka - Lätt lastbil (passagerare, kollision med motorfordon),
V59.6=Transportolycka - Lätt lastbil (ospec förare el passagerare, kollision med motorfordon),
V59.9=Transportolycka - Lätt lastbil (ospec ofall),
V60.4=Transportolycka - Tung lastbil (kollision med fotgängare, djur) vid av/på-stigning,
V60.5=Transportolycka - Tung lastbil (kollision med fotgängare, djur) förare,
V60.6=Transportolycka - Tung lastbil (kollision med fotgängare, djur) passagerare,
V60.9=Transportolycka - Tung lastbil (kollision med fotgängare, djur) ospec förare/passagerare,
V61.4=Transportolycka - Tung lastbil (kollision med cykel) vid av/på-stigning,
V61.5=Transportolycka - Tung lastbil (kollision med cykel) förare,
V61.6=Transportolycka - Tung lastbil (kollision med cykel) passagerare,
V61.9=Transportolycka - Tung lastbil (kollision med cykel) ospec förare/passagerare,
V62.4=Transportolycka - Tung lastbil (kollision med MC, moped) vid av/på-stigning,
V62.5=Transportolycka - Tung lastbil (kollision med MC, moped) förare,
V62.6=Transportolycka - Tung lastbil (kollision med MC, moped) passagerare,
V62.9=Transportolycka - Tung lastbil (kollision med MC, moped) ospec förare/passagerare,
V63.4=Transportolycka - Tung lastbil (kollision med bil) vid av/på-stigning,
V63.5=Transportolycka - Tung lastbil (kollision med bil) förare,
V63.6=Transportolycka - Tung lastbil (kollision med bil) passagerare,
V63.9=Transportolycka - Tung lastbil (kollision med bil) ospec förare/passagerare,
V64.4=Transportolycka - Tung lastbil (kollision med lastbil, buss) vid av/på-stigning,
V64.5=Transportolycka - Tung lastbil (kollision med lastbil, buss) förare,
V64.6=Transportolycka - Tung lastbil (kollision med lastbil, buss) passagerare,
V64.9=Transportolycka - Tung lastbil (kollision med lastbil, buss) ospec förare/passagerare,
V65.4=Transportolycka - Tung lastbil (kollision med tåg) vid av/på-stigning,
V65.5=Transportolycka - Tung lastbil (kollision med tåg) förare,
V65.6=Transportolycka - Tung lastbil (kollision med tåg) passagerare,
V65.9=Transportolycka - Tung lastbil (kollision med tåg) ospec förare/passagerare,
V66.4=Transportolycka - Tung lastbil (kollision med häst m ryttare, spårvagn, ej motor) vid av/på-stigning,
V66.5=Transportolycka - Tung lastbil (kollision med häst m ryttare, spårvagn, ej motor) förare,
V66.6=Transportolycka - Tung lastbil (kollision med häst m ryttare, spårvagn, ej motor) passagerare,
V66.9=Transportolycka - Tung lastbil (kollision med häst m ryttare, spårvagn, ej motor) ospec förare/passagerare,
V67.4=Transportolycka - Tung lastbil (kollision med fast föremål) vid av/på-stigning,
V67.5=Transportolycka - Tung lastbil (kollision med fast föremål) förare,
V67.6=Transportolycka - Tung lastbil (kollision med fast föremål) passagerare,
V67.9=Transportolycka - Tung lastbil (kollision med fast föremål) ospec förare/passagerare,
V68.4=Transportolycka - Tung lastbil (vurpa, ej kollision) vid av/på-stigning,
V68.5=Transportolycka - Tung lastbil (vurpa, ej kollision) förare,
V68.6=Transportolycka - Tung lastbil (vurpa, ej kollision) passagerare,
V68.9=Transportolycka - Tung lastbil (vurpa, ej kollision) ospec förare/passagerare,
V69.4=Transportolycka - Tung lastbil (förare, kollision med motorfordon),
V69.5=Transportolycka - Tung lastbil (passagerare, kollision med motorfordon),
V69.6=Transportolycka - Tung lastbil (ospec förare el passagerare, kollision med motorfordon),
V69.9=Transportolycka - Tung lastbil (ospec ofall),
V70.4=Transportolycka - Buss (kollision med fotgängare, djur) vid av/på-stigning,
V70.5=Transportolycka - Buss (kollision med fotgängare, djur) förare,
V70.6=Transportolycka - Buss (kollision med fotgängare, djur) passagerare,
V70.9=Transportolycka - Buss (kollision med fotgängare, djur) ospec förare/passagerare,
V71.4=Transportolycka - Buss (kollision med cykel) vid av/på-stigning,
V71.5=Transportolycka - Buss (kollision med cykel) förare,
V71.6=Transportolycka - Buss (kollision med cykel) passagerare,
V71.9=Transportolycka - Buss (kollision med cykel) ospec förare/passagerare,
V72.4=Transportolycka - Buss (kollision med MC, moped) vid av/på-stigning,
V72.5=Transportolycka - Buss (kollision med MC, moped) förare,
V72.6=Transportolycka - Buss (kollision med MC, moped) passagerare,
V72.9=Transportolycka - Buss (kollision med MC, moped) ospec förare/passagerare,
V73.4=Transportolycka - Buss (kollision med bil) vid av/på-stigning,
V73.5=Transportolycka - Buss (kollision med bil) förare,
V73.6=Transportolycka - Buss (kollision med bil) passagerare,
V73.9=Transportolycka - Buss (kollision med bil) ospec förare/passagerare,
V74.4=Transportolycka - Buss (kollision med lastbil, buss) vid av/på-stigning,
V74.5=Transportolycka - Buss (kollision med lastbil, buss) förare,
V74.6=Transportolycka - Buss (kollision med lastbil, buss) passagerare,
V74.9=Transportolycka - Buss (kollision med lastbil, buss) ospec förare/passagerare,
V75.4=Transportolycka - Buss (kollision med tåg) vid av/på-stigning,
V75.5=Transportolycka - Buss (kollision med tåg) förare,
V75.6=Transportolycka - Buss (kollision med tåg) passagerare,
V75.9=Transportolycka - Buss (kollision med tåg) ospec förare/passagerare,
V76.4=Transportolycka - Buss (kollision med häst m ryttare, spårvagn, ej motor) vid av/på-stigning,
V76.5=Transportolycka - Buss (kollision med häst m ryttare, spårvagn, ej motor) förare,
V76.6=Transportolycka - Buss (kollision med häst m ryttare, spårvagn, ej motor) passagerare,
V76.9=Transportolycka - Buss (kollision med häst m ryttare, spårvagn, ej motor) ospec förare/passagerare,
V77.4=Transportolycka - Buss (kollision med fast föremål) vid av/på-stigning,
V77.5=Transportolycka - Buss (kollision med fast föremål) förare,
V77.6=Transportolycka - Buss (kollision med fast föremål) passagerare,
V77.9=Transportolycka - Buss (kollision med fast föremål) ospec förare/passagerare,
V78.4=Transportolycka - Buss (vurpa, ej kollision) vid av/på-stigning,
V78.5=Transportolycka - Buss (vurpa, ej kollision) förare,
V78.6=Transportolycka - Buss (vurpa, ej kollision) passagerare,
V78.9=Transportolycka - Buss (vurpa, ej kollision) ospec förare/passagerare,
V79.4=Transportolycka - Buss (förare, kollision med motorfordon),
V79.5=Transportolycka - Buss (passagerare, kollision med motorfordon),
V79.6=Transportolycka - Buss (ospec förare el passagerare, kollision med motorfordon),
V79.9=Transportolycka - Buss (ospec ofall),
V80.0=Transportolycka - Ryttare (vurpa, fall),
V80.1=Transportolycka - Ryttare (fotgängare, djur),
V80.2=Transportolycka - Ryttare (cykel),
V80.3=Transportolycka - Ryttare (MC, moped),
V80.4=Transportolycka - Ryttare (bil, lastbil, buss),
V80.5=Transportolycka - Ryttare (annat motorfordon),
V80.6=Transportolycka - Ryttare (tåg),
V80.7=Transportolycka - Ryttare (häst m ryttare, spårvagn),
V80.8=Transportolycka - Ryttare (fast föremål),
V80.9=Transportolycka - Ryttare (UNS),
V81.1=Transportolycka - Tåg (kollision med motorfordon),
V81.2=Transportolycka - Tåg (kollision med tåg),
V81.3=Transportolycka - Tåg (kollision UNS),
V81.4=Transportolycka - Tåg (ofall vid av/på-stigning),
V81.5=Transportolycka - Tåg (fall ombord),
V81.6=Transportolycka - Tåg (fall från),
V81.7=Transportolycka - Tåg (urspårning),
V81.9=Transportolycka - Tåg (UNS),
V82.1=Transportolycka - Spårvagn (kollision med motorfordon),
V82.2=Transportolycka - Spårvagn (kollision med tåg),
V82.3=Transportolycka - Spårvagn (kollision UNS),
V82.4=Transportolycka - Spårvagn (ofall vid av/på-stigning),
V82.5=Transportolycka - Spårvagn (fall ombord),
V82.6=Transportolycka - Spårvagn (fall från),
V82.7=Transportolycka - Spårvagn (urspårning),
V82.9=Transportolycka - Spårvagn (UNS),
V83.0=Transportolycka - Industrifordon (förare),
V83.1=Transportolycka - Industrifordon (passagerare),
V83.2=Transportolycka - Industrifordon (person på utsida),
V83.3=Transportolycka - Industrifordon (förare eller passagerare),
V83.4=Transportolycka - Industrifordon (ofall vid av/på-stigning),
V84.0=Transportolycka - Jorbruksfordon (förare),
V84.1=Transportolycka - Jorbruksfordon (passagerare),
V84.2=Transportolycka - Jorbruksfordon (person på utsida),
V84.3=Transportolycka - Jorbruksfordon (förare eller passagerare),
V84.4=Transportolycka - Jorbruksfordon (ofall vid av/på-stigning),
V86.0=Transportolycka - Terrängfordon (förare),
V86.1=Transportolycka - Terrängfordon (passagerare),
V86.2=Transportolycka - Terrängfordon (person på utsida),
V86.3=Transportolycka - Terrängfordon (förare eller passagerare),
V86.4=Transportolycka - Terrängfordon (ofall vid av/på-stigning),
V91.0=Transportolycka - Vattenfarkost (handelsfartyg),
V91.1=Transportolycka - Vattenfarkost (passagerarfartyg),
V91.2=Transportolycka - Vattenfarkost (fiskefartyg),
V91.3=Transportolycka - Vattenfarkost (annat motordrivet),
V91.4=Transportolycka - Vattenfarkost (segelbåt),
V91.5=Transportolycka - Vattenfarkost (kanot),
V91.6=Transportolycka - Vattenfarkost (uppblåsbar utan motor),
V91.7=Transportolycka - Vattenfarkost (vattenskidor),
V91.8=Transportolycka - Vattenfarkost (roddbåt, surfbräda),
V91.9=Transportolycka - Vattenfarkost (UNS),
V93.0=Transportolycka - Vattenfarkost - fall ombord etc (handelsfartyg),
V93.1=Transportolycka - Vattenfarkost - fall ombord etc (passagerarfartyg),
V93.2=Transportolycka - Vattenfarkost - fall ombord etc (fiskefartyg),
V93.3=Transportolycka - Vattenfarkost - fall ombord etc (annat motordrivet),
V93.4=Transportolycka - Vattenfarkost - fall ombord etc (segelbåt),
V93.5=Transportolycka - Vattenfarkost - fall ombord etc (kanot),
V93.6=Transportolycka - Vattenfarkost - fall ombord etc (uppblåsbar utan motor),
V93.7=Transportolycka - Vattenfarkost - fall ombord etc (vattenskidor),
V93.8=Transportolycka - Vattenfarkost - fall ombord etc (roddbåt, surfbräda),
V93.9=Transportolycka - Vattenfarkost - fall ombord etc (UNS),
V94.0=Transportolycka - Simmare etc (handelsfartyg),
V94.1=Transportolycka - Simmare etc (passagerarfartyg),
V94.2=Transportolycka - Simmare etc (fiskefartyg),
V94.3=Transportolycka - Simmare etc (annat motordrivet),
V94.4=Transportolycka - Simmare etc (segelbåt),
V94.5=Transportolycka - Simmare etc (kanot),
V94.6=Transportolycka - Simmare etc (uppblåsbar utan motor),
V94.7=Transportolycka - Simmare etc (vattenskidor),
V94.8=Transportolycka - Simmare etc (roddbåt, surfbräda),
V94.9=Transportolycka - Simmare etc (UNS),
V95.0=Transportolycka - Lufttransport - motor (helikopter),
V95.1=Transportolycka - Lufttransport - motor (ultralätt),
V95.2=Transportolycka - Lufttransport - motor (privatplan),
V95.3=Transportolycka - Lufttransport - motor (trafikplan),
V95.9=Transportolycka - Lufttransport - motor (ospec),
V96.0=Transportolycka - Lufttransport - ej motor (ballong),
V96.1=Transportolycka - Lufttransport - ej motor (skärm),
V96.2=Transportolycka - Lufttransport - ej motor (segel),
V96.9=Transportolycka - Lufttransport - ej motor (ospec),
V97.0=Transportolycka - Lufttransport - fall etc (fall ombord),
V97.1=Transportolycka - Lufttransport - fall etc (ofall vid av/på-stigning),
V97.2=Transportolycka - Lufttransport - fall etc (fallskärm),
V97.3=Transportolycka - Lufttransport - fall etc (person på marken skadad),
V97.8=Transportolycka - Lufttransport - fall etc (annat),
V98=Isjakt, linbana,
V99=Ospec transportolycka,
W00=Annat olycksfall - Fall - (samma plan, is, snö),
W01=Annat olycksfall - Fall - (samma plan, snavning),
W02=Annat olycksfall - Fall - (samma plan, skridskor, board, etc),
W03=Annat olycksfall - Fall - (samma plan, knuff etc),
W04=Annat olycksfall - Fall - (buren el stödd),
W05=Annat olycksfall - Fall - (från rullstol),
W06=Annat olycksfall - Fall - (från säng),
W07=Annat olycksfall - Fall - (från stol (ej toa)),
W08=Annat olycksfall - Fall - (från möbler),
W09=Annat olycksfall - Fall - (från lekredskap på lekplats),
W10=Annat olycksfall - Fall - (trappa),
W11=Annat olycksfall - Fall - (stege),
W12=Annat olycksfall - Fall - (byggställning),
W13=Annat olycksfall - Fall - (från byggnad),
W14=Annat olycksfall - Fall - (från träd),
W15=Annat olycksfall - Fall - (stup),
W16=Annat olycksfall - Fall - (dykning (ej drunkning)),
W17=Annat olycksfall - Fall - (annat fall från ett plan ),
W18=Annat olycksfall - Fall - (annat fall i samma plan (inkl toa)),
W19=Annat olycksfall - Fall - (ospec fall),
W20=Annat olycksfall - Exponering för mekaniska krafter - (kastat , fallande föremål),
W21=Annat olycksfall - Exponering för mekaniska krafter - (sportredskap),
W22=Annat olycksfall - Exponering för mekaniska krafter - (andra föremål),
W23=Annat olycksfall - Exponering för mekaniska krafter - (klämd mellan föremål(ej verktyg)),
W24=Annat olycksfall - Exponering för mekaniska krafter - (Utrustning för kraftöverföring (drivrem, talja etc)),
W25=Annat olycksfall - Exponering för mekaniska krafter - (vasst glas),
W26=Annat olycksfall - Exponering för mekaniska krafter - (dolk, kniv, svärd),
W27=Annat olycksfall - Exponering för mekaniska krafter - (handverktyg),
W28=Annat olycksfall - Exponering för mekaniska krafter - (motorgräsklippare),
W29=Annat olycksfall - Exponering för mekaniska krafter - (motorverktyg (inkl hushållsmaskin)),
W30=Annat olycksfall - Exponering för mekaniska krafter - (jordbruksmaskin),
W31=Annat olycksfall - Exponering för mekaniska krafter - (annan maskin),
W32=Annat olycksfall - Exponering för mekaniska krafter - (skott pistol, revolver),
W33=Annat olycksfall - Exponering för mekaniska krafter - (skott gevär etc),
W34=Annat olycksfall - Exponering för mekaniska krafter - (andra skjutvapen (signalpistol etc)),
W35=Annat olycksfall - Exponering för mekaniska krafter - (explosion ångpanna),
W36=Annat olycksfall - Exponering för mekaniska krafter - (explosion gascylinder),
W37=Annat olycksfall - Exponering för mekaniska krafter - (explosion däck, rör, slang),
W38=Annat olycksfall - Exponering för mekaniska krafter - (explosion av annat övertryck),
W39=Annat olycksfall - Exponering för mekaniska krafter - (fyrverkeripjäs),
W40=Annat olycksfall - Exponering för mekaniska krafter - (sprängämnen),
W41=Annat olycksfall - Exponering för mekaniska krafter - (högtrycksståle),
W50=Annat olycksfall - Exponering för levande krafter - (slagen, biten etc av annan person),
W51=Annat olycksfall - Exponering för levande krafter - (slagit sig mot annan person),
W52=Annat olycksfall - Exponering för levande krafter - (klämd av folkmassa),
W54=Annat olycksfall - Exponering för levande krafter - (bett av hund),
W55=Annat olycksfall - Exponering för levande krafter - (bett av däggdjur ),
W56=Annat olycksfall - Exponering för levande krafter - (bett av marint däggdjur),
W64=Annat olycksfall - Exponering för levande krafter - (andra levande krafter),
W87=Annat olycksfall - Exponering för ström, strålning, lufttryck - (ospec el-ström),
X39=Annat olycksfall - Exponering för naturkrafter - (annat),
X58=Annat olycksfall - Exponering för andra faktorer - (annat),
X70=Annat olycksfall - Avsiktlig självdestruktiv handling (hängning, kvävning),
X72=Annat olycksfall - Avsiktlig självdestruktiv handling (pistol, revolver),
X73=Annat olycksfall - Avsiktlig självdestruktiv handling (gevär),
X74=Annat olycksfall - Avsiktlig självdestruktiv handling (annat skjutvapen),
X75=Annat olycksfall - Avsiktlig självdestruktiv handling (sprängämnen),
X78=Annat olycksfall - Avsiktlig självdestruktiv handling (skärande, vassa föremål),
X79=Annat olycksfall - Avsiktlig självdestruktiv handling (trubbigt föremål),
X80=Annat olycksfall - Avsiktlig självdestruktiv handling (hopp, fall från höjd),
X81=Annat olycksfall - Avsiktlig självdestruktiv handling (lägga sig framför rörligt föremål),
X82=Annat olycksfall - Avsiktlig självdestruktiv handling (motorfordon (ej flyg)),
X84=Annat olycksfall - Avsiktlig självdestruktiv handling (UNS),
X91=Annat olycksfall - Övergrepp av annan person (hängning, kvävning),
X93=Annat olycksfall - Övergrepp av annan person (pistol, revolver),
X94=Annat olycksfall - Övergrepp av annan person (gevär),
X95=Annat olycksfall - Övergrepp av annan person (annat skjutvapen),
X96=Annat olycksfall - Övergrepp av annan person (sprängämnen),
X99=Annat olycksfall - Övergrepp av annan person (skärande, vassa föremål),
Y00=Annat olycksfall - Övergrepp av annan person (trubbigt föremål),
Y01=Annat olycksfall - Övergrepp av annan person (hopp, fall från höjd),
Y02=Annat olycksfall - Övergrepp av annan person (lägga sig framför rörligt föremål),
Y03=Annat olycksfall - Övergrepp av annan person (motorfordon (ej flyg)),
Y04=Annat olycksfall - Övergrepp av annan person (slagsmål),
Y09=Annat olycksfall - Övergrepp av annan person (UNS),
Y20=Annat olycksfall - Skada, oklar avsikt (hängning, kvävning),
Y22=Annat olycksfall - Skada, oklar avsikt (pistol, revolver),
Y23=Annat olycksfall - Skada, oklar avsikt (gevär),
Y24=Annat olycksfall - Skada, oklar avsikt (annat skjutvapen),
Y25=Annat olycksfall - Skada, oklar avsikt (sprängämnen),
Y28=Annat olycksfall - Skada, oklar avsikt (skärande, vassa föremål),
Y29=Annat olycksfall - Skada, oklar avsikt (trubbigt föremål),
Y30=Annat olycksfall - Skada, oklar avsikt (hopp, fall från höjd),
Y31=Annat olycksfall - Skada, oklar avsikt (lägga sig framför rörligt föremål),
Y32=Annat olycksfall - Skada, oklar avsikt (motorfordon (ej flyg)),
Y34=Annat olycksfall - Skada, oklar avsikt (UNS),
Y35.0=Annat olycksfall - Polisingripande (annat skjutvapen),
Y35.1=Annat olycksfall - Polisingripande (sprängämnen),
Y35.3=Annat olycksfall - Polisingripande (trubbigt föremål),
Y35.4=Annat olycksfall - Polisingripande (skärande, vassa föremål),
Y35.7=Annat olycksfall - Polisingripande (UNS)
Kontrollskript:
enableIf(false, 'Inj_Cause');


Förklaring:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Skadeorsak väljs ur listan. När denna markeras skapas skadekoden automatiskt.
Kodningen har betydelse för studiet av samband mellan skadeorsak och frakturtyp. V- och W-koder skapas men också M-koder möjliga här vid stressfraktur- eller patologisk fraktur.
Stressfraktur: Fraktur av utmattningskaraktär med typiskt utseende där någon akut skadeorsak inte kan spåras.
Patologisk fraktur: Fraktur i onormal skelettstruktur. Vid klinisk bild och röntgenutseende som vid primär eller sekundär skelettmalignitet ange patologisk fraktur liksom vid skelettsjukdomar som Osteogenesis imperfecta m fl. I frakturregistret räknas inte osteoporotiskt ben som patologiskt.
Spontanfraktur: En spontanfraktur har uppkommit utan trauma och utan föregående besvär vilket skiljer ut den från stressfrakturer och traumatiskt orsakade frakturer. Patologisk fraktur ska vara utesluten. Typiskt exempel är kotkompressionsfrakturer och vissa andra frakturer i mycket osteoporotiskt ben. Om datum är svårt att ange så använd första sjukvårdskontakt som skadedatum

Inj_PlacePlats vid skadaPlats vid skadaint
0=Bostad, bostadsområde,
1=Institutionsboende,
2=Skola, sjukhus, offentlig lokal,
3=Idrottsanläggning,
4=Gata och väg,
5=Butiks- serviceområde,
6=Industriområde, bygge,
7=Lantbruksområde,
8=Annan specificerad plats,
9=Ospecificerad plats
Kontrollskript:
enableIf (false, 'Inj_Place');
displayIf(!!Current.InjPlace, 'Inj_Place');


Inj_ActivityAktivitet vid skadaAktivitet vid skadaint
0=Idrott, motion,
1=Lek, fritid,
2=Förvärvsarbete,
3=Annan syssla (hem, studier),
4=Vila, hygien, måltid,
8=Annat specificerat,
9=Ospecificerat
Kontrollskript:
enableIf(false, 'Inj_Activity');
displayIf(!!Current.Inj_Activity, 'Inj_Activity');


Inj_BikeTypeCykeltypCykeltypint
1=Cykel,
2=Cykel med elmotor,
3=Sparkcykel,
4=Sparkcykel med elmotor,
5=Tävlingscykel (Racercykel),
6=Terrängcykel (Mountainbike),
7=Cykel med lastlåda o/e släp,
8=Cykel med elmotor och lastlåda o/e släp,
9999=Annan/okänd typ av cykel
Valideringsskript:
var vals= ['V10.3',
'V10.4',
'V10.5',
'V10.9',
'V11.3',
'V11.4',
'V11.5',
'V11.9',
'V12.3',
'V12.4',
'V12.5',
'V12.9',
'V13.3',
'V13.4',
'V13.5',
'V13.9',
'V14.3',
'V14.4',
'V14.5',
'V14.9',
'V15.3',
'V15.4',
'V15.5',
'V15.9',
'V16.3',
'V16.4',
'V16.5',
'V16.9',
'V17.3',
'V17.4',
'V17.5',
'V17.9',
'V18.3',
'V18.4',
'V18.5',
'V18.9'];
var injCause=Current.Inj_Cause;

for (var i=0; i<vals.length; i++){
if(vals[i]==injCause && Current.Inj_BikeType==null)
return 'Obligatorisk';
}
return true;
Kontrollskript:
var vals= ['V10.3',
'V10.4',
'V10.5',
'V10.9',
'V11.3',
'V11.4',
'V11.5',
'V11.9',
'V12.3',
'V12.4',
'V12.5',
'V12.9',
'V13.3',
'V13.4',
'V13.5',
'V13.9',
'V14.3',
'V14.4',
'V14.5',
'V14.9',
'V15.3',
'V15.4',
'V15.5',
'V15.9',
'V16.3',
'V16.4',
'V16.5',
'V16.9',
'V17.3',
'V17.4',
'V17.5',
'V17.9',
'V18.3',
'V18.4',
'V18.5',
'V18.9'];
var v=Current.Inj_Cause;
var disp=vals.indexOf(v) >= 0;
assignIf(!disp, 'Inj_BikeType');
displayIf(disp, 'Inj_BikeType');


Inj_SkiBoardSkateSkidor/Board/SkridskorSkidor/Board/Skridskorint
1=Hoverboard/airboard,
2=Rullskridskor,
3=Rullskidor,
4=Skateboard,
5=Skridskor,
6=Längdskidåkdning,
7=Telemarksskidor,
8=Alpina skidor,
9=Snowboard,
9999=Ospecificierat
Valideringsskript:
var vals= ['W02'];
var injCause=Current.Inj_Cause;

for (var i=0; i<vals.length; i++){
if(vals[i]==injCause && Current.Inj_SkiBoardSkate==null)
return 'Obligatorisk';
}
return true;


Kontrollskript:
var vals= ['W02'];
var v=Current.Inj_Cause;
var disp=vals.indexOf(v) >= 0;
assignIf(!disp, 'Inj_SkiBoardSkate');
displayIf(disp, 'Inj_SkiBoardSkate');


Inj_TerrainVehicTypeTerrängfordonTerrängfordonint
2=Fyrhjuling,
3=Snöskoter,
9999=Ospecificierat
Valideringsskript:
var vals= ['V86.0','V86.1','V86.2','V86.3','V86.4'];
var injCause=Current.Inj_Cause;

for (var i=0; i<vals.length; i++){
if(vals[i]==injCause && Current.Inj_TerrainVehicType==null)
return 'Obligatorisk';
}
return true;


Kontrollskript:
var vals= ['V86.0','V86.1','V86.2','V86.3','V86.4'];
var v=Current.Inj_Cause;
var disp=vals.indexOf(v) >= 0;
assignIf(!disp, 'Inj_TerrainVehicType');
displayIf(disp, 'Inj_TerrainVehicType');


Inj_GroupSkadeorsaksgruppSkadeorsaksgruppvarchar
1=Övergrepp av annan person,
10=Exponering för andra faktorer,
11=Exponering för ström, strålning, lufttryck,
2=Avsiktlig självdestruktiv handling,
3=Transportolyckor,
4=Fall,
5=Exponering för mekaniska krafter,
6=Exponering för levande krafter,
7=Polisingripande,
8=Oklar avsikt,
9=Exponering för naturkrafter
Beräkningsskript:
//# target=server
//# map=Inj_Cause


Inj_TypeSkadetypSkadetypint
1=Högenergiskada,
2=Lågenergiskada,
3=Okänt/oklart,
4=Ej tillämplig pga skadeorsaken
Kontrollskript:
var injCause=Current.Inj_Cause;
if(injCause==null){
injCause='';
}
if(isSpecialInjuryCause(injCause)){
filterIf(true, 'Inj_Type', function(v){
return v.data.ValueCode==4;
});
assignIf(true, 'Inj_Type', '4');
enableIf(false, 'Inj_Type');
}
else {
enableIf(true, 'Inj_Type');
assignIf(Current.Inj_Type==4, 'Inj_Type', null);
filterIf(true, 'Inj_Type', function(v){
return v.data.ValueCode!=4;
});
}

function isSpecialInjuryCause(injCause) {

return injCause.indexOf('M84.3') == 0 || injCause.indexOf('M84.4') == 0 || injCause.indexOf('M84.8') == 0;
}


Förklaring:
Anger den grad av våld/energi som patienten utsatts för i skadeögonblicket.


1. Trafikolyckor, fallolyckor från höjd, arbetsplatsolyckor med klämskador etc är högenergiskador.

2. Fall i samma plan och liknande är lågenergiskador.

3. Idrottsskador kan vara hög- eller lågenergiskador.
Tvär underbensfraktur vid utförsåkning är högenergiskada medan en spiralfraktur i samband med skidåkning kan vara en lågenergiskada.


Okänd/oklar skademekanism anges bara om skademekanismen är okänd eller i undantagsfall om typen av våld är oklar trots kännedom om hur skadan uppkom.


Under Dokument för användare/Manualer finns det 2017 framtagna förslaget till Nationella Traumalarmskriterier
samt en kortversion av vilka kriterier som bör utlösa trumalarm vilket i stor utsträckning överensstämmer med skador orsakade av hög energi.
Man kan observera att ”MC-olyckor (och liknande) över 35km/tim” ska utlösa traumalarm.
Även cykelolyckor i liknande hastigheter är således högenergiorsakade.


Direktlänkar för nedladdning:
Nationella traumalarmskriterier

Kortversion

Inj_HSAIDHSAIDHSAIDvarchar(80)
Inj_CountyRegionRegionvarchar
01=Stockholm,
03=Uppsala,
04=Sörmland,
05=Östergötland,
06=Jönköping,
07=Kronoberg,
08=Kalmar,
09=Gotland,
10=Blekinge,
12=Skåne,
13=Halland,
14=Västra Götaland,
17=Värmland,
18=Örebro,
19=Västmanland,
20=Dalarna,
21=Gävleborg,
22=Västernorrland,
23=Jämtland,
24=Västerbotten,
25=Norrbotten
Beräkningsskript:
//# target=server
//# map=Inj_Unit


Inj_SaveDateDatum och tid när registreringen initialt sparades.Datum och tid när registreringen initialt sparades.smalldatetime
ÅÅÅÅ-MM-DD TT:MM:SS
Inj_FromSHPRÖverförd från SLRÖverförd från SLRint
1=Inkommen,
2=Granskad och uppdaterad
Valideringsskript:
if (Global.IsRunningOnServer === false && Current.Inj_FromSHPR===1){ 
return 'Du måste ändra värde till: Granskad och uppdaterad.';
}
return true;


Kontrollskript:
displayIf(Current.Inj_FromSHPR!==null, 'Inj_FromSHPR');


Förklaring:
Är denna registrering importerad från Svenska Ledprotesregistret?
Inkommen: Importerad men ej uppdaterad (omsparad) av aktuell Frakturregisterklinik.

Granskad och uppdaterad: Registreringen har blivit omsparad (minst en gång) av aktuell Frakturregisterklinik

Fx_UnitKlinik vid frakturKlinik vid frakturint
Se 'Inj_Unit' för lista på vårdenheter
Fx_RegDatDatum frakturen registreradesDatum frakturen registreradessmalldatetime
ÅÅÅÅ-MM-DD
Beräkningsskript:
//# target=server
return new Date();


Fx_ERDatDatum för ankomst till akutenDatum för ankomst till akutensmalldatetime
ÅÅÅÅ-MM-DD
Valideringsskript:

var r = Current;
var injDate = Global.ParentOf(r, History).Inj_Dat;
var xrayDat = r.Fx_XrayDat;
var xrayTime = r.Fx_XrayTime;
var d = r.Fx_ERDat;
if (!d)
return true;

var t = r.Fx_ERTime;
var h = null;
var m = null;
if (t) {
var h = t.split(":")[0];
var m = t.split(":")[1];
}
if (d < injDate) {
return 'Datum för ankomst till akuten får inte vara tidigare än skadedatum';
}
if (xrayDat) {
if (xrayDat < d)
/*return 'Röntgendatum får inte vara tidigare än Ankomst till akuten';*/

var xrayHours;
var xrayMinutes;
if(xrayTime){
xrayHours= xrayTime.split(":")[0];
xrayMinutes=xrayTime.split(":")[1];
}
if (xrayTime && t && xrayHours < h) {
/*return "Röntgen får ej vara tidigare än ankomst till akuten";*/
}
else if (xrayTime && t && xrayHours == h) {
if (xrayMinutes < m) {
/*return "Röntgen får ej vara tidigare än ankomst till akuten";*/
}
}
}
var treatForms = Global.ChildrenOf(r, History);
var i = 0;
for (i = 0; i < treatForms.length; i++) {
var currentTreatForm = treatForms[i];
var beDat = currentTreatForm.Trt_Dat;
var knifeStartTime = currentTreatForm.Trt_KnifeStartTime;
if (d) {
if (beDat < d) {
return "Behandlingsdatum får ej vara tidigare än ankomst till akuten";
}
else if (beDat == d) {
if (knifeStartTime && t) {
var h = t.split(":")[0];
var m = t.split(":")[1];
var knifeStartTimeHours = knifeStartTime.split(":")[0];
var knifeStartTimeMinutes = knifeStartTime.split(":")[1];
if (knifeStartTimeHours < h) {
return "Knivstart får ej vara tidigare än ankomst till akuten";
}
else if (knifeStartTimeHours == h) {
if (knifeStartTimeMinutes < m) {
return "Knivstart får ej vara tidigare än ankomst till akuten";
}
}
}
}
}
}
return true;Fx_ERTimeKlockslag för ankomst till akutenKlockslag för ankomst till akutentime(0)
TT:MM:SS
Fx_OpenÖppen frakturÖppen frakturint
0=Nej,
1=Ja
Förklaring:
En fraktur där även huden i frakturområdet eller dess närhet skadats med följd att ett öppet sår uppkommit. Även små hudgenomstick räknas som öppen fraktur.
Om du anger öppen fraktur ska du klassificera vilken typ enligt Gustilo Anderson längre ned på formuläret.

Fx_SideSidaSidaint
1=Höger,
2=Vänster,
3=Ospec
Fx_OpenPhysesÖppna fyserÖppna fyserint
0=Nej,
1=Ja
Fx_ICD10Diagnos (ICD-10)Diagnos (ICD-10)varchar
S02.10=Fraktur på skallbasen, sluten,
S02.11=Fraktur på skallbasen, öppen,
S12.00=Fraktur på första halskotan, sluten,
S12.01=Fraktur på första halskotan, öppen,
S12.10=Fraktur på andra halskotan, sluten,
S12.11=Fraktur på andra halskotan, öppen,
S12.20.C3=Fraktur på annan specificerad halskota C3, sluten,
S12.20.C4=Fraktur på annan specificerad halskota C4, sluten,
S12.20.C5=Fraktur på annan specificerad halskota C5, sluten,
S12.20.C6=Fraktur på annan specificerad halskota C6, sluten,
S12.20.C7=Fraktur på annan specificerad halskota C7, sluten,
S12.21.C3=Fraktur på annan specificerad halskota C3, öppen,
S12.21.C4=Fraktur på annan specificerad halskota C4, öppen,
S12.21.C5=Fraktur på annan specificerad halskota C5, öppen,
S12.21.C6=Fraktur på annan specificerad halskota C6, öppen,
S12.21.C7=Fraktur på annan specificerad halskota C7, öppen,
S12.70=Multipla frakturer på halskotpelaren, sluten,
S12.71=Multipla frakturer på halskotpelaren, öppen,
S13.00=Traumatisk ruptur av cervikal intervertebraldisk, sluten,
S13.01=Traumatisk ruptur av cervikal intervertebraldisk, öppen,
S13.10=Luxation av halskotkropp, sluten,
S13.11=Luxation av halskotkropp, öppen,
S22.00.Th1=Fraktur på bröstkota Th1, sluten,
S22.00.Th10=Fraktur på bröstkota Th10, sluten,
S22.00.Th11=Fraktur på bröstkota Th11, sluten,
S22.00.Th12=Fraktur på bröstkota Th12, sluten,
S22.00.Th2=Fraktur på bröstkota Th2, sluten,
S22.00.Th3=Fraktur på bröstkota Th3, sluten,
S22.00.Th4=Fraktur på bröstkota Th4, sluten,
S22.00.Th5=Fraktur på bröstkota Th5, sluten,
S22.00.Th6=Fraktur på bröstkota Th6, sluten,
S22.00.Th7=Fraktur på bröstkota Th7, sluten,
S22.00.Th8=Fraktur på bröstkota Th8, sluten,
S22.00.Th9=Fraktur på bröstkota Th9, sluten,
S22.01.Th1=Fraktur på bröstkota Th1, öppen,
S22.01.Th10=Fraktur på bröstkota Th10, öppen,
S22.01.Th11=Fraktur på bröstkota Th11, öppen,
S22.01.Th12=Fraktur på bröstkota Th12, öppen,
S22.01.Th2=Fraktur på bröstkota Th2, öppen,
S22.01.Th3=Fraktur på bröstkota Th3, öppen,
S22.01.Th4=Fraktur på bröstkota Th4, öppen,
S22.01.Th5=Fraktur på bröstkota Th5, öppen,
S22.01.Th6=Fraktur på bröstkota Th6, öppen,
S22.01.Th7=Fraktur på bröstkota Th7, öppen,
S22.01.Th8=Fraktur på bröstkota Th8, öppen,
S22.01.Th9=Fraktur på bröstkota Th9, öppen,
S22.10=Multipla frakturer på bröstkotepelaren, sluten,
S22.11=Multipla frakturer på bröstkotepelaren, öppen,
S32.00.L1=Fraktur på ländkota L1, sluten,
S32.00.L2=Fraktur på ländkota L2, sluten,
S32.00.L3=Fraktur på ländkota L3, sluten,
S32.00.L4=Fraktur på ländkota L4, sluten,
S32.00.L5=Fraktur på ländkota L5, sluten,
S32.01.L1=Fraktur på ländkota L1, öppen,
S32.01.L2=Fraktur på ländkota L2, öppen,
S32.01.L3=Fraktur på ländkota L3, öppen,
S32.01.L4=Fraktur på ländkota L4, öppen,
S32.01.L5=Fraktur på ländkota L5, öppen,
S32.10=Fraktur på sakrum, sluten,
S32.11=Fraktur på sakrum, öppen,
S32.20=Fraktur på koccyx, sluten,
S32.21=Fraktur på koccyx, öppen,
S32.30=Fraktur på ilium, sluten,
S32.31=Fraktur på ilium, öppen,
S32.40=Fraktur på acetabulum, sluten,
S32.41=Fraktur på acetabulum, öppen,
S32.50=Fraktur på os pubis, sluten,
S32.51=Fraktur på os pubis, öppen,
S32.70=Multipla frakturer på bäckenet, sluten (Vid flera frakturer av bäckenringen i något av - Os pubis S 32.5, Os Ilium S 32.3, Os Sacrum S 32.1),
S32.70.L=Multipla frakturer på ländkotepelaren, sluten,
S32.71=Multipla frakturer på bäckenet, öppen (Vid flera frakturer av bäckenringen i något av - Os pubis S 32.5, Os Ilium S 32.3, Os Sacrum S 32.1),
S32.71.L=Multipla frakturer på ländkotepelaren, öppen,
S32.80=Fraktur på andra och icke specificerade delar av ländkotpelaren och bäckenet, sluten (Vid en frakturer av bäckenringen i något av - Os pubis S 32.5, Os Ilium S 32.3, Os Sacrum S 32.1),
S32.81=Fraktur på andra och icke specificerade delar av ländkotpelaren och bäckenet, öppen (Vid en frakturer av bäckenringen i något av - Os pubis S 32.5, Os Ilium S 32.3, Os Sacrum S 32.1),
S33.20=Luxation i sakroiliacaleden , sluten,
S33.21=Luxation i sakroiliacaleden , öppen,
S33.40=Traumatisk ruptur av symfysen, sluten,
S33.41=Traumatisk ruptur av symfysen, öppen,
S42.00=Nyckelbensfraktur, sluten,
S42.01=Nyckelbensfraktur, öppen,
S42.10=Skulderbladsfraktur, sluten,
S42.11=Skulderbladsfraktur, öppen,
S42.20=Fraktur på övre delen av humerus, sluten,
S42.21=Fraktur på övre delen av humerus, öppen,
S42.30=Fraktur på humerusskaftet, sluten,
S42.31=Fraktur på humerusskaftet, öppen,
S42.40=Fraktur på nedre delen av humerus, sluten,
S42.41=Fraktur på nedre delen av humerus, öppen,
S52.00=Fraktur på övre delen av ulna, sluten,
S52.01=Fraktur på övre delen av ulna, öppen,
S52.10=Fraktur på övre delen av radius, sluten,
S52.11=Fraktur på övre delen av radius, öppen,
S52.20=Fraktur på ulnaskaftet, sluten,
S52.21=Fraktur på ulnaskaftet, öppen,
S52.30=Fraktur på radiusskaftet, sluten,
S52.31=Fraktur på radiusskaftet, öppen,
S52.40=Fraktur på skaften av både ulna och radius, sluten,
S52.41=Fraktur på skaften av både ulna och radius, öppen,
S52.50=Distal radiusfraktur, sluten,
S52.51=Distal radiusfraktur, öppen,
S52.60=Distal fraktur på radius och ulna, sluten,
S52.61=Distal fraktur på radius och ulna, öppen,
S52.70=Multipla frakturer på underarm, sluten,
S52.71=Multipla frakturer på underarm, öppen,
S52.80=Distal ulnafraktur, sluten,
S52.81=Distal ulnafraktur, öppen,
S62.00=Fraktur på scaphoideum, sluten,
S62.01=Fraktur på scaphoideum, öppen,
S62.10.A=Fraktur på lunatum, sluten,
S62.10.B=Fraktur på triquetrum, sluten,
S62.10.C=Fraktur på pisiforme, sluten,
S62.10.D=Fraktur på trapezium, sluten,
S62.10.E=Fraktur på trapezoideum, sluten,
S62.10.F=Fraktur på capitatum, sluten,
S62.10.G=Fraktur på hamatum, sluten,
S62.11.A=Fraktur på lunatum, öppen,
S62.11.B=Fraktur på triquetrum, öppen,
S62.11.C=Fraktur på pisiforme, öppen,
S62.11.D=Fraktur på trapezium, öppen,
S62.11.E=Fraktur på trapezoideum, öppen,
S62.11.F=Fraktur på capitatum, öppen,
S62.11.G=Fraktur på hamatum, öppen,
S62.20.T=Fraktur på metacarpale I, sluten,
S62.21.T=Fraktur på metacarpale I, öppen,
S62.30.L=Fraktur på metakarpal V, sluten,
S62.30.M=Fraktur på metakarpal III, sluten,
S62.30.N=Fraktur på metakarpal II, sluten,
S62.30.R=Fraktur på metakarpal IV, sluten,
S62.31.L=Fraktur på metakarpal V, öppen,
S62.31.M=Fraktur på metakarpal III, öppen,
S62.31.N=Fraktur på metakarpal II, öppen,
S62.31.R=Fraktur på metakarpal IV, öppen,
S62.50.T1=Fraktur på tumme - Proximal falang, sluten,
S62.50.T2=Fraktur på tumme - Distal falang, sluten,
S62.51.T1=Fraktur på tumme - Proximal falang, öppen,
S62.51.T2=Fraktur på tumme - Distal falang, öppen,
S62.60.L1=Fraktur på lillfinger - Proximal falang, sluten,
S62.60.L2=Fraktur på lillfinger - Skaft, sluten,
S62.60.L3=Fraktur på lillfinger - Distal falang, sluten,
S62.60.M1=Fraktur på långfinger - Proximal falang, sluten,
S62.60.M2=Fraktur på långfinger - Skaft, sluten,
S62.60.M3=Fraktur på långfinger - Distal falang, sluten,
S62.60.N1=Fraktur på pekfinger - Proximal falang, sluten,
S62.60.N2=Fraktur på pekfinger - Skaft, sluten,
S62.60.N3=Fraktur på pekfinger - Distal falang, sluten,
S62.60.R1=Fraktur på ringfinger - Proximal falang, sluten,
S62.60.R2=Fraktur på ringfinger - Skaft, sluten,
S62.60.R3=Fraktur på ringfinger - Distal falang, sluten,
S62.61.L1=Fraktur på lillfinger - Proximal falang, öppen,
S62.61.L2=Fraktur på lillfinger - Skaft, öppen,
S62.61.L3=Fraktur på lillfinger - Distal falang, öppen,
S62.61.M1=Fraktur på långfinger - Proximal falang, öppen,
S62.61.M2=Fraktur på långfinger - Skaft, öppen,
S62.61.M3=Fraktur på långfinger - Distal falang, öppen,
S62.61.N1=Fraktur på pekfinger - Proximal falang, öppen,
S62.61.N2=Fraktur på pekfinger - Skaft, öppen,
S62.61.N3=Fraktur på pekfinger - Distal falang, öppen,
S62.61.R1=Fraktur på ringfinger - Proximal falang, öppen,
S62.61.R2=Fraktur på ringfinger - Skaft, öppen,
S62.61.R3=Fraktur på ringfinger - Distal falang, öppen,
S72.00=Cervikal femurfraktur, sluten,
S72.01=Cervikal femurfraktur, öppen,
S72.10=Pertrokantär femurfraktur, sluten,
S72.11=Pertrokantär femurfraktur, öppen,
S72.20=Subtrokantär femurfraktur, sluten,
S72.21=Subtrokantär femurfraktur, öppen,
S72.30=Diafysär femurfraktur, sluten,
S72.31=Diafysär femurfraktur, öppen,
S72.40=Distal femurfraktur, sluten,
S72.41=Distal femurfraktur, öppen,
S82.00=Fraktur på patella, sluten,
S82.01=Fraktur på patella, öppen,
S82.10=Fraktur på övre delen av tibia, sluten,
S82.11=Fraktur på övre delen av tibia, öppen,
S82.20=Fraktur på tibiaskaftet, sluten,
S82.21=Fraktur på tibiaskaftet, öppen,
S82.30=Fraktur på nedre delen av tibia, sluten,
S82.30.X=Fraktur av distala tibia eller av fotled hos barn, sluten,
S82.31=Fraktur på nedre delen av tibia, öppen,
S82.31.X=Fraktur av distala tibia eller av fotled hos barn, öppen,
S82.40=Isolerad fibulafraktur, sluten,
S82.41=Isolerad fibulafraktur, öppen,
S82.50=Medial malleolfraktur, sluten,
S82.51=Medial malleolfraktur, öppen,
S82.60=Lateral malleolfraktur, sluten,
S82.61=Lateral malleolfraktur, öppen,
S82.80=Bi-eller trimalleolär fotledsfraktur, sluten,
S82.81=Bi-eller trimalleolär fotledsfraktur, öppen,
S92.00=Fraktur på kalkaneus, sluten,
S92.01=Fraktur på kalkaneus, öppen,
S92.10=Fraktur på talus, sluten,
S92.11=Fraktur på talus, öppen,
S92.20.W=Fraktur på navikulare, sluten,
S92.20.X=Fraktur på cuboideum, sluten,
S92.20.Y=Fraktur på cuneiformeben, sluten,
S92.21.W=Fraktur på navikulare, öppen,
S92.21.X=Fraktur på cuboideum, öppen,
S92.21.Y=Fraktur på cuneiformeben, öppen,
S92.30.A=Fraktur på metatarsalben I, sluten,
S92.30.B=Fraktur på någon av metatarsalben II-IV, sluten,
S92.30.Y=Fraktur av metatarsalben i kombination med Lisfrancsskada, sluten,
S92.30.Z=Fraktur på metatarsalben V, sluten,
S92.31.A=Fraktur på metatarsalben I, öppen,
S92.31.B=Fraktur på någon av metatarsalben II-IV, öppen,
S92.31.Y=Fraktur av metatarsalben i kombination med Lisfrancsskada, öppen,
S92.31.Z=Fraktur på metatarsalben V, öppen,
S92.40=Fraktur på stortå, sluten,
S92.41=Fraktur på stortå, öppen,
S92.50.A=Fraktur på annan tå, sluten,
S92.50.B=Fraktur av två eller flera av tå II-V, sluten,
S92.51.A=Fraktur på annan tå, öppen,
S92.51.B=Fraktur av två eller flera av tå II-V, öppen,
S93.20.Y=Ruptur av ligament i fotled och fot, sluten,
S93.21.Y=Ruptur av ligament i fotled och fot, öppen,
T08.90.N1=Fraktur på ryggraden på icke specifierad nivå, segment 1 icd S12.0, sluten,
T08.90.N2=Fraktur på ryggraden på icke specifierad nivå, segment 2 icd S12.0, S22.0, sluten,
T08.90.N3=Fraktur på ryggraden på icke specifierad nivå, segment 3 icd S22.0, sluten,
T08.90.N4=Fraktur på ryggraden på icke specifierad nivå, segment 4 icd S 22.0, S32.0, sluten,
T08.91.N1=Fraktur på ryggraden på icke specifierad nivå, segment 1 icd S12.0, öppen,
T08.91.N2=Fraktur på ryggraden på icke specifierad nivå, segment 2 icd S12.0, S22.0, öppen,
T08.91.N3=Fraktur på ryggraden på icke specifierad nivå, segment 3 icd S22.0, öppen,
T08.91.N4=Fraktur på ryggraden på icke specifierad nivå, segment 4 icd S 22.0, S32.0, öppen
Valideringsskript:
var icd10Code=Current.Fx_ICD10 || '';
/*if(Ext.isEmpty(icd10Code)){
icd10Code='';
}*/
var isBf=icd10Code.indexOf('T08.9')>=0;
var bfFieldChanged=false;
if (Current.Fx_DISHBecht!==null){
bfFieldChanged=true;
}

if (Current.Fx_Neurology!==null){
bfFieldChanged=true;
}
if (Current.Fx_NeurologyExtended!==null){
bfFieldChanged=true;
}
if(bfFieldChanged && !isBf){
return 'Ryggfrakturrelaterade fält kan endast fyllas i om frakturen är en ryggfraktur';
}
var femurFieldChanged=false;
if (Current.Fx_XrayDat!==null){
femurFieldChanged=true;
}
if (Current.Fx_XrayTime!==null){
femurFieldChanged=true;
}
var isFemFract= icd10Code.indexOf('S72') === 0;
if(femurFieldChanged && !isFemFract){
return 'Röntgendatum och tid får endast fyllas i för femurfrakturer';
}
var showAtypicalFracture= icd10Code.indexOf('S72') === 0 && icd10Code.indexOf('S72.0') !== 0 && icd10Code.indexOf('S72.1') !== 0 && Current.Fx_OpenPhyses=='0';
if( !showAtypicalFracture && Current.Fx_Atypical!=null){
return 'Atypisk fraktur får inte anges för denna icd-kod.';
}
return true;


Kontrollskript:
var isHighEnergy=Current.Parent.Inj_Type==1;
filterIf(true, 'Fx_OpenClass', function(v){
return !isHighEnergy || v.data.ValueCode==31 || v.data.ValueCode==32 || v.data.ValueCode==33 || v.data.ValueCode==99;
});

enableIf(false, 'Fx_CloseToProsthesis'); enableIf(false, 'Fx_Open'); enableIf(false, 'Fx_Atypical'); enableIf(false, 'Fx_NeurologyExtended');
enableIf(false, 'Fx_Neurology'); enableIf(Current.Fx_Side && !Current.Fx_ICD10, 'Fx_ICD10');
enableIf(false, 'Fx_Side'); enableIf(false, 'Fx_Class'); enableIf(false, 'Fx_OpenPhyses'); enableIf(false, 'Fx_IliumLeft');
enableIf(false, 'Fx_IliumLeftDisplaced'); enableIf(false, 'Fx_IliumRight'); enableIf(false, 'Fx_IliumRightDisplaced'); enableIf(false, 'Fx_Sacrum'); enableIf(false, 'Fx_SacrumDisplaced');
enableIf(false, 'Fx_SacrumLeft'); enableIf(false, 'Fx_SacrumLeftDisplaced'); enableIf(false, 'Fx_SacrumRight'); enableIf(false, 'Fx_SacrumRightDisplaced'); enableIf(false, 'Fx_PubisLeft');
enableIf(false, 'Fx_PubisLeftDisplaced'); enableIf(false, 'Fx_PubisRight'); enableIf(false, 'Fx_PubisRightDisplaced'); enableIf(false, 'Fx_SIJointLeft');
enableIf(false, 'Fx_SIJointLeftDisplaced'); enableIf(false, 'Fx_SIJointRight'); enableIf(false, 'Fx_SIJointRightDisplaced'); enableIf(false, 'Fx_Symphysis');
enableIf(false, 'Fx_SymphysisDisplaced'); enableIf(false, 'Fx_DISHBecht');
displayIf(false, 'Fx_ERDat'); displayIf(false, 'Fx_ERTime');


var p = Current.Fx_CloseToProsthesis;
var i = Current.Fx_CloseToImplant;
displayIf(p && i, 'LabelWarningProstImp');
displayIf(Current.Fx_CloseToProsthesis != null, 'Fx_CloseToProsthesis');
var icd10Code = Current.Fx_ICD10;
if (icd10Code === null) {
icd10Code = '';
}
var isBf = icd10Code.indexOf('T08.9') >= 0;
assignIf(!isBf, 'Fx_DISHBecht', null); displayIf(isBf, 'Fx_DISHBecht');
assignIf(!isBf, 'Fx_Neurology', null); displayIf(isBf, 'Fx_Neurology');
assignIf(!isBf, 'Fx_NeurologyExtended', null); displayIf(isBf, 'Fx_NeurologyExtended');
enableIf(false, 'Fx_C0'); enableIf(false, 'Fx_C1'); enableIf(false, 'Fx_C2'); enableIf(false, 'Fx_C3'); enableIf(false, 'Fx_C4');
enableIf(false, 'Fx_C5'); enableIf(false, 'Fx_C6'); enableIf(false, 'Fx_C7'); enableIf(false, 'Fx_Th1'); enableIf(false, 'Fx_Th2');
enableIf(false, 'Fx_Th3'); enableIf(false, 'Fx_Th4'); enableIf(false, 'Fx_Th5'); enableIf(false, 'Fx_Th6'); enableIf(false, 'Fx_Th7');
enableIf(false, 'Fx_Th8'); enableIf(false, 'Fx_Th9'); enableIf(false, 'Fx_Th10'); enableIf(false, 'Fx_Th11'); enableIf(false, 'Fx_Th12');
enableIf(false, 'Fx_L1'); enableIf(false, 'Fx_L2'); enableIf(false, 'Fx_L3'); enableIf(false, 'Fx_L4'); enableIf(false, 'Fx_L5');
var n1 = isBf && icd10Code.indexOf('.N1') >= 0;
var n2 = isBf && icd10Code.indexOf('.N2') >= 0;
var n3 = isBf && icd10Code.indexOf('.N3') >= 0;
var n4 = isBf && icd10Code.indexOf('.N4') >= 0;
assignIf(!n1, 'Fx_C0', null); displayIf(n1, 'Fx_C0');
assignIf(!n1, 'Fx_C1', null); displayIf(n1, 'Fx_C1');
assignIf(!n1, 'Fx_C2', null); displayIf(n1, 'Fx_C2');
assignIf(!n2, 'Fx_C3', null); displayIf(n2, 'Fx_C3');
assignIf(!n2, 'Fx_C4', null); displayIf(n2, 'Fx_C4');
assignIf(!n2, 'Fx_C5', null); displayIf(n2, 'Fx_C5');
assignIf(!n2, 'Fx_C6', null); displayIf(n2, 'Fx_C6');
assignIf(!n2, 'Fx_C7', null); displayIf(n2, 'Fx_C7');
assignIf(!n2, 'Fx_Th1', null); displayIf(n2, 'Fx_Th1');
assignIf(!n3, 'Fx_Th2', null); displayIf(n3, 'Fx_Th2');
assignIf(!n3, 'Fx_Th3', null); displayIf(n3, 'Fx_Th3');
assignIf(!n3, 'Fx_Th4', null); displayIf(n3, 'Fx_Th4');
assignIf(!n3, 'Fx_Th5', null); displayIf(n3, 'Fx_Th5');
assignIf(!n3, 'Fx_Th6', null); displayIf(n3, 'Fx_Th6');
assignIf(!n3, 'Fx_Th7', null); displayIf(n3, 'Fx_Th7');
assignIf(!n3, 'Fx_Th8', null); displayIf(n3, 'Fx_Th8');
assignIf(!n3, 'Fx_Th9', null); displayIf(n3, 'Fx_Th9');
assignIf(!n3, 'Fx_Th10', null); displayIf(n3, 'Fx_Th10');
assignIf(!n4, 'Fx_Th11', null); displayIf(n4, 'Fx_Th11');
assignIf(!n4, 'Fx_Th12', null); displayIf(n4, 'Fx_Th12');
assignIf(!n4, 'Fx_L1', null); displayIf(n4, 'Fx_L1');
assignIf(!n4, 'Fx_L2', null); displayIf(n4, 'Fx_L2');
assignIf(!n4, 'Fx_L3', null); displayIf(n4, 'Fx_L3');
assignIf(!n4, 'Fx_L4', null); displayIf(n4, 'Fx_L4');
assignIf(!n4, 'Fx_L5', null); displayIf(n4, 'Fx_L5');
var isPelvisFract = icd10Code == 'S32.70' || icd10Code == 'S32.71' || icd10Code == 'S32.80' || icd10Code == 'S32.81';
assignIf(!isPelvisFract, 'Fx_IliumLeft', null); displayIf(isPelvisFract, 'Fx_IliumLeft');
assignIf(!isPelvisFract, 'Fx_IliumLeftDisplaced', null); displayIf(Current.Fx_IliumLeftDisplaced != null, 'Fx_IliumLeftDisplaced');
assignIf(!isPelvisFract, 'Fx_IliumRight', null); displayIf(isPelvisFract, 'Fx_IliumRight');
assignIf(!isPelvisFract, 'Fx_IliumRightDisplaced', null); displayIf(Current.Fx_IliumRightDisplaced != null, 'Fx_IliumRightDisplaced');
assignIf(!isPelvisFract, 'Fx_Sacrum', null); displayIf(isPelvisFract, 'Fx_Sacrum');
assignIf(!isPelvisFract, 'Fx_SacrumDisplaced', null); displayIf(Current.Fx_SacrumDisplaced != null, 'Fx_SacrumDisplaced');
assignIf(!isPelvisFract, 'Fx_SacrumLeft', null); displayIf(isPelvisFract, 'Fx_SacrumLeft');
assignIf(!isPelvisFract, 'Fx_SacrumLeftDisplaced', null); displayIf(Current.Fx_SacrumLeftDisplaced != null, 'Fx_SacrumLeftDisplaced');
assignIf(!isPelvisFract, 'Fx_SacrumRight', null); displayIf(isPelvisFract, 'Fx_SacrumRight');
assignIf(!isPelvisFract, 'Fx_SacrumRightDisplaced', null); displayIf(Current.Fx_SacrumRightDisplaced != null, 'Fx_SacrumRightDisplaced');
assignIf(!isPelvisFract, 'Fx_PubisLeft', null); displayIf(isPelvisFract, 'Fx_PubisLeft');
assignIf(!isPelvisFract, 'Fx_PubisLeftDisplaced', null); displayIf(Current.Fx_PubisLeftDisplaced != null, 'Fx_PubisLeftDisplaced');
assignIf(!isPelvisFract, 'Fx_PubisRight', null); displayIf(isPelvisFract, 'Fx_PubisRight');
assignIf(!isPelvisFract, 'Fx_PubisRightDisplaced', null); displayIf(Current.Fx_PubisRightDisplaced != null, 'Fx_PubisRightDisplaced');
assignIf(!isPelvisFract, 'Fx_SIJointLeft', null); displayIf(isPelvisFract, 'Fx_SIJointLeft');
assignIf(!isPelvisFract, 'Fx_SIJointLeftDisplaced', null); displayIf(Current.Fx_SIJointLeftDisplaced != null, 'Fx_SIJointLeftDisplaced');
assignIf(!isPelvisFract, 'Fx_SIJointRight', null); displayIf(isPelvisFract, 'Fx_SIJointRight');
assignIf(!isPelvisFract, 'Fx_SIJointRightDisplaced', null); displayIf(Current.Fx_SIJointRightDisplaced != null, 'Fx_SIJointRightDisplaced');
assignIf(!isPelvisFract, 'Fx_Symphysis', null); displayIf(isPelvisFract, 'Fx_Symphysis');
assignIf(!isPelvisFract, 'Fx_SymphysisDisplaced', null); displayIf(Current.Fx_SymphysisDisplaced != null, 'Fx_SymphysisDisplaced');
var isFemurFract = icd10Code.indexOf('S72') === 0;
assignIf(!isFemurFract, 'Fx_XrayDat', null); displayIf(isFemurFract, 'Fx_XrayDat');
assignIf(!isFemurFract, 'Fx_XrayTime', null); displayIf(isFemurFract, 'Fx_XrayTime');
var showAtypicalFracture = icd10Code.indexOf('S72') === 0 && icd10Code.indexOf('S72.0') !== 0 && icd10Code.indexOf('S72.1') !== 0 && Current.Fx_OpenPhyses == '0';
assignIf(!showAtypicalFracture, 'Fx_Atypical', null); displayIf(showAtypicalFracture, 'Fx_Atypical');
var isOpen = Current.Fx_Open == 1; displayIf(isOpen, 'Fx_OpenClass');
assignIf(!isOpen, 'Fx_OpenClass', null); displayIf(isOpen, 'Fx_OpenClass');

var excludedAdultFractures=['T08.90.N1',
'T08.91.N1',
'T08.90.N2',
'T08.91.N2',
'T08.90.N3',
'T08.91.N3',
'T08.90.N4',
'T08.91.N4',
'S52.50',
'S52.51',
'S52.60',
'S52.61',
'S52.80',
'S52.81'];


var includedChildFractures=[
'S42.40',
'S42.41',
'S52.00',
'S52.01',
'S52.10',
'S52.11',
'S52.20',
'S52.21',
'S52.30',
'S52.31',
'S52.40',
'S52.41',
'S52.50',
'S52.51',
'S52.60',
'S52.61',
'S52.70',
'S52.71',
'S52.80',
'S52.81',
'S72.00',
'S72.01',
'S72.10',
'S72.11',
'S72.20',
'S72.21',
'S72.30',
'S72.31',
'S72.40',
'S72.41'];

displayIf(Current.Fx_OpenPhyses===0 && excludedAdultFractures.indexOf(Current.Fx_ICD10)<0, 'Fx_TypeInfoLabel1');
displayIf(Current.Fx_OpenPhyses===1 && includedChildFractures.indexOf(Current.Fx_ICD10)>=0, 'Fx_TypeInfoLabel2');Fx_ClassAO-klassificeringAO-klassificeringvarchar
0=Ej kunnat klassificera,
00-X0=Ej klassificerbar,
-1=Oklassificerad barnfraktur,
AOD-Typ-I=Fraktur genom toppen av dens,
AOD-Typ-II=Fraktur mellan basen av dens och C2:s kotkropp,
AOD-Typ-III=Fraktur av dens som engagerar C2:s kotkropp,
AOM-Typ-A=Komminut fraktur,
AOM-Typ-A-AOD-Typ-I=C0:Komminut fraktur C2:Fraktur genom toppen av dens,
AOM-Typ-A-AOD-Typ-II=C0:Komminut fraktur C2:Fraktur mellan basen av dens och C2:s kotkropp,
AOM-Typ-A-AOD-Typ-III=C0:Komminut fraktur C2:Fraktur av dens som engagerar C2:s kotkropp,
AOM-Typ-A-AOD-X=C0:Komminut fraktur C2:Ej klassificerad,
AOM-Typ-A-ELE-Typ-I=C0:Komminut fraktur C2:Odislocerad fraktur genom C2:s båge,
AOM-Typ-A-ELE-Typ-II=C0:Komminut fraktur C2:Dislocerad fraktur genom C2:s båge engagerande disken C2-C3,
AOM-Typ-A-ELE-Typ-III=C0:Komminut fraktur C2:Fraktur genom C2:s båge med samtidig fasettledsluxation C2-C3,
AOM-Typ-A-JAC-A=C0:Komminut fraktur C1:Fraktur genom bakre bågen,
AOM-Typ-A-JAC-A-AOD-Typ-I=C0:Komminut fraktur C1:Fraktur genom bakre bågen C2:Fraktur genom toppen av dens,
AOM-Typ-A-JAC-A-AOD-Typ-II=C0:Komminut fraktur C1:Fraktur genom bakre bågen C2:Fraktur mellan basen av dens och C2:s kotkropp,
AOM-Typ-A-JAC-A-AOD-Typ-III=C0:Komminut fraktur C1:Fraktur genom bakre bågen C2:Fraktur av dens som engagerar C2:s kotkropp,
AOM-Typ-A-JAC-A-AOD-X=C0:Komminut fraktur C1:Fraktur genom bakre bågen C2:Ej klassificerad,
AOM-Typ-A-JAC-A-ELE-Typ-I=C0:Komminut fraktur C1:Fraktur genom bakre bågen C2:Odislocerad fraktur genom C2:s båge,
AOM-Typ-A-JAC-A-ELE-Typ-II=C0:Komminut fraktur C1:Fraktur genom bakre bågen C2:Dislocerad fraktur genom C2:s båge engagerande disken C2-C3,
AOM-Typ-A-JAC-A-ELE-Typ-III=C0:Komminut fraktur C1:Fraktur genom bakre bågen C2:Fraktur genom C2:s båge med samtidig fasettledsluxation C2-C3,
AOM-Typ-A-JAC-B=C0:Komminut fraktur C1:Burstfraktur,
AOM-Typ-A-JAC-B-1=C0:Komminut fraktur C1:Burstfraktur. Massa lateralis vidgad 7 mm eller mer.,
AOM-Typ-A-JAC-B-1-AOD-Typ-I=C0:Komminut fraktur C1:Burstfraktur. Massa lateralis vidgad 7 mm eller mer. C2:Fraktur genom toppen av dens,
AOM-Typ-A-JAC-B-1-AOD-Typ-II=C0:Komminut fraktur C1:Burstfraktur. Massa lateralis vidgad 7 mm eller mer. C2:Fraktur mellan basen av dens och C2:s kotkropp,
AOM-Typ-A-JAC-B-1-AOD-Typ-III=C0:Komminut fraktur C1:Burstfraktur. Massa lateralis vidgad 7 mm eller mer. C2:Fraktur av dens som engagerar C2:s kotkropp,
AOM-Typ-A-JAC-B-1-AOD-X=C0:Komminut fraktur C1:Burstfraktur. Massa lateralis vidgad 7 mm eller mer. C2:Ej klassificerad,
AOM-Typ-A-JAC-B-1-ELE-Typ-I=C0:Komminut fraktur C1:Burstfraktur. Massa lateralis vidgad 7 mm eller mer. C2:Odislocerad fraktur genom C2:s båge,
AOM-Typ-A-JAC-B-1-ELE-Typ-II=C0:Komminut fraktur C1:Burstfraktur. Massa lateralis vidgad 7 mm eller mer. C2:Dislocerad fraktur genom C2:s båge engagerande disken C2-C3,
AOM-Typ-A-JAC-B-1-ELE-Typ-III=C0:Komminut fraktur C1:Burstfraktur. Massa lateralis vidgad 7 mm eller mer. C2:Fraktur genom C2:s båge med samtidig fasettledsluxation C2-C3,
AOM-Typ-A-JAC-B-AOD-Typ-I=C0:Komminut fraktur C1:Burstfraktur C2:Fraktur genom toppen av dens,
AOM-Typ-A-JAC-B-AOD-Typ-II=C0:Komminut fraktur C1:Burstfraktur C2:Fraktur mellan basen av dens och C2:s kotkropp,
AOM-Typ-A-JAC-B-AOD-Typ-III=C0:Komminut fraktur C1:Burstfraktur C2:Fraktur av dens som engagerar C2:s kotkropp,
AOM-Typ-A-JAC-B-AOD-X=C0:Komminut fraktur C1:Burstfraktur C2:Ej klassificerad,
AOM-Typ-A-JAC-B-ELE-Typ-I=C0:Komminut fraktur C1:Burstfraktur C2:Odislocerad fraktur genom C2:s båge,
AOM-Typ-A-JAC-B-ELE-Typ-II=C0:Komminut fraktur C1:Burstfraktur C2:Dislocerad fraktur genom C2:s båge engagerande disken C2-C3,
AOM-Typ-A-JAC-B-ELE-Typ-III=C0:Komminut fraktur C1:Burstfraktur C2:Fraktur genom C2:s båge med samtidig fasettledsluxation C2-C3,
AOM-Typ-A-JAC-C=C0:Komminut fraktur C1:Fraktur vid eller genom massa lateralis,
AOM-Typ-A-JAC-C-1=C0:Komminut fraktur C1:Fraktur vid eller genom massa lateralis. Massa lateralis vidgad 7 mm eller mer.,
AOM-Typ-A-JAC-C-1-AOD-Typ-I=C0:Komminut fraktur C1:Fraktur vid eller genom massa lateralis. Massa lateralis vidgad 7 mm eller mer. C2:Fraktur genom toppen av dens,
AOM-Typ-A-JAC-C-1-AOD-Typ-II=C0:Komminut fraktur C1:Fraktur vid eller genom massa lateralis. Massa lateralis vidgad 7 mm eller mer. C2:Fraktur mellan basen av dens och C2:s kotkropp,
AOM-Typ-A-JAC-C-1-AOD-Typ-III=C0:Komminut fraktur C1:Fraktur vid eller genom massa lateralis. Massa lateralis vidgad 7 mm eller mer. C2:Fraktur av dens som engagerar C2:s kotkropp,
AOM-Typ-A-JAC-C-1-AOD-X=C0:Komminut fraktur C1:Fraktur vid eller genom massa lateralis. Massa lateralis vidgad 7 mm eller mer. C2:Ej klassificerad,
AOM-Typ-A-JAC-C-1-ELE-Typ-I=C0:Komminut fraktur C1:Fraktur vid eller genom massa lateralis. Massa lateralis vidgad 7 mm eller mer. C2:Odislocerad fraktur genom C2:s båge,
AOM-Typ-A-JAC-C-1-ELE-Typ-II=C0:Komminut fraktur C1:Fraktur vid eller genom massa lateralis. Massa lateralis vidgad 7 mm eller mer. C2:Dislocerad fraktur genom C2:s båge engagerande disken C2-C3,
AOM-Typ-A-JAC-C-1-ELE-Typ-III=C0:Komminut fraktur C1:Fraktur vid eller genom massa lateralis. Massa lateralis vidgad 7 mm eller mer. C2:Fraktur genom C2:s båge med samtidig fasettledsluxation C2-C3,
AOM-Typ-A-JAC-C-AOD-Typ-I=C0:Komminut fraktur C1:Fraktur vid eller genom massa lateralis C2:Fraktur genom toppen av dens,
AOM-Typ-A-JAC-C-AOD-Typ-II=C0:Komminut fraktur C1:Fraktur vid eller genom massa lateralis C2:Fraktur mellan basen av dens och C2:s kotkropp,
AOM-Typ-A-JAC-C-AOD-Typ-III=C0:Komminut fraktur C1:Fraktur vid eller genom massa lateralis C2:Fraktur av dens som engagerar C2:s kotkropp,
AOM-Typ-A-JAC-C-AOD-X=C0:Komminut fraktur C1:Fraktur vid eller genom massa lateralis C2:Ej klassificerad,
AOM-Typ-A-JAC-C-ELE-Typ-I=C0:Komminut fraktur C1:Fraktur vid eller genom massa lateralis C2:Odislocerad fraktur genom C2:s båge,
AOM-Typ-A-JAC-C-ELE-Typ-II=C0:Komminut fraktur C1:Fraktur vid eller genom massa lateralis C2:Dislocerad fraktur genom C2:s båge engagerande disken C2-C3,
AOM-Typ-A-JAC-C-ELE-Typ-III=C0:Komminut fraktur C1:Fraktur vid eller genom massa lateralis C2:Fraktur genom C2:s båge med samtidig fasettledsluxation C2-C3,
AOM-Typ-A-JAC-X=C0:Komminut fraktur C1:Ej klassificerad,
AOM-Typ-A-JAC-X-AOD-Typ-I=C0:Komminut fraktur C1:Ej klassificerad C2:Fraktur genom toppen av dens,
AOM-Typ-A-JAC-X-AOD-Typ-II=C0:Komminut fraktur C1:Ej klassificerad C2:Fraktur mellan basen av dens och C2:s kotkropp,
AOM-Typ-A-JAC-X-AOD-Typ-III=C0:Komminut fraktur C1:Ej klassificerad C2:Fraktur av dens som engagerar C2:s kotkropp,
AOM-Typ-A-JAC-X-AOD-X=C0:Komminut fraktur C1:Ej klassificerad C2:Ej klassificerad,
AOM-Typ-A-JAC-X-ELE-Typ-I=C0:Komminut fraktur C1:Ej klassificerad C2:Odislocerad fraktur genom C2:s båge,
AOM-Typ-A-JAC-X-ELE-Typ-II=C0:Komminut fraktur C1:Ej klassificerad C2:Dislocerad fraktur genom C2:s båge engagerande disken C2-C3,
AOM-Typ-A-JAC-X-ELE-Typ-III=C0:Komminut fraktur C1:Ej klassificerad C2:Fraktur genom C2:s båge med samtidig fasettledsluxation C2-C3,
AOM-Typ-B=Skallbasfraktur med kondylfraktur,
AOM-Typ-B-AOD-Typ-I=C0:Skallbasfraktur med kondylfraktur C2:Fraktur genom toppen av dens,
AOM-Typ-B-AOD-Typ-II=C0:Skallbasfraktur med kondylfraktur C2:Fraktur mellan basen av dens och C2:s kotkropp,
AOM-Typ-B-AOD-Typ-III=C0:Skallbasfraktur med kondylfraktur C2:Fraktur av dens som engagerar C2:s kotkropp,
AOM-Typ-B-AOD-X=C0:Skallbasfraktur med kondylfraktur C2:Ej klassificerad,
AOM-Typ-B-ELE-Typ-I=C0:Skallbasfraktur med kondylfraktur C2:Odislocerad fraktur genom C2:s båge,
AOM-Typ-B-ELE-Typ-II=C0:Skallbasfraktur med kondylfraktur C2:Dislocerad fraktur genom C2:s båge engagerande disken C2-C3,
AOM-Typ-B-ELE-Typ-III=C0:Skallbasfraktur med kondylfraktur C2:Fraktur genom C2:s båge med samtidig fasettledsluxation C2-C3,
AOM-Typ-B-JAC-A=C0:Skallbasfraktur med kondylfraktur C1:Fraktur genom bakre bågen,
AOM-Typ-B-JAC-A-AOD-Typ-I=C0:Skallbasfraktur med kondylfraktur C1:Fraktur genom bakre bågen C2:Fraktur genom toppen av dens,
AOM-Typ-B-JAC-A-AOD-Typ-II=C0:Skallbasfraktur med kondylfraktur C1:Fraktur genom bakre bågen C2:Fraktur mellan basen av dens och C2:s kotkropp,
AOM-Typ-B-JAC-A-AOD-Typ-III=C0:Skallbasfraktur med kondylfraktur C1:Fraktur genom bakre bågen C2:Fraktur av dens som engagerar C2:s kotkropp,
AOM-Typ-B-JAC-A-AOD-X=C0:Skallbasfraktur med kondylfraktur C1:Fraktur genom bakre bågen C2:Ej klassificerad,
AOM-Typ-B-JAC-A-ELE-Typ-I=C0:Skallbasfraktur med kondylfraktur C1:Fraktur genom bakre bågen C2:Odislocerad fraktur genom C2:s båge,
AOM-Typ-B-JAC-A-ELE-Typ-II=C0:Skallbasfraktur med kondylfraktur C1:Fraktur genom bakre bågen C2:Dislocerad fraktur genom C2:s båge engagerande disken C2-C3,
AOM-Typ-B-JAC-A-ELE-Typ-III=C0:Skallbasfraktur med kondylfraktur C1:Fraktur genom bakre bågen C2:Fraktur genom C2:s båge med samtidig fasettledsluxation C2-C3,
AOM-Typ-B-JAC-B=C0:Skallbasfraktur med kondylfraktur C1:Burstfraktur,
AOM-Typ-B-JAC-B-1=C0:Skallbasfraktur med kondylfraktur C1:Burstfraktur. Massa lateralis vidgad 7 mm eller mer.,
AOM-Typ-B-JAC-B-1-AOD-Typ-I=C0:Skallbasfraktur med kondylfraktur C1:Burstfraktur. Massa lateralis vidgad 7 mm eller mer. C2:Fraktur genom toppen av dens,
AOM-Typ-B-JAC-B-1-AOD-Typ-II=C0:Skallbasfraktur med kondylfraktur C1:Burstfraktur. Massa lateralis vidgad 7 mm eller mer. C2:Fraktur mellan basen av dens och C2:s kotkropp,
AOM-Typ-B-JAC-B-1-AOD-Typ-III=C0:Skallbasfraktur med kondylfraktur C1:Burstfraktur. Massa lateralis vidgad 7 mm eller mer. C2:Fraktur av dens som engagerar C2:s kotkropp,
AOM-Typ-B-JAC-B-1-AOD-X=C0:Skallbasfraktur med kondylfraktur C1:Burstfraktur. Massa lateralis vidgad 7 mm eller mer. C2:Ej klassificerad,
AOM-Typ-B-JAC-B-1-ELE-Typ-I=C0:Skallbasfraktur med kondylfraktur C1:Burstfraktur. Massa lateralis vidgad 7 mm eller mer. C2:Odislocerad fraktur genom C2:s båge,
AOM-Typ-B-JAC-B-1-ELE-Typ-II=C0:Skallbasfraktur med kondylfraktur C1:Burstfraktur. Massa lateralis vidgad 7 mm eller mer. C2:Dislocerad fraktur genom C2:s båge engagerande disken C2-C3,
AOM-Typ-B-JAC-B-1-ELE-Typ-III=C0:Skallbasfraktur med kondylfraktur C1:Burstfraktur. Massa lateralis vidgad 7 mm eller mer. C2:Fraktur genom C2:s båge med samtidig fasettledsluxation C2-C3,
AOM-Typ-B-JAC-B-AOD-Typ-I=C0:Skallbasfraktur med kondylfraktur C1:Burstfraktur C2:Fraktur genom toppen av dens,
AOM-Typ-B-JAC-B-AOD-Typ-II=C0:Skallbasfraktur med kondylfraktur C1:Burstfraktur C2:Fraktur mellan basen av dens och C2:s kotkropp,
AOM-Typ-B-JAC-B-AOD-Typ-III=C0:Skallbasfraktur med kondylfraktur C1:Burstfraktur C2:Fraktur av dens som engagerar C2:s kotkropp,
AOM-Typ-B-JAC-B-AOD-X=C0:Skallbasfraktur med kondylfraktur C1:Burstfraktur C2:Ej klassificerad,
AOM-Typ-B-JAC-B-ELE-Typ-I=C0:Skallbasfraktur med kondylfraktur C1:Burstfraktur C2:Odislocerad fraktur genom C2:s båge,
AOM-Typ-B-JAC-B-ELE-Typ-II=C0:Skallbasfraktur med kondylfraktur C1:Burstfraktur C2:Dislocerad fraktur genom C2:s båge engagerande disken C2-C3,
AOM-Typ-B-JAC-B-ELE-Typ-III=C0:Skallbasfraktur med kondylfraktur C1:Burstfraktur C2:Fraktur genom C2:s båge med samtidig fasettledsluxation C2-C3,
AOM-Typ-B-JAC-C=C0:Skallbasfraktur med kondylfraktur C1:Fraktur vid eller genom massa lateralis,
AOM-Typ-B-JAC-C-1=C0:Skallbasfraktur med kondylfraktur C1:Fraktur vid eller genom massa lateralis. Massa lateralis vidgad 7 mm eller mer.,
AOM-Typ-B-JAC-C-1-AOD-Typ-I=C0:Skallbasfraktur med kondylfraktur C1:Fraktur vid eller genom massa lateralis. Massa lateralis vidgad 7 mm eller mer. C2:Fraktur genom toppen av dens,
AOM-Typ-B-JAC-C-1-AOD-Typ-II=C0:Skallbasfraktur med kondylfraktur C1:Fraktur vid eller genom massa lateralis. Massa lateralis vidgad 7 mm eller mer. C2:Fraktur mellan basen av dens och C2:s kotkropp,
AOM-Typ-B-JAC-C-1-AOD-Typ-III=C0:Skallbasfraktur med kondylfraktur C1:Fraktur vid eller genom massa lateralis. Massa lateralis vidgad 7 mm eller mer. C2:Fraktur av dens som engagerar C2:s kotkropp,
AOM-Typ-B-JAC-C-1-AOD-X=C0:Skallbasfraktur med kondylfraktur C1:Fraktur vid eller genom massa lateralis. Massa lateralis vidgad 7 mm eller mer. C2:Ej klassificerad,
AOM-Typ-B-JAC-C-1-ELE-Typ-I=C0:Skallbasfraktur med kondylfraktur C1:Fraktur vid eller genom massa lateralis. Massa lateralis vidgad 7 mm eller mer. C2:Odislocerad fraktur genom C2:s båge,
AOM-Typ-B-JAC-C-1-ELE-Typ-II=C0:Skallbasfraktur med kondylfraktur C1:Fraktur vid eller genom massa lateralis. Massa lateralis vidgad 7 mm eller mer. C2:Dislocerad fraktur genom C2:s båge engagerande disken C2-C3,
AOM-Typ-B-JAC-C-1-ELE-Typ-III=C0:Skallbasfraktur med kondylfraktur C1:Fraktur vid eller genom massa lateralis. Massa lateralis vidgad 7 mm eller mer. C2:Fraktur genom C2:s båge med samtidig fasettledsluxation C2-C3,
AOM-Typ-B-JAC-C-AOD-Typ-I=C0:Skallbasfraktur med kondylfraktur C1:Fraktur vid eller genom massa lateralis C2:Fraktur genom toppen av dens,
AOM-Typ-B-JAC-C-AOD-Typ-II=C0:Skallbasfraktur med kondylfraktur C1:Fraktur vid eller genom massa lateralis C2:Fraktur mellan basen av dens och C2:s kotkropp,
AOM-Typ-B-JAC-C-AOD-Typ-III=C0:Skallbasfraktur med kondylfraktur C1:Fraktur vid eller genom massa lateralis C2:Fraktur av dens som engagerar C2:s kotkropp,
AOM-Typ-B-JAC-C-AOD-X=C0:Skallbasfraktur med kondylfraktur C1:Fraktur vid eller genom massa lateralis C2:Ej klassificerad,
AOM-Typ-B-JAC-C-ELE-Typ-I=C0:Skallbasfraktur med kondylfraktur C1:Fraktur vid eller genom massa lateralis C2:Odislocerad fraktur genom C2:s båge,
AOM-Typ-B-JAC-C-ELE-Typ-II=C0:Skallbasfraktur med kondylfraktur C1:Fraktur vid eller genom massa lateralis C2:Dislocerad fraktur genom C2:s båge engagerande disken C2-C3,
AOM-Typ-B-JAC-C-ELE-Typ-III=C0:Skallbasfraktur med kondylfraktur C1:Fraktur vid eller genom massa lateralis C2:Fraktur genom C2:s båge med samtidig fasettledsluxation C2-C3,
AOM-Typ-B-JAC-X=C0:Skallbasfraktur med kondylfraktur C1:Ej klassificerad,
AOM-Typ-B-JAC-X-AOD-Typ-I=C0:Skallbasfraktur med kondylfraktur C1:Ej klassificerad C2:Fraktur genom toppen av dens,
AOM-Typ-B-JAC-X-AOD-Typ-II=C0:Skallbasfraktur med kondylfraktur C1:Ej klassificerad C2:Fraktur mellan basen av dens och C2:s kotkropp,
AOM-Typ-B-JAC-X-AOD-Typ-III=C0:Skallbasfraktur med kondylfraktur C1:Ej klassificerad C2:Fraktur av dens som engagerar C2:s kotkropp,
AOM-Typ-B-JAC-X-AOD-X=C0:Skallbasfraktur med kondylfraktur C1:Ej klassificerad C2:Ej klassificerad,
AOM-Typ-B-JAC-X-ELE-Typ-I=C0:Skallbasfraktur med kondylfraktur C1:Ej klassificerad C2:Odislocerad fraktur genom C2:s båge,
AOM-Typ-B-JAC-X-ELE-Typ-II=C0:Skallbasfraktur med kondylfraktur C1:Ej klassificerad C2:Dislocerad fraktur genom C2:s båge engagerande disken C2-C3,
AOM-Typ-B-JAC-X-ELE-Typ-III=C0:Skallbasfraktur med kondylfraktur C1:Ej klassificerad C2:Fraktur genom C2:s båge med samtidig fasettledsluxation C2-C3,
AOM-Typ-C=Avulsionsfraktur,
AOM-Typ-C-AOD-Typ-I=C0:Avulsionsfraktur C2:Fraktur genom toppen av dens,
AOM-Typ-C-AOD-Typ-II=C0:Avulsionsfraktur C2:Fraktur mellan basen av dens och C2:s kotkropp,
AOM-Typ-C-AOD-Typ-III=C0:Avulsionsfraktur C2:Fraktur av dens som engagerar C2:s kotkropp,
AOM-Typ-C-AOD-X=C0:Avulsionsfraktur C2:Ej klassificerad,
AOM-Typ-C-ELE-Typ-I=C0:Avulsionsfraktur C2:Odislocerad fraktur genom C2:s båge,
AOM-Typ-C-ELE-Typ-II=C0:Avulsionsfraktur C2:Dislocerad fraktur genom C2:s båge engagerande disken C2-C3,
AOM-Typ-C-ELE-Typ-III=C0:Avulsionsfraktur C2:Fraktur genom C2:s båge med samtidig fasettledsluxation C2-C3,
AOM-Typ-C-JAC-A=C0:Avulsionsfraktur C1:Fraktur genom bakre bågen,
AOM-Typ-C-JAC-A-AOD-Typ-I=C0:Avulsionsfraktur C1:Fraktur genom bakre bågen C2:Fraktur genom toppen av dens,
AOM-Typ-C-JAC-A-AOD-Typ-II=C0:Avulsionsfraktur C1:Fraktur genom bakre bågen C2:Fraktur mellan basen av dens och C2:s kotkropp,
AOM-Typ-C-JAC-A-AOD-Typ-III=C0:Avulsionsfraktur C1:Fraktur genom bakre bågen C2:Fraktur av dens som engagerar C2:s kotkropp,
AOM-Typ-C-JAC-A-AOD-X=C0:Avulsionsfraktur C1:Fraktur genom bakre bågen C2:Ej klassificerad,
AOM-Typ-C-JAC-A-ELE-Typ-I=C0:Avulsionsfraktur C1:Fraktur genom bakre bågen C2:Odislocerad fraktur genom C2:s båge,
AOM-Typ-C-JAC-A-ELE-Typ-II=C0:Avulsionsfraktur C1:Fraktur genom bakre bågen C2:Dislocerad fraktur genom C2:s båge engagerande disken C2-C3,
AOM-Typ-C-JAC-A-ELE-Typ-III=C0:Avulsionsfraktur C1:Fraktur genom bakre bågen C2:Fraktur genom C2:s båge med samtidig fasettledsluxation C2-C3,
AOM-Typ-C-JAC-B=C0:Avulsionsfraktur C1:Burstfraktur,
AOM-Typ-C-JAC-B-1=C0:Avulsionsfraktur C1:Burstfraktur. Massa lateralis vidgad 7 mm eller mer.,
AOM-Typ-C-JAC-B-1-AOD-Typ-I=C0:Avulsionsfraktur C1:Burstfraktur. Massa lateralis vidgad 7 mm eller mer. C2:Fraktur genom toppen av dens,
AOM-Typ-C-JAC-B-1-AOD-Typ-II=C0:Avulsionsfraktur C1:Burstfraktur. Massa lateralis vidgad 7 mm eller mer. C2:Fraktur mellan basen av dens och C2:s kotkropp,
AOM-Typ-C-JAC-B-1-AOD-Typ-III=C0:Avulsionsfraktur C1:Burstfraktur. Massa lateralis vidgad 7 mm eller mer. C2:Fraktur av dens som engagerar C2:s kotkropp,
AOM-Typ-C-JAC-B-1-AOD-X=C0:Avulsionsfraktur C1:Burstfraktur. Massa lateralis vidgad 7 mm eller mer. C2:Ej klassificerad,
AOM-Typ-C-JAC-B-1-ELE-Typ-I=C0:Avulsionsfraktur C1:Burstfraktur. Massa lateralis vidgad 7 mm eller mer. C2:Odislocerad fraktur genom C2:s båge,
AOM-Typ-C-JAC-B-1-ELE-Typ-II=C0:Avulsionsfraktur C1:Burstfraktur. Massa lateralis vidgad 7 mm eller mer. C2:Dislocerad fraktur genom C2:s båge engagerande disken C2-C3,
AOM-Typ-C-JAC-B-1-ELE-Typ-III=C0:Avulsionsfraktur C1:Burstfraktur. Massa lateralis vidgad 7 mm eller mer. C2:Fraktur genom C2:s båge med samtidig fasettledsluxation C2-C3,
AOM-Typ-C-JAC-B-AOD-Typ-I=C0:Avulsionsfraktur C1:Burstfraktur C2:Fraktur genom toppen av dens,
AOM-Typ-C-JAC-B-AOD-Typ-II=C0:Avulsionsfraktur C1:Burstfraktur C2:Fraktur mellan basen av dens och C2:s kotkropp,
AOM-Typ-C-JAC-B-AOD-Typ-III=C0:Avulsionsfraktur C1:Burstfraktur C2:Fraktur av dens som engagerar C2:s kotkropp,
AOM-Typ-C-JAC-B-AOD-X=C0:Avulsionsfraktur C1:Burstfraktur C2:Ej klassificerad,
AOM-Typ-C-JAC-B-ELE-Typ-I=C0:Avulsionsfraktur C1:Burstfraktur C2:Odislocerad fraktur genom C2:s båge,
AOM-Typ-C-JAC-B-ELE-Typ-II=C0:Avulsionsfraktur C1:Burstfraktur C2:Dislocerad fraktur genom C2:s båge engagerande disken C2-C3,
AOM-Typ-C-JAC-B-ELE-Typ-III=C0:Avulsionsfraktur C1:Burstfraktur C2:Fraktur genom C2:s båge med samtidig fasettledsluxation C2-C3,
AOM-Typ-C-JAC-C=C0:Avulsionsfraktur C1:Fraktur vid eller genom massa lateralis,
AOM-Typ-C-JAC-C-1=C0:Avulsionsfraktur C1:Fraktur vid eller genom massa lateralis. Massa lateralis vidgad 7 mm eller mer.,
AOM-Typ-C-JAC-C-1-AOD-Typ-I=C0:Avulsionsfraktur C1:Fraktur vid eller genom massa lateralis. Massa lateralis vidgad 7 mm eller mer. C2:Fraktur genom toppen av dens,
AOM-Typ-C-JAC-C-1-AOD-Typ-II=C0:Avulsionsfraktur C1:Fraktur vid eller genom massa lateralis. Massa lateralis vidgad 7 mm eller mer. C2:Fraktur mellan basen av dens och C2:s kotkropp,
AOM-Typ-C-JAC-C-1-AOD-Typ-III=C0:Avulsionsfraktur C1:Fraktur vid eller genom massa lateralis. Massa lateralis vidgad 7 mm eller mer. C2:Fraktur av dens som engagerar C2:s kotkropp,
AOM-Typ-C-JAC-C-1-AOD-X=C0:Avulsionsfraktur C1:Fraktur vid eller genom massa lateralis. Massa lateralis vidgad 7 mm eller mer. C2:Ej klassificerad,
AOM-Typ-C-JAC-C-1-ELE-Typ-I=C0:Avulsionsfraktur C1:Fraktur vid eller genom massa lateralis. Massa lateralis vidgad 7 mm eller mer. C2:Odislocerad fraktur genom C2:s båge,
AOM-Typ-C-JAC-C-1-ELE-Typ-II=C0:Avulsionsfraktur C1:Fraktur vid eller genom massa lateralis. Massa lateralis vidgad 7 mm eller mer. C2:Dislocerad fraktur genom C2:s båge engagerande disken C2-C3,
AOM-Typ-C-JAC-C-1-ELE-Typ-III=C0:Avulsionsfraktur C1:Fraktur vid eller genom massa lateralis. Massa lateralis vidgad 7 mm eller mer. C2:Fraktur genom C2:s båge med samtidig fasettledsluxation C2-C3,
AOM-Typ-C-JAC-C-AOD-Typ-I=C0:Avulsionsfraktur C1:Fraktur vid eller genom massa lateralis C2:Fraktur genom toppen av dens,
AOM-Typ-C-JAC-C-AOD-Typ-II=C0:Avulsionsfraktur C1:Fraktur vid eller genom massa lateralis C2:Fraktur mellan basen av dens och C2:s kotkropp,
AOM-Typ-C-JAC-C-AOD-Typ-III=C0:Avulsionsfraktur C1:Fraktur vid eller genom massa lateralis C2:Fraktur av dens som engagerar C2:s kotkropp,
AOM-Typ-C-JAC-C-AOD-X=C0:Avulsionsfraktur C1:Fraktur vid eller genom massa lateralis C2:Ej klassificerad,
AOM-Typ-C-JAC-C-ELE-Typ-I=C0:Avulsionsfraktur C1:Fraktur vid eller genom massa lateralis C2:Odislocerad fraktur genom C2:s båge,
AOM-Typ-C-JAC-C-ELE-Typ-II=C0:Avulsionsfraktur C1:Fraktur vid eller genom massa lateralis C2:Dislocerad fraktur genom C2:s båge engagerande disken C2-C3,
AOM-Typ-C-JAC-C-ELE-Typ-III=C0:Avulsionsfraktur C1:Fraktur vid eller genom massa lateralis C2:Fraktur genom C2:s båge med samtidig fasettledsluxation C2-C3,
AOM-Typ-C-JAC-X=C0:Avulsionsfraktur C1:Ej klassificerad,
AOM-Typ-C-JAC-X-AOD-Typ-I=C0:Avulsionsfraktur C1:Ej klassificerad C2:Fraktur genom toppen av dens,
AOM-Typ-C-JAC-X-AOD-Typ-II=C0:Avulsionsfraktur C1:Ej klassificerad C2:Fraktur mellan basen av dens och C2:s kotkropp,
AOM-Typ-C-JAC-X-AOD-Typ-III=C0:Avulsionsfraktur C1:Ej klassificerad C2:Fraktur av dens som engagerar C2:s kotkropp,
AOM-Typ-C-JAC-X-AOD-X=C0:Avulsionsfraktur C1:Ej klassificerad C2:Ej klassificerad,
AOM-Typ-C-JAC-X-ELE-Typ-I=C0:Avulsionsfraktur C1:Ej klassificerad C2:Odislocerad fraktur genom C2:s båge,
AOM-Typ-C-JAC-X-ELE-Typ-II=C0:Avulsionsfraktur C1:Ej klassificerad C2:Dislocerad fraktur genom C2:s båge engagerande disken C2-C3,
AOM-Typ-C-JAC-X-ELE-Typ-III=C0:Avulsionsfraktur C1:Ej klassificerad C2:Fraktur genom C2:s båge med samtidig fasettledsluxation C2-C3,
AOM-X-AOD-Typ-I=C0: Ej klassificerad C2:Fraktur genom toppen av dens,
AOM-X-AOD-Typ-II=C0: Ej klassificerad C2:Fraktur mellan basen av dens och C2:s kotkropp,
AOM-X-AOD-Typ-III=C0: Ej klassificerad C2:Fraktur av dens som engagerar C2:s kotkropp,
AOM-X-AOD-X=C0: Ej klassificerad C2:Ej klassificerad,
AOM-X-ELE-Typ-I=C0: Ej klassificerad C2:Odislocerad fraktur genom C2:s båge,
AOM-X-ELE-Typ-II=C0: Ej klassificerad C2:Dislocerad fraktur genom C2:s båge engagerande disken C2-C3,
AOM-X-ELE-Typ-III=C0: Ej klassificerad C2:Fraktur genom C2:s båge med samtidig fasettledsluxation C2-C3,
AOM-X-JAC-A=C0: Ej klassificerad C1:Fraktur genom bakre bågen,
AOM-X-JAC-A-AOD-Typ-I=C0: Ej klassificerad C1:Fraktur genom bakre bågen C2:Fraktur genom toppen av dens,
AOM-X-JAC-A-AOD-Typ-II=C0: Ej klassificerad C1:Fraktur genom bakre bågen C2:Fraktur mellan basen av dens och C2:s kotkropp,
AOM-X-JAC-A-AOD-Typ-III=C0: Ej klassificerad C1:Fraktur genom bakre bågen C2:Fraktur av dens som engagerar C2:s kotkropp,
AOM-X-JAC-A-AOD-X=C0: Ej klassificerad C1:Fraktur genom bakre bågen C2:Ej klassificerad,
AOM-X-JAC-A-ELE-Typ-I=C0: Ej klassificerad C1:Fraktur genom bakre bågen C2:Odislocerad fraktur genom C2:s båge,
AOM-X-JAC-A-ELE-Typ-II=C0: Ej klassificerad C1:Fraktur genom bakre bågen C2:Dislocerad fraktur genom C2:s båge engagerande disken C2-C3,
AOM-X-JAC-A-ELE-Typ-III=C0: Ej klassificerad C1:Fraktur genom bakre bågen C2:Fraktur genom C2:s båge med samtidig fasettledsluxation C2-C3,
AOM-X-JAC-B=C0: Ej klassificerad C1:Burstfraktur,
AOM-X-JAC-B-1=C0: Ej klassificerad C1:Burstfraktur. Massa lateralis vidgad 7 mm eller mer.,
AOM-X-JAC-B-1-AOD-Typ-I=C0: Ej klassificerad C1:Burstfraktur. Massa lateralis vidgad 7 mm eller mer. C2:Fraktur genom toppen av dens,
AOM-X-JAC-B-1-AOD-Typ-II=C0: Ej klassificerad C1:Burstfraktur. Massa lateralis vidgad 7 mm eller mer. C2:Fraktur mellan basen av dens och C2:s kotkropp,
AOM-X-JAC-B-1-AOD-Typ-III=C0: Ej klassificerad C1:Burstfraktur. Massa lateralis vidgad 7 mm eller mer. C2:Fraktur av dens som engagerar C2:s kotkropp,
AOM-X-JAC-B-1-AOD-X=C0: Ej klassificerad C1:Burstfraktur. Massa lateralis vidgad 7 mm eller mer. C2:Ej klassificerad,
AOM-X-JAC-B-1-ELE-Typ-I=C0: Ej klassificerad C1:Burstfraktur. Massa lateralis vidgad 7 mm eller mer. C2:Odislocerad fraktur genom C2:s båge,
AOM-X-JAC-B-1-ELE-Typ-II=C0: Ej klassificerad C1:Burstfraktur. Massa lateralis vidgad 7 mm eller mer. C2:Dislocerad fraktur genom C2:s båge engagerande disken C2-C3,
AOM-X-JAC-B-1-ELE-Typ-III=C0: Ej klassificerad C1:Burstfraktur. Massa lateralis vidgad 7 mm eller mer. C2:Fraktur genom C2:s båge med samtidig fasettledsluxation C2-C3,
AOM-X-JAC-B-AOD-Typ-I=C0: Ej klassificerad C1:Burstfraktur C2:Fraktur genom toppen av dens,
AOM-X-JAC-B-AOD-Typ-II=C0: Ej klassificerad C1:Burstfraktur C2:Fraktur mellan basen av dens och C2:s kotkropp,
AOM-X-JAC-B-AOD-Typ-III=C0: Ej klassificerad C1:Burstfraktur C2:Fraktur av dens som engagerar C2:s kotkropp,
AOM-X-JAC-B-AOD-X=C0: Ej klassificerad C1:Burstfraktur C2:Ej klassificerad,
AOM-X-JAC-B-ELE-Typ-I=C0: Ej klassificerad C1:Burstfraktur C2:Odislocerad fraktur genom C2:s båge,
AOM-X-JAC-B-ELE-Typ-II=C0: Ej klassificerad C1:Burstfraktur C2:Dislocerad fraktur genom C2:s båge engagerande disken C2-C3,
AOM-X-JAC-B-ELE-Typ-III=C0: Ej klassificerad C1:Burstfraktur C2:Fraktur genom C2:s båge med samtidig fasettledsluxation C2-C3,
AOM-X-JAC-C=C0: Ej klassificerad C1:Fraktur vid eller genom massa lateralis,
AOM-X-JAC-C-1=C0: Ej klassificerad C1:Fraktur vid eller genom massa lateralis. Massa lateralis vidgad 7 mm eller mer.,
AOM-X-JAC-C-1-AOD-Typ-I=C0: Ej klassificerad C1:Fraktur vid eller genom massa lateralis. Massa lateralis vidgad 7 mm eller mer. C2:Fraktur genom toppen av dens,
AOM-X-JAC-C-1-AOD-Typ-II=C0: Ej klassificerad C1:Fraktur vid eller genom massa lateralis. Massa lateralis vidgad 7 mm eller mer. C2:Fraktur mellan basen av dens och C2:s kotkropp,
AOM-X-JAC-C-1-AOD-Typ-III=C0: Ej klassificerad C1:Fraktur vid eller genom massa lateralis. Massa lateralis vidgad 7 mm eller mer. C2:Fraktur av dens som engagerar C2:s kotkropp,
AOM-X-JAC-C-1-AOD-X=C0: Ej klassificerad C1:Fraktur vid eller genom massa lateralis. Massa lateralis vidgad 7 mm eller mer. C2:Ej klassificerad,
AOM-X-JAC-C-1-ELE-Typ-I=C0: Ej klassificerad C1:Fraktur vid eller genom massa lateralis. Massa lateralis vidgad 7 mm eller mer. C2:Odislocerad fraktur genom C2:s båge,
AOM-X-JAC-C-1-ELE-Typ-II=C0: Ej klassificerad C1:Fraktur vid eller genom massa lateralis. Massa lateralis vidgad 7 mm eller mer. C2:Dislocerad fraktur genom C2:s båge engagerande disken C2-C3,
AOM-X-JAC-C-1-ELE-Typ-III=C0: Ej klassificerad C1:Fraktur vid eller genom massa lateralis. Massa lateralis vidgad 7 mm eller mer. C2:Fraktur genom C2:s båge med samtidig fasettledsluxation C2-C3,
AOM-X-JAC-C-AOD-Typ-I=C0: Ej klassificerad C1:Fraktur vid eller genom massa lateralis C2:Fraktur genom toppen av dens,
AOM-X-JAC-C-AOD-Typ-II=C0: Ej klassificerad C1:Fraktur vid eller genom massa lateralis C2:Fraktur mellan basen av dens och C2:s kotkropp,
AOM-X-JAC-C-AOD-Typ-III=C0: Ej klassificerad C1:Fraktur vid eller genom massa lateralis C2:Fraktur av dens som engagerar C2:s kotkropp,
AOM-X-JAC-C-AOD-X=C0: Ej klassificerad C1:Fraktur vid eller genom massa lateralis C2:Ej klassificerad,
AOM-X-JAC-C-ELE-Typ-I=C0: Ej klassificerad C1:Fraktur vid eller genom massa lateralis C2:Odislocerad fraktur genom C2:s båge,
AOM-X-JAC-C-ELE-Typ-II=C0: Ej klassificerad C1:Fraktur vid eller genom massa lateralis C2:Dislocerad fraktur genom C2:s båge engagerande disken C2-C3,
AOM-X-JAC-C-ELE-Typ-III=C0: Ej klassificerad C1:Fraktur vid eller genom massa lateralis C2:Fraktur genom C2:s båge med samtidig fasettledsluxation C2-C3,
AOM-X-JAC-X-AOD-Typ-I=C0: Ej klassificerad C1:Ej klassificerad C2:Fraktur genom toppen av dens,
AOM-X-JAC-X-AOD-Typ-II=C0: Ej klassificerad C1:Ej klassificerad C2:Fraktur mellan basen av dens och C2:s kotkropp,
AOM-X-JAC-X-AOD-Typ-III=C0: Ej klassificerad C1:Ej klassificerad C2:Fraktur av dens som engagerar C2:s kotkropp,
AOM-X-JAC-X-AOD-X=C0: Ej klassificerad C1:Ej klassificerad C2:Ej klassificerad,
AOM-X-JAC-X-ELE-Typ-I=C0: Ej klassificerad C1:Ej klassificerad C2:Odislocerad fraktur genom C2:s båge,
AOM-X-JAC-X-ELE-Typ-II=C0: Ej klassificerad C1:Ej klassificerad C2:Dislocerad fraktur genom C2:s båge engagerande disken C2-C3,
AOM-X-JAC-X-ELE-Typ-III=C0: Ej klassificerad C1:Ej klassificerad C2:Fraktur genom C2:s båge med samtidig fasettledsluxation C2-C3,
AOR-A1-B0=Kilformade kompressioner (främre), Ingen skada i bakre strukturer,
AOR-A1-B1=Kilformade kompressioner (främre), Fraktur genom kotkropp och ruptur av bakre strukturers tension band genom ben (bakre),
AOR-A1-B2=Kilformade kompressioner (främre), Ruptur av bakre ligament med eller utan skelettskada (bakre),
AOR-A1-BX=Kilformade kompressioner (främre), Går inte att bedöma (bakre),
AOR-A2-B0=Fraktur genom mellersta delen av kotkroppen (främre), Ingen skada i bakre strukturer,
AOR-A2-B1=Fraktur genom mellersta delen av kotkroppen (främre), Fraktur genom kotkropp och ruptur av bakre strukturers tension band genom ben (bakre),
AOR-A2-B2=Fraktur genom mellersta delen av kotkroppen (främre), Ruptur av bakre ligament med eller utan skelettskada (bakre),
AOR-A2-BX=Fraktur genom mellersta delen av kotkroppen (främre), Går inte att bedöma (bakre),
AOR-A3/4-B0=Burstfraktur (främre), Ingen skada i bakre strukturer,
AOR-A3/4-B1=Burstfraktur (främre), Fraktur genom kotkropp och ruptur av bakre strukturers tension band genom ben (bakre),
AOR-A3/4-B2=Burstfraktur (främre), Ruptur av bakre ligament med eller utan skelettskada (bakre),
AOR-A3/4-BX=Burstfraktur (främre), Går inte att bedöma (bakre),
AOR-C1=Hyperextensionsskada utan translation (skada på främre del av kotpelare genom disk eller kotkropp i hyperext position),
AOR-C2/3=Translationsskada eller dislokationsskada genom skelett eller disk/ligament,
ELE-Typ-I=Odislocerad fraktur genom C2:s båge,
ELE-Typ-II=Dislocerad fraktur genom C2:s båge engagerande disken C2-C3,
ELE-Typ-III=Fraktur genom C2:s båge med samtidig fasettledsluxation C2-C3,
ERC-A=Alafraktur, extraartikulär,
ERC-B1=Spinafraktur,
ERC-B2=Coracoidfraktur,
ERC-B3=Acromionfraktur,
ERC-C1=Collum anatomicumfraktur,
ERC-C2=Collum chirurgicum fraktur,
ERC-D1a=Glenoidkantfraktur, främre (Ideberg: 1A),
ERC-D1b=Glenoidkantfraktur, bakre (Ideberg: 1B),
ERC-D2a=Glenoidfraktur, inferior genom collum (Ideberg: 2),
ERC-D2b=Glenoid + alafraktur, horisontell (Ideberg: 4),
ERC-D2c=Glenoidfraktur, superior via coracoidbasen (Ideberg: 3),
ERC-D3=Glenoid + alafraktur, komminut (Ideberg:5),
JAC-A=Fraktur genom bakre bågen,
JAC-A-AOD-Typ-I=C1:Fraktur genom bakre bågen C2:Fraktur genom toppen av dens,
JAC-A-AOD-Typ-II=C1:Fraktur genom bakre bågen C2:Fraktur mellan basen av dens och C2:s kotkropp,
JAC-A-AOD-Typ-III=C1:Fraktur genom bakre bågen C2:Fraktur av dens som engagerar C2:s kotkropp,
JAC-A-AOD-X=C1:Fraktur genom bakre bågen C2:Ej klassificerad,
JAC-A-ELE-Typ-I=C1:Fraktur genom bakre bågen C2:Odislocerad fraktur genom C2:s båge,
JAC-A-ELE-Typ-II=C1:Fraktur genom bakre bågen C2:Dislocerad fraktur genom C2:s båge engagerande disken C2-C3,
JAC-A-ELE-Typ-III=C1:Fraktur genom bakre bågen C2:Fraktur genom C2:s båge med samtidig fasettledsluxation C2-C3,
JAC-B=Burstfraktur,
JAC-B-1=Burstfraktur. Massa lateralis vidgad 7 mm eller mer.,
JAC-B-1-AOD-Typ-I=C1:Burstfraktur. Massa lateralis vidgad 7 mm eller mer. C2:Fraktur genom toppen av dens,
JAC-B-1-AOD-Typ-II=C1:Burstfraktur. Massa lateralis vidgad 7 mm eller mer. C2:Fraktur mellan basen av dens och C2:s kotkropp,
JAC-B-1-AOD-Typ-III=C1:Burstfraktur. Massa lateralis vidgad 7 mm eller mer. C2:Fraktur av dens som engagerar C2:s kotkropp,
JAC-B-1-AOD-X=C1:Burstfraktur. Massa lateralis vidgad 7 mm eller mer. C2:Ej klassificerad,
JAC-B-1-ELE-Typ-I=C1:Burstfraktur. Massa lateralis vidgad 7 mm eller mer. C2:Odislocerad fraktur genom C2:s båge,
JAC-B-1-ELE-Typ-II=C1:Burstfraktur. Massa lateralis vidgad 7 mm eller mer. C2:Dislocerad fraktur genom C2:s båge engagerande disken C2-C3,
JAC-B-1-ELE-Typ-III=C1:Burstfraktur. Massa lateralis vidgad 7 mm eller mer. C2:Fraktur genom C2:s båge med samtidig fasettledsluxation C2-C3,
JAC-B-AOD-Typ-I=C1:Burstfraktur C2:Fraktur genom toppen av dens,
JAC-B-AOD-Typ-II=C1:Burstfraktur C2:Fraktur mellan basen av dens och C2:s kotkropp,
JAC-B-AOD-Typ-III=C1:Burstfraktur C2:Fraktur av dens som engagerar C2:s kotkropp,
JAC-B-AOD-X=C1:Burstfraktur C2:Ej klassificerad,
JAC-B-ELE-Typ-I=C1:Burstfraktur C2:Odislocerad fraktur genom C2:s båge,
JAC-B-ELE-Typ-II=C1:Burstfraktur C2:Dislocerad fraktur genom C2:s båge engagerande disken C2-C3,
JAC-B-ELE-Typ-III=C1:Burstfraktur C2:Fraktur genom C2:s båge med samtidig fasettledsluxation C2-C3,
JAC-C=Fraktur vid eller genom massa lateralis,
JAC-C-1=Fraktur vid eller genom massa lateralis. Massa lateralis vidgad 7 mm eller mer,
JAC-C-1-AOD-Typ-I=C1:Fraktur vid eller genom massa lateralis. Massa lateralis vidgad 7 mm eller mer. C2:Fraktur genom toppen av dens,
JAC-C-1-AOD-Typ-II=C1:Fraktur vid eller genom massa lateralis. Massa lateralis vidgad 7 mm eller mer. C2:Fraktur mellan basen av dens och C2:s kotkropp,
JAC-C-1-AOD-Typ-III=C1:Fraktur vid eller genom massa lateralis. Massa lateralis vidgad 7 mm eller mer. C2:Fraktur av dens som engagerar C2:s kotkropp,
JAC-C-1-AOD-X=C1:Fraktur vid eller genom massa lateralis. Massa lateralis vidgad 7 mm eller mer. C2:Ej klassificerad,
JAC-C-1-ELE-Typ-I=C1:Fraktur vid eller genom massa lateralis. Massa lateralis vidgad 7 mm eller mer. C2:Odislocerad fraktur genom C2:s båge,
JAC-C-1-ELE-Typ-II=C1:Fraktur vid eller genom massa lateralis. Massa lateralis vidgad 7 mm eller mer. C2:Dislocerad fraktur genom C2:s båge engagerande disken C2-C3,
JAC-C-1-ELE-Typ-III=C1:Fraktur vid eller genom massa lateralis. Massa lateralis vidgad 7 mm eller mer. C2:Fraktur genom C2:s båge med samtidig fasettledsluxation C2-C3,
JAC-C-AOD-Typ-I=C1:Fraktur vid eller genom massa lateralis C2:Fraktur genom toppen av dens,
JAC-C-AOD-Typ-II=C1:Fraktur vid eller genom massa lateralis C2:Fraktur mellan basen av dens och C2:s kotkropp,
JAC-C-AOD-Typ-III=C1:Fraktur vid eller genom massa lateralis C2:Fraktur av dens som engagerar C2:s kotkropp,
JAC-C-AOD-X=C1:Fraktur vid eller genom massa lateralis C2:Ej klassificerad,
JAC-C-ELE-Typ-I=C1:Fraktur vid eller genom massa lateralis C2:Odislocerad fraktur genom C2:s båge,
JAC-C-ELE-Typ-II=C1:Fraktur vid eller genom massa lateralis C2:Dislocerad fraktur genom C2:s båge engagerande disken C2-C3,
JAC-C-ELE-Typ-III=C1:Fraktur vid eller genom massa lateralis C2:Fraktur genom C2:s båge med samtidig fasettledsluxation C2-C3,
JAC-X-AOD-Typ-I=C1: Ej klassificerad C2:Fraktur genom toppen av dens,
JAC-X-AOD-Typ-II=C1: Ej klassificerad C2:Fraktur mellan basen av dens och C2:s kotkropp,
JAC-X-AOD-Typ-III=C1: Ej klassificerad C2:Fraktur av dens som engagerar C2:s kotkropp,
JAC-X-AOD-X=C1: Ej klassificerad C2:Ej klassificerad,
JAC-X-ELE-Typ-I=C1: Ej klassificerad C2:Odislocerad fraktur genom C2:s båge,
JAC-X-ELE-Typ-II=C1: Ej klassificerad C2:Dislocerad fraktur genom C2:s båge engagerande disken C2-C3,
JAC-X-ELE-Typ-III=C1: Ej klassificerad C2:Fraktur genom C2:s båge med samtidig fasettledsluxation C2-C3,
MAO-0-21u-5=Ingen radiusfraktur. Ulna: Minimal coronoidfraktur (typ 1),
MAO-0-21u-6=Ingen radiusfraktur. Ulna:Partiell coronoidfraktur, ledbandsengagemang (typ 2),
MAO-0-21u-7=Ingen radiusfraktur. Ulna: Basal coronoidfraktur, instabil led (typ 3),
MAO-0-21u-M/2.1=Ingen radiusfraktur. Ulna: Torus/infraktionsfraktur,
MAO-0-21u-M/3.1=Ingen radiusfraktur. Ulna: Komplett tvåfragmentsfraktur i proximala ulnametafysen,
MAO-0-21u-M/3.2=Ingen radiusfraktur. Ulna: Komplett flerfragmentsfraktur i proximala ulnametafysen,
MAO-0-21u-M/6.1=Radius: Ingen radiusfraktur. Ulna: Monteggiafrakturvarianter,
MAO-0-21u-M/7=Ingen radiusfraktur. Ulna: Avulsion av apofys,
MAO-11-A1=Tuberkelfraktur,
MAO-11-A1.3=Tvåfragmentsfraktur med axelluxation,
MAO-11-A2=Collum chirurgicum fraktur, stabil/inkilad med liten felställning,
MAO-11-A3=Collum chirurgicum fraktur instabil/dislocerad,
MAO-11-B1=Trefragmentsfraktur stabil/inkilad med liten felställning inkl valgus impaction,
MAO-11-B2=Trefragmentsfraktur instabil/dislocerad,
MAO-11-B3=Trefragmentsfraktur med axelledsluxation,
MAO-11-C1=Fyrfragmentsfraktur med liten felställning(<3mm eller <45°) inkl valgus impaction,
MAO-11-C2=Fyrfragmentsfraktur med stor felställning (>=3 mm eller>=45 grader) inkl valgus impaction,
MAO-11-C2.3=Head split,
MAO-11-C3=Fyrfragmentsfraktur med axelledsluxation,
MAO-11-C3.1=Collum anatomicumfraktur,
MAO-11-E/1.1-F0=Epifyseolys, SH I,
MAO-11-E/1.1-F1=Epifyseolys, SH I, måttlig felställning,
MAO-11-E/1.1-F2=Epifyseolys, SH I, kraftig felställning,
MAO-11-E/1.1-F9=Epifyseolys, SH I, oklart ang felställning,
MAO-11-E/2.1-F0=Epifyseolys med metafysär komponent, SH II,
MAO-11-E/2.1-F1=Epifyseolys med metafysär komponent, SH II, måttlig felställning,
MAO-11-E/2.1-F2=Epifyseolys med metafysär komponent, SH II, kraftig felställning,
MAO-11-E/2.1-F9=Epifyseolys med metafysär komponent, SH II, oklart ang felställning,
MAO-11-E/3.1=Epifysär fraktur SH III,
MAO-11-E/4.1=Epi/metafysär fraktur, SH IV,
MAO-11-E/8.1=Intraartikulärt flak,
MAO-11-M/2.1=Torus/infraktionsfraktur,
MAO-11-M/3.1-F0=Komplett proximal metafysär tvåfragments humerusfraktur,
MAO-11-M/3.1-F1=Komplett proximal metafysär tvåfragments humerusfraktur, måttlig felställning,
MAO-11-M/3.1-F2=Komplett proximal metafysär tvåfragments humerusfraktur, kraftig felställning,
MAO-11-M/3.1-F9=Komplett proximal metafysär tvåfragments humerusfraktur, oklart ang felställning,
MAO-11-M/3.2-F0=Komplett proximal metafysär flerfragments humerusfraktur,
MAO-11-M/3.2-F1=Komplett proximal metafysär flerfragments humerusfraktur, måttlig felställning,
MAO-11-M/3.2-F2=Komplett proximal metafysär flerfragments humerusfraktur, kraftig felställning,
MAO-11-M/3.2-F9=Komplett proximal metafysär flerfragments humerusfraktur, oklart ang felställning,
MAO-12-A1=Enkel diafysär spiralfraktur,
MAO-12-A2=Enkel diafysär snedfraktur (>30°),
MAO-12-A3=Enkel diafysär tvärfraktur (<30°),
MAO-12-B1=Diafysär spiralfraktur med böjkil,
MAO-12-B2=Diafysär tvär/snedfraktur med böjkil,
MAO-12-B3=Diafysär fraktur med splittrad böjkil,
MAO-12-C1=Diafysär komminut spiralfraktur,
MAO-12-C2=Diafysär segmentell fraktur,
MAO-12-C3=Diafysär komminut fraktur,
MAO-12-D/4.1=Enkel diafysär tvärfraktur,
MAO-12-D/4.2=Tvär diafysär flerfragmentsfraktur,
MAO-12-D/5.1=Enkel diafysär sned- eller spiralfraktur,
MAO-12-D/5.2=Diafysär flerfragments sned-eller sprialfraktur,
MAO-13-A1=Extraartikulär epikondyl fraktur,
MAO-13-A2=Extraartikulär tvåfragmentsfraktur,
MAO-13-A3=Extraartikulär komminut fraktur,
MAO-13-B1=Partiellt ledengagerande fraktur med avlösning av lateral kondyl,
MAO-13-B2=Partiellt ledengagerande fraktur med avlösning av medial kondyl,
MAO-13-B3=Partiellt ledengagerande fraktur i frontalplanet, coronal shear,
MAO-13-C1=Ledfraktur, enkel i led och metafys,
MAO-13-C2=Ledfraktur, enkel i led och komminut i metafys,
MAO-13-C3=Ledfraktur, komminut i led och metafys,
MAO-13-E/1.1=Epifysiolys, SH I,
MAO-13-E/2.1=Epifysiolysfraktur med metafysär komponent, SH II,
MAO-13-E/3.1/2-F0=Epifysär fraktur distala humerus, SH III,
MAO-13-E/3.1/2-F1=Epifysär fraktur distala humerus, SH III, felställning,
MAO-13-E/3.1/2-F9=Epifysär fraktur distala humerus, SH III, oklart ang felställning,
MAO-13-E/4.1-F0=Epi-/metafysär fraktur distala humerus, SH IV (Radial humeruskondylfraktur),
MAO-13-E/4.1-F1=Epi-/metafysär fraktur distala humerus, SH IV (Radial humeruskondylfraktur), felställning,
MAO-13-E/4.1-F9=Epi-/metafysär fraktur distala humerus, SH IV (Radial humeruskondylfraktur), oklart ang felställning,
MAO-13-E/4.2=Epi-/metafysär flerfragmentsfraktur distala humerus, SH IV,
MAO-13-E/7-l=Avulsion från/av det radiala kollaterala ligamentet,
MAO-13-E/8.1/2=Distal epifysär humerusfraktur med intraartikulärt flak/komponent,
MAO-13-E/8.2=Distal epifysär flerfragments humerusfraktur med intraartikulärt flak,
MAO-13-M/3.1-II=Inkomplett, dislocerad distal metafysär humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur,
MAO-13-M/3.1-III-IV=Komplett distal metafysär humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna,
MAO-13-M/3.1-III-IV-K0-N0-M0=Komplett distal metafysär humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna,
MAO-13-M/3.1-III-IV-K0-N0-M1=Komplett distal metafysär humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna, Extensionstyp,
MAO-13-M/3.1-III-IV-K0-N0-M2=Komplett distal metafysär humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna, Flexionstyp,
MAO-13-M/3.1-III-IV-K0-N1-M0=Komplett distal metafysär humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna, nervpåverkan på n radialis,
MAO-13-M/3.1-III-IV-K0-N1-M1=Komplett distal metafysär humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna, nervpåverkan på n radialis, Extensionstyp,
MAO-13-M/3.1-III-IV-K0-N1-M2=Komplett distal metafysär humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna, nervpåverkan på n radialis, Flexionstyp,
MAO-13-M/3.1-III-IV-K0-N2-M0=Komplett distal metafysär humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna, nervpåverkan på n medianus,
MAO-13-M/3.1-III-IV-K0-N2-M1=Komplett distal metafysär humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna, nervpåverkan på n medianus, Extensionstyp,
MAO-13-M/3.1-III-IV-K0-N2-M2=Komplett distal metafysär humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna, nervpåverkan på n medianus, Flexionstyp,
MAO-13-M/3.1-III-IV-K0-N3-M0=Komplett distal metafysär humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna, nervpåverkan på n ulnaris,
MAO-13-M/3.1-III-IV-K0-N3-M1=Komplett distal metafysär humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna, nervpåverkan på n ulnaris, Extensionstyp,
MAO-13-M/3.1-III-IV-K0-N3-M2=Komplett distal metafysär humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna, nervpåverkan på n ulnaris, Flexionstyp,
MAO-13-M/3.1-III-IV-K0-N4-M0=Komplett distal metafysär humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna, annan nervpåverkan,
MAO-13-M/3.1-III-IV-K0-N4-M1=Komplett distal metafysär humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna, annan nervpåverkan, Extensionstyp,
MAO-13-M/3.1-III-IV-K0-N4-M2=Komplett distal metafysär humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna, annan nervpåverkan, Flexionstyp,
MAO-13-M/3.1-III-IV-K0-N9-M0=Komplett distal metafysär humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna, oklart ang nervpåverkan,
MAO-13-M/3.1-III-IV-K0-N9-M1=Komplett distal metafysär humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna, oklart ang nervpåverkan, Extensionstyp,
MAO-13-M/3.1-III-IV-K0-N9-M2=Komplett distal metafysär humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna, oklart ang nervpåverkan, Flexionstyp,
MAO-13-M/3.1-III-IV-K1-N0-M0=Komplett distal metafysär humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna, radialis ej palpabel kärlpåverkan,
MAO-13-M/3.1-III-IV-K1-N0-M1=Komplett distal metafysär humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna, radialis ej palpabel kärlpåverkan, Extensionstyp,
MAO-13-M/3.1-III-IV-K1-N0-M2=Komplett distal metafysär humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna, radialis ej palpabel kärlpåverkan, Flexionstyp,
MAO-13-M/3.1-III-IV-K1-N1-M0=Komplett distal metafysär humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna, radialis ej palpabel kärlpåverkan, nervpåverkan på n radialis,
MAO-13-M/3.1-III-IV-K1-N1-M1=Komplett distal metafysär humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna, radialis ej palpabel kärlpåverkan, nervpåverkan på n radialis, Extensionstyp,
MAO-13-M/3.1-III-IV-K1-N1-M2=Komplett distal metafysär humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna, radialis ej palpabel kärlpåverkan, nervpåverkan på n radialis, Flexionstyp,
MAO-13-M/3.1-III-IV-K1-N2-M0=Komplett distal metafysär humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna, radialis ej palpabel kärlpåverkan, nervpåverkan på n medianus,
MAO-13-M/3.1-III-IV-K1-N2-M1=Komplett distal metafysär humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna, radialis ej palpabel kärlpåverkan, nervpåverkan på n medianus, Extensionstyp,
MAO-13-M/3.1-III-IV-K1-N2-M2=Komplett distal metafysär humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna, radialis ej palpabel kärlpåverkan, nervpåverkan på n medianus, Flexionstyp,
MAO-13-M/3.1-III-IV-K1-N3-M0=Komplett distal metafysär humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna, radialis ej palpabel kärlpåverkan, nervpåverkan på n ulnaris,
MAO-13-M/3.1-III-IV-K1-N3-M1=Komplett distal metafysär humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna, radialis ej palpabel kärlpåverkan, nervpåverkan på n ulnaris, Extensionstyp,
MAO-13-M/3.1-III-IV-K1-N3-M2=Komplett distal metafysär humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna, radialis ej palpabel kärlpåverkan, nervpåverkan på n ulnaris, Flexionstyp,
MAO-13-M/3.1-III-IV-K1-N4-M0=Komplett distal metafysär humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna, radialis ej palpabel kärlpåverkan, annan nervpåverkan,
MAO-13-M/3.1-III-IV-K1-N4-M1=Komplett distal metafysär humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna, radialis ej palpabel kärlpåverkan, annan nervpåverkan, Extensionstyp,
MAO-13-M/3.1-III-IV-K1-N4-M2=Komplett distal metafysär humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna, radialis ej palpabel kärlpåverkan, annan nervpåverkan, Flexionstyp,
MAO-13-M/3.1-III-IV-K1-N9-M0=Komplett distal metafysär humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna, radialis ej palpabel kärlpåverkan, oklart ang nervpåverkan,
MAO-13-M/3.1-III-IV-K1-N9-M1=Komplett distal metafysär humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna, radialis ej palpabel kärlpåverkan, oklart ang nervpåverkan, Extensionstyp,
MAO-13-M/3.1-III-IV-K1-N9-M2=Komplett distal metafysär humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna, radialis ej palpabel kärlpåverkan, oklart ang nervpåverkan, Flexionstyp,
MAO-13-M/3.1-III-IV-K9-N0-M0=Komplett distal metafysär humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna, oklart ang kärlpåverkan,
MAO-13-M/3.1-III-IV-K9-N0-M1=Komplett distal metafysär humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna, oklart ang kärlpåverkan, Extensionstyp,
MAO-13-M/3.1-III-IV-K9-N0-M2=Komplett distal metafysär humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna, oklart ang kärlpåverkan, Flexionstyp,
MAO-13-M/3.1-III-IV-K9-N1-M0=Komplett distal metafysär humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna, oklart ang kärlpåverkan, nervpåverkan på n radialis,
MAO-13-M/3.1-III-IV-K9-N1-M1=Komplett distal metafysär humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna, oklart ang kärlpåverkan, nervpåverkan på n radialis, Extensionstyp,
MAO-13-M/3.1-III-IV-K9-N1-M2=Komplett distal metafysär humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna, oklart ang kärlpåverkan, nervpåverkan på n radialis, Flexionstyp,
MAO-13-M/3.1-III-IV-K9-N2-M0=Komplett distal metafysär humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna, oklart ang kärlpåverkan, nervpåverkan på n medianus,
MAO-13-M/3.1-III-IV-K9-N2-M1=Komplett distal metafysär humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna, oklart ang kärlpåverkan, nervpåverkan på n medianus, Extensionstyp,
MAO-13-M/3.1-III-IV-K9-N2-M2=Komplett distal metafysär humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna, oklart ang kärlpåverkan nervpåverkan på n medianus, Flexionstyp,
MAO-13-M/3.1-III-IV-K9-N3-M0=Komplett distal metafysär humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna, oklart ang kärlpåverkan, nervpåverkan på n ulnaris,
MAO-13-M/3.1-III-IV-K9-N3-M1=Komplett distal metafysär humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna, oklart ang kärlpåverkan, nervpåverkan på n ulnaris, Extensionstyp,
MAO-13-M/3.1-III-IV-K9-N3-M2=Komplett distal metafysär humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna, oklart ang kärlpåverkan, nervpåverkan på n ulnaris, Flexionstyp,
MAO-13-M/3.1-III-IV-K9-N4-M0=Komplett distal metafysär humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna, oklart ang kärlpåverkan, annan nervpåverkan,
MAO-13-M/3.1-III-IV-K9-N4-M1=Komplett distal metafysär humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna, oklart ang kärlpåverkan, annan nervpåverkan, Extensionstyp,
MAO-13-M/3.1-III-IV-K9-N4-M2=Komplett distal metafysär humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna, oklart ang kärlpåverkan, annan nervpåverkan, Flexionstyp,
MAO-13-M/3.1-III-IV-K9-N9-M0=Komplett distal metafysär humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna, oklart ang kärlpåverkan, oklart ang nervpåverkan,
MAO-13-M/3.1-III-IV-K9-N9-M1=Komplett distal metafysär humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna, oklart ang kärlpåverkan, oklart ang nervpåverkan, Extensionstyp,
MAO-13-M/3.1-III-IV-K9-N9-M2=Komplett distal metafysär humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna, oklart ang kärlpåverkan, oklart ang nervpåverkan, Flexionstyp,
MAO-13-M/3.1-II-K0-N0-M0=Inkomplett, dislocerad distal metafysär humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur,
MAO-13-M/3.1-II-K0-N0-M1=Inkomplett, dislocerad distal metafysär humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur, Extensionstyp,
MAO-13-M/3.1-II-K0-N0-M2=Inkomplett, dislocerad distal metafysär humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur, Flexionstyp,
MAO-13-M/3.1-II-K0-N1-M0=Inkomplett, dislocerad distal metafysär humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur, nervpåverkan på n radialis,
MAO-13-M/3.1-II-K0-N1-M1=Inkomplett, dislocerad distal metafysär humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur, nervpåverkan på n radialis, Extensionstyp,
MAO-13-M/3.1-II-K0-N1-M2=Inkomplett, dislocerad distal metafysär humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur, nervpåverkan på n radialis, Flexionstyp,
MAO-13-M/3.1-II-K0-N2-M0=Inkomplett, dislocerad distal metafysär humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur, nervpåverkan på n medianus,
MAO-13-M/3.1-II-K0-N2-M1=Inkomplett, dislocerad distal metafysär humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur, nervpåverkan på n medianus, Extensionstyp,
MAO-13-M/3.1-II-K0-N2-M2=Inkomplett, dislocerad distal metafysär humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur, nervpåverkan på n medianus, Flexionstyp,
MAO-13-M/3.1-II-K0-N3-M0=Inkomplett, dislocerad distal metafysär humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur, nervpåverkan på n ulnaris,
MAO-13-M/3.1-II-K0-N3-M1=Inkomplett, dislocerad distal metafysär humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur, nervpåverkan på n ulnaris, Extensionstyp,
MAO-13-M/3.1-II-K0-N3-M2=Inkomplett, dislocerad distal metafysär humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur, nervpåverkan på n ulnaris, Flexionstyp,
MAO-13-M/3.1-II-K0-N4-M0=Inkomplett, dislocerad distal metafysär humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur, annan nervpåverkan,
MAO-13-M/3.1-II-K0-N4-M1=Inkomplett, dislocerad distal metafysär humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur, annan nervpåverkan, Extensionstyp,
MAO-13-M/3.1-II-K0-N4-M2=Inkomplett, dislocerad distal metafysär humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur, annan nervpåverkan, Flexionstyp,
MAO-13-M/3.1-II-K0-N9-M0=Inkomplett, dislocerad distal metafysär humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur, oklart ang nervpåverkan,
MAO-13-M/3.1-II-K0-N9-M1=Inkomplett, dislocerad distal metafysär humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur, oklart ang nervpåverkan, Extensionstyp,
MAO-13-M/3.1-II-K0-N9-M2=Inkomplett, dislocerad distal metafysär humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur, oklart ang nervpåverkan, Flexionstyp,
MAO-13-M/3.1-II-K1-N0-M0=Inkomplett, dislocerad distal metafysär humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur, radialis ej palpabel kärlpåverkan,
MAO-13-M/3.1-II-K1-N0-M1=Inkomplett, dislocerad distal metafysär humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur, radialis ej palpabel kärlpåverkan, Extensionstyp,
MAO-13-M/3.1-II-K1-N0-M2=Inkomplett, dislocerad distal metafysär humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur, radialis ej palpabel kärlpåverkan, Flexionstyp,
MAO-13-M/3.1-II-K1-N1-M0=Inkomplett, dislocerad distal metafysär humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur, radialis ej palpabel kärlpåverkan, nervpåverkan på n radialis,
MAO-13-M/3.1-II-K1-N1-M1=Inkomplett, dislocerad distal metafysär humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur, radialis ej palpabel kärlpåverkan, nervpåverkan på n radialis, Extensionstyp,
MAO-13-M/3.1-II-K1-N1-M2=Inkomplett, dislocerad distal metafysär humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur, radialis ej palpabel kärlpåverkan, nervpåverkan på n radialis, Flexionstyp,
MAO-13-M/3.1-II-K1-N2-M0=Inkomplett, dislocerad distal metafysär humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur, radialis ej palpabel kärlpåverkan, nervpåverkan på n medianus,
MAO-13-M/3.1-II-K1-N2-M1=Inkomplett, dislocerad distal metafysär humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur, radialis ej palpabel kärlpåverkan, nervpåverkan på n medianus, Extensionstyp,
MAO-13-M/3.1-II-K1-N2-M2=Inkomplett, dislocerad distal metafysär humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur, radialis ej palpabel kärlpåverkan, nervpåverkan på n medianus, Flexionstyp,
MAO-13-M/3.1-II-K1-N3-M0=Inkomplett, dislocerad distal metafysär humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur, radialis ej palpabel kärlpåverkan, nervpåverkan på n ulnaris,
MAO-13-M/3.1-II-K1-N3-M1=Inkomplett, dislocerad distal metafysär humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur, radialis ej palpabel kärlpåverkan, nervpåverkan på n ulnaris, Extensionstyp,
MAO-13-M/3.1-II-K1-N3-M2=Inkomplett, dislocerad distal metafysär humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur, radialis ej palpabel kärlpåverkan, nervpåverkan på n ulnaris, Flexionstyp,
MAO-13-M/3.1-II-K1-N4-M0=Inkomplett, dislocerad distal metafysär humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur, radialis ej palpabel kärlpåverkan, annan nervpåverkan,
MAO-13-M/3.1-II-K1-N4-M1=Inkomplett, dislocerad distal metafysär humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur, radialis ej palpabel kärlpåverkan, annan nervpåverkan, Extensionstyp,
MAO-13-M/3.1-II-K1-N4-M2=Inkomplett, dislocerad distal metafysär humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur, radialis ej palpabel kärlpåverkan, annan nervpåverkan, Flexionstyp,
MAO-13-M/3.1-II-K1-N9-M0=Inkomplett, dislocerad distal metafysär humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur, radialis ej palpabel kärlpåverkan, oklart ang nervpåverkan,
MAO-13-M/3.1-II-K1-N9-M1=Inkomplett, dislocerad distal metafysär humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur, radialis ej palpabel kärlpåverkan, oklart ang nervpåverkan, Extensionstyp,
MAO-13-M/3.1-II-K1-N9-M2=Inkomplett, dislocerad distal metafysär humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur, radialis ej palpabel kärlpåverkan, oklart ang nervpåverkan, Flexionstyp,
MAO-13-M/3.1-II-K9-N0-M0=Inkomplett, dislocerad distal metafysär humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur, oklart ang kärlpåverkan,
MAO-13-M/3.1-II-K9-N0-M1=Inkomplett, dislocerad distal metafysär humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur, oklart ang kärlpåverkan, Extensionstyp,
MAO-13-M/3.1-II-K9-N0-M2=Inkomplett, dislocerad distal metafysär humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur, oklart ang kärlpåverkan, Flexionstyp,
MAO-13-M/3.1-II-K9-N1-M0=Inkomplett, dislocerad distal metafysär humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur, oklart ang kärlpåverkan, nervpåverkan på n radialis,
MAO-13-M/3.1-II-K9-N1-M1=Inkomplett, dislocerad distal metafysär humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur, oklart ang kärlpåverkan, nervpåverkan på n radialis, Extensionstyp,
MAO-13-M/3.1-II-K9-N1-M2=Inkomplett, dislocerad distal metafysär humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur, oklart ang kärlpåverkan, nervpåverkan på n radialis, Flexionstyp,
MAO-13-M/3.1-II-K9-N2-M0=Inkomplett, dislocerad distal metafysär humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur, oklart ang kärlpåverkan, nervpåverkan på n medianus,
MAO-13-M/3.1-II-K9-N2-M1=Inkomplett, dislocerad distal metafysär humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur, oklart ang kärlpåverkan, nervpåverkan på n medianus, Extensionstyp,
MAO-13-M/3.1-II-K9-N2-M2=Inkomplett, dislocerad distal metafysär humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur, oklart ang kärlpåverkan, nervpåverkan på n medianus, Flexionstyp,
MAO-13-M/3.1-II-K9-N3-M0=Inkomplett, dislocerad distal metafysär humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur, oklart ang kärlpåverkan, nervpåverkan på n ulnaris,
MAO-13-M/3.1-II-K9-N3-M1=Inkomplett, dislocerad distal metafysär humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur, oklart ang kärlpåverkan, nervpåverkan på n ulnaris, Extensionstyp,
MAO-13-M/3.1-II-K9-N3-M2=Inkomplett, dislocerad distal metafysär humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur, oklart ang kärlpåverkan, nervpåverkan på n ulnaris, Flexionstyp,
MAO-13-M/3.1-II-K9-N4-M0=Inkomplett, dislocerad distal metafysär humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur, oklart ang kärlpåverkan, annan nervpåverkan,
MAO-13-M/3.1-II-K9-N4-M1=Inkomplett, dislocerad distal metafysär humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur, oklart ang kärlpåverkan, annan nervpåverkan, Extensionstyp,
MAO-13-M/3.1-II-K9-N4-M2=Inkomplett, dislocerad distal metafysär humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur, oklart ang kärlpåverkan, annan nervpåverkan, Flexionstyp,
MAO-13-M/3.1-II-K9-N9-M0=Inkomplett, dislocerad distal metafysär humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur, oklart ang kärlpåverkan, oklart ang nervpåverkan,
MAO-13-M/3.1-II-K9-N9-M1=Inkomplett, dislocerad distal metafysär humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur, oklart ang kärlpåverkan, oklart ang nervpåverkan, Extensionstyp,
MAO-13-M/3.1-II-K9-N9-M2=Inkomplett, dislocerad distal metafysär humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur, oklart ang kärlpåverkan, oklart ang nervpåverkan, Flexionstyp,
MAO-13-M/3.1-I-K0-N0=Inkomplett, odislocerad distal metafysär humerusfraktur grad 1,
MAO-13-M/3.1-I-K0-N1=Inkomplett, odislocerad distal metafysär humerusfraktur grad 1, nervpåverkan på n radialis,
MAO-13-M/3.1-I-K0-N2=Inkomplett, odislocerad distal metafysär humerusfraktur grad 1, nervpåverkan på n medianus,
MAO-13-M/3.1-I-K0-N3=Inkomplett, odislocerad distal metafysär humerusfraktur grad 1, nervpåverkan på n ulnaris,
MAO-13-M/3.1-I-K0-N4=Inkomplett, odislocerad distal metafysär humerusfraktur grad 1, annan nervpåverkan,
MAO-13-M/3.1-I-K0-N9=Inkomplett, odislocerad distal metafysär humerusfraktur grad 1, oklart ang nervpåverkan,
MAO-13-M/3.1-I-K1-N0=Inkomplett, odislocerad distal metafysär humerusfraktur grad 1, radialis ej palpabel kärlpåverkan,
MAO-13-M/3.1-I-K1-N1=Inkomplett, odislocerad distal metafysär humerusfraktur grad 1, radialis ej palpabel kärlpåverkan, nervpåverkan på n radialis,
MAO-13-M/3.1-I-K1-N2=Inkomplett, odislocerad distal metafysär humerusfraktur grad 1, radialis ej palpabel kärlpåverkan, nervpåverkan på n medianus,
MAO-13-M/3.1-I-K1-N3=Inkomplett, odislocerad distal metafysär humerusfraktur grad 1, radialis ej palpabel kärlpåverkan, nervpåverkan på n ulnaris,
MAO-13-M/3.1-I-K1-N4=Inkomplett, odislocerad distal metafysär humerusfraktur grad 1, radialis ej palpabel kärlpåverkan, annan nervpåverkan,
MAO-13-M/3.1-I-K1-N9=Inkomplett, odislocerad distal metafysär humerusfraktur grad 1, radialis ej palpabel kärlpåverkan, oklart ang nervpåverkan,
MAO-13-M/3.1-I-K9-N0=Inkomplett, odislocerad distal metafysär humerusfraktur grad 1, Oklart ang kärlpåverkan,
MAO-13-M/3.1-I-K9-N1=Inkomplett, odislocerad distal metafysär humerusfraktur grad 1, Oklart ang kärlpåverkan, nervpåverkan på n radialis,
MAO-13-M/3.1-I-K9-N2=Inkomplett, odislocerad distal metafysär humerusfraktur grad 1, Oklart ang kärlpåverkan, nervpåverkan på n medianus,
MAO-13-M/3.1-I-K9-N3=Inkomplett, odislocerad distal metafysär humerusfraktur grad 1, Oklart ang kärlpåverkan, nervpåverkan på n ulnaris,
MAO-13-M/3.1-I-K9-N4=Inkomplett, odislocerad distal metafysär humerusfraktur grad 1, Oklart ang kärlpåverkan, annan nervpåverkan,
MAO-13-M/3.1-I-K9-N9=Inkomplett, odislocerad distal metafysär humerusfraktur grad 1, Oklart ang kärlpåverkan, oklart ang nervpåverkan,
MAO-13-M/3.2-II=Inkomplett, dislocerad distal metafysär flerfragments humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur,
MAO-13-M/3.2-III-IV=Komplett distal metafysär flerfragments humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna,
MAO-13-M/3.2-III-IV-K0-N0-M0=Komplett distal metafysär flerfragments humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna,
MAO-13-M/3.2-III-IV-K0-N0-M1=Komplett distal metafysär flerfragments humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna, Extensionstyp,
MAO-13-M/3.2-III-IV-K0-N0-M2=Komplett distal metafysär flerfragments humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna, Flexionstyp,
MAO-13-M/3.2-III-IV-K0-N1-M0=Komplett distal metafysär flerfragments humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna, nervpåverkan på n radialis,
MAO-13-M/3.2-III-IV-K0-N1-M1=Komplett distal metafysär flerfragments humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna, nervpåverkan på n radialis, Extensionstyp,
MAO-13-M/3.2-III-IV-K0-N1-M2=Komplett distal metafysär flerfragments humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna, nervpåverkan på n radialis, Flexionstyp,
MAO-13-M/3.2-III-IV-K0-N2-M0=Komplett distal metafysär flerfragments humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna, nervpåverkan på n medianus,
MAO-13-M/3.2-III-IV-K0-N2-M1=Komplett distal metafysär flerfragments humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna, nervpåverkan på n medianus, Extensionstyp,
MAO-13-M/3.2-III-IV-K0-N2-M2=Komplett distal metafysär flerfragments humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna, nervpåverkan på n medianus, Flexionstyp,
MAO-13-M/3.2-III-IV-K0-N3-M0=Komplett distal metafysär flerfragments humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna, nervpåverkan på n ulnaris,
MAO-13-M/3.2-III-IV-K0-N3-M1=Komplett distal metafysär flerfragments humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna, nervpåverkan på n ulnaris, Extensionstyp,
MAO-13-M/3.2-III-IV-K0-N3-M2=Komplett distal metafysär flerfragments humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna, nervpåverkan på n ulnaris, Flexionstyp,
MAO-13-M/3.2-III-IV-K0-N4-M0=Komplett distal metafysär flerfragments humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna, annan nervpåverkan,
MAO-13-M/3.2-III-IV-K0-N4-M1=Komplett distal metafysär flerfragments humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna, annan nervpåverkan, Extensionstyp,
MAO-13-M/3.2-III-IV-K0-N4-M2=Komplett distal metafysär flerfragments humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna, annan nervpåverkan, Flexionstyp,
MAO-13-M/3.2-III-IV-K0-N9-M0=Komplett distal metafysär flerfragments humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna, oklart ang nervpåverkan,
MAO-13-M/3.2-III-IV-K0-N9-M1=Komplett distal metafysär flerfragments humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna, oklart ang nervpåverkan, Extensionstyp,
MAO-13-M/3.2-III-IV-K0-N9-M2=Komplett distal metafysär flerfragments humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna, oklart ang nervpåverkan, Flexionstyp,
MAO-13-M/3.2-III-IV-K1-N0-M0=Komplett distal metafysär flerfragments humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna, radialis ej palpabel kärlpåverkan,
MAO-13-M/3.2-III-IV-K1-N0-M1=Komplett distal metafysär flerfragments humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna, radialis ej palpabel kärlpåverkan, Extensionstyp,
MAO-13-M/3.2-III-IV-K1-N0-M2=Komplett distal metafysär flerfragments humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna, radialis ej palpabel kärlpåverkan, Flexionstyp,
MAO-13-M/3.2-III-IV-K1-N1-M0=Komplett distal metafysär flerfragments humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna, radialis ej palpabel kärlpåverkan, nervpåverkan på n radialis,
MAO-13-M/3.2-III-IV-K1-N1-M1=Komplett distal metafysär flerfragments humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna, radialis ej palpabel kärlpåverkan, nervpåverkan på n radialis, Extensionstyp,
MAO-13-M/3.2-III-IV-K1-N1-M2=Komplett distal metafysär flerfragments humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna, radialis ej palpabel kärlpåverkan, nervpåverkan på n radialis, Flexionstyp,
MAO-13-M/3.2-III-IV-K1-N2-M0=Komplett distal metafysär flerfragments humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna, radialis ej palpabel kärlpåverkan, nervpåverkan på n medianus,
MAO-13-M/3.2-III-IV-K1-N2-M1=Komplett distal metafysär flerfragments humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna, radialis ej palpabel kärlpåverkan, nervpåverkan på n medianus, Extensionstyp,
MAO-13-M/3.2-III-IV-K1-N2-M2=Komplett distal metafysär flerfragments humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna, radialis ej palpabel kärlpåverkan, nervpåverkan på n medianus, Flexionstyp,
MAO-13-M/3.2-III-IV-K1-N3-M0=Komplett distal metafysär flerfragments humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna, radialis ej palpabel kärlpåverkan, nervpåverkan på n ulnaris,
MAO-13-M/3.2-III-IV-K1-N3-M1=Komplett distal metafysär flerfragments humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna, radialis ej palpabel kärlpåverkan, nervpåverkan på n ulnaris, Extensionstyp,
MAO-13-M/3.2-III-IV-K1-N3-M2=Komplett distal metafysär flerfragments humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna, radialis ej palpabel kärlpåverkan, nervpåverkan på n ulnaris, Flexionstyp,
MAO-13-M/3.2-III-IV-K1-N4-M0=Komplett distal metafysär flerfragments humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna, radialis ej palpabel kärlpåverkan, annan nervpåverkan,
MAO-13-M/3.2-III-IV-K1-N4-M1=Komplett distal metafysär flerfragments humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna, radialis ej palpabel kärlpåverkan, annan nervpåverkan, Extensionstyp,
MAO-13-M/3.2-III-IV-K1-N4-M2=Komplett distal metafysär flerfragments humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna, radialis ej palpabel kärlpåverkan, annan nervpåverkan, Flexionstyp,
MAO-13-M/3.2-III-IV-K1-N9-M0=Komplett distal metafysär flerfragments humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna, radialis ej palpabel kärlpåverkan,oklart ang nervpåverkan,
MAO-13-M/3.2-III-IV-K1-N9-M1=Komplett distal metafysär flerfragments humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna, radialis ej palpabel kärlpåverkan, oklart ang nervpåverkan, Extensionstyp,
MAO-13-M/3.2-III-IV-K1-N9-M2=Komplett distal metafysär flerfragments humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna, radialis ej palpabel kärlpåverkan, oklart ang nervpåverkan, Flexionstyp,
MAO-13-M/3.2-III-IV-K9-N0-M0=Komplett distal metafysär flerfragments humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna, oklart ang kärlpåverkan,
MAO-13-M/3.2-III-IV-K9-N0-M1=Komplett distal metafysär flerfragments humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna, oklart ang kärlpåverkan, Extensionstyp,
MAO-13-M/3.2-III-IV-K9-N0-M2=Komplett distal metafysär flerfragments humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna, oklart ang kärlpåverkan, Flexionstyp,
MAO-13-M/3.2-III-IV-K9-N1-M0=Komplett distal metafysär flerfragments humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna, oklart ang kärlpåverkan, nervpåverkan på n radialis,
MAO-13-M/3.2-III-IV-K9-N1-M1=Komplett distal metafysär flerfragments humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna, oklart ang kärlpåverkan, nervpåverkan på n radialis, Extensionstyp,
MAO-13-M/3.2-III-IV-K9-N1-M2=Komplett distal metafysär flerfragments humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna, oklart ang kärlpåverkan, nervpåverkan på n radialis, Flexionstyp,
MAO-13-M/3.2-III-IV-K9-N2-M0=Komplett distal metafysär flerfragments humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna, oklart ang kärlpåverkan, nervpåverkan på n medianus,
MAO-13-M/3.2-III-IV-K9-N2-M1=Komplett distal metafysär flerfragments humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna, oklart ang kärlpåverkan, nervpåverkan på n medianus, Extensionstyp,
MAO-13-M/3.2-III-IV-K9-N2-M2=Komplett distal metafysär flerfragments humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna, oklart ang kärlpåverkan, nervpåverkan på n medianus, Flexionstyp,
MAO-13-M/3.2-III-IV-K9-N3-M0=Komplett distal metafysär flerfragments humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna, oklart ang kärlpåverkan, nervpåverkan på n ulnaris,
MAO-13-M/3.2-III-IV-K9-N3-M1=Komplett distal metafysär flerfragments humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna, oklart ang kärlpåverkan, nervpåverkan på n ulnaris, Extensionstyp,
MAO-13-M/3.2-III-IV-K9-N3-M2=Komplett distal metafysär flerfragments humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna, oklart ang kärlpåverkan, nervpåverkan på n ulnaris, Flexionstyp,
MAO-13-M/3.2-III-IV-K9-N4-M0=Komplett distal metafysär flerfragments humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna, oklart ang kärlpåverkan, annan nervpåverkan,
MAO-13-M/3.2-III-IV-K9-N4-M1=Komplett distal metafysär flerfragments humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna, oklart ang kärlpåverkan, annan nervpåverkan, Extensionstyp,
MAO-13-M/3.2-III-IV-K9-N4-M2=Komplett distal metafysär flerfragments humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna, oklart ang kärlpåverkan, annan nervpåverkan, Flexionstyp,
MAO-13-M/3.2-III-IV-K9-N9-M0=Komplett distal metafysär flerfragments humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna, oklart ang kärlpåverkan, oklart ang nervpåverkan,
MAO-13-M/3.2-III-IV-K9-N9-M1=Komplett distal metafysär flerfragments humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna, oklart ang kärlpåverkan, oklart ang nervpåverkan, Extensionstyp,
MAO-13-M/3.2-III-IV-K9-N9-M2=Komplett distal metafysär flerfragments humerusfraktur med eller utan kontakt mellan frakturytorna, oklart ang kärlpåverkan, oklart ang nervpåverkan, Flexionstyp,
MAO-13-M/3.2-II-K0-N0-M0=Inkomplett, dislocerad distal metafysär flerfragments humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur,
MAO-13-M/3.2-II-K0-N0-M1=Inkomplett, dislocerad distal metafysär flerfragments humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur, Extensionstyp,
MAO-13-M/3.2-II-K0-N0-M2=Inkomplett, dislocerad distal metafysär flerfragments humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur, Flexionstyp,
MAO-13-M/3.2-II-K0-N1-M0=Inkomplett, dislocerad distal metafysär flerfragments humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur, nervpåverkan på n radialis,
MAO-13-M/3.2-II-K0-N1-M1=Inkomplett, dislocerad distal metafysär flerfragments humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur, nervpåverkan på n radialis, Extensionstyp,
MAO-13-M/3.2-II-K0-N1-M2=Inkomplett, dislocerad distal metafysär flerfragments humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur, nervpåverkan på n radialis, Flexionstyp,
MAO-13-M/3.2-II-K0-N2-M0=Inkomplett, dislocerad distal metafysär flerfragments humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur, nervpåverkan på n medianus,
MAO-13-M/3.2-II-K0-N2-M1=Inkomplett, dislocerad distal metafysär flerfragments humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur, nervpåverkan på n medianus, Extensionstyp,
MAO-13-M/3.2-II-K0-N2-M2=Inkomplett, dislocerad distal metafysär flerfragments humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur, nervpåverkan på n medianus, Flexionstyp,
MAO-13-M/3.2-II-K0-N3-M0=Inkomplett, dislocerad distal metafysär flerfragments humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur, nervpåverkan på n ulnaris,
MAO-13-M/3.2-II-K0-N3-M1=Inkomplett, dislocerad distal metafysär flerfragments humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur, nervpåverkan på n ulnaris, Extensionstyp,
MAO-13-M/3.2-II-K0-N3-M2=Inkomplett, dislocerad distal metafysär flerfragments humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur, nervpåverkan på n ulnaris, Flexionstyp,
MAO-13-M/3.2-II-K0-N4-M0=Inkomplett, dislocerad distal metafysär flerfragments humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur, annan nervpåverkan,
MAO-13-M/3.2-II-K0-N4-M1=Inkomplett, dislocerad distal metafysär flerfragments humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur, annan nervpåverkan, Extensionstyp,
MAO-13-M/3.2-II-K0-N4-M2=Inkomplett, dislocerad distal metafysär flerfragments humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur, annan nervpåverkan, Flexionstyp,
MAO-13-M/3.2-II-K0-N9-M0=Inkomplett, dislocerad distal metafysär flerfragments humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur, oklart ang nervpåverkan,
MAO-13-M/3.2-II-K0-N9-M1=Inkomplett, dislocerad distal metafysär flerfragments humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur, oklart ang nervpåverkan, Extensionstyp,
MAO-13-M/3.2-II-K0-N9-M2=Inkomplett, dislocerad distal metafysär flerfragments humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur, oklart ang nervpåverkan, Flexionstyp,
MAO-13-M/3.2-II-K1-N0-M0=Inkomplett, dislocerad distal metafysär flerfragments humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur, radialis ej palpabel kärlpåverkan,
MAO-13-M/3.2-II-K1-N0-M1=Inkomplett, dislocerad distal metafysär flerfragments humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur, radialis ej palpabel kärlpåverkan, Extensionstyp,
MAO-13-M/3.2-II-K1-N0-M2=Inkomplett, dislocerad distal metafysär flerfragments humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur, radialis ej palpabel kärlpåverkan, Flexionstyp,
MAO-13-M/3.2-II-K1-N1-M0=Inkomplett, dislocerad distal metafysär flerfragments humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur, radialis ej palpabel kärlpåverkan, nervpåverkan på n radialis,
MAO-13-M/3.2-II-K1-N1-M1=Inkomplett, dislocerad distal metafysär flerfragments humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur, radialis ej palpabel kärlpåverkan, nervpåverkan på n radialis, Extensionstyp,
MAO-13-M/3.2-II-K1-N1-M2=Inkomplett, dislocerad distal metafysär flerfragments humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur, radialis ej palpabel kärlpåverkan, nervpåverkan på n radialis, Flexionstyp,
MAO-13-M/3.2-II-K1-N2-M0=Inkomplett, dislocerad distal metafysär flerfragments humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur, radialis ej palpabel kärlpåverkan, nervpåverkan på n medianus,
MAO-13-M/3.2-II-K1-N2-M1=Inkomplett, dislocerad distal metafysär flerfragments humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur, radialis ej palpabel kärlpåverkan, nervpåverkan på n medianus, Extensionstyp,
MAO-13-M/3.2-II-K1-N2-M2=Inkomplett, dislocerad distal metafysär flerfragments humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur, radialis ej palpabel kärlpåverkan, nervpåverkan på n medianus, Flexionstyp,
MAO-13-M/3.2-II-K1-N3-M0=Inkomplett, dislocerad distal metafysär flerfragments humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur, radialis ej palpabel kärlpåverkan, nervpåverkan på n ulnaris,
MAO-13-M/3.2-II-K1-N3-M1=Inkomplett, dislocerad distal metafysär flerfragments humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur, radialis ej palpabel kärlpåverkan, nervpåverkan på n ulnaris, Extensionstyp,
MAO-13-M/3.2-II-K1-N3-M2=Inkomplett, dislocerad distal metafysär flerfragments humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur, radialis ej palpabel kärlpåverkan, nervpåverkan på n ulnaris, Flexionstyp,
MAO-13-M/3.2-II-K1-N4-M0=Inkomplett, dislocerad distal metafysär flerfragments humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur, radialis ej palpabel kärlpåverkan, annan nervpåverkan,
MAO-13-M/3.2-II-K1-N4-M1=Inkomplett, dislocerad distal metafysär flerfragments humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur, radialis ej palpabel kärlpåverkan, annan nervpåverkan, Extensionstyp,
MAO-13-M/3.2-II-K1-N4-M2=Inkomplett, dislocerad distal metafysär flerfragments humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur, radialis ej palpabel kärlpåverkan, annan nervpåverkan, Flexionstyp,
MAO-13-M/3.2-II-K1-N9-M0=Inkomplett, dislocerad distal metafysär flerfragments humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur, radialis ej palpabel kärlpåverkan, oklart ang nervpåverkan,
MAO-13-M/3.2-II-K1-N9-M1=Inkomplett, dislocerad distal metafysär flerfragments humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur, radialis ej palpabel kärlpåverkan, oklart ang nervpåverkan, Extensionstyp,
MAO-13-M/3.2-II-K1-N9-M2=Inkomplett, dislocerad distal metafysär flerfragments humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur, radialis ej palpabel kärlpåverkan, oklart ang nervpåverkan, Flexionstyp,
MAO-13-M/3.2-II-K9-N0-M0=Inkomplett, dislocerad distal metafysär flerfragments humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur, oklart ang kärlpåverkan,
MAO-13-M/3.2-II-K9-N0-M1=Inkomplett, dislocerad distal metafysär flerfragments humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur, oklart ang kärlpåverkan, Extensionstyp,
MAO-13-M/3.2-II-K9-N0-M2=Inkomplett, dislocerad distal metafysär flerfragments humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur, oklart ang kärlpåverkan, Flexionstyp,
MAO-13-M/3.2-II-K9-N1-M0=Inkomplett, dislocerad distal metafysär flerfragments humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur, oklart ang kärlpåverkan, nervpåverkan på n radialis,
MAO-13-M/3.2-II-K9-N1-M1=Inkomplett, dislocerad distal metafysär flerfragments humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur, oklart ang kärlpåverkan, nervpåverkan på n radialis, Extensionstyp,
MAO-13-M/3.2-II-K9-N1-M2=Inkomplett, dislocerad distal metafysär flerfragments humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur, oklart ang kärlpåverkan, nervpåverkan på n radialis, Flexionstyp,
MAO-13-M/3.2-II-K9-N2-M0=Inkomplett, dislocerad distal metafysär flerfragments humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur, oklart ang kärlpåverkan, nervpåverkan på n medianus,
MAO-13-M/3.2-II-K9-N2-M1=Inkomplett, dislocerad distal metafysär flerfragments humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur, oklart ang kärlpåverkan, nervpåverkan på n medianus, Extensionstyp,
MAO-13-M/3.2-II-K9-N2-M2=Inkomplett, dislocerad distal metafysär flerfragments humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur, oklart ang kärlpåverkan, nervpåverkan på n medianus, Flexionstyp,
MAO-13-M/3.2-II-K9-N3-M0=Inkomplett, dislocerad distal metafysär flerfragments humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur, oklart ang kärlpåverkan, nervpåverkan på n ulnaris,
MAO-13-M/3.2-II-K9-N3-M1=Inkomplett, dislocerad distal metafysär flerfragments humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur, oklart ang kärlpåverkan, nervpåverkan på n ulnaris, Extensionstyp,
MAO-13-M/3.2-II-K9-N3-M2=Inkomplett, dislocerad distal metafysär flerfragments humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur, oklart ang kärlpåverkan, nervpåverkan på n ulnaris, Flexionstyp,
MAO-13-M/3.2-II-K9-N4-M0=Inkomplett, dislocerad distal metafysär flerfragments humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur, oklart ang kärlpåverkan, annan nervpåverkan,
MAO-13-M/3.2-II-K9-N4-M1=Inkomplett, dislocerad distal metafysär flerfragments humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur, oklart ang kärlpåverkan, annan nervpåverkan, Extensionstyp,
MAO-13-M/3.2-II-K9-N4-M2=Inkomplett, dislocerad distal metafysär flerfragments humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur, oklart ang kärlpåverkan, annan nervpåverkan, Flexionstyp,
MAO-13-M/3.2-II-K9-N9-M0=Inkomplett, dislocerad distal metafysär flerfragments humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur, oklart ang kärlpåverkan, oklart ang nervpåverkan,
MAO-13-M/3.2-II-K9-N9-M1=Inkomplett, dislocerad distal metafysär flerfragments humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur, oklart ang kärlpåverkan, oklart ang nervpåverkan, Extensionstyp,
MAO-13-M/3.2-II-K9-N9-M2=Inkomplett, dislocerad distal metafysär flerfragments humerusfraktur grad 2 (inkluderar dislokationsgraden > osdislocerad till < komplett fraktur, oklart ang kärlpåverkan, oklart ang nervpåverkan, Flexionstyp,
MAO-13-M/7m-F0=Avulsion av ulnara humerusepikondylens apofys,
MAO-13-M/7m-F1=Avulsion av ulnara humerusepikondylens apofys, felställning <= 5mm,
MAO-13-M/7m-F2=Avulsion av ulnara humerusepikondylens apofys, felställning > 5mm,
MAO-13-M/7m-F9=Avulsion av ulnara humerusepikondylens apofys, oklart ang felställning,
MAO-21r-E/1.1-I-0=Radius: Epifysiolys, SHI utan vinkelfelställning eller dislokation. Ingen ulnafraktur,
MAO-21r-E/1.1-I-21u-5=Radius: Epifysiolys, SHI utan vinkelfelställning eller dislokation. Ulna: Minimal coronoidfraktur (typ 1),
MAO-21r-E/1.1-I-21u-6=Radius: Epifysiolys, SHI utan vinkelfelställning eller dislokation. Ulna: Torus/infraktionsfraktur***,
MAO-21r-E/1.1-I-21u-7=Radius: Epifysiolys, SHI utan vinkelfelställning eller dislokation. Ulna: Basal coronoidfraktur, instabil led (typ 3),
MAO-21r-E/1.1-I-21u-M/2.1=Radius: Epifysiolys, SHI utan vinkelfelställning eller dislokation. Ulna: Torus/infraktionsfraktur,
MAO-21r-E/1.1-I-21u-M/3.1=Radius: Epifysiolys, SHI utan vinkelfelställning eller dislokation. Ulna: Komplett tvåfragmentsfraktur i proximala ulnametafysen,
MAO-21r-E/1.1-I-21u-M/3.2=Radius: Epifysiolys, SHI utan vinkelfelställning eller dislokation. Ulna: Komplett flerfragmentsfraktur i proximala ulnametafysen,
MAO-21r-E/1.1-I-21u-M/6.1=Radius: Epifysiolys, SHI utan vinkelfelställning eller dislokation. Ulna: Monteggiafrakturvarianter,
MAO-21r-E/1.1-I-21u-M/7=Radius: Epifysiolys, SHI utan vinkelfelställning eller dislokation. Ulna: Avulsion av apofys,
MAO-21r-E/1.1-II-0=Radius: Epifysiolys, SHI med vinkelfelställning upp till halva bendiametern. Ingen ulnafraktur,
MAO-21r-E/1.1-II-21u-5=Radius: Epifysiolys, SHI med vinkelfelställning upp till halva bendiametern. Ulna: Minimal coronoidfraktur (typ 1),
MAO-21r-E/1.1-II-21u-6=Radius: Epifysiolys, SHI med vinkelfelställning upp till halva bendiametern. Ulna: Partiell coronoidfraktur, ledbandsengagemang (typ 2),
MAO-21r-E/1.1-II-21u-7=Radius: Epifysiolys, SHI med vinkelfelställning upp till halva bendiametern. Ulna: Basal coronoidfraktur, instabil led (typ 3),
MAO-21r-E/1.1-II-21u-M/2.1=Radius: Epifysiolys, SHI med vinkelfelställning upp till halva bendiametern. Ulna: Torus/infraktionsfraktur,
MAO-21r-E/1.1-II-21u-M/3.1=Radius: Epifysiolys, SHI med vinkelfelställning upp till halva bendiametern. Ulna: Komplett tvåfragmentsfraktur i proximala ulnametafysen,
MAO-21r-E/1.1-II-21u-M/3.2=Radius: Epifysiolys, SHI med vinkelfelställning upp till halva bendiametern. Ulna: Komplett flerfragmentsfraktur i proximala ulnametafysen,
MAO-21r-E/1.1-II-21u-M/6.1=Radius: Epifysiolys, SHI med vinkelfelställning upp till halva bendiametern. Ulna: Monteggiafrakturvarianter,
MAO-21r-E/1.1-II-21u-M/7=Radius: Epifysiolys, SHI med vinkelfelställning upp till halva bendiametern. Ulna: Avulsion av apofys,
MAO-21r-E/1.1-III-0=Radius: Epifysiolys, SHI med vinkelfelställning större än halva bendiametern. Ingen ulnafraktur,
MAO-21r-E/1.1-III-21u-5=Radius: Epifysiolys, SHI med vinkelfelställning större än halva bendiametern. Ulna: Minimal coronoidfraktur (typ 1),
MAO-21r-E/1.1-III-21u-6=Radius: Epifysiolys, SHI med vinkelfelställning större än halva bendiametern. Ulna:Partiell coronoidfraktur, ledbandsengagemang (typ 2),
MAO-21r-E/1.1-III-21u-7=Radius: Epifysiolys, SHI med vinkelfelställning större än halva bendiametern. Ulna: Basal coronoidfraktur, instabil led (typ 3),
MAO-21r-E/1.1-III-21u-M/2.1=Radius: Epifysiolys, SHI med vinkelfelställning större än halva bendiametern. Ulna: Torus/infraktionsfraktur,
MAO-21r-E/1.1-III-21u-M/3.1=Radius: Epifysiolys, SHI med vinkelfelställning större än halva bendiametern. Ulna: Komplett tvåfragmentsfraktur i proximala ulnametafysen,
MAO-21r-E/1.1-III-21u-M/3.2=Radius: Epifysiolys, SHI med vinkelfelställning större än halva bendiametern. Ulna: Komplett flerfragmentsfraktur i proximala ulnametafysen,
MAO-21r-E/1.1-III-21u-M/6.1=Radius: Epifysiolys, SHI med vinkelfelställning större än halva bendiametern. Ulna: Monteggiafrakturvarianter,
MAO-21r-E/1.1-III-21u-M/7=Radius: Epifysiolys, SHI med vinkelfelställning större än halva bendiametern. Ulna: Avulsion av apofys,
MAO-21r-E/2.1-I-0=Radius: Epifysiolys med metafysär kil, SH II utan vinkelfelställning eller dislokation. Ingen ulnafraktur,
MAO-21r-E/2.1-I-21u-5=Radius: Epifysiolys med metafysär kil, SH II utan vinkelfelställning eller dislokation. Ulna: Minimal coronoidfraktur (typ 1),
MAO-21r-E/2.1-I-21u-6=Radius: Epifysiolys med metafysär kil, SH II utan vinkelfelställning eller dislokation. Ulna: Partiell coronoidfraktur, ledbandsengagemang (typ 2),
MAO-21r-E/2.1-I-21u-7=Radius: Epifysiolys med metafysär kil, SH II utan vinkelfelställning eller dislokation. Ulna: Basal coronoidfraktur, instabil led (typ 3),
MAO-21r-E/2.1-I-21u-M/2.1=Radius: Epifysiolys med metafysär kil, SH II utan vinkelfelställning eller dislokation. Ulna: Torus/infraktionsfraktur,
MAO-21r-E/2.1-I-21u-M/3.1=Radius: Epifysiolys med metafysär kil, SH II utan vinkelfelställning eller dislokation. Ulna: Komplett tvåfragmentsfraktur i proximala ulnametafysen,
MAO-21r-E/2.1-I-21u-M/3.2=Radius: Epifysiolys med metafysär kil, SH II utan vinkelfelställning eller dislokation. Ulna: Komplett flerfragmentsfraktur i proximala ulnametafysen,
MAO-21r-E/2.1-I-21u-M/6.1=Radius: Epifysiolys med metafysär kil, SH II utan vinkelfelställning eller dislokation. Ulna: Monteggiafrakturvarianter,
MAO-21r-E/2.1-I-21u-M/7=Radius: Epifysiolys med metafysär kil, SH II utan vinkelfelställning eller dislokation. Ulna: Avulsion av apofys,
MAO-21r-E/2.1-II-0=Radius: Epifysiolys med metafysär kil, SH II med vinkelfelställning upp till halva bendiametern. Ingen ulnafraktur,
MAO-21r-E/2.1-II-21u-5=Radius: Epifysiolys med metafysär kil, SH II med vinkelfelställning upp till halva bendiametern. Ulna: Minimal coronoidfraktur (typ 1),
MAO-21r-E/2.1-II-21u-6=Radius: Epifysiolys med metafysär kil, SH II med vinkelfelställning upp till halva bendiametern. Ulna: Partiell coronoidfraktur, ledbandsengagemang (typ 2),
MAO-21r-E/2.1-II-21u-7=Radius: Epifysiolys med metafysär kil, SH II med vinkelfelställning upp till halva bendiametern. Ulna:Basal coronoidfraktur, instabil led (typ 3),
MAO-21r-E/2.1-II-21u-M/2.1=Radius: Epifysiolys med metafysär kil, SH II med vinkelfelställning upp till halva bendiametern. Ulna: Torus/infraktionsfraktur,
MAO-21r-E/2.1-II-21u-M/3.1=Radius: Epifysiolys med metafysär kil, SH II med vinkelfelställning upp till halva bendiametern. Ulna: Komplett tvåfragmentsfraktur i proximala ulnametafysen,
MAO-21r-E/2.1-II-21u-M/3.2=Radius: Epifysiolys med metafysär kil, SH II med vinkelfelställning upp till halva bendiametern. Ulna: Komplett flerfragmentsfraktur i proximala ulnametafysen,
MAO-21r-E/2.1-II-21u-M/6.1=Radius: Epifysiolys med metafysär kil, SH II med vinkelfelställning upp till halva bendiametern. Ulna: Monteggiafrakturvarianter,
MAO-21r-E/2.1-II-21u-M/7=Radius: Epifysiolys med metafysär kil, SH II med vinkelfelställning upp till halva bendiametern. Ulna: Avulsion av apofys,
MAO-21r-E/2.1-III-0=Radius: Epifysiolys med metafysär kil, SH II med vinkelfelställning större än halva bendiametern. Ingen ulnafraktur,
MAO-21r-E/2.1-III-21u-5=Radius: Epifysiolys med metafysär kil, SH II med vinkelfelställning större än halva bendiametern. Ulna: Minimal coronoidfraktur (typ 1),
MAO-21r-E/2.1-III-21u-6=Radius: Epifysiolys med metafysär kil, SH II med vinkelfelställning större än halva bendiametern. Ulna: Partiell coronoidfraktur, ledbandsengagemang (typ 2),
MAO-21r-E/2.1-III-21u-7=Radius: Epifysiolys med metafysär kil, SH II med vinkelfelställning större än halva bendiametern. Ulna: Basal coronoidfraktur, instabil led (typ 3),
MAO-21r-E/2.1-III-21u-M/2.1=Radius: Epifysiolys med metafysär kil, SH II med vinkelfelställning större än halva bendiametern. Ulna: Torus/infraktionsfraktur,
MAO-21r-E/2.1-III-21u-M/3.1=Radius: Epifysiolys med metafysär kil, SH II med vinkelfelställning större än halva bendiametern. Ulna: Komplett tvåfragmentsfraktur i proximala ulnametafysen,
MAO-21r-E/2.1-III-21u-M/3.2=Radius: Epifysiolys med metafysär kil, SH II med vinkelfelställning större än halva bendiametern. Ulna: Komplett flerfragmentsfraktur i proximala ulnametafysen,
MAO-21r-E/2.1-III-21u-M/6.1=Radius: Epifysiolys med metafysär kil, SH II med vinkelfelställning större än halva bendiametern. Ulna: Monteggiafrakturvarianter,
MAO-21r-E/2.1-III-21u-M/7=Radius: Epifysiolys med metafysär kil, SH II med vinkelfelställning större än halva bendiametern. Ulna: Avulsion av apofys,
MAO-21r-E/3.1-0=Radius: Epifysär fraktur, SH III. Ingen ulnafraktur,
MAO-21r-E/3.1-21u-5=Radius: Epifysär fraktur, SH III. Ulna: Minimal coronoidfraktur (typ 1),
MAO-21r-E/3.1-21u-6=Radius: Epifysär fraktur, SH III. Ulna: Partiell coronoidfraktur, ledbandsengagemang (typ 2),
MAO-21r-E/3.1-21u-7=Radius: Epifysär fraktur, SH III. Ulna: Basal coronoidfraktur, instabil led (typ 3),
MAO-21r-E/3.1-21u-M/2.1=Radius: Epifysär fraktur, SH III. Ulna: Torus/infraktionsfraktur,
MAO-21r-E/3.1-21u-M/3.1=Radius: Epifysär fraktur, SH III. Ulna: Komplett tvåfragmentsfraktur i proximala ulnametafysen,
MAO-21r-E/3.1-21u-M/3.2=Radius: Epifysär fraktur, SH III. Ulna: Komplett flerfragmentsfraktur i proximala ulnametafysen,
MAO-21r-E/3.1-21u-M/6.1=Radius: Epifysär fraktur, SH III. Ulna: Monteggiafrakturvarianter,
MAO-21r-E/3.1-21u-M/7=Radius: Epifysär fraktur, SH III. Ulna: Avulsion av apofys,
MAO-21r-E/3.1-I-0=Radius: Epifysär fraktur, SH III dislocerad > 2mm. Ingen ulnafraktur,
MAO-21r-E/3.1-I-21u-5=Radius: Epifysär fraktur, SH III dislocerad > 2mm. Ulna: Minimal coronoidfraktur (typ 1),
MAO-21r-E/3.1-I-21u-6=Radius: Epifysär fraktur, SH III dislocerad > 2mm. Ulna: Partiell coronoidfraktur, ledbandsengagemang (typ 2),
MAO-21r-E/3.1-I-21u-7=Radius: Epifysär fraktur, SH III dislocerad > 2mm. Ulna: Basal coronoidfraktur, instabil led (typ 3),
MAO-21r-E/3.1-I-21u-M/2.1=Radius: Epifysär fraktur, SH III dislocerad > 2mm. Ulna: Torus/infraktionsfraktur,
MAO-21r-E/3.1-I-21u-M/3.1=Radius: Epifysär fraktur, SH III dislocerad > 2mm. Ulna: Komplett tvåfragmentsfraktur i proximala ulnametafysen,
MAO-21r-E/3.1-I-21u-M/3.2=Radius: Epifysär fraktur, SH III dislocerad > 2mm. Ulna: Komplett flerfragmentsfraktur i proximala ulnametafysen,
MAO-21r-E/3.1-I-21u-M/6.1=Radius: Epifysär fraktur, SH III dislocerad > 2mm. Ulna: Monteggiafrakturvarianter,
MAO-21r-E/3.1-I-21u-M/7=Radius: Epifysär fraktur, SH III dislocerad > 2mm. Ulna: Avulsion av apofys,
MAO-21r-E/4.1-0=Radius: Epi-/metafysär fraktur SH IV. Ingen ulnafraktur,
MAO-21r-E/4.1-21u-5=Radius: Epi-/metafysär fraktur SH IV. Ulna: Minimal coronoidfraktur (typ 1),
MAO-21r-E/4.1-21u-6=Radius: Epi-/metafysär fraktur SH IV. Ulna: Partiell coronoidfraktur, ledbandsengagemang (typ 2),
MAO-21r-E/4.1-21u-7=Radius: Epi-/metafysär fraktur SH IV. Ulna: Basal coronoidfraktur, instabil led (typ 3),
MAO-21r-E/4.1-21u-M/2.1=Radius: Epi-/metafysär fraktur SH IV. Ulna: Torus/infraktionsfraktur,
MAO-21r-E/4.1-21u-M/3.1=Radius: Epi-/metafysär fraktur SH IV. Ulna: Komplett tvåfragmentsfraktur i proximala ulnametafysen,
MAO-21r-E/4.1-21u-M/3.2=Radius: Epi-/metafysär fraktur SH IV. Ulna: Komplett flerfragmentsfraktur i proximala ulnametafysen,
MAO-21r-E/4.1-21u-M/6.1=Radius: Epi-/metafysär fraktur SH IV. Ulna: Monteggiafrakturvarianter,
MAO-21r-E/4.1-21u-M/7=Radius: Epi-/metafysär fraktur SH IV. Ulna: Avulsion av apofys,
MAO-21r-E/4.1-II-0=Radius: Epi-/metafysär fraktur SH IV dislocerad > 2mm. Ingen ulnafraktur,
MAO-21r-E/4.1-II-21u-5=Radius: Epi-/metafysär fraktur SH IV dislocerad > 2mm. Ulna: Minimal coronoidfraktur (typ 1),
MAO-21r-E/4.1-II-21u-6=Radius: Epi-/metafysär fraktur SH IV dislocerad > 2mm. Ulna:Partiell coronoidfraktur, ledbandsengagemang (typ 2),
MAO-21r-E/4.1-II-21u-7=Radius: Epi-/metafysär fraktur SH IV dislocerad > 2mm. Ulna: Basal coronoidfraktur, instabil led (typ 3),
MAO-21r-E/4.1-II-21u-M/2.1=Radius: Epi-/metafysär fraktur SH IV dislocerad > 2mm. Ulna: Torus/infraktionsfraktur,
MAO-21r-E/4.1-II-21u-M/3.1=Radius: Epi-/metafysär fraktur SH IV dislocerad > 2mm. Ulna: Komplett tvåfragmentsfraktur i proximala ulnametafysen,
MAO-21r-E/4.1-II-21u-M/3.2=Radius: Epi-/metafysär fraktur SH IV dislocerad > 2mm. Ulna: Komplett flerfragmentsfraktur i proximala ulnametafysen,
MAO-21r-E/4.1-II-21u-M/6.1=Radius: Epi-/metafysär fraktur SH IV dislocerad > 2mm. Ulna: Monteggiafrakturvarianter,
MAO-21r-E/4.1-II-21u-M/7=Radius: Epi-/metafysär fraktur SH IV dislocerad > 2mm. Ulna: Avulsion av apofys,
MAO-21r-M/2.1/3.1-I-0=Radius: Torus/infraktionsfraktur, Komplett två eller flerfragmentsfraktur i proximala radiusmetafysen utan dislokation. Ingen ulnafraktur,
MAO-21r-M/2.1/3.1-I-21u-5=Radius: Torus/infraktionsfraktur, Komplett två eller flerfragmentsfraktur i proximala radiusmetafysen utan dislokation. Ulna:Minimal coronoidfraktur (typ 1),
MAO-21r-M/2.1/3.1-I-21u-6=Radius: Torus/infraktionsfraktur, Komplett två eller flerfragmentsfraktur i proximala radiusmetafysen utan dislokation. Ulna: Partiell coronoidfraktur, ledbandsengagemang (typ 2),
MAO-21r-M/2.1/3.1-I-21u-7=Radius: Torus/infraktionsfraktur, Komplett två eller flerfragmentsfraktur i proximala radiusmetafysen utan dislokation. Ulna:Basal coronoidfraktur, instabil led (typ 3),
MAO-21r-M/2.1/3.1-I-21u-M/2.1=Radius: Torus/infraktionsfraktur, Komplett två eller flerfragmentsfraktur i proximala radiusmetafysen utan dislokation. Ulna: Torus/infraktionsfraktur,
MAO-21r-M/2.1/3.1-I-21u-M/3.1=Radius: Torus/infraktionsfraktur, Komplett två eller flerfragmentsfraktur i proximala radiusmetafysen utan dislokation. Ulna: Komplett tvåfragmentsfraktur i proximala ulnametafysen,
MAO-21r-M/2.1/3.1-I-21u-M/3.2=Radius: Torus/infraktionsfraktur, Komplett två eller flerfragmentsfraktur i proximala radiusmetafysen utan dislokation. Ulna: Komplett flerfragmentsfraktur i proximala ulnametafysen,
MAO-21r-M/2.1/3.1-I-21u-M/6.1=Radius: Torus/infraktionsfraktur, Komplett två eller flerfragmentsfraktur i proximala radiusmetafysen utan dislokation. Ulna: Monteggiafrakturvarianter,
MAO-21r-M/2.1/3.1-I-21u-M/7=Radius: Torus/infraktionsfraktur, Komplett två eller flerfragmentsfraktur i proximala radiusmetafysen utan dislokation. Ulna: Avulsion av apofys,
MAO-21r-M/3.1-II-0=Radius: Komplett två eller flerfragmentsfraktur i proximala radiusmetafysen med vinkelfelställning upp till halva bendiametern. Ingen ulnafraktur,
MAO-21r-M/3.1-II-21u-5=Radius: Komplett två eller flerfragmentsfraktur i proximala radiusmetafysen med vinkelfelställning upp till halva bendiametern. Ulna: Minimal coronoidfraktur (typ 1),
MAO-21r-M/3.1-II-21u-6=Radius: Komplett två eller flerfragmentsfraktur i proximala radiusmetafysen med vinkelfelställning upp till halva bendiametern. Ulna: Partiell coronoidfraktur, ledbandsengagemang (typ 2),
MAO-21r-M/3.1-II-21u-7=Radius: Komplett två eller flerfragmentsfraktur i proximala radiusmetafysen med vinkelfelställning upp till halva bendiametern. Ulna: Basal coronoidfraktur, instabil led (typ 3),
MAO-21r-M/3.1-II-21u-M/2.1=Radius: Komplett två eller flerfragmentsfraktur i proximala radiusmetafysen med vinkelfelställning upp till halva bendiametern. Ulna: Torus/infraktionsfraktur,
MAO-21r-M/3.1-II-21u-M/3.1=Radius: Komplett två eller flerfragmentsfraktur i proximala radiusmetafysen med vinkelfelställning upp till halva bendiametern. Ulna: Komplett tvåfragmentsfraktur i proximala ulnametafysen,
MAO-21r-M/3.1-II-21u-M/3.2=Radius: Komplett två eller flerfragmentsfraktur i proximala radiusmetafysen med vinkelfelställning upp till halva bendiametern. Ulna: Komplett flerfragmentsfraktur i proximala ulnametafysen,
MAO-21r-M/3.1-II-21u-M/6.1=Radius: Komplett två eller flerfragmentsfraktur i proximala radiusmetafysen med vinkelfelställning upp till halva bendiametern. Ulna: Monteggiafrakturvarianter,
MAO-21r-M/3.1-II-21u-M/7=Radius: Komplett två eller flerfragmentsfraktur i proximala radiusmetafysen med vinkelfelställning upp till halva bendiametern. Ulna: Avulsion av apofys,
MAO-21r-M/3.1-III-0=Radius: Komplett två eller flerfragmentsfraktur i proximala radiusmetafysen med vinkelfelställning större än halva bendiametern. Ingen ulnafraktur,
MAO-21r-M/3.1-III-21u-5=Radius: Komplett två eller flerfragmentsfraktur i proximala radiusmetafysen med vinkelfelställning större än halva bendiametern. Ulna: Minimal coronoidfraktur (typ 1),
MAO-21r-M/3.1-III-21u-6=Radius: Komplett två eller flerfragmentsfraktur i proximala radiusmetafysen med vinkelfelställning större än halva bendiametern. Ulna: Partiell coronoidfraktur, ledbandsengagemang (typ 2),
MAO-21r-M/3.1-III-21u-7=Radius: Komplett två eller flerfragmentsfraktur i proximala radiusmetafysen med vinkelfelställning större än halva bendiametern. Ulna: Basal coronoidfraktur, instabil led (typ 3),
MAO-21r-M/3.1-III-21u-M/2.1=Radius: Komplett två eller flerfragmentsfraktur i proximala radiusmetafysen med vinkelfelställning större än halva bendiametern. Ulna: Torus/infraktionsfraktur,
MAO-21r-M/3.1-III-21u-M/3.1=Radius: Komplett två eller flerfragmentsfraktur i proximala radiusmetafysen med vinkelfelställning större än halva bendiametern. Ulna: Komplett tvåfragmentsfraktur i proximala ulnametafysen,
MAO-21r-M/3.1-III-21u-M/3.2=Radius: Komplett två eller flerfragmentsfraktur i proximala radiusmetafysen med vinkelfelställning större än halva bendiametern. Ulna: Komplett flerfragmentsfraktur i proximala ulnametafysen,
MAO-21r-M/3.1-III-21u-M/6.1=Radius: Komplett två eller flerfragmentsfraktur i proximala radiusmetafysen med vinkelfelställning större än halva bendiametern. Ulna: Monteggiafrakturvarianter,
MAO-21r-M/3.1-III-21u-M/7=Radius: Komplett två eller flerfragmentsfraktur i proximala radiusmetafysen med vinkelfelställning större än halva bendiametern. Ulna: Avulsion av apofys,
MAO-22-A1=Isolerad ulnafraktur, enkel,
MAO-22-A1.3=Isolerad ulnafraktur, enkel med luxation av radius (Monteggia),
MAO-22-A2=Isolerad radiusfraktur, enkel,
MAO-22-A2.3=Isolerad radiusfraktur, enkel, med luxation i DRU-leden (Galeazzi),
MAO-22-A3=Radius och ulna frakturer, enkla,
MAO-22-B1=Isolerad ulnafraktur, med böjkil,
MAO-22-B1.3=Isolerad ulnafraktur, med böjkil och luxation av radius (Monteggia),
MAO-22-B2=Isolerad radiusfraktur, med böjkil,
MAO-22-B2.3=Isolerad radiusfraktur, med böjkil och luxation i DRU-leden (Galeazzi),
MAO-22-B3=Radius och ulna frakturer, med böjkil,
MAO-22-C1=Komminut ulnafraktur, radius enkel fraktur eller intakt,
MAO-22-C2=Komminut radiusfraktur, ulna enkel fraktur eller intakt,
MAO-22-C3=Komminut fraktur av radius och ulna,
MAO-22-D/1.1=Böjfraktur i radius- och ulnaskften,
MAO-22-D/2.1=Greenstickfraktur i radius- och ulnaskaften,
MAO-22-D/5.1=Komplett, tvär-, sned- eller spiralfraktur två eller flerfragmentsfraktur i radius- och ulnaskaften,
MAO-22r-D/1.1=Böjfraktur i radiusskaftet,
MAO-22r-D/2.1=Greenstickfraktur på radiusskaftet,
MAO-22r-D/5.1=Komplett tvär eller sned radiusfraktur,
MAO-22r-D/5.1-22u-D/1.1=Komplett tvär eller sned radiusfraktur med böjfraktur i ulna,
MAO-22r-D/7.1=Galeazzifrakutr, isolerad tvärfraktur eller kort snedfraktur i övergången mellan mellersta och distala radiusdiafysen med associerad subluxation/luxation i DRU-leden,
MAO-22u-D/1.1=Böjfraktur i ulnaskaftet,
MAO-22u-D/2.1=Greenstickfraktur på ulnaskaftet,
MAO-22u-D/5.1=Komplett, tvär-, snedd- eller spiral- två eller flerfragmentsfraktur i på ulnaskaftet,
MAO-22u-D/6.1=Monteggiafraktur, Ulnafraktur + luxation av caput radii,
MAO-23-A1=Extraartikulär ulnafraktur eller fraktur av proc styloideus ulnae,
MAO-23-A2.1=Extraartikulär enkel radius fraktur utan felställning,
MAO-23-A2.2=Extraartikulär enkel radius fraktur med dorsalbockning (Colles),
MAO-23-A2.3=Extraartikulär enkel radius fraktur med volarbockning (Smith),
MAO-23-A3=Extraartikulär komminut radiusfraktur,
MAO-23-B1=Partiell ledfraktur i radius i sagittalplanet (Chauffeur),
MAO-23-B2=Partiell ledfraktur i radius, dorsal Barton,
MAO-23-B3=Partiell ledfraktur i radius, volar Barton,
MAO-23-C1=Ledfraktur, enkel i led och metafys,
MAO-23-C2=Ledfraktur, enkel i led och komminut i metafys,
MAO-23-C3=Ledfraktur, komminut i led och komminut eller enkel i metafys,
MAO-23-E/1.1=Epifysiolys, SH I,
MAO-23-E/2.1=Epifysiolys med metafysär komponent, SH II,
MAO-23-E/3.1=Epifysär fraktur SH III,
MAO-23-E/4.1=Epi-/metafysär fraktur, SH IV,
MAO-23-E/7=Avulsion av styloiderna,
MAO-23-M/2.1=Torus/infraktionsfraktur,
MAO-23-M/3.1=Komplett fraktur genom både radius och ulna,
MAO-23r-E/1=Epifyseolys, SH I,
MAO-23r-E/2.1=Epifysiolys med metafysär komponent, SH II,
MAO-23r-E/2.1-23u-E/7=SH II fraktur i radius och avulsion av pr styloideus ulnae,
MAO-23r-E/3=Epifysär fraktur SH III,
MAO-23r-E/4.1=Epi-/metafysär fraktur, SH IV,
MAO-23r-E/7=Avulsion av pr styloideus radii,
MAO-23r-M/2.1=Torus/infraktionsfraktur radiusmetafysen,
MAO-23r-M/2.1-23u-E/7=Torus/infraktionsfraktur distala radius och avulsion av pr styloideus ulnae,
MAO-23r-M/2.1-23u-M/3.1=Torus/infraktionsfraktur i radius och komplett metafysär ulnafraktur,
MAO-23r-M/3.1=Komplett fraktur genom distala radiusmetafysen,
MAO-23u-E/1.1=Epifysiolys, SH I,
MAO-23u-E/2.1=Epifysiolys med metafysär komponent, SH II,
MAO-23u-E/3=Epifysär fraktur SH III,
MAO-23u-E/4.1=Epi-/metafysär fraktur, SH IV,
MAO-23u-E/7=Avulsion av pr styloideus ulnae,
MAO-23u-M/2.1=Torus/infraktionsfraktur ulnametafysen,
MAO-23u-M/3.1=Komplett fraktur genom distala ulnametafysen,
MAO-31-A1=Pertrokantär tvåfragmentsfraktur eller trokantär majoravlösning,
MAO-31-A2=Pertrokantär flerfragmentsfraktur,
MAO-31-A2.1=Stabil pertrokantär flerfragmentsfraktur med frakturlinje lateralt till medialt och som där avlöser ett separat fragment, ofta trokanter minor.,
MAO-31-A2.2=Instabil pertrokantär flerfragmentsfraktur med mer än en frakturlinje. Laterala väggen är skadad och det finns ett eller flera fragment medialt eller utefter frakturlinjerna.,
MAO-31-A2.3=Instabil pertrokantär flerfragmentsfraktur som vid A2.2 och där någon frakturlinje går ut medialt minst en cm nedom trokanter minor.,
MAO-31-A3=Intertrokantär/Subtrokantär femurfraktur (omvänt sned trokanterfraktur eller subtrokantär fraktur ned till 5 cm distalt om trokanter minor),
MAO-31-B1=Odislocerad/diskret dislocerad cervikal femurfraktur (Garden 1-2),
MAO-31-B2=Basocervikal femurfraktur,
MAO-31-B3=Dislocerad cervikal femurfraktur (Garden 3-4),
MAO-31-C1=Fraktur av caput femoris (Pipkin),
MAO-31-E/1.1=Epifyseolys (Glidning av proximala femurepifysen), SH I,
MAO-31-E/2.1=Epifyseolys (Glidning av proximala femurepifysen) med metafysär kil, SH II,
MAO-31-E/7=Avulsion av lig teres caput femoris,
MAO-31-E/8.1=Intraartikulärt flak caput femoris,
MAO-31-M/2.1-I=Inkomplett cervikal femurfraktur,
MAO-31-M/2.1-II=Inkomplett basocervikal femurfraktur,
MAO-31-M/2.1-III=Inkomplett trokantär femurfraktur,
MAO-31-M/3.1-I=Komplett cervikal femurfraktur,
MAO-31-M/3.1-II=Komplett basocervikal femurfraktur,
MAO-31-M/3.1-III=Komplett trokantär femurfraktur,
MAO-31-M/3.2-I=Komminut cervikal femurfraktur,
MAO-31-M/3.2-II=Komminut basocervikal femurfraktur,
MAO-31-M/3.2-III=Kominutt trokantär femurfraktur,
MAO-31-M/7-I=Avulsion av Trochanter minor,
MAO-31-M/7-II=Avulsion av Trochanter major Diafys,
MAO-32-A1=Enkel diafysär spiralfraktur,
MAO-32-A2=Enkel diafysär snedfraktur (>30°),
MAO-32-A3=Enkel diafysär tvärfraktur (<30°),
MAO-32-B1=Diafysär spiralfraktur med böjkil,
MAO-32-B2=Diafysär tvär/snedfraktur med böjkil,
MAO-32-B3=Diafysär fraktur med splittrad böjkil,
MAO-32-C1=Diafysär komminut spiralfraktur,
MAO-32-C2=Diafysär segmentell fraktur,
MAO-32-C3=Diafysär komminut fraktur,
MAO-32-D/4.1=Komplett tvär femurfraktur,
MAO-32-D/4.2=Tvär flerfragments-femurfraktur,
MAO-32-D/5.1=Komplett sned- eller spiral femurfraktur Distal metafys,
MAO-32-D/5.2=Sned- eller spiral flerfragments-femurfraktur Distal metafys,
MAO-33-A1=Extraartikulär enkel fraktur,
MAO-33-A2=Extraartikulär fraktur med böjkil,
MAO-33-A3=Extraartikulär komminut fraktur,
MAO-33-B1=Partiell ledfraktur i sagital planet - lateralt,
MAO-33-B2=Partiell ledfraktur i sagital planet - medialt,
MAO-33-B3=Partiell ledfraktur i frontal planet (Hoffa),
MAO-33-C1=Ledfraktur, enkel i led och metafys,
MAO-33-C2=Ledfraktur, enkel i led och komminut i metafys,
MAO-33-C3=Ledfraktur, komminut i led och komminut eller enkel i metafys,
MAO-33-E/1.1-K0=Epifyseolys, SH I, femur,
MAO-33-E/1.1-K1=Epifyseolys, SH I, femur, kärlpåverkan,
MAO-33-E/1.1-K9=Epifyseolys, SH I, femur, oklart ang kärlpåverkan,
MAO-33-E/2.1-K0=Epifyseolys med metafysär kil, SH2 II femur,
MAO-33-E/2.1-K1=Epifyseolys med metafysär kil, SH2 II femur, kärlpåverkan,
MAO-33-E/2.1-K9=Epifyseolys med metafysär kil, SH2 II femur, oklart ang kärlpåverkan,
MAO-33-E/2.2-K0=Epifyseolys femur med metafysär kil, SH2 II, flerfragments,
MAO-33-E/2.2-K1=Epifyseolys femur med metafysär kil, SH2 II, flerfragments, kärlpåverkan,
MAO-33-E/2.2-K9=Epifyseolys femur med metafysär kil, SH2 II, flerfragments, oklart ang kärlpåverkan,
MAO-33-E/3.1-K0=Epifysär femurfraktur SH III,
MAO-33-E/3.1-K1=Epifysär femurfraktur SH III, kärlpåverkan,
MAO-33-E/3.1-K9=Epifysär femurfraktur SH III, oklart ang kärlpåverkan,
MAO-33-E/3.2-K0=Epifysär femurfraktur SH III, flerfragments,
MAO-33-E/3.2-K1=Epifysär femurfraktur SH III, flerfragments, kärlpåverkan,
MAO-33-E/3.2-K9=Epifysär femurfraktur SH III, flerfragments, oklart ang kärlpåverkan,
MAO-33-E/4.1-K0=Epi/metafysär femurfraktur, SH IV,
MAO-33-E/4.1-K1=Epi/metafysär femurfraktur, SH IV, kärlpåverkan,
MAO-33-E/4.1-K9=Epi/metafysär femurfraktur, SH IV, oklart ang kärlpåverkan,
MAO-33-E/4.2-K0=Epi/metafysär femurfraktur, SH IV, flerfragments,
MAO-33-E/4.2-K1=Epi/metafysär femurfraktur, SH IV, flerfragments, kärlpåverkan,
MAO-33-E/4.2-K9=Epi/metafysär femurfraktur, SH IV, flerfragments, oklart ang kärlpåverkan,
MAO-33-E/8.1-K0=Intraartikulärt flak, distala femur,
MAO-33-E/8.1-K1=Intraartikulärt flak, distala femur, kärlpåverkan,
MAO-33-E/8.1-K9=Intraartikulärt flak, distala femur, oklart ang kärlpåverkan,
MAO-33-E/8.2-K0=Intraartikulärt flak, femur, flerfragments,
MAO-33-E/8.2-K1=Intraartikulärt flak, femur, flerfragments, kärlpåverkan,
MAO-33-E/8.2-K9=Intraartikulärt flak, femur, flerfragments, oklart ang kärlpåverkan,
MAO-33-M/2.1-K0=Torus/infraktionsfraktur femur,
MAO-33-M/2.1-K1=Torus/infraktionsfraktur femur, kärlpåverkan,
MAO-33-M/2.1-K9=Torus/infraktionsfraktur femur, oklart ang kärlpåverkan,
MAO-33-M/3.1-K0=Komplett femurfraktur,
MAO-33-M/3.1-K1=Komplett femurfraktur, kärlpåverkan,
MAO-33-M/3.1-K9=Komplett femurfraktur, oklart ang kärlpåverkan,
MAO-33-M/3.2-K0=Komminut femurfraktur,
MAO-33-M/3.2-K1=Komminut femurfraktur, kärlpåverkan,
MAO-33-M/3.2-K9=Komminut femurfraktur, oklart ang kärlpåverkan,
MAO-33-M/7=Avulsionsfraktur bilateralt eller endera sidan,
MAO-34-A1=Avulsionsfraktur,
MAO-34-A2=Avlöst isolerat benfragment,
MAO-34-B1=Längsgående lateral fraktur,
MAO-34-B2=Längsgående medial fraktur,
MAO-34-C1=Tvärgående tvåfragmentsfraktur,
MAO-34-C2=Tvärgående trefragmentsfraktur,
MAO-34-C3=Komminut fraktur,
MAO-41-A1=Avulsionsfraktur (ex korbandsfäste/patellarsenefäste),
MAO-41-A2=Extraartikulär enkel fraktur,
MAO-41-A3=Extraartikulär komminut fraktur,
MAO-41-B1=Partiell ledfraktur med klyvning,
MAO-41-B1.1=Partiell ledfraktur av klyvtyp lateralt,
MAO-41-B1.2=Partiell ledfraktur av klyvtyp medialt,
MAO-41-B1.3=Partiell ledfraktur av klyvtyp sned inkl eminentia och med alt lat,
MAO-41-B2=Partiell ledfraktur med nedpressning (lat/med/snedgående),
MAO-41-B3=Partiell ledfraktur med klyvning och nedpressning (lat/med/snedgående),
MAO-41-C1=Ledfraktur, enkel i led och metafys,
MAO-41-C2=Ledfraktur, enkel i led och komminut i metafys,
MAO-41-C3=Ledfraktur,komminut i led och komminut eller enkel i metafys,
MAO-41f-M/2.1=Torus/infraktionsfraktur,
MAO-41f-M/3.1=Komplett etafysär fibula fraktur,
MAO-41-M/2.1=Torus/infraktionsfraktur,
MAO-41-M/3.1=Komplett fraktur proximala tibia och fibula,
MAO-41-M/3.2=Komplett fraktur proximala tibia och fibula, komminut,
MAO-41t-E/1.1-K0=Epifyseolys, SH I,
MAO-41t-E/1.1-K1=Epifyseolys, SH I, kärlpåverkan,
MAO-41t-E/1.1-K9=Epifyseolys, SH I, Oklart ang kärlpåverkan,
MAO-41t-E/2.1-K0=Epifyseolys med metafysär komponent, SH2 II,
MAO-41t-E/2.1-K1=Epifyseolys med metafysär komponent, kärlpåverkan, SH2 II,
MAO-41t-E/2.1-K9=Epifyseolys med metafysär komponent, Oklart ang kärlpåverkanSH2 II,
MAO-41t-E/2.2-K0=Epifyseolys med metafysär komponent, SH2 II, komminut,
MAO-41t-E/2.2-K1=Epifyseolys med metafysär komponent, SH2 II, komminut, kärlpåverkan,
MAO-41t-E/2.2-K9=Epifyseolys med metafysär komponent, SH2 II, komminut, Oklart ang kärlpåverkan,
MAO-41t-E/3.1-K0-F0=Epifysär fraktur SH III,
MAO-41t-E/3.1-K0-F1=Epifysär fraktur SH III, felställning,
MAO-41t-E/3.1-K0-F9=Epifysär fraktur SH III, oklart ang felställning,
MAO-41t-E/3.1-K1-F0=Epifysär fraktur SH III, kärlpåverkan,
MAO-41t-E/3.1-K1-F1=Epifysär fraktur SH III, kärlpåverkan, felställning,
MAO-41t-E/3.1-K1-F9=Epifysär fraktur SH III, kärlpåverkan, oklart ang felställning,
MAO-41t-E/3.1-K9-F0=Epifysär fraktur SH III, Oklart ang kärlpåverkan,
MAO-41t-E/3.1-K9-F1=Epifysär fraktur SH III, oklart ang kärlpåverkan, felställning,
MAO-41t-E/3.1-K9-F9=Epifysär fraktur SH III, oklart ang kärlpåverkan, oklart ang felställning,
MAO-41t-E/3.2-K0-F0=Epifysär fraktur SH III, komminut,
MAO-41t-E/3.2-K0-F1=Epifysär fraktur SH III, komminut, felställning,
MAO-41t-E/3.2-K0-F9=Epifysär fraktur SH III, komminut, oklart ang felställning,
MAO-41t-E/3.2-K1-F0=Epifysär fraktur SH III, komminut, kärlpåverkan,
MAO-41t-E/3.2-K1-F1=Epifysär fraktur SH III, komminut, kärlpåverkan, felställning,
MAO-41t-E/3.2-K1-F9=Epifysär fraktur SH III, komminut, kärlpåverkan, oklart ang felställning,
MAO-41t-E/3.2-K9-F0=Epifysär fraktur SH III, komminut, Oklart ang kärlpåverkan,
MAO-41t-E/3.2-K9-F1=Epifysär fraktur SH III, komminut, oklart ang kärlpåverkan, felställning,
MAO-41t-E/3.2-K9-F9=Epifysär fraktur SH III, komminut, oklart ang kärlpåverkan, oklart ang felställning,
MAO-41t-E/4.1-K0-F0=Epi/metafysär fraktur, SH IV,
MAO-41t-E/4.1-K0-F1=Epi/metafysär fraktur, SH IV, felställning,
MAO-41t-E/4.1-K0-F9=Epi/metafysär fraktur, SH IV, oklart ang felställning,
MAO-41t-E/4.1-K1-F0=Epi/metafysär fraktur, SH IV, kärlpåverkan,
MAO-41t-E/4.1-K1-F1=Epi/metafysär fraktur, SH IV, kärlpåverkan, felställning,
MAO-41t-E/4.1-K1-F9=Epi/metafysär fraktur, SH IV, kärlpåverkan, oklart ang felställning,
MAO-41t-E/4.1-K9-F0=Epi/metafysär fraktur, SH IV, Oklart ang kärlpåverkan,
MAO-41t-E/4.1-K9-F1=Epi/metafysär fraktur, SH IV, oklart ang kärlpåverkan, felställning,
MAO-41t-E/4.1-K9-F9=Epi/metafysär fraktur, SH IV, oklart ang kärlpåverkan, oklart ang felställning,
MAO-41t-E/4.2-K0-F0=Epi/metafysär fraktur, SH IV, komminut,
MAO-41t-E/4.2-K0-F1=Epi/metafysär fraktur, SH IV, komminut, felställning,
MAO-41t-E/4.2-K0-F9=Epi/metafysär fraktur, SH IV, komminut, oklart ang felställning,
MAO-41t-E/4.2-K1-F0=Epi/metafysär fraktur, SH IV, komminut, kärlpåverkan,
MAO-41t-E/4.2-K1-F1=Epi/metafysär fraktur, SH IV, komminut, kärlpåverkan, felställning,
MAO-41t-E/4.2-K1-F9=Epi/metafysär fraktur, SH IV, komminut, kärlpåverkan, oklart ang felställning,
MAO-41t-E/4.2-K9-F0=Epi/metafysär fraktur, SH IV, komminut, Oklart ang kärlpåverkan,
MAO-41t-E/4.2-K9-F1=Epi/metafysär fraktur, SH IV, komminut, oklart ang kärlpåverkan, felställning,
MAO-41t-E/4.2-K9-F9=Epi/metafysär fraktur, SH IV, komminut, oklart ang kärlpåverkan, oklart ang felställning,
MAO-41t-E/7-K0-F0=Eminentiafrakur,
MAO-41t-E/7-K0-F1=Eminentiafrakur, felställning,
MAO-41t-E/7-K0-F9=Eminentiafrakur, oklart ang felställning,
MAO-41t-E/7-K1-F0=Eminentiafrakur, kärlpåverkan,
MAO-41t-E/7-K1-F1=Eminentiafrakur, kärlpåverkan, felställning,
MAO-41t-E/7-K1-F9=Eminentiafrakur, kärlpåverkan, oklart ang felställning,
MAO-41t-E/7-K9-F0=Eminentiafrakur, Oklart ang kärlpåverkan,
MAO-41t-E/7-K9-F1=Eminentiafrakur, oklart ang kärlpåverkan, felställning,
MAO-41t-E/7-K9-F9=Eminentiafrakur, oklart ang kärlpåverkan, oklart ang felställning,
MAO-41t-E/8.1-K0-F0=Intraartikulärt flak,
MAO-41t-E/8.1-K0-F1=Intraartikulärt flak, felställning,
MAO-41t-E/8.1-K0-F9=Intraartikulärt flak, oklart ang felställning,
MAO-41t-E/8.1-K1-F0=Intraartikulärt flak, kärlpåverkan,
MAO-41t-E/8.1-K1-F1=Intraartikulärt flak, kärlpåverkan, felställning,
MAO-41t-E/8.1-K1-F9=Intraartikulärt flak, kärlpåverkan, oklart ang felställning,
MAO-41t-E/8.1-K9-F0=Intraartikulärt flak, Oklart ang kärlpåverkan,
MAO-41t-E/8.1-K9-F1=Intraartikulärt flak, oklart ang kärlpåverkan, felställning,
MAO-41t-E/8.1-K9-F9=Intraartikulärt flak, oklart ang kärlpåverkan, oklart ang felställning,
MAO-41t-E/8.2-K0=Intraartikulärt flak, komminut,
MAO-41t-E/8.2-K1=Intraartikulärt flak, komminut, kärlpåverkan,
MAO-41t-E/8.2-K9=Intraartikulärt flak, komminut, Oklart ang kärlpåverkan,
MAO-41t-M/2.1=Torus/infraktionsfraktur,
MAO-41t-M/3.1=Komplett fraktur proximala tibia,
MAO-41t-M/3.2=Komplett fraktur proximala tibia, komminut,
MAO-41t-M/7=Avulsion av tuberositas tibia apofysen,
MAO-42-A1=Enkel diafysär spiralfraktur,
MAO-42-A1.X=Enkel diafysär spiralfraktur, enkel fibulafraktur,
MAO-42-A1.Y=Enkel diafysär spiralfraktur, komminut eller segmentell fibulafraktur,
MAO-42-A1.Z=Enkel diafysär spiralfraktur, fibula intakt,
MAO-42-A2=Enkel diafysär snedfraktur (>30°),
MAO-42-A2.X=Enkel diafysär snedfraktur (>30°), enkel fibulafraktur,
MAO-42-A2.Y=Enkel diafysär snedfraktur (>30°), komminut eller segmentell fibulafraktur,
MAO-42-A2.Z=Enkel diafysär snedfraktur (>30°), fibula intakt,
MAO-42-A3=Enkel diafysär tvärfraktur (<30°),
MAO-42-A3.X=Enkel diafysär tvärfraktur (<30°), enkel fibulafraktur,
MAO-42-A3.Y=Enkel diafysär tvärfraktur (<30°), komminut eller segmentell fibulafraktur,
MAO-42-A3.Z=Enkel diafysär tvärfraktur (<30°), fibula intakt,
MAO-42-B1=Diafysär spiralfraktur med böjkil,
MAO-42-B1.X=Diafysär spiralfraktur med böjkil, enkel fibulafraktur,
MAO-42-B1.Y=Diafysär spiralfraktur med böjkil, komminut eller segmentell fibulafraktur,
MAO-42-B1.Z=Diafysär spiralfraktur med böjkil, fibula intakt,
MAO-42-B2=Diafysär tvär/snedfraktur med böjkil,
MAO-42-B2.X=Diafysär tvär/snedfraktur med böjkil, enkel fibulafraktur,
MAO-42-B2.Y=Diafysär tvär/snedfraktur med böjkil, komminut eller segmentell fibulafraktur,
MAO-42-B2.Z=Diafysär tvär/snedfraktur med böjkil, fibula intakt,
MAO-42-B3=Diafysär fraktur med splittrad böjkil,
MAO-42-B3.X=Diafysär fraktur med splittrad böjkil, enkel fibulafraktur,
MAO-42-B3.Y=Diafysär fraktur med splittrad böjkil, komminut eller segmentell fibulafraktur,
MAO-42-B3.Z=Diafysär fraktur med splittrad böjkil, fibula intakt,
MAO-42-C1=Diafysär komminut spiralfraktur,
MAO-42-C1.X=Diafysär komminut spiralfraktur, enkel fibulafraktur,
MAO-42-C1.Y=Diafysär komminut spiralfraktur, komminut eller segmentell fibulafraktur,
MAO-42-C1.Z=Diafysär komminut spiralfraktur, fibula intakt,
MAO-42-C2=Diafysär segmentell fraktur,
MAO-42-C2.X=Diafysär segmentell fraktur, enkel fibulafraktur,
MAO-42-C2.Y=Diafysär segmentell fraktur, komminut eller segmentell fibulafraktur,
MAO-42-C2.Z=Diafysär segmentell fraktur, fibula intakt,
MAO-42-C3=Diafysär komminut fraktur,
MAO-42-C3.X=Diafysär komminut fraktur, enkel fibulafraktur,
MAO-42-C3.Y=Diafysär komminut fraktur, komminut eller segmentell fibulafraktur,
MAO-42-C3.Z=Diafysär komminut fraktur, fibula intakt,
MAO-42-D/1.1=Böjfrakturer i tibia och fibula,
MAO-42-D/2.1=Greenstickfrakturer i tibia och fibula,
MAO-42-D/4.1=Komplett tvärfraktur,
MAO-42-D/4.2=Komplett tvärfraktur, komminut,
MAO-42-D/5.1=Komplett sned- eller spiralfraktur,
MAO-42-D/5.2=Komplett sned- eller spiralfraktur, komminut,
MAO-42f-D/1.1=Böjfraktur i fibula,
MAO-42f-D/2.1=Greenstickfraktur i fibula,
MAO-42f-D/4.1=Komplett tvärfraktur,
MAO-42f-D/5.1=Komplett sned- eller spiralfraktur,
MAO-42t-D/1.1=Böjfraktur i tibia,
MAO-42t-D/2.1=Greenstickfraktur i tibia,
MAO-42t-D/4.1=Komplett tvärfraktur,
MAO-42t-D/4.2=Komplett tvärfraktur, komminut,
MAO-42t-D/5.1=Komplett sned- eller spiralfraktur,
MAO-42t-D/5.2=Flerfragments tvär- eller snedfraktur i tibia,
MAO-43-A1=Extraartikulär enkel fraktur,
MAO-43-A1.X=Extraartikulär enkel fraktur, enkel fibulafraktur,
MAO-43-A1.Y=Extraartikulär enkel fraktur, komminut eller segmentell fibulafraktur,
MAO-43-A1.Z=Extraartikulär enkel fraktur, fibula intakt,
MAO-43-A2=Extraartikulär fraktur med böjkil,
MAO-43-A2.X=Extraartikulär fraktur med böjkil, enkel fibulafraktur,
MAO-43-A2.Y=Extraartikulär fraktur med böjkil, komminut eller segmentell fibulafraktur,
MAO-43-A2.Z=Extraartikulär fraktur med böjkil, fibula intakt,
MAO-43-A3=Extraartikulär komminut fraktur,
MAO-43-A3.X=Extraartikulär komminut fraktur, enkel fibulafraktur,
MAO-43-A3.Y=Extraartikulär komminut fraktur, komminut eller segmentell fibulafraktur,
MAO-43-A3.Z=Extraartikulär komminut fraktur, fibula intakt,
MAO-43-B1=Partiell ledfraktur av klyvtyp,
MAO-43-B1.X=Partiell ledfraktur av klyvtyp, enkel fibulafraktur,
MAO-43-B1.Y=Partiell ledfraktur av klyvtyp, komminut eller segmentell fibulafraktur,
MAO-43-B1.Z=Partiell ledfraktur av klyvtyp, fibula intakt,
MAO-43-B2=Partiell ledfraktur av klyv- och nedpressningstyp,
MAO-43-B2.X=Partiell ledfraktur av klyv- och nedpressningstyp, enkel fibulafraktur,
MAO-43-B2.Y=Partiell ledfraktur av klyv- och nedpressningstyp, komminut eller segmentell fibulafraktur,
MAO-43-B2.Z=Partiell ledfraktur av klyv- och nedpressningstyp, fibula intakt,
MAO-43-B3=Partiell komminut ledfraktur med nedpressning,
MAO-43-B3.X=Partiell komminut ledfraktur med nedpressning, enkel fibulafraktur,
MAO-43-B3.Y=Partiell komminut ledfraktur med nedpressning, komminut eller segmentell fibulafraktur,
MAO-43-B3.Z=Partiell komminut ledfraktur med nedpressning, fibula intakt,
MAO-43-C1=Ledfraktur, enkel i led och metafys,
MAO-43-C1.X=Ledfraktur, enkel i led och metafys, enkel fibulafraktur,
MAO-43-C1.Y=Ledfraktur, enkel i led och metafys, komminut eller segmentell fibulafraktur,
MAO-43-C1.Z=Ledfraktur, enkel i led och metafys, fibula intakt,
MAO-43-C2=Ledfraktur, enkel i led och komminut i metafys,
MAO-43-C2.X=Ledfraktur, enkel i led och komminut i metafys, enkel fibulafraktur,
MAO-43-C2.Y=Ledfraktur, enkel i led och komminut i metafys, komminut eller segmentell fibulafraktur,
MAO-43-C2.Z=Ledfraktur, enkel i led och komminut i metafys, fibula intakt,
MAO-43-C3=Ledfraktur, komminut i led och komminut eller enkel i metafys,
MAO-43-C3.X=Ledfraktur, komminut i led och komminut eller enkel i metafys, enkel fibulafraktur,
MAO-43-C3.Y=Ledfraktur, komminut i led och komminut eller enkel i metafys, komminut eller segmentell fibulafraktur,
MAO-43-C3.Z=Ledfraktur, komminut i led och komminut eller enkel i metafys, fibula intakt,
MAO-43-E/1.1=Epifyseolys, SH I,
MAO-43-E/2.1=Epifyseolys med metafysär komponent, SH2 II,
MAO-43-E/3.1=Epifysär fraktur SH III,
MAO-43-E/4.1=Epi/metafysär fraktur, SH IV,
MAO-43-E/8.1=Intraartikulärt flak,
MAO-43f-E/1.1=Epifyseolys, SH I,
MAO-43f-E/2.1=Epifyseolys med metafysär komponent, SH2 II,
MAO-43f-E/3.1=Epifysär fraktur SH III,
MAO-43f-E/4.1=Epi/metafysär fraktur, SH IV,
MAO-43f-E/7=Avulsionfraktur,
MAO-43f-E/8.1=Intraartikulärt flak,
MAO-43f-M/2.1=Torus/infraktionsfraktur,
MAO-43f-M/3.1=Komplett metafysär fibulafraktur,
MAO-43f-M/3.2=Komplett metafysär fibulafraktur, komminut,
MAO-43-M/2.1=Torus/infraktionsfraktur,
MAO-43-M/3.1=Komplett fraktur,
MAO-43-M/3.2=Komplett fraktur, komminut,
MAO-43t-E/1.1=Epifyseolys, SH I,
MAO-43t-E/2.1=Epifyseolys med metafysär komponent, SH2 II,
MAO-43t-E/2.2=Flerfragments epifysfraktur SH II i tibia,
MAO-43t-E/3.1=Epifysär fraktur SH III,
MAO-43t-E/4.1=Epi/metafysär fraktur, SH IV,
MAO-43t-E/4.2=Epi/metafysär fraktur, SH IV, komminut,
MAO-43t-E/5.1=Tillaux (tvåplansfraktur), SH III,
MAO-43t-E/6.1=Triplansfraktur, SH IV,
MAO-43t-E/8.1=Intraartikulärt flak,
MAO-43t-M/2.1=Torus/infraktionsfraktur,
MAO-43t-M/3.1=Komplett fraktur distala tibia,
MAO-43t-M/3.2=Komplett fraktur distala tibia, komminut,
MAO-44-A1=Isolerad lateral malleolfraktur nedom ledspringenivå,
MAO-44-A2.1/2=Lateral ledbandsskada eller avulsionsfraktur nedom ledspringenivå och medial malleolfraktur,
MAO-44-A2.3=Tvär lateral malleolfraktur nedom ledspringenivå och medial malleolfraktur,
MAO-44-A3.1/2=Lateral ledbandsskada eller avulsionsfraktur nedom ledspringenivå och posteromedial malleolfraktur ,
MAO-44-A3.3=Tvär lateral malleolfraktur nedom ledspringenivå och posteromedial malleolfraktur,
MAO-44-B1=Lateral malleolfraktur i syndesmoshöjd,
MAO-44-B1.1=Odislocerad lateral malleolfraktur i syndesmosnivå utan någon medial skada,
MAO-44-B1.2/3=Dislocerad eller komminut lateral malleolfraktur i syndesmosnivå utan någon medial skada,
MAO-44-B2=Bimalleolär fotledsfraktur i syndesmoshöjd,
MAO-44-B2.1=Enkel lateral malleolfraktur i syndesmosnivå med medial ligamentskada,
MAO-44-B2.2/3=Enkel eller komminut lateral malleolfraktur i syndesmosnivå med medial malleolfraktur,
MAO-44-B3=Trimalleolär fotledsfraktur i syndesmoshöjd,
MAO-44-B3.1=Lateral malleolfraktur och bakre malleolfraktur samt medial ligamentskada,
MAO-44-B3.2/3=Enkel eller komminut lateral malleolfraktur och bakre malleolfraktur samt medial malleolfraktur,
MAO-44-C1=Medial ligamentskada eller malleolfraktur och enkel fibulafraktur ovan syndesmosnivå,
MAO-44-C2=Medial ligamentskada eller malleolfraktur och komminut fibulafraktur ovan syndesmosnivå,
MAO-44-C3=Medial ligamentskada eller malleolfraktur och fibulafraktur högt över syndesmosnivå (Maissoneuvefraktur),
MAO-4X=Isolerad fibulafraktur,
MAO-4X.X=Isolerad fibulafraktur, enkel,
MAO-4X.Y=Isolerad fibulafraktur, komminut eller segmentell,
MAO-61-A=Fraktur på bäckenet utan brott av bäckenringen och med bevard bakre stabilitet,
MAO-61-B1=Partiellt stabil fraktur baktill och av open book-utseende framtill,
MAO-61-B2=Partiellt stabil fraktur baktill och av closed book/lateral kompression-utseende framtill,
MAO-61-B3=Partiellt stabil fraktur baktill och open eller closed bookutseende framtill och bilateral,
MAO-61-C1=Komplett bakre instabilitet ena sidan och andra sidan stabil,
MAO-61-C2=Komplett bakre instabilitet ena sidan och andra sidan partiellt stabil,
MAO-61-C3=Komplett bakre instabilitet båda sidor,
MAO-62-A1=Bakväggsfraktur,
MAO-62-A2.1/2=Bakre pelarfraktur,
MAO-62-A2.3=Kombination av bakväggs- och bakre pelarfraktur,
MAO-62-A3.1=Framväggsfraktur,
MAO-62-A3.2/3=Främre pelarfraktur,
MAO-62-B1.1/2=Transversell fraktur,
MAO-62-B1.3=Kombination av transversell och bakväggsfraktur,
MAO-62-B2=T-fraktur,
MAO-62-B3=Kombination av främre pelarfraktur och bakre hemitransversell fraktur,
MAO-62-C=Tvåpelarfraktur,
MAO-71-A=Lunatumfraktur, enkel inklusive avulsionsfraktur,
MAO-71-B=Lunatumfraktur, komminut,
MAO-72-A(D)=Scaphoideumfraktur, sent diagnosticerad/pseduoartros,
MAO-72-A1=Scaphoideum, proximal fraktur,
MAO-72-A2(0)=Inkomplett fraktur,
MAO-72-A2(1)=Scaphoideum, tvär midjefraktur,
MAO-72-A2(2)=Scaphoideum, sned midjefraktur,
MAO-72-A2(L)=Scaphoideumfraktur med perilunär luxation,
MAO-72-A3=Tuberkelfraktur,
MAO-73-A=Capitatumfraktur, enkel,
MAO-73-B=Capitatumfraktur, komminut,
MAO-74-A(1)=Hamulusfraktur,
MAO-74-A(2)=Hamatumfraktur, enkel,
MAO-74-B=Hamatumfraktur, komminut,
MAO-75-A1=Pisiformefraktur, enkel inklusive avulsionsfraktur,
MAO-75-A2=Triquetrumfraktur, enkel inklusive avulsionsfraktur,
MAO-75-B1=Pisiformefraktur, komminut,
MAO-75-B2=Triquetrumfraktur, komminut,
MAO-76-A1=Trapeziumfraktur, enkel,
MAO-76-A2=Trapezoideumfraktur, enkel,
MAO-76-B1=Trapeziumfraktur, komminut,
MAO-76-B2=Trapezoideumfraktur, komminut,
MAO-77-A1-T=Proximal extraartikulär,
MAO-77-A2.1-2-T=Diafysär snedfraktur,
MAO-77-A2.2-L=Diafysär snedfraktur,
MAO-77-A2.2-M=Diafysär snedfraktur,
MAO-77-A2.2-N=Diafysär snedfraktur,
MAO-77-A2.2-R=Diafysär snedfraktur,
MAO-77-A2.3-L=Diafysär tvärfraktur,
MAO-77-A2.3-M=Diafysär tvärfraktur,
MAO-77-A2.3-N=Diafysär tvärfraktur,
MAO-77-A2.3-R=Diafysär tvärfraktur,
MAO-77-A2.3-T=Diafysär tvärfraktur,
MAO-77-A3-L=Distal extraartikulär fraktur,
MAO-77-A3-M=Distal extraartikulär fraktur,
MAO-77-A3-N=Distal extraartikulär fraktur,
MAO-77-A3-R=Distal extraartikulär fraktur,
MAO-77-A3-T=Distal extraartikulär,
MAO-77-B1.1-L=Proximal partiell ledfraktur, Tenneb,
MAO-77-B1.1-M=Proximal partiell ledfraktur, Tenneb,
MAO-77-B1.1-N=Proximal partiell ledfraktur, Tenneb,
MAO-77-B1.1-R=Proximal partiell ledfraktur, Tenneb,
MAO-77-B1.1-T=Partiell ledfraktur, Bennet,
MAO-77-B1.2-L=Proximal ledfraktur,
MAO-77-B1.2-M=Proximal ledfraktur,
MAO-77-B1.2-N=Proximal ledfraktur,
MAO-77-B1.2-R=Proximal ledfraktur,
MAO-77-B1.3-L=Proximal tvärfraktur,
MAO-77-B1.3-M=Proximal tvärfraktur,
MAO-77-B1.3-N=Proximal tvärfraktur,
MAO-77-B1.3-R=Proximal tvärfraktur,
MAO-77-B-C-T=Diafysär komminut,
MAO-77-C1-T=Komplett ledfraktur, Rolando,
MAO-77-C2.2-L=Diafysär komminut fraktur,
MAO-77-C2.2-M=Diafysär komminut fraktur,
MAO-77-C2.2-N=Diafysär komminut fraktur,
MAO-77-C2.2-R=Diafysär komminut fraktur,
MAO-77-C3-L=Distal ledfraktur,
MAO-77-C3-M=Distal ledfraktur,
MAO-77-C3-N=Distal ledfraktur,
MAO-77-C3-R=Distal ledfraktur,
MAO-77-C3-T=Distal ledengagerande,
MAO-78-A1.1(4)-L3=Partiell ledfraktur, Malletfinger,
MAO-78-A1.1(4)-M3=Partiell ledfraktur, Malletfinger,
MAO-78-A1.1(4)-N3=Partiell ledfraktur, Malletfinger,
MAO-78-A1.1(4)-R3=Partiell ledfraktur, Malletfinger,
MAO-78-A1.1(4)-T2=Avulsion,
MAO-78-A1.1-L1=Proximal extraartikulär tvärfraktur,
MAO-78-A1.1-M1=Proximal extraartikulär tvärfraktur,
MAO-78-A1.1-N1=Proximal extraartikulär tvärfraktur,
MAO-78-A1.1-R1=Proximal extraartikulär tvärfraktur,
MAO-78-A1.2(4)-L3=Volart fragment,
MAO-78-A1.2(4)-M3=Volart fragment,
MAO-78-A1.2(4)-N3=Volart fragment,
MAO-78-A1.2(4)-R3=Volart fragment,
MAO-78-A1.2-L1=Proximal extraartikulär snedfraktur,
MAO-78-A1.2-M1=Proximal extraartikulär snedfraktur,
MAO-78-A1.2-N1=Proximal extraartikulär snedfraktur,
MAO-78-A1.2-R1=Proximal extraartikulär snedfraktur,
MAO-78-A1.3(4)-L3=Ulnart fragment,
MAO-78-A1.3(4)-M3=Ulnart fragment,
MAO-78-A1.3(4)-N3=Ulnart fragment,
MAO-78-A1.3(4)-R3=Ulnart fragment,
MAO-78-A1.4(4)-L3=Radialt fragment,
MAO-78-A1.4(4)-M3=Radialt fragment,
MAO-78-A1.4(4)-N3=Radialt fragment,
MAO-78-A1.4(4)-R3=Radialt fragment,
MAO-78-A2.1-L1=Diafysär snedfraktur,
MAO-78-A2.1-L2=Diafysär snedfraktur,
MAO-78-A2.1-L3=Snedfraktur,
MAO-78-A2.1-M1=Diafysär snedfraktur,
MAO-78-A2.1-M2=Diafysär snedfraktur,
MAO-78-A2.1-M3=Snedfraktur,
MAO-78-A2.1-N1=Diafysär snedfraktur,
MAO-78-A2.1-N2=Diafysär snedfraktur,
MAO-78-A2.1-N3=Snedfraktur,
MAO-78-A2.1-R1=Diafysär snedfraktur,
MAO-78-A2.1-R2=Diafysär snedfraktur,
MAO-78-A2.1-R3=Snedfraktur,
MAO-78-A2.1-T1=Diafysär snedfraktur,
MAO-78-A2.1-T2=Diafysär snedfraktur,
MAO-78-A2.3-L1=Diafysär tvärfraktur,
MAO-78-A2.3-L2=Diafysär tvärfraktur,
MAO-78-A2.3-L3=Tvärfraktur,
MAO-78-A2.3-M1=Diafysär tvärfraktur,
MAO-78-A2.3-M2=Diafysär tvärfraktur,
MAO-78-A2.3-M3=Tvärfraktur,
MAO-78-A2.3-N1=Diafysär tvärfraktur,
MAO-78-A2.3-N2=Diafysär tvärfraktur,
MAO-78-A2.3-N3=Tvärfraktur,
MAO-78-A2.3-R1=Diafysär tvärfraktur,
MAO-78-A2.3-R2=Diafysär tvärfraktur,
MAO-78-A2.3-R3=Tvärfraktur,
MAO-78-A2.3-T1=Diafysär tvärfraktur,
MAO-78-A2.3-T2=Diafysär tvärfraktur,
MAO-78-A3.1-L1=Distal extraartikulär tvärfraktur,
MAO-78-A3.1-M1=Distal extraartikulär tvärfraktur,
MAO-78-A3.1-N1=Distal extraartikulär tvärfraktur,
MAO-78-A3.1-R1=Distal extraartikulär tvärfraktur,
MAO-78-A3.2-L1=Distal extraartikulär instabil fraktur (sned/komminut),
MAO-78-A3.2-M1=Distal extraartikulär instabil fraktur (sned/komminut),
MAO-78-A3.2-N1=Distal extraartikulär instabil fraktur (sned/komminut),
MAO-78-A3.2-R1=Distal extraartikulär instabil fraktur (sned/komminut),
MAO-78-B1.1(1-2)-L2=Proximal partiell ledfraktur, Avulsionsfraktur,
MAO-78-B1.1(1-2)-M2=Proximal partiell ledfraktur, Avulsionsfraktur,
MAO-78-B1.1(1-2)-N2=Proximal partiell ledfraktur, Avulsionsfraktur,
MAO-78-B1.1(1-2)-R2=Proximal partiell ledfraktur, Avulsionsfraktur,
MAO-78-B1.1(3)-L2=Proximal volar ledfraktur,
MAO-78-B1.1(3)-M2=Proximal volar ledfraktur,
MAO-78-B1.1(3)-N2=Proximal volar ledfraktur,
MAO-78-B1.1(3)-R2=Proximal volar ledfraktur,
MAO-78-B1-L1=Proximal partiell ledfraktur, Avulsionsfraktur,
MAO-78-B1-M1=Proximal partiell ledfraktur, Avulsionsfraktur,
MAO-78-B1-N1=Proximal partiell ledfraktur, Avulsionsfraktur,
MAO-78-B1-R1=Proximal partiell ledfraktur, Avulsionsfraktur,
MAO-78-B1-T1=UCL-ruptur med fraktur,
MAO-78-B2-T1=RCL-ruptur med fraktur,
MAO-78-B3.1(1-2)-L1=Distal partiell ledfraktur, unikondylär,
MAO-78-B3.1(1-2)-M1=Distal partiell ledfraktur, unikondylär,
MAO-78-B3.1(1-2)-N1=Distal partiell ledfraktur, unikondylär,
MAO-78-B3.1(1-2)-R1=Distal partiell ledfraktur, unikondylär,
MAO-78-B3.1(3)-L1=Distal coronal ledfraktur,
MAO-78-B3.1(3)-M1=Distal coronal ledfraktur,
MAO-78-B3.1(3)-N1=Distal coronal ledfraktur,
MAO-78-B3.1(3)-R1=Distal coronal ledfraktur,
MAO-78-B3.1(3)-T1=Distal coronal ledfraktur,
MAO-78-B3.1-2-T1=Distal partiell ledfraktur, unikondylär,
MAO-78-B3-L2=Distal partiell ledfraktur, unikondylär,
MAO-78-B3-M2=Distal partiell ledfraktur, unikondylär,
MAO-78-B3-N2=Distal partiell ledfraktur, unikondylär,
MAO-78-B3-R2=Distal partiell ledfraktur, unikondylär,
MAO-78-C1-L1=Proximal ledfraktur, komminut,
MAO-78-C1-L2=Proximal ledfraktur, komminut,
MAO-78-C1-M1=Proximal ledfraktur, komminut,
MAO-78-C1-M2=Proximal ledfraktur, komminut,
MAO-78-C1-N1=Proximal ledfraktur, komminut,
MAO-78-C1-N2=Proximal ledfraktur, komminut,
MAO-78-C1-R1=Proximal ledfraktur, komminut,
MAO-78-C1-R2=Proximal ledfraktur, komminut,
MAO-78-C1-T1=Proximal ledfraktur, Pilonfraktur,
MAO-78-C2-L1=Diafysär komminut fraktur,
MAO-78-C2-L2=Diafysär komminut fraktur,
MAO-78-C2-L3=Komminut fraktur,
MAO-78-C2-M1=Diafysär komminut fraktur,
MAO-78-C2-M2=Diafysär komminut fraktur,
MAO-78-C2-M3=Komminut fraktur,
MAO-78-C2-N1=Diafysär komminut fraktur,
MAO-78-C2-N2=Diafysär komminut fraktur,
MAO-78-C2-N3=Komminut fraktur,
MAO-78-C2-R1=Diafysär komminut fraktur,
MAO-78-C2-R2=Diafysär komminut fraktur,
MAO-78-C2-R3=Komminut fraktur,
MAO-78-C2-T1=Diafysär komminut,
MAO-78-C2-T2=Diafysär komminut fraktur,
MAO-78-C3-L1=Distal komplett ledfraktur,
MAO-78-C3-L2=Distal komplett ledfraktur,
MAO-78-C3-M1=Distal komplett ledfraktur,
MAO-78-C3-M2=Distal komplett ledfraktur,
MAO-78-C3-N1=Distal komplett ledfraktur,
MAO-78-C3-N2=Distal komplett ledfraktur,
MAO-78-C3-R1=Distal komplett ledfraktur,
MAO-78-C3-R2=Distal komplett ledfraktur,
MAO-78-C3-T1=Distal komplett ledfraktur,
OTA-81-A1=Avulsionsfraktur,
OTA-81-A2=Fraktur av proc posterior eller proc lateralis,
OTA-81-A3=Talar head-fraktur,
OTA-81-B1=Odislocerad collumfraktur,
OTA-81-B2=Collumfraktur med subluxation i subtalusleden,
OTA-81-B3=Collumfraktur med subluxation i subtalusleden och i fotleden,
OTA-81-C1=Corpusfraktur med fotledspåverkan,
OTA-81-C2=Corpusfraktur med subtalusledspåverkan,
OTA-81-C3=Corpusfraktur med fotledspåverkan och subtalusledspåverkan,
OTA-82-A1=Fraktur av främre calcaneushörnet,
OTA-82-A2=Sustentaculumfraktur,
OTA-82-A3=Tuberositetsfraktur,
OTA-82-B1=Extraartikulär odislocerad fraktur,
OTA-82-B2=Extraartikulär komminut fraktur,
OTA-82-C1=Odislocerad fraktur i bakre ledfacetten,
OTA-82-C2=Tvåfragmentfraktur i bakre ledfacetten,
OTA-82-C3=Trefragmentfraktur i bakre ledfacetten,
OTA-82-C4=Fyra- eller flera fragment i bakre ledfacetten,
OTA-83-A=Tvåfragmentsfraktur av Navikulare,
OTA-83-B=Flerfragmentsfraktur av Navikulare,
OTA-84-A=Tvåfragmentsfraktur av Cuboideum,
OTA-84-B=Flerfragmentsfraktur av Cuboideum,
OTA-85-A1=Tvåfragmentfraktur av Cuneiforme mediale,
OTA-85-A2=Tvåfragmentfraktur av Cuneiforme intermedius,
OTA-85-A3=Tvåfragmentfraktur av Cuneiforme laterale,
OTA-85-B1=Flerfragmentfraktur av Cuneiforme mediale,
OTA-85-B2=Flerfragmentfraktur av Cuneiforme intermedius,
OTA-85-B3=Flerfragmentfraktur av Cuneiforme laterale,
OTA-85-C1=Skada i Lisfrancs led, utan fraktur,
OTA-85-C2=Skada i Lisfrancs led med fraktur av metatarsalbensbaser,
OTA-85-C3=Skada i Lisfrancs led med fraktur av cuneiformeben,
OTA-85-C4=Skada i Lisfrancs led med frakturer i cuneiformeben och metatarsalbensbaser,
OTA-87-A=Fraktur av Metatarsale I,
OTA-87-B=Fraktur av någon av Metatarsale II-IV,
OTA-87-C=Fraktur av Metatarsale V,
OTA-88-A=Stortåfraktur,
OTA-88-B=Fraktur av annan tå,
OTA-88-C=Fraktur av 2 eller flera av tå II-V,
RSN-1A1=Medial, extraartikulär, odislocerad (OTA: A1),
RSN-1A2=Medial, intraartikulär, odislocerad (OTA: A2),
RSN-1B1=Medial, extraartikulär, dislocerad (OTA: A1),
RSN-1B2=Medial, intraartikulär, dislocerad (OTA: A2),
RSN-2A1=Diafysär, odislocerad (OTA: B1),
RSN-2A2=Diafysär, vinklad (OTA: B1),
RSN-2B1=Diafysär, dislocerad, ev böjkil (OTA: B2),
RSN-2B2=Diafysär, dislocerad, komminut (OTA: B3),
RSN-3A1=Lateral, extraartikulär, odislocerad (OTA: C1),
RSN-3A2=Lateral, intraartikulär, odislocerad (OTA: C1),
RSN-3B1=Lateral, extraartikulär, dislocerad (OTA: C2),
RSN-3B2=Lateral, intraartikulär, dislocerad (OTA: C2),
SLI-0=Övriga, tex isolerade spinalutskotts eller tvärutskottsfrakturer,
SLI-b-A=Kompression av hela kotkroppen inkluderade bakväggen,
SLI-c-A=Kompressionsskada av kotkropp med intakt bakvägg och eventuellt ventral fragmentavlösning, tear-drop,
SLI-c-B=Kompressionsskada av kotkropp med intakt bakvägg och vidgning av spinalutskottsavstånd,
SLI-c-C=Kompressionsskada av kotkropp med samtidig fraktur i bakre strukturer (laminafraktur eller spinalutskottsfraktur),
SLI-c-D=Fraktur i massa lateralis eller fasettled utan större dislokation,
SLI-d-A=Distraktionsskada omfattande kota eller disk och ligamentstrukturer,
SLI-d-B=Uni eller bilateral fasettledsluxation,
SLI-d-C=Anterior distraktion med bakre kompression och frakturer i kotans bakre strukturer,
SLI-d-D=Distraktion i flexion med ruptur av de bakre ligamenten,
UAR-0-1-0=Ingen radiusfraktur/Proximal olecranonfraktur – tricepsavlösning (typ 1),
UAR-0-1-1=Ingen radiusfraktur/Proximal olecranonfraktur – tricepsavlösning (typ 1) [Luxation],
UAR-0-2-0=Ingen radiusfraktur/Central olecranonfraktur, leden stabil (typ 2),
UAR-0-2-1=Ingen radiusfraktur/Central olecranonfraktur, leden stabil (typ 2) [Luxation],
UAR-0-3-0=Ingen radiusfraktur/Central olecranonfraktur, komminut, leden stabil (typ 2),
UAR-0-3-1=Ingen radiusfraktur/Central olecranonfraktur, komminut, leden stabil (typ 2) [Luxation],
UAR-0-4-0=Ingen radiusfraktur/Distal olecranonfraktur, leden instabil (typ 3),
UAR-0-4-1=Ingen radiusfraktur/Distal olecranonfraktur, leden instabil (typ 3) [Luxation],
UAR-0-5-0=Ingen radiusfraktur/Minimal coronoidfraktur (typ 1),
UAR-0-5-1=Ingen radiusfraktur/Minimal coronoidfraktur (typ 1) [Luxation],
UAR-0-6-0=Ingen radiusfraktur/Partiell coronoidfraktur, ledbandsengagemang (typ 2),
UAR-0-6-1=Ingen radiusfraktur/Partiell coronoidfraktur, ledbandsengagemang (typ 2) [Luxation],
UAR-0-7-0=Ingen radiusfraktur/Basal coronoidfraktur, instabil led (typ 3),
UAR-0-7-1=Ingen radiusfraktur/Basal coronoidfraktur, instabil led (typ 3) [Luxation],
UAR-0-8-0=Ingen radiusfraktur/Proximal fraktur, extraartikulär,
UAR-0-8-1=Ingen radiusfraktur/Proximal fraktur, extraartikulär [Luxation],
UAR-0-9-0=Ingen radiusfraktur/Ledytan komplett avlöst från ulna och kluven (transolecranon fraktur),
UAR-0-9-1=Ingen radiusfraktur/Ledytan komplett avlöst från ulna och kluven (transolecranon fraktur) [Luxation],
UAR-0-X-0=Ingen radiusfraktur/Ej klassificerad ulnafraktur,
UAR-0-X-1=Ingen radiusfraktur/Ej klassificerad ulnafraktur [Luxation],
UAR-1-0-0=Odislocerad fraktur av collum (typ 1)/Ingen ulnafraktur,
UAR-1-0-1=Odislocerad fraktur av collum (typ 1)/Ingen ulnafraktur [Luxation],
UAR-1-1-0=Odislocerad fraktur av collum (typ 1)/Proximal olecranonfraktur – tricepsavlösning (typ 1),
UAR-1-1-1=Odislocerad fraktur av collum (typ 1)/Proximal olecranonfraktur – tricepsavlösning (typ 1) [Luxation],
UAR-1-2-0=Odislocerad fraktur av collum (typ 1)/Central olecranonfraktur, leden stabil (typ 2),
UAR-1-2-1=Odislocerad fraktur av collum (typ 1)/Central olecranonfraktur, leden stabil (typ 2) [Luxation],
UAR-1-3-0=Odislocerad fraktur av collum (typ 1)/Central olecranonfraktur, komminut, leden stabil (typ 2),
UAR-1-3-1=Odislocerad fraktur av collum (typ 1)/Central olecranonfraktur, komminut, leden stabil (typ 2) [Luxation],
UAR-1-4-0=Odislocerad fraktur av collum (typ 1)/Distal olecranonfraktur, leden instabil (typ 3),
UAR-1-4-1=Odislocerad fraktur av collum (typ 1)/Distal olecranonfraktur, leden instabil (typ 3) [Luxation],
UAR-1-5-0=Odislocerad fraktur av collum (typ 1)/Minimal coronoidfraktur (typ 1),
UAR-1-5-1=Odislocerad fraktur av collum (typ 1)/Minimal coronoidfraktur (typ 1) [Luxation],
UAR-1-6-0=Odislocerad fraktur av collum (typ 1)/Partiell coronoidfraktur, ledbandsengagemang (typ 2),
UAR-1-6-1=Odislocerad fraktur av collum (typ 1)/Partiell coronoidfraktur, ledbandsengagemang (typ 2) [Luxation],
UAR-1-7-0=Odislocerad fraktur av collum (typ 1)/Basal coronoidfraktur, instabil led (typ 3),
UAR-1-7-1=Odislocerad fraktur av collum (typ 1)/Basal coronoidfraktur, instabil led (typ 3) [Luxation],
UAR-1-8-0=Odislocerad fraktur av collum (typ 1)/Proximal fraktur, extraartikulär,
UAR-1-8-1=Odislocerad fraktur av collum (typ 1)/Proximal fraktur, extraartikulär [Luxation],
UAR-1-9-0=Odislocerad fraktur av collum (typ 1)/Ledytan komplett avlöst från ulna och kluven (transolecranon fraktur),
UAR-1-9-1=Odislocerad fraktur av collum (typ 1)/Ledytan komplett avlöst från ulna och kluven (transolecranon fraktur) [Luxation],
UAR-1-X-0=Odislocerad fraktur av collum (typ 1)/Ej klassificerad ulnafraktur,
UAR-1-X-1=Odislocerad fraktur av collum (typ 1)/Ej klassificerad ulnafraktur [Luxation],
UAR-2-0-0=Måttligt dislocerad eller komminut fraktur av collum (typ 2)/Ingen ulnafraktur,
UAR-2-0-1=Måttligt dislocerad eller komminut fraktur av collum (typ 2)/Ingen ulnafraktur [Luxation],
UAR-2-1-0=Måttligt dislocerad eller komminut fraktur av collum (typ 2)/Proximal olecranonfraktur – tricepsavlösning (typ 1),
UAR-2-1-1=Måttligt dislocerad eller komminut fraktur av collum (typ 2)/Proximal olecranonfraktur – tricepsavlösning (typ 1) [Luxation],
UAR-2-2-0=Måttligt dislocerad eller komminut fraktur av collum (typ 2)/Central olecranonfraktur, leden stabil (typ 2),
UAR-2-2-1=Måttligt dislocerad eller komminut fraktur av collum (typ 2)/Central olecranonfraktur, leden stabil (typ 2) [Luxation],
UAR-2-3-0=Måttligt dislocerad eller komminut fraktur av collum (typ 2)/Central olecranonfraktur, komminut, leden stabil (typ 2),
UAR-2-3-1=Måttligt dislocerad eller komminut fraktur av collum (typ 2)/Central olecranonfraktur, komminut, leden stabil (typ 2) [Luxation],
UAR-2-4-0=Måttligt dislocerad eller komminut fraktur av collum (typ 2)/Distal olecranonfraktur, leden instabil (typ 3),
UAR-2-4-1=Måttligt dislocerad eller komminut fraktur av collum (typ 2)/Distal olecranonfraktur, leden instabil (typ 3) [Luxation],
UAR-2-5-0=Måttligt dislocerad eller komminut fraktur av collum (typ 2)/Minimal coronoidfraktur (typ 1),
UAR-2-5-1=Måttligt dislocerad eller komminut fraktur av collum (typ 2)/Minimal coronoidfraktur (typ 1) [Luxation],
UAR-2-6-0=Måttligt dislocerad eller komminut fraktur av collum (typ 2)/Partiell coronoidfraktur, ledbandsengagemang (typ 2),
UAR-2-6-1=Måttligt dislocerad eller komminut fraktur av collum (typ 2)/Partiell coronoidfraktur, ledbandsengagemang (typ 2) [Luxation],
UAR-2-7-0=Måttligt dislocerad eller komminut fraktur av collum (typ 2)/Basal coronoidfraktur, instabil led (typ 3),
UAR-2-7-1=Måttligt dislocerad eller komminut fraktur av collum (typ 2)/Basal coronoidfraktur, instabil led (typ 3) [Luxation],
UAR-2-8-0=Måttligt dislocerad eller komminut fraktur av collum (typ 2)/Proximal fraktur, extraartikulär,
UAR-2-8-1=Måttligt dislocerad eller komminut fraktur av collum (typ 2)/Proximal fraktur, extraartikulär [Luxation],
UAR-2-9-0=Måttligt dislocerad eller komminut fraktur av collum (typ 2)/Ledytan komplett avlöst från ulna och kluven (transolecranon fraktur),
UAR-2-9-1=Måttligt dislocerad eller komminut fraktur av collum (typ 2)/Ledytan komplett avlöst från ulna och kluven (transolecranon fraktur) [Luxation],
UAR-2-X-0=Måttligt dislocerad eller komminut fraktur av collum (typ 2)/Ej klassificerad ulnafraktur,
UAR-2-X-1=Måttligt dislocerad eller komminut fraktur av collum (typ 2)/Ej klassificerad ulnafraktur [Luxation],
UAR-3-0-0=Kraftigt disclocerad eller komminut fraktur av collum (typ 3)/Ingen ulnafraktur,
UAR-3-0-1=Kraftigt disclocerad eller komminut fraktur av collum (typ 3)/Ingen ulnafraktur [Luxation],
UAR-3-1-0=Kraftigt disclocerad eller komminut fraktur av collum (typ 3)/Proximal olecranonfraktur – tricepsavlösning (typ 1),
UAR-3-1-1=Kraftigt disclocerad eller komminut fraktur av collum (typ 3)/Proximal olecranonfraktur – tricepsavlösning (typ 1) [Luxation],
UAR-3-2-0=Kraftigt disclocerad eller komminut fraktur av collum (typ 3)/Central olecranonfraktur, leden stabil (typ 2),
UAR-3-2-1=Kraftigt disclocerad eller komminut fraktur av collum (typ 3)/Central olecranonfraktur, leden stabil (typ 2) [Dislocerad],
UAR-3-3-0=Kraftigt disclocerad eller komminut fraktur av collum (typ 3)/Central olecranonfraktur, komminut, leden stabil (typ 2),
UAR-3-3-1=Kraftigt disclocerad eller komminut fraktur av collum (typ 3)/Central olecranonfraktur, komminut, leden stabil (typ 2) [Luxation],
UAR-3-4-0=Kraftigt disclocerad eller komminut fraktur av collum (typ 3)/Distal olecranonfraktur, leden instabil (typ 3),
UAR-3-4-1=Kraftigt disclocerad eller komminut fraktur av collum (typ 3)/Distal olecranonfraktur, leden instabil (typ 3) [Luxation],
UAR-3-5-0=Kraftigt disclocerad eller komminut fraktur av collum (typ 3)/Minimal coronoidfraktur (typ 1),
UAR-3-5-1=Kraftigt disclocerad eller komminut fraktur av collum (typ 3)/Minimal coronoidfraktur (typ 1) [Luxation],
UAR-3-6-0=Kraftigt disclocerad eller komminut fraktur av collum (typ 3)/Partiell coronoidfraktur, ledbandsengagemang (typ 2),
UAR-3-6-1=Kraftigt disclocerad eller komminut fraktur av collum (typ 3)/Partiell coronoidfraktur, ledbandsengagemang (typ 2) [Luxation],
UAR-3-7-0=Kraftigt disclocerad eller komminut fraktur av collum (typ 3)/Basal coronoidfraktur, instabil led (typ 3),
UAR-3-7-1=Kraftigt disclocerad eller komminut fraktur av collum (typ 3)/Basal coronoidfraktur, instabil led (typ 3) [Luxation],
UAR-3-8-0=Kraftigt disclocerad eller komminut fraktur av collum (typ 3)/Proximal fraktur, extraartikulär,
UAR-3-8-1=Kraftigt disclocerad eller komminut fraktur av collum (typ 3)/Proximal fraktur, extraartikulär [Luxation],
UAR-3-9-0=Kraftigt disclocerad eller komminut fraktur av collum (typ 3)/Ledytan komplett avlöst från ulna och kluven (transolecranon fraktur),
UAR-3-9-1=Kraftigt disclocerad eller komminut fraktur av collum (typ 3)/Ledytan komplett avlöst från ulna och kluven (transolecranon fraktur) [Luxation],
UAR-3-X-0=Kraftigt disclocerad eller komminut fraktur av collum (typ 3)/Ej klassificerad ulnafraktur,
UAR-3-X-1=Kraftigt disclocerad eller komminut fraktur av collum (typ 3)/Ej klassificerad ulnafraktur [Luxation],
UAR-4-0-0=Odislocerad fraktur av caput (typ1)/Ingen ulnafraktur,
UAR-4-0-1=Odislocerad fraktur av caput (typ1)/Ingen ulnafraktur [Luxation],
UAR-4-1-0=Odislocerad fraktur av caput (typ1)/Proximal olecranonfraktur – tricepsavlösning (typ 1),
UAR-4-1-1=Odislocerad fraktur av caput (typ1)/Proximal olecranonfraktur – tricepsavlösning (typ 1) [Luxation],
UAR-4-2-0=Odislocerad fraktur av caput (typ1)/Central olecranonfraktur, leden stabil (typ 2),
UAR-4-2-1=Odislocerad fraktur av caput (typ1)/Central olecranonfraktur, leden stabil (typ 2) [Luxation],
UAR-4-3-0=Odislocerad fraktur av caput (typ1)/Central olecranonfraktur, komminut, leden stabil (typ 2),
UAR-4-3-1=Odislocerad fraktur av caput (typ1)/Central olecranonfraktur, komminut, leden stabil (typ 2) [Luxation],
UAR-4-4-0=Odislocerad fraktur av caput (typ1)/Distal olecranonfraktur, leden instabil (typ 3),
UAR-4-4-1=Odislocerad fraktur av caput (typ1)/Distal olecranonfraktur, leden instabil (typ 3) [Luxation],
UAR-4-5-0=Odislocerad fraktur av caput (typ1)/Minimal coronoidfraktur (typ 1),
UAR-4-5-1=Odislocerad fraktur av caput (typ1)/Minimal coronoidfraktur (typ 1) [Luxation],
UAR-4-6-0=Odislocerad fraktur av caput (typ1)/Partiell coronoidfraktur, ledbandsengagemang (typ 2),
UAR-4-6-1=Odislocerad fraktur av caput (typ1)/Partiell coronoidfraktur, ledbandsengagemang (typ 2) [Luxation],
UAR-4-7-0=Odislocerad fraktur av caput (typ1)/Basal coronoidfraktur, instabil led (typ 3),
UAR-4-7-1=Odislocerad fraktur av caput (typ1)/Basal coronoidfraktur, instabil led (typ 3) [Luxation],
UAR-4-8-0=Odislocerad fraktur av caput (typ1)/Proximal fraktur, extraartikulär,
UAR-4-8-1=Odislocerad fraktur av caput (typ1)/Proximal fraktur, extraartikulär [Luxation],
UAR-4-9-0=Odislocerad fraktur av caput (typ1)/Ledytan komplett avlöst från ulna och kluven (transolecranon fraktur),
UAR-4-9-1=Odislocerad fraktur av caput (typ1)/Ledytan komplett avlöst från ulna och kluven (transolecranon fraktur) [Luxation],
UAR-4-X-0=Odislocerad fraktur av caput (typ1)/Ej klassificerad ulnafraktur,
UAR-4-X-1=Odislocerad fraktur av caput (typ1)/Ej klassificerad ulnafraktur [Luxation],
UAR-5-0-0=Måttligt dislocerad eller komminut fraktur av caput (typ 2)/Ingen ulnafraktur,
UAR-5-0-1=Måttligt dislocerad eller komminut fraktur av caput (typ 2)/Ingen ulnafraktur [Luxation],
UAR-5-1-0=Måttligt dislocerad eller komminut fraktur av caput (typ 2)/Proximal olecranonfraktur – tricepsavlösning (typ 1),
UAR-5-1-1=Måttligt dislocerad eller komminut fraktur av caput (typ 2)/Proximal olecranonfraktur – tricepsavlösning (typ 1) [Luxation],
UAR-5-2-0=Måttligt dislocerad eller komminut fraktur av caput (typ 2)/Central olecranonfraktur, leden stabil (typ 2),
UAR-5-2-1=Måttligt dislocerad eller komminut fraktur av caput (typ 2)/Central olecranonfraktur, leden stabil (typ 2) [Luxation],
UAR-5-3-0=Måttligt dislocerad eller komminut fraktur av caput (typ 2)/Central olecranonfraktur, komminut, leden stabil (typ 2),
UAR-5-3-1=Måttligt dislocerad eller komminut fraktur av caput (typ 2)/Central olecranonfraktur, komminut, leden stabil (typ 2) [Luxation],
UAR-5-4-0=Måttligt dislocerad eller komminut fraktur av caput (typ 2)/Distal olecranonfraktur, leden instabil (typ 3),
UAR-5-4-1=Måttligt dislocerad eller komminut fraktur av caput (typ 2)/Distal olecranonfraktur, leden instabil (typ 3) [Luxation],
UAR-5-5-0=Måttligt dislocerad eller komminut fraktur av caput (typ 2)/Minimal coronoidfraktur (typ 1),
UAR-5-5-1=Måttligt dislocerad eller komminut fraktur av caput (typ 2)/Minimal coronoidfraktur (typ 1) [Luxation],
UAR-5-6-0=Måttligt dislocerad eller komminut fraktur av caput (typ 2)/Partiell coronoidfraktur, ledbandsengagemang (typ 2),
UAR-5-6-1=Måttligt dislocerad eller komminut fraktur av caput (typ 2)/Partiell coronoidfraktur, ledbandsengagemang (typ 2) [Luxation],
UAR-5-7-0=Måttligt dislocerad eller komminut fraktur av caput (typ 2)/Basal coronoidfraktur, instabil led (typ 3),
UAR-5-7-1=Måttligt dislocerad eller komminut fraktur av caput (typ 2)/Basal coronoidfraktur, instabil led (typ 3) [Luxation],
UAR-5-8-0=Måttligt dislocerad eller komminut fraktur av caput (typ 2)/Proximal fraktur, extraartikulär,
UAR-5-8-1=Måttligt dislocerad eller komminut fraktur av caput (typ 2)/Proximal fraktur, extraartikulär [Luxation],
UAR-5-9-0=Måttligt dislocerad eller komminut fraktur av caput (typ 2)/Ledytan komplett avlöst från ulna och kluven (transolecranon fraktur),
UAR-5-9-1=Måttligt dislocerad eller komminut fraktur av caput (typ 2)/Ledytan komplett avlöst från ulna och kluven (transolecranon fraktur) [Luxation],
UAR-5-X-0=Måttligt dislocerad eller komminut fraktur av caput (typ 2)/Ej klassificerad ulnafraktur,
UAR-5-X-1=Måttligt dislocerad eller komminut fraktur av caput (typ 2)/Ej klassificerad ulnafraktur [Luxation],
UAR-6-0-0=Kraftigt dislocerad eller komminut fraktur av caput (typ 3)/Ingen ulnafraktur,
UAR-6-0-1=Kraftigt dislocerad eller komminut fraktur av caput (typ 3)/Ingen ulnafraktur [Luxation],
UAR-6-1-0=Kraftigt dislocerad eller komminut fraktur av caput (typ 3)/Proximal olecranonfraktur – tricepsavlösning (typ 1),
UAR-6-1-1=Kraftigt dislocerad eller komminut fraktur av caput (typ 3)/Proximal olecranonfraktur – tricepsavlösning (typ 1) [Luxation],
UAR-6-2-0=Kraftigt dislocerad eller komminut fraktur av caput (typ 3)/Central olecranonfraktur, leden stabil (typ 2),
UAR-6-2-1=Kraftigt dislocerad eller komminut fraktur av caput (typ 3)/Central olecranonfraktur, leden stabil (typ 2) [Luxation],
UAR-6-3-0=Kraftigt dislocerad eller komminut fraktur av caput (typ 3)/Central olecranonfraktur, komminut, leden stabil (typ 2),
UAR-6-3-1=Kraftigt dislocerad eller komminut fraktur av caput (typ 3)/Central olecranonfraktur, komminut, leden stabil (typ 2) [Luxation],
UAR-6-4-0=Kraftigt dislocerad eller komminut fraktur av caput (typ 3)/Distal olecranonfraktur, leden instabil (typ 3),
UAR-6-4-1=Kraftigt dislocerad eller komminut fraktur av caput (typ 3)/Distal olecranonfraktur, leden instabil (typ 3) [Luxation],
UAR-6-5-0=Kraftigt dislocerad eller komminut fraktur av caput (typ 3)/Minimal coronoidfraktur (typ 1),
UAR-6-5-1=Kraftigt dislocerad eller komminut fraktur av caput (typ 3)/Minimal coronoidfraktur (typ 1) [Luxation],
UAR-6-6-0=Kraftigt dislocerad eller komminut fraktur av caput (typ 3)/Partiell coronoidfraktur, ledbandsengagemang (typ 2),
UAR-6-6-1=Kraftigt dislocerad eller komminut fraktur av caput (typ 3)/Partiell coronoidfraktur, ledbandsengagemang (typ 2) [Luxation],
UAR-6-7-0=Kraftigt dislocerad eller komminut fraktur av caput (typ 3)/Basal coronoidfraktur, instabil led (typ 3),
UAR-6-7-1=Kraftigt dislocerad eller komminut fraktur av caput (typ 3)/Basal coronoidfraktur, instabil led (typ 3) [Luxation],
UAR-6-8-0=Kraftigt dislocerad eller komminut fraktur av caput (typ 3)/Proximal fraktur, extraartikulär,
UAR-6-8-1=Kraftigt dislocerad eller komminut fraktur av caput (typ 3)/Proximal fraktur, extraartikulär [Luxation],
UAR-6-9-0=Kraftigt dislocerad eller komminut fraktur av caput (typ 3)/Ledytan komplett avlöst från ulna och kluven (transolecranon fraktur),
UAR-6-9-1=Kraftigt dislocerad eller komminut fraktur av caput (typ 3)/Ledytan komplett avlöst från ulna och kluven (transolecranon fraktur) [Luxation],
UAR-6-X-0=Kraftigt dislocerad eller komminut fraktur av caput (typ 3)/Ej klassificerad ulnafraktur,
UAR-6-X-1=Kraftigt dislocerad eller komminut fraktur av caput (typ 3)/Ej klassificerad ulnafraktur [Luxation],
UAR-X-1-0=Ej klassificerad radiusfraktur/Proximal olecranonfraktur – tricepsavlösning (typ 1),
UAR-X-1-1=Ej klassificerad radiusfraktur/Proximal olecranonfraktur – tricepsavlösning (typ 1) [Luxation],
UAR-X-2-0=Ej klassificerad radiusfraktur/Central olecranonfraktur, leden stabil (typ 2),
UAR-X-2-1=Ej klassificerad radiusfraktur/Central olecranonfraktur, leden stabil (typ 2) [Luxation],
UAR-X-3-0=Ej klassificerad radiusfraktur/Central olecranonfraktur, komminut, leden stabil (typ 2),
UAR-X-3-1=Ej klassificerad radiusfraktur/Central olecranonfraktur, komminut, leden stabil (typ 2) [Luxation],
UAR-X-4-0=Ej klassificerad radiusfraktur/Distal olecranonfraktur, leden instabil (typ 3),
UAR-X-4-1=Ej klassificerad radiusfraktur/Distal olecranonfraktur, leden instabil (typ 3) [Luxation],
UAR-X-5-0=Ej klassificerad radiusfraktur/Minimal coronoidfraktur (typ 1),
UAR-X-5-1=Ej klassificerad radiusfraktur/Minimal coronoidfraktur (typ 1) [Luxation],
UAR-X-6-0=Ej klassificerad radiusfraktur/Partiell coronoidfraktur, ledbandsengagemang (typ 2),
UAR-X-6-1=Ej klassificerad radiusfraktur/Partiell coronoidfraktur, ledbandsengagemang (typ 2) [Luxation],
UAR-X-7-0=Ej klassificerad radiusfraktur/Basal coronoidfraktur, instabil led (typ 3),
UAR-X-7-1=Ej klassificerad radiusfraktur/Basal coronoidfraktur, instabil led (typ 3) [Luxation],
UAR-X-8-0=Ej klassificerad radiusfraktur/Proximal fraktur, extraartikulär,
UAR-X-8-1=Ej klassificerad radiusfraktur/Proximal fraktur, extraartikulär [Luxation],
UAR-X-9-0=Ej klassificerad radiusfraktur/Ledytan komplett avlöst från ulna och kluven (transolecranon fraktur),
UAR-X-9-1=Ej klassificerad radiusfraktur/Ledytan komplett avlöst från ulna och kluven (transolecranon fraktur) [Luxation],
UCS-I-14-A1=Fraktur genom processus coracoideus,
UCS-I-14-A2=Fraktur genom acromion,
UCS-I-14-B1=Glenoidfraktur genom normalt ben med fixerad protes,
UCS-I-14-B2=Glenoidfraktur genom normalt ben med lös protes,
UCS-I-14-B3=Glenoidfraktur med benförlust och lös protes,
UCS-I-14-C=Scapulafraktur på avstånd från protes,
UCS-I-14-F=Glenoidfraktur vid närvaro av halvprotes i humerus,
UCS-I-1-A1=Avulsionsfraktur av tub majus,
UCS-I-1-A2=Avulsionsfraktur av tub minus,
UCS-I-1-B1=Humerusfraktur med normalt ben och fixerad axelprotes,
UCS-I-1-B2=Humerusfraktur genom normalt ben med lös axelprotes,
UCS-I-1-B3=Humersufraktur med benförlust och lös axelprotes,
UCS-I-1-C=Humerusfraktur på avstånd från axelprotes,
UCS-I-1-D=Humersufraktur mellan axel och armbågsprotes,
UCS-II-1-A1=Avulsionsfraktur av laterala kondylen,
UCS-II-1-A2=Avulsionsfraktur av mediala kondylen,
UCS-II-1-B1=Humerusfraktur genom normalt ben och fixerad armbågsprotes,
UCS-II-1-B2=Humersufraktur genom normalt ben med lös armbågsprotes,
UCS-II-1-B3=Humerusfraktur med benförlust och lös armbågsprotes,
UCS-II-1-C=Humerusfraktur på avstånd från armbågsprotes,
UCS-II-1-D=Humerusfraktur mellan armbågsprotes och axelprotes,
UCS-II-1-F=Lateral kondylfraktur i närvaro av caput radiifraktur,
UCS-II-2-A1=Olecranonfraktur,
UCS-II-2-A1-l=Olecranonfraktur, med luxation,
UCS-II-2-A2=Processus coronoideusfraktur,
UCS-II-2-A2-l=Processus coronoideusfraktur, med luxation,
UCS-II-2-B1=Underarmsfraktur med normalt ben och fixerad armbågsprotes,
UCS-II-2-B1-l=Underarmsfraktur med normalt ben och fixerad armbågsprotes, med luxation,
UCS-II-2-B2=Underarmsfraktur med normalt ben och lös protes,
UCS-II-2-B2-l=Underarmsfraktur med normalt ben och lös protes, med luxation,
UCS-II-2-B3=Underarmsfraktur med benförlust och lös protes,
UCS-II-2-B3-l=Underarmsfraktur med benförlust och lös protes, med luxation,
UCS-II-2-C=Underarmsfraktur på avstånd från armbågsprotes,
UCS-II-2-C-l=Underarmsfraktur på avstånd från armbågsprotes, med luxation,
UCS-II-2-D=Underarmsfraktur mellan armbågsprotes och handledsprotes,
UCS-II-2-D-l=Underarmsfraktur mellan armbågsprotes och handledsprotes, med luxation,
UCS-III-2-A1=Avulsionsfraktur av radiusstyloiden,
UCS-III-2-A2=Avulsionsfraktur av ulnastyloiden,
UCS-III-2-B1=Handledsfraktur genom normalt ben och vid fixerad handledsprotes,
UCS-III-2-B2=Handledsfraktur genom normalt ben med lös handledsprotes,
UCS-III-2-B3=Handledsfraktur med benförlust och lös handledsprotes,
UCS-III-2-C=Underarmsfraktur på avstånd från handledsprotes,
UCS-III-2-C-l=Underarmsfraktur på avstånd från handledsprotes, med luxation,
UCS-III-2-D=Fraktur mellan handledsprotes och caput radiiprotes,
UCS-III-2-D-l=Fraktur mellan handledsprotes och caput radiiprotes, med luxation,
UCS-III-7-B1=Fraktur av carpal- eller metacarpalben genom normalt ben vid fixerad handledsprotes,
UCS-III-7-B2=Fraktur av carpal- eller metacarpalben genom normalt ben och lös handledsprotes,
UCS-III-7-B3=Fraktur av carpal- eller metacarpalben med benförlust och lös protes,
UCS-III-7-C=Fraktur av metacarpalben på avstånd från handledsprotes,
UCS-IV-3-A1_a=Avulsionsfraktur av trokanter major vid höftprotes,
UCS-IV-3-A1_b=Avulsionsfraktur av trokanter major vid ytersättningsprotes,
UCS-IV-3-A2_a=Avulsionsfraktur av trokanter minor vid höftprotes,
UCS-IV-3-A2_b=Avulsionsfraktur av trokanter minor vid ytersättningsprotes,
UCS-IV-3-B1_a=Proximal femurfraktur genom normalt ben vid eller just nedom fixerad femurstam,
UCS-IV-3-B1_b=Proximal femurfraktur genom normalt ben vid eller just nedom fixerad ytersättningsprotes,
UCS-IV-3-B2_a=Proximal femurfraktur genom normalt ben men vid eller just nedom lös femurstam,
UCS-IV-3-B2_b=Proximal femurfraktur genom normalt ben vid eller just nedom lös ytersättningsprotes,
UCS-IV-3-B3_a=Proximal femurfraktur med benförlust vid eller just nedom lös femurstam,
UCS-IV-3-B3_b=Proximal femurfraktur med benförlsut vid eller just nedom lös ytersättningsprotes,
UCS-IV-3-C_a=Femurfraktur på avstånd från femurstam,
UCS-IV-3-C_b=Femurfraktur på avstånd från ytersättningsprotes,
UCS-IV-3-D_a=Femurdiafysfraktur mellan femurstam och knäprotes,
UCS-IV-3-D_b=Femurdiafysfraktur mellan ytersättningsprotes i höften och knäprotes,
UCS-IV-6-A1_a=Avulsionsfraktur av SIAS,
UCS-IV-6-A1_b=Avulsionsfraktur av SIAI,
UCS-IV-6-A2=Avulsionsfraktur av tuber ischii,
UCS-IV-6-B1_a=Perifer acetabulumfraktur genom normalt ben med fixerad protes,
UCS-IV-6-B1_b=Central acetabulumfraktur genom normalt ben med fixerad protes,
UCS-IV-6-B2=Acetabulumfraktur genom normalt ben men lös protes,
UCS-IV-6-B3=Acetabulumfraktur med benförlust och lös protes,
UCS-IV-6-C=Bäckenfraktur på avstånd från acetabulumkomponent,
UCS-IV-6-D=Bäckenfraktur när två höftproteser finns,
UCS-IV-6-F=Acetabulumfraktur vid samtidig halvprotes i femur,
UCS-V-34-A1=Patellafraktur av övre polen,
UCS-V-34-A2=Patellafraktur av nedre polen,
UCS-V-34-B1=Patellafraktur genom normalt ben med fixerad protes,
UCS-V-34-B2=Patellafraktur genom normalt ben men med lös protes,
UCS-V-34-B3=Patellafraktur med benförlust och lös protes,
UCS-V-34-F=Patellafraktur vid knäprotes utan patellaprotes,
UCS-V-3-A1=Protesnära odislocerad fraktur av laterala femurkondylen,
UCS-V-3-A2=Protesnära odislocerad fraktur av mediala femurkondylen,
UCS-V-3-B1=Distal femurfraktur genom normalt ben med fixerad protes,
UCS-V-3-B2=Distal femurfraktur genom normalt ben men med lös protes,
UCS-V-3-B3=Distal femurfraktur med benförlust och lös protes,
UCS-V-3-C=Femurdiafysfraktur på avstånd från proteskomponent i knät,
UCS-V-3-D=Femurfraktur mellan höft- och knäprotes,
UCS-V-4-A1_a=Avulsionsfraktur av mediala tibiakondylen,
UCS-V-4-A1_a.X=Avulsionsfraktur av mediala tibiakondylen. Enkel fibulafraktur,
UCS-V-4-A1_a.Y=Avulsionsfraktur av mediala tibiakondylen. Komminut eller segmentell fibulafraktur,
UCS-V-4-A1_a.Z=Avulsionsfraktur av mediala tibiakondylen. Fibula intakt,
UCS-V-4-A1_b=Avulsionsfraktur av laterala tibiakondylen,
UCS-V-4-A1_b.X=Avulsionsfraktur av laterala tibiakondylen. Enkel fibulafraktur,
UCS-V-4-A1_b.Y=Avulsionsfraktur av laterala tibiakondylen. Komminut eller segmentell fibulafraktur,
UCS-V-4-A1_b.Z=Avulsionsfraktur av laterala tibiakondylen. Fibula intakt,
UCS-V-4-A2=Avulsionsfraktur av tuberositas tibiae,
UCS-V-4-A2.X=Avulsionsfraktur av tuberositas tibiae. Enkel fibulafraktur,
UCS-V-4-A2.Y=Avulsionsfraktur av tuberositas tibiae. Komminut eller segmentell fibulafraktur,
UCS-V-4-A2.Z=Avulsionsfraktur av tuberositas tibiae. Fibula intakt,
UCS-V-4-B1=Proximal tibiafraktur genom normalt ben med fixerad protes,
UCS-V-4-B1.X=Proximal tibiafraktur genom normalt ben med fixerad protes. Enkel fibulafraktur,
UCS-V-4-B1.Y=Proximal tibiafraktur genom normalt ben med fixerad protes. Komminut eller segmentell fibulafraktur,
UCS-V-4-B1.Z=Proximal tibiafraktur genom normalt ben med fixerad protes. Fibula intakt,
UCS-V-4-B2=Proximal tibiafraktur genom normalt ben men med lös protes,
UCS-V-4-B2.X=Proximal tibiafraktur genom normalt ben men med lös protes. Enkel fibulafraktur,
UCS-V-4-B2.Y=Proximal tibiafraktur genom normalt ben men med lös protes. Komminut eller segmentell fibulafraktur,
UCS-V-4-B2.Z=Proximal tibiafraktur genom normalt ben men med lös protes. Fibula intakt,
UCS-V-4-B3=Proximal tibiafraktur med benförlust och lös protes,
UCS-V-4-B3.X=Proximal tibiafraktur med benförlust och lös protes. Enkel fibulafraktur,
UCS-V-4-B3.Y=Proximal tibiafraktur med benförlust och lös protes. Komminut eller segmentell fibulafraktur,
UCS-V-4-B3.Z=Proximal tibiafraktur med benförlust och lös protes. Fibula intakt,
UCS-V-4-C=Tibiafraktur på avstånd från proteskomponenten i tibia,
UCS-V-4-C.X=Tibiafraktur på avstånd från proteskomponenten i tibia. Enkel fibulafraktur,
UCS-V-4-C.Y=Tibiafraktur på avstånd från proteskomponenten i tibia. Komminut eller segmentell fibulafraktur,
UCS-V-4-C.Z=Tibiafraktur på avstånd från proteskomponenten i tibia. Fibula intakt,
UCS-V-4-D=Tibiafraktur mellan knä- och fotledsprotes,
UCS-V-4-D.X=Tibiafraktur mellan knä- och fotledsprotes. Enkel fibulafraktur,
UCS-V-4-D.Y=Tibiafraktur mellan knä- och fotledsprotes. Komminut eller segmentell fibulafraktur,
UCS-V-4-D.Z=Tibiafraktur mellan knä- och fotledsprotes. Fibula intakt,
UCS-VI-4-A1=Avulsionsfraktur av mediala malleolen,
UCS-VI-4-A1.X=Avulsionsfraktur av mediala malleolen, enkel fibulafraktur ,
UCS-VI-4-A1.Y=Avulsionsfraktur av mediala malleolen, komminut eller segmentell fibulafraktur ,
UCS-VI-4-A1.Z=Avulsionsfraktur av mediala malleolen, fibula intakt,
UCS-VI-4-A2=Avulsionsfraktur av laterala malleolen,
UCS-VI-4-A2.X=Avulsionsfraktur av laterala malleolen, enkel fibulafraktur ,
UCS-VI-4-A2.Y=Avulsionsfraktur av laterala malleolen, komminut eller segmentell fibulafraktur ,
UCS-VI-4-A2.Z=Avulsionsfraktur av laterala malleolen, fibula intakt,
UCS-VI-4-B1_a=Klyvfraktur av mediala malleolen genom normalt ben med fixerad protes,
UCS-VI-4-B1_a.X=Klyvfraktur av mediala malleolen genom normalt ben med fixerad protes, enkel fibulafraktur ,
UCS-VI-4-B1_a.Y=Klyvfraktur av mediala malleolen genom normalt ben med fixerad protes, komminut eller segmentell fibulafraktur ,
UCS-VI-4-B1_a.Z=Klyvfraktur av mediala malleolen genom normalt ben med fixerad protes, fibula intakt,
UCS-VI-4-B1_b=Tvärgående tibiafraktur genom normalt ben med fixerad protes,
UCS-VI-4-B1_b.X=Tvärgående tibiafraktur genom normalt ben med fixerad protes, enkel fibulafraktur ,
UCS-VI-4-B1_b.Y=Tvärgående tibiafraktur genom normalt ben med fixerad protes, komminut eller segmentell fibulafraktur ,
UCS-VI-4-B1_b.Z=Tvärgående tibiafraktur genom normalt ben med fixerad protes, fibula intakt,
UCS-VI-4-B2=Tibiafraktur geonom normalt ben men med lös protes,
UCS-VI-4-B2.X=Tibiafraktur geonom normalt ben men med lös protes, enkel fibulafraktur ,
UCS-VI-4-B2.Y=Tibiafraktur geonom normalt ben men med lös protes, komminut eller segmentell fibulafraktur ,
UCS-VI-4-B2.Z=Tibiafraktur geonom normalt ben men med lös protes, fibula intakt,
UCS-VI-4-B3=Tibiafraktur med benförlust och lös protes,
UCS-VI-4-B3.X=Tibiafraktur med benförlust och lös protes, enkel fibulafraktur ,
UCS-VI-4-B3.Y=Tibiafraktur med benförlust och lös protes, komminut eller segmentell fibulafraktur ,
UCS-VI-4-B3.Z=Tibiafraktur med benförlust och lös protes, fibula intakt,
UCS-VI-4-C=Tibiafraktur på avstånd från fotledsprotes,
UCS-VI-4-C.X=Tibiafraktur på avstånd från fotledsprotes, enkel fibulafraktur ,
UCS-VI-4-C.Y=Tibiafraktur på avstånd från fotledsprotes, komminut eller segmentell fibulafraktur ,
UCS-VI-4-C.Z=Tibiafraktur på avstånd från fotledsprotes, fibula intakt,
UCS-VI-4-D=Tibiafraktur mellan knä- och fotledsprotes,
UCS-VI-4-D.X=Tibiafraktur mellan knä- och fotledsprotes, enkel fibulafraktur ,
UCS-VI-4-D.Y=Tibiafraktur mellan knä- och fotledsprotes, komminut eller segmentell fibulafraktur ,
UCS-VI-4-D.Z=Tibiafraktur mellan knä- och fotledsprotes, fibula intakt,
UCS-VI-8-B1=Talusfraktur genom normalt ben med fixerad protes,
UCS-VI-8-B2=Talusfraktur genom normalt men med lös protes,
UCS-VI-8-B3=Talusfraktur med benförlust och lös protes,
UCS-VI-8-C=Talusfraktur på avstånd från taluskomponenten
Kontrollskript:
// Widget Loader //
function loadWidget(widget, widgetCallback) {
var head = document.getElementsByTagName('head')[0];
var element = document.createElement('script');
element.src = '/api/rcwidgets/' + widget;
element.onload = element.onreadystatechange = widgetCallback;
head.appendChild(element);
}

if(typeof skeletonWidget !== 'undefined') {
return;
}

var callback = function(){};
loadWidget('sfr/skeleton', function () {
var start = skeletonWidget;
start(Current, callback, true);
});


Förklaring:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fx_AtypicalAtypisk frakturAtypisk frakturint
0=Nej,
1=Ja,
9=Oklart
Fx_CloseToProsthesisProtesnära frakturProtesnära frakturvarchar
M96.6B=Skulderblad och humerus,
M96.6C=Armbåge och underarm,
M96.6D=Handled och hand,
M96.6E=Bäcken inkl acetabulum,
M96.6F=Höft och lårben,
M96.6G=Tibia och patella,
M96.6H=Fotled och fot
Förklaring:
ICD10-kod Protesnära fraktur:

Fx_OpenClassÖppen fraktur-typ (Gustilo-Anderson)Öppen fraktur-typ (Gustilo-Anderson)int
1=Typ I: Öppen fraktur med sår <1 cm,
2=Typ II: Öppen fraktur med sår >1 cm, dock ingen uttalad mjukdelsskada,
31=Typ IIIa: Omfattande mjukdelsskada där adekvat täckning av frakturen är möjlig. Alla högenergiorsakade öppna frakturer klassas som grad III oavsett sårets storlek.,
32=Typ IIIb: Omfattande mjukdelsskada som kräver rekonstruktion för täckning då blottat ben och periostavrivning föreligger. Är oftast förenat med massiv kontamination.,
33=Typ IIIc: Öppen fraktur med artärskada som kräver kärlkirurgisk åtgärd.,
99=Oklart/Okänt
Valideringsskript:
if(Current.Fx_Open==1 && Current.Fx_OpenClass==null){
return 'Värde för Öppen fraktur-typ (Gustilo-Anderson) saknas';
}
return true;


Fx_XrayDatDatum för röntgenDatum för röntgensmalldatetime
ÅÅÅÅ-MM-DD
Valideringsskript:
var r = Current;
var icd10Code=r.Fx_ICD10 || '';
var isFemFract= icd10Code.indexOf('S72') === 0;
if(isFemFract && r.Fx_FromSHPR!=1 && r.Fx_XrayDat==null)
return 'Obligatorisk';
var todayDate = new Date();
var dt = Global.ParseDate(r.Fx_XrayDat);
if (dt > todayDate){
return 'Datumet får inte vara i framtiden.';
}
var injDate = Global.ParentOf(r, History).Inj_Dat;
var xrayDate = r.Fx_XrayDat;
var xrayTime=r.Fx_XrayTime;

if(xrayDate<injDate){
return 'Röntgendatum får inte vara tidigare än skadedatum';
}


var treatForms = Global.ChildrenOf(r, History);
var i=0;
for(i=0; i<treatForms.length; i++){
var currentTreatForm=treatForms[i];
var beDat=currentTreatForm.Trt_Dat;
var knifeStartTime = currentTreatForm.Trt_KnifeStartTime;
if(xrayDate){
if(beDat<xrayDate){
return "Behandlingsdatum får ej vara tidigare än röntgendatum";
}
else if (beDat==xrayDate){
if(knifeStartTime && xrayTime){
var xrayHours= xrayTime.split(":")[0];
var xrayMinutes= xrayTime.split(":")[1];


var knifeStartTimeHours= knifeStartTime.split(":")[0];
var knifeStartTimeMinutes= knifeStartTime.split(":")[1];


if(knifeStartTimeHours<xrayHours){
return "Knivstart får ej vara tidigare än röntgendatum";
}
else if (knifeStartTimeHours==xrayHours){
if(knifeStartTimeMinutes<xrayMinutes){
return "Knivstart får ej vara tidigare än röntgendatum";
}
}
}
}
}
}

return true;


Kontrollskript:
displayIf(isFemurFracture(Current.Fx_ICD10) && Current.Fx_XrayDat==null, 'LabelWarningXrDatMissing' );
function isFemurFracture(icd10Code) {
if (Ext.isEmpty(icd10Code)) {
return false;
}
return icd10Code.indexOf('S72') === 0;
}
displayIf(Current.Fx_XrayDat!=null && Current.Fx_XrayTime==null, 'LabelWarningXrTimeMissing');


Fx_XrayTimeKlockslag för röntgenKlockslag för röntgentime(0)
TT:MM:SS
Valideringsskript:
var icd10Code=Current.Fx_ICD10 || '';
var isFemFract= icd10Code.indexOf('S72') === 0;
if(isFemFract && Current.Fx_FromSHPR!=1 && Current.Fx_XrayTime==null)
return 'Obligatorisk';
return true;


Kontrollskript:
// Control Script for the Fx_XrayTime (105008) field    
// BEGIN: HIPSTHER - Logic for showing or hiding Hipsther button
var scope = Repository.Local.Methods.Hipsther.getFractureScope(Current, Subject);
var eligibleForHipsther = Repository.Local.Methods.Hipsther.isEligible(scope);
displayIf(eligibleForHipsther, "Hipsther");
// END: HIPSTHER
// BEGIN: DUALITY - Logic for showing or hiding Duality button
var eligibleForDuality = Repository.Local.Methods.Duality.isEligible(Current, Subject);
displayIf(eligibleForDuality, "Duality");
// END: DUALITY
// BEGIN: SUNBURST - Logic for showing or hiding SunBurst button
var eligibleForSunBurst = Repository.Local.Methods.SunBurst.isEligible(Current, Subject);
displayIf(eligibleForSunBurst, "SunBurst");
// END: SUNBURST


Fx_DISHBechtDISH/Mb BechterevDISH/Mb Bechterevint
0=Nej,
1=Ja
Fx_SegmentSkelettsegmentSkelettsegmentint
1=Klavikel,
10=Diafysära Femur,
11=Distala Femur,
12=Patella,
13=Proximala Tibia,
14=Diafysära Tibia,
15=Distala Tibia,
16=Fotled,
17=Lisfranc,
18=Talus,
19=Calcaneus,
2=Scapula,
20=Naviculare,
21=Cuboideum,
22=Cuneiforme,
23=Metatarsaler,
24=Tår,
25=Bäcken,
26=Acetabulum,
27=Hand,
28=Isolerad Fibulafraktur,
29=Rygg segment 1 C0-C2, icd S12.0,
3=Proximala Humerus,
30=Rygg segment 2 C3 – Th1, icd S12.0, S22.0,
31=Rygg segment 3 Th2-Th10, icd S22.0,
32=Rygg segment 4 Th 11-L5, icd S 22.0, S32.0,
4=Diafysära Humerus,
5=Distala Humerus,
6=Proximala Underarm,
7=Diafysära Underarm,
8=Handled,
9=Höft
Beräkningsskript:
//# target=server
//# map=Fx_ICD10


Fx_ExtremityExtremitetExtremitetint
1=Arm,
2=Ben,
3=Bäcken/Acetabelum,
4=Rygg,
5=Övriga
Beräkningsskript:
//# target=server
//# map=Fx_ICD10


Fx_BodyPartKroppsdelKroppsdelint
1=Klavikel,
10=Tibia,
11=Fotled,
12=Fot,
13=Rygg,
2=Skapula,
3=Humerus,
4=Underarm,
5=Hand,
6=Bäcken,
7=Acetabulum,
8=Femur,
9=Patella
Beräkningsskript:
//# target=server
//# map=Fx_ICD10


Fx_ClassGroupFrakturklassgrupperingFrakturklassgrupperingvarchar
1=A,
2=B,
3=C
Beräkningsskript:
//# target=server
//# map=Fx_Class


Fx_NeurologyNeurologiNeurologiint
1=Intakt (normal motorik och sensorik),
2=Nervrotsskada (smärta eller motorisk påverkan motsvarande nervrotsskada),
3=Komplett ryggmärgsskada/conusskada (ingen sensorik och ingen motorik),
4=Inkomplett ryggmärgsskada/conusskada,
5=Cauda equina-påverkan,
6=Ej möjligt att bedöma (t.ex. medvetslöshet patient; extremitets-skador)
Fx_NeurologyExtendedInkomplett ryggmärgsskadaInkomplett ryggmärgsskadavarchar
B=Frankel B - ingen motorik, bevarad sensorik,
C=Frankel C - gravt nedsatt motorik (ej funktionell),
D=Frankel D - lätt nedsatt motorik (funktionell)
Fx_C0C0C0int
0=Nej,
1=Ja,
9=Oklart
Fx_C1C1C1int
0=Nej,
1=Ja,
9=Oklart
Fx_C2C2C2int
0=Nej,
1=Ja,
9=Oklart
Fx_C3C3C3int
0=Nej,
1=Ja,
9=Oklart
Fx_C4C4C4int
0=Nej,
1=Ja,
9=Oklart
Fx_C5C5C5int
0=Nej,
1=Ja,
9=Oklart
Fx_C6C6C6int
0=Nej,
1=Ja,
9=Oklart
Fx_C7C7C7int
0=Nej,
1=Ja,
9=Oklart
Fx_Th1Th1Th1int
0=Nej,
1=Ja,
9=Oklart
Fx_Th2Th2Th2int
0=Nej,
1=Ja,
9=Oklart
Fx_Th3Th3Th3int
0=Nej,
1=Ja,
9=Oklart
Fx_Th4Th4Th4int
0=Nej,
1=Ja,
9=Oklart
Fx_Th5Th5Th5int
0=Nej,
1=Ja,
9=Oklart
Fx_Th6Th6Th6int
0=Nej,
1=Ja,
9=Oklart
Fx_Th7Th7Th7int
0=Nej,
1=Ja,
9=Oklart
Fx_Th8Th8Th8int
0=Nej,
1=Ja,
9=Oklart
Fx_Th9Th9Th9int
0=Nej,
1=Ja,
9=Oklart
Fx_Th10Th10Th10int
0=Nej,
1=Ja,
9=Oklart
Fx_Th11Th11Th11int
0=Nej,
1=Ja,
9=Oklart
Fx_Th12Th12Th12int
0=Nej,
1=Ja,
9=Oklart
Fx_L1L1L1int
0=Nej,
1=Ja,
9=Oklart
Fx_L2L2L2int
0=Nej,
1=Ja,
9=Oklart
Fx_L3L3L3int
0=Nej,
1=Ja,
9=Oklart
Fx_L4L4L4int
0=Nej,
1=Ja,
9=Oklart
Fx_L5L5L5int
0=Nej,
1=Ja,
9=Oklart
Fx_SacrumRightSakrum högerSakrum högerint
0=Ingen skada,
1=Skadad
Fx_SacrumRightDisplacedSakrum höger disloceradSakrum höger disloceradint
0=Nej,
1=Ja
Fx_SacrumLeftSakrum vänsterSakrum vänsterint
0=Ingen skada,
1=Skadad
Fx_SacrumLeftDisplacedSakrum vänster disloceradSakrum vänster disloceradint
0=Nej,
1=Ja
Fx_SIJointRightSI-led högerSI-led högerint
0=Ingen skada,
1=Skadad
Fx_SIJointRightDisplacedSI-led höger disloceradSI-led höger disloceradint
0=Nej,
1=Ja
Fx_SIJointLeftSI-led vänsterSI-led vänsterint
0=Ingen skada,
1=Skadad
Fx_SIJointLeftDisplacedSI-led vänster disloceradSI-led vänster disloceradint
0=Nej,
1=Ja
Fx_IliumRightIlium högerIlium högerint
0=Ingen skada,
1=Ringskada instabil,
2=Ala stabil
Fx_IliumRightDisplacedIlium höger disloceradIlium höger disloceradint
0=Nej,
1=Ja
Fx_IliumLeftIlium vänsterIlium vänsterint
0=Ingen skada,
1=Ringskada instabil,
2=Ala stabil
Fx_IliumLeftDisplacedIlium vänster disloceradIlium vänster disloceradint
0=Nej,
1=Ja
Fx_PubisRightOS pubis högerOS pubis högerint
0=Ingen skada,
1=Skadad
Fx_PubisRightDisplacedOS pubis höger disloceradOS pubis höger disloceradint
0=Nej,
1=Ja
Fx_PubisLeftOS pubis vänsterOS pubis vänsterint
0=Ingen skada,
1=Skadad
Fx_PubisLeftDisplacedOS pubis vänster disloceradOS pubis vänster disloceradint
0=Nej,
1=Ja
Fx_SacrumSakrum mittSakrum mittint
0=Ingen skada,
1=Spinopelvin dissociation,
2=Transversell,
3=Coccyx
Fx_SacrumDisplacedSakrum mitt disloceradSakrum mitt disloceradint
0=Nej,
1=Ja
Fx_SymphysisSymfysSymfysint
0=Ingen skada,
1=Skadad
Fx_SymphysisDisplacedSymfys disloceradSymfys disloceradint
0=Nej,
1=Ja
Fx_DistRadFuncFunktionsnivå vid distal radiusfrakturint
1=Höga Funktionskrav,
2=Måttliga Funktionskrav,
3=Låga Funktionskrav,
8888=Oklart/Okänt
Valideringsskript:
var distRadICD10Codes=[
'S52.50',
'S52.51',
'S52.60',
'S52.61',
'S52.80',
'S52.81'
];

var distRadClassCodes=[
'MAO-23-A1',
'MAO-23-A2.1',
'MAO-23-A2.2',
'MAO-23-A2.3',
'MAO-23-A3',
'MAO-23-B1',
'MAO-23-B2',
'MAO-23-B3',
'MAO-23-C1',
'MAO-23-C2',
'MAO-23-C3'
];
var dispDistRad=distRadICD10Codes.indexOf(Current.Fx_ICD10) >= 0 && distRadClassCodes.indexOf(Current.Fx_Class) >= 0;
return dispDistRad && Current.Fx_DistRadFunc===null ? 'Obligatorisk' : true;


Kontrollskript:

var distRadICD10Codes=[
'S52.50',
'S52.51',
'S52.60',
'S52.61',
'S52.80',
'S52.81'
];

var distRadClassCodes=[
'MAO-23-A1',
'MAO-23-A2.1',
'MAO-23-A2.2',
'MAO-23-A2.3',
'MAO-23-A3',
'MAO-23-B1',
'MAO-23-B2',
'MAO-23-B3',
'MAO-23-C1',
'MAO-23-C2',
'MAO-23-C3'
];

var dispDistRad=distRadICD10Codes.indexOf(Current.Fx_ICD10) >= 0 && distRadClassCodes.indexOf(Current.Fx_Class) >= 0;
displayIf(dispDistRad, 'Fx_DistRadLabel1');
displayIf(dispDistRad, 'Fx_DistRadLabel2');
displayIf(dispDistRad, 'Fx_DistRadLabel3');
assignIf(!dispDistRad, 'Fx_DistRadFunc', null);
displayIf(dispDistRad, 'Fx_DistRadFunc');


Förklaring:
Höga Funktionskrav: Behov att kunna belasta handleden tungt vid fysiska aktiviteter i yrkesliv, på fritiden eller vid vardagliga aktiviteter. Många vardagliga aktiviteter, såsom att lyfta småbarn, bära matkassar eller utföra tyngre hushållsaktiviteter såsom storstädning eller flyttbestyr faller under denna kategori. Det är alltså inte endast kroppsarbete och elitidrott som avses som höga funktionskrav.

Måttliga funktionskrav: Behov att klara allmändagliga livsfunktioner självständigt, men inte behov av att belasta handleden tungt i till exempel ett fysiskt krävande yrke eller fritidsaktivitet. Patienten har behov att klara ett för handleden icke belastande arbete och behov att klara lättare och måttligt belastande hushållsarbete.

Låga funktionskrav: Permanent oförmåga att självständigt ta hand om vardagliga aktiviteter. Patienten är till exempel institutionsboende eller får hjälp av en anhörig eller omvårdnadspersonal med dagliga sysslor. Individens behov består främst i att kunna belasta handleden vid lättare aktiviteter, exempelvis för att äta och klä sig.


Fx_CloseToImplantImplantatrelaterad frakturImplantatrelaterad frakturbitFörklaring:
En fraktur i direkt närhet till tidigare insatt osteosyntesmaterial som platta eller spik alternativt fraktur genom hål efter borttaget osteosyntesmaterial såsom externfixationspinnar eller skruvar.Fraktur nära protes registreras inte som implantatnära då dessa registreras i klassifikationen för 'Protesnära fraktur' i respektive skelettsegment.

Fx_ConsultPatKonsultationspatient från annan klinikKonsultationspatient från annan klinikbitFörklaring:
Annan klinik handlägger patienten primärt och kontaktar dig med förfrågan om vidare handläggning.
Du som mottagare av förfrågan kan då vara mer lämpad att göra registrering av patienten i Frakturregistret. Detta kan gälla ex.vis vid bäckenfrakturer.

Fx_NoTrtFrakturen ej aktuell för behandling på denna klinikFrakturen ej aktuell för behandling på denna klinikbitFörklaring:
Rutan används i de fall då patienten avlider före behandling, motsätter sig behandling eller skickas till annan klinik för behandling där

Fx_HSAIDHSAIDHSAIDvarchar(80)
Fx_CountyRegionRegionvarchar
01=Stockholm,
03=Uppsala,
04=Sörmland,
05=Östergötland,
06=Jönköping,
07=Kronoberg,
08=Kalmar,
09=Gotland,
10=Blekinge,
12=Skåne,
13=Halland,
14=Västra Götaland,
17=Värmland,
18=Örebro,
19=Västmanland,
20=Dalarna,
21=Gävleborg,
22=Västernorrland,
23=Jämtland,
24=Västerbotten,
25=Norrbotten
Beräkningsskript:
//# target=server
//# map=Fx_Unit


Fx_SaveDateDatum och tid när registreringen initialt sparades.Datum och tid när registreringen initialt sparades.smalldatetime
ÅÅÅÅ-MM-DD TT:MM:SS
Fx_FromSHPRÖverförd från SLRÖverförd från SLRint
1=Inkommen,
2=Granskad och uppdaterad
Valideringsskript:
if (Global.IsRunningOnServer === false && Current.Fx_FromSHPR===1){ 
return 'Du måste ändra värde till: Granskad och uppdaterad.';
}
return true;


Kontrollskript:
displayIf(Current.Fx_FromSHPR!==null, 'Fx_FromSHPR');


Förklaring:
Är denna registrering importerad från Svenska Ledprotesregistret?
Inkommen: Importerad men ej uppdaterad (omsparad) av aktuell Frakturregisterklinik.

Granskad och uppdaterad: Registreringen har blivit omsparad (minst en gång) av aktuell Frakturregisterklinik

Fx_ConsensusKonsensus fotledsfrakturbehandlingKonsensus fotledsfrakturbehandlingint
1=Jag har följt rekommenderad behandling,
2=Patientfaktorer (icke ortopediska),
3=Större dislokation i frakturen än klassifikationen tar hänsyn till,
4=Oenig med rekommenderad behandling,
5=Annan orsak,
6=Jag efterregistrerar bara denna fraktur som behandlats av annan läkare
Kontrollskript:
enableIf(false, 'Fx_Consensus');
displayIf(Current.Fx_Consensus!==null, 'Fx_Consensus');


Trt_UnitKlinik vid behandlingKlinik vid behandlingint
Se 'Inj_Unit' för lista på vårdenheter
Trt_DatBehandlingsdatumBehandlingsdatumsmalldatetime
ÅÅÅÅ-MM-DD
Valideringsskript:
 var r = Current;
var beTyp = r.Trt_Type;
var treatForms = Global.ChildrenOf(Parent, History);
var injuryDate = Global.ParentOf(Parent, History).Inj_Dat;
var xrayDate = Global.ParentOf(r, History).Fx_XrayDat;
var xrayTime=Global.ParentOf(r, History).Fx_XrayTime;
var erDate=Global.ParentOf(r, History).Fx_ERDat;
var erTime=Global.ParentOf(r, History).Fx_ERTime;
var knifeStartTime = r.Trt_KnifeStartTime;
var beDat = Current.Trt_Dat;
var trtCode=Current.Trt_Code;
if(xrayDate){
if(beDat<xrayDate){
return "Behandlingsdatum får ej vara tidigare än röntgendatum";
}
else if (beDat==xrayDate){
if(knifeStartTime && xrayTime){
var xrayHours= xrayTime.split(":")[0];
var xrayMinutes= xrayTime.split(":")[1];

var knifeStartTimeHours= knifeStartTime.split(":")[0];
var knifeStartTimeMinutes= knifeStartTime.split(":")[1];

if(knifeStartTimeHours<xrayHours){
return "Knivstart får ej vara tidigare än röntgendatum";
}
else if (knifeStartTimeHours==xrayHours){
if(knifeStartTimeMinutes<xrayMinutes){
return "Knivstart får ej vara tidigare än röntgendatum";
}
}
}
}
}

if(erDate){
if(beDat<erDate){
return "Behandlingsdatum får ej vara tidigare än ankomst till akuten";
}
else if (beDat==erDate){
if(knifeStartTime && erTime){
var erHours= erTime.split(":")[0];
var erMinutes= erTime.split(":")[1];

var knifeStartTimeHours= knifeStartTime.split(":")[0];
var knifeStartTimeMinutes= knifeStartTime.split(":")[1];

if(knifeStartTimeHours<erHours){
return "Knivstart får ej vara tidigare än ankomst till akuten";
}
else if (knifeStartTimeHours==erHours){
if(knifeStartTimeMinutes<erMinutes){
return "Knivstart får ej vara tidigare än ankomst till akuten";
}
}
}
}
}

var current = null;
var minBeTyp;
var minBeDat;
var maxBeTyp;
var maxBeDat;
var i = 0;
if (beDat < injuryDate) {
return 'Behandlingsdatum kan inte vara tidigare än skadedatum';
}
for (i = 0; i < treatForms.length; i++) {
if (r.EventID === treatForms[i].EventID) {
continue;
}
current = treatForms[i];
if(current.Trt_Type===undefined){
continue;
}
var currentBeTyp = current.Trt_Type;
var currentBeDat = current.Trt_Dat;
var currentTrtCode = current.Trt_Code;
if(currentTrtCode==trtCode && currentBeDat==beDat){
return 'Det går inte att registrera två identiska behandlingskoder på samma datum.';
}
if (currentBeTyp <= beTyp) {
minBeTyp = currentBeTyp;
minBeDat = currentBeDat;
maxBeTyp = beTyp;
maxBeDat = beDat;
}
else {
minBeTyp = beTyp;
minBeDat = beDat;
maxBeTyp = currentBeTyp;
maxBeDat = currentBeDat;
}
if (minBeTyp == 2 && maxBeTyp == 2) {
if (minBeDat < maxBeDat || minBeDat > maxBeDat) {
return 'Operation som första behandlingsval kan inte registreras två gånger på olika datum';
}
}
if (minBeTyp == 3 && maxBeTyp == 3) {
if (minBeDat < maxBeDat || minBeDat > maxBeDat) {
return 'Operation efter att icke-kirurgisk behandling tidigt överges kan inte registreras två gånger på olika datum';
}
}
if (minBeTyp == 1 && maxBeTyp == 3) {
if (minBeDat > maxBeDat) {
return 'En Icke-kirurgisk behandling kan inte tidsmässigt ligga efter Operation efter att icke-kirurgisk behandling tidigt överges';
}
}
if ((minBeTyp == 1 || minBeTyp == 2) && maxBeTyp >= 4) {
if (minBeDat > maxBeDat) {
return 'En primärbehandling kan inte tidsmässigt ligga efter Planerat följdingrepp eller Re-operation/Op i sent skede';
}
}
if (minBeTyp == 3 && maxBeTyp >= 4) {
if (minBeDat > maxBeDat) {
return 'Operation efter att icke-kirurgisk behandling tidigt överges kan inte tidsmässigt ligga efter Planerat följdingrepp eller Re-operation/Operation i sent skede';
}
}
}
return true;


Kontrollskript:
var diff = new Date(Current.Trt_Dat) - new Date(Parent.Parent.Inj_Dat);
var milisecPerDay = 86400000;
displayIf((Current.Trt_Type == 1 || Current.Trt_Type == 2) && diff > milisecPerDay * 7, 'LabelWarning1');
displayIf((Current.Trt_Type == 3 || Current.Trt_Type == 4) && diff > milisecPerDay * 14, 'LabelWarning2');
var distRadICD10Codes=[
'S52.50',
'S52.51',
'S52.60',
'S52.61',
'S52.80',
'S52.81'
];

var distRadClassCodes=[
'MAO-23-A1',
'MAO-23-A2.1',
'MAO-23-A2.2',
'MAO-23-A2.3',
'MAO-23-A3',
'MAO-23-B1',
'MAO-23-B2',
'MAO-23-B3',
'MAO-23-C1',
'MAO-23-C2',
'MAO-23-C3'
];

var dispDistRad=distRadICD10Codes.indexOf(Parent.Fx_ICD10) >= 0 && distRadClassCodes.indexOf(Parent.Fx_Class) >= 0;
displayIf(dispDistRad, 'Trt_DistRadLabel');
displayIf(dispDistRad, 'Trt_DistRadLabel2');
displayIf(dispDistRad, 'Trt_DistRadLabel3');


Trt_KnifeStartTimeKnivstartKnivstarttime(0)
TT:MM:SS
Valideringsskript:
var isFemFract= Parent.Fx_ICD10.indexOf('S72') === 0;
var showKnifeStart=isFemFract && Current.Trt_Type!=null && Current.Trt_Type==2;
if(showKnifeStart && Current.Trt_FromSHPR !=1 && Current.Trt_KnifeStartTime==null)
return 'Obligatorisk';
return true


Kontrollskript:
var isFemFract= Parent.Fx_ICD10.indexOf('S72') === 0;
var showKnifeStart=isFemFract && Current.Trt_Type!=null && Current.Trt_Type==2;
assignIf(!showKnifeStart, 'Trt_KnifeStartTime', null);
displayIf(showKnifeStart && !Current.Trt_KnifeStartTime, 'LabelWarning3');
displayIf(showKnifeStart, 'Trt_KnifeStartTime');


Trt_TypeBehandlingstypBehandlingstypint
1=Icke-kirurgisk behandling,
11=Re-operation/Op i sent skede pga felaktigt placerat implantat/implantathaveri,
12=Re-operation/Op i sent skede pga patientupplevda besvär,
13=Re-operation/Op i sent skede pga posttraumatisk artros,
2=Operation som första behandlingsval,
3=Operation efter att icke-kirurgisk behandling tidigt överges,
4=Planerat följdingrepp,
5=Re-operation/Op i sent skede pga oläkt fraktur,
6=Re-operation/Op i sent skede pga felställd/felläkt fraktur,
7=Re-operation/Op i sent skede pga infektion,
9=Re-operation/Op i sent skede pga annan orsak
Valideringsskript:
var r = Current;
var beTyp = r.Trt_Type;
if (!requiredTreatmentsExists([1]) && beTyp == '3') {
return 'För att registrera en Kirurgisk behandling efter att icke kirurgi övergivits måste först den icke-kirurigska behandlingen registreras';
}
if (!requiredTreatmentsExists([2, 3]) && beTyp == '4') {
return 'Du försöker registrera ett planerat följdingrepp men det saknas en registrering av en operation som första behandlingsval eller Operation efter att icke-kirurgisk behandling tidigt överges.<br/><br/>Registrera denna nu även om ingreppet är gjort på annan enhet och kryssa i denna ruta också på panelen.<br/><br/>Gör sedan registreringen av det planerade följdingreppet som en ny behandling';
}

if (!requiredTreatmentsExists( [1, 2]) && (beTyp == '5' || beTyp == '6' || beTyp == '7' || beTyp == '9' || beTyp == '11' || beTyp == '12')) {
return 'Du försöker registrera en reoperation/operation i sent skede men det saknas en registrering av en operation som första behandlingsval eller icke-kirurgisk behandling.<br/><br/>Registrera denna nu även om ingreppet är gjort på annan enhet och kryssa i denna ruta också på panelen.<br/><br/>Gör sedan registreringen av reoperationen som en ny behandling';
}
var treatForms = Global.ChildrenOf(Parent, History);
var i = 0;
var currentTrtFrm = null;
for (i = 0; i < treatForms.length; i++) {
currentTrtFrm = treatForms[i];
if(currentTrtFrm.Trt_Type===undefined){
continue;
}
if(r.EventID===treatForms[i].EventID){
continue;
}
var min = Math.min(parseInt(beTyp), parseInt(currentTrtFrm.Trt_Type));
var max = Math.max(parseInt(beTyp), parseInt(currentTrtFrm.Trt_Type));
if (min === 1 && max === 1) {
return 'En fraktur kan endast ha 1 icke-kirurgisk behandling';
}
if (max <= 3) {
if (min === 1 && max === 2) {
return 'En fraktur kan inte både ha Operation som första behandlingsval och Icke-kirurgisk behandling';
}
if (min === 2 && max === 3) {
return 'En fraktur kan inte både ha Operation som första behandlingsval och Operation efter att icke-kirurgisk behandling tidigt överges';
}
}
}
return true;

function requiredTreatmentsExists(requiredTreatmentTypes) {
var trtForms=Global.ChildrenOf(Parent, History);
var i=0;
for(i=0; i<trtForms.length; i++){
var currentFrm=trtForms[i];
if(currentFrm.EventID!=Current.EventID){
var j=0;
for(j=0; j<requiredTreatmentTypes.length; j++){
if(requiredTreatmentTypes[j]==currentFrm.Trt_Type){
return true;
}
}
}
}
return false;
}


Kontrollskript:
enableIf(false, 'Trt_Type');
var icd10Code=Parent.Fx_ICD10;
var isFemFract=icd10Code.indexOf('S72') === 0;
displayIf(requiredTreatmentsExists([2]) && Current.Trt_Type == '2' && icd10Code.indexOf('T08.90') >= 0, 'LabelWarning4');
displayIf(requiredTreatmentsExists([4]) && Current.Trt_Type == '4' && icd10Code.indexOf('T08.90') >= 0, 'LabelWarning5');
function requiredTreatmentsExists(requiredTreatmentTypes) {
var trtForms=Global.ChildrenOf(Parent, History);
var i=0;
for(i=0; i<trtForms.length; i++){
var currentFrm=trtForms[i];
if(currentFrm.EventID!=Current.EventID){
var j=0;
for(j=0; j<requiredTreatmentTypes.length; j++){
if(requiredTreatmentTypes[j]==currentFrm.Trt_Type){
return true;
}
}
}
}
return false;
}Förklaring:
Typen av behandling anges för att kunna följa behandlingsförloppet. Notera att \”Operation som första behandlingsval\” (tillfällig stabilisering med t.ex. gipsskena inräknas ej) är skilt från \”Operation efter att icke-kirurgisk behandling överges\” (där gipsning var tänkt som slutlig behandling).

Planerat följdingrepp kan vara borttagande av ställskruv, konvertering av överbroande externfixation till internfixation etc.

Re-operationer indikerar alltid någon komplikation till ursprunglig behandlingsplan.

Reoperation/Operation i sent skede används dels när en re-operation görs efter tidigare operation. Det kan vara sent men också tidigt dvs redan efter ngn dag om t ex ett läge av insatt skruv måste ändras.

Skrivningen 'Op i sent skede' används för att ange att även en icke-kirurgisk behandlings komplikationer ska registreras här. Exempelvis kan en gipsbehandlad radiusfraktur som läkt med felställning komma att opereras med osteotomi och registreras då här.

Trt_CodeBehandlingskodBehandlingskodvarchar
ABW99=Re-op pga liquorläckage,
ACA1y=Exploration av perifer nerv,
ACB2y=Sutur av perifer nerv,
ACC4y=Transposition av perifer nerv,
ACC51=Carpaltunnelklyvning,
ACC99=Operation av nerv,
NAJ09=Sluten reposition i narkos och gips, ortos eller annan bandagering,
NAJ19=Öppen reposition i narkos och gips, ortos eller annan bandagering,
NAJ89.1.0.0=Bakre kirurgi - Öppen. Ej dekompression, Ej fusion,
NAJ89.1.0.1=Bakre kirurgi - Öppen. Ej dekompression. Med fusion,
NAJ89.1.1.0=Bakre kirurgi - Öppen. Med dekompression. Ej fusion,
NAJ89.1.1.1=Bakre kirurgi - Öppen. Med dekompression. Med fusion,
NAJ89.2.0.0=Bakre kirurgi - minimalinvasiv. Ej dekompression, Ej fusion,
NAJ89.2.0.1=Bakre kirurgi - minimalinvasiv. Ej dekompression. Med fusion,
NAJ89.2.1.0=Bakre kirurgi - minimalinvasiv. Med dekompression. Ej fusion,
NAJ89.2.1.1=Bakre kirurgi - minimalinvasiv. Med dekompression. Med fusion,
NAJ89.3.0.0=Främre kirurgi. Ej dekompression, Ej fusion,
NAJ89.3.0.1=Främre kirurgi. Ej dekompression. Med fusion,
NAJ89.3.1.0=Främre kirurgi. Med dekompression. Ej fusion,
NAJ89.3.1.1=Främre kirurgi. Med dekompression. Med fusion,
NAJ89.4.0.0=Främre + bakre kirurgi. Ej dekompression, Ej fusion,
NAJ89.4.0.1=Främre + bakre kirurgi. Ej dekompression. Med fusion,
NAJ89.4.1.0=Främre + bakre kirurgi. Med dekompression. Ej fusion,
NAJ89.4.1.1=Främre + bakre kirurgi. Med dekompression. Med fusion,
NAK49=Kotplastik,
NAW69=Reop pga infektion,
NAW89=Re-op pga blödning,
NAW99=Re-op pga annan orsak,
NAW99.1=Reop/op i sent skede pga fördröjd frakturläkning, pseudoartros eller felläkning,
NAW99.2=Reop/op pga felplacerat implantat,
NBB09=Anatomisk halvprotes i axel, utan cement,
NBB19=Anatomisk halvprotes i axel, med cement,
NBB29=Anatomisk totalprotes i axel, utan cement,
NBB29.0=Totalprotes, ocementerad, anatomisk,
NBB39=Anatomisk totalprotes i axel, hybridteknik,
NBB39.0=Totalprotes, hybrid ,anatomisk, ocementerad humeruskomponent,
NBB39.1=Totalprotes, hybrid, anatomisk, ocementerad glenoidkomponent,
NBB49=Anatomisk totalprotes i axel, med cement,
NBB59=Omvänd protes i axel, utan cement,
NBB69=Omvänd protes i axel, hybridteknik,
NBB99=Annan axelprotes inkl omvänd (reversed),
NBC09=Sekundär anatomisk totalprotes i axel, utan cement,
NBC19=Sekundär anatomisk halvprotes i axel, med cement,
NBC29=Sekundär anatomisk totalprotes i axel, utan cement,
NBC29.0=Totalprotes, ocementerad, anatomisk,
NBC39=Sekundär anatomisk totalprotes i axel, hybridteknik,
NBC39.0=Totalprotes, hybrid ,anatomisk, ocementerad humeruskomponent,
NBC39.1=Totalprotes, hybrid, anatomisk, ocementerad glenoidkomponent,
NBC49=Sekundär anatomisk totalprotes i axel, med cement,
NBC59=Sekundär omvänd protes i axel, utan cement,
NBC69=Sekundär omvänd protes i axel, hybridteknik,
NBC99=Annan sekundär axelprotes inkl omvänd (reversed),
NBE99=Operation av ledband/ledkapsel,
NBG09=Excisionsartroplastik,
NBG99=Axelartrodes,
NBJ09=Sluten reposition i narkos och gips, ortos eller annan bandagering,
NBJ19=Öppen reposition i narkos och gips, ortos eller annan bandagering,
NBJ29=Externfixation,
NBJ39=Fixation med bioimplantat,
NBJ39.1=Artroskopisk operation,
NBJ39.2=Öppen operation,
NBJ49=Stiftfixation eller cerclage,
NBJ49.1=Artroskopisk operation,
NBJ49.11=Stiftning enbart lateralt ifrån. 1 stift,
NBJ49.12=Stiftning enbart lateralt ifrån. 2 stift,
NBJ49.13=Stiftning enbart lateralt ifrån. 3 stift eller fler,
NBJ49.2=Öppen operation,
NBJ49.22=Stiftning både lateralt och medialt ifrån. 2 stift,
NBJ49.23=Stiftning både lateralt och medialt ifrån. 3 stift eller fler,
NBJ59=Märgspik,
NBJ59.1=Märgspik antegrad, kort proximal,
NBJ59.2=Märgspik antegrad, lång,
NBJ59.3=Märgspik retrograd,
NBJ59.41=Märgspik flexibel retrograd 1 spik,
NBJ59.42=Märgspik flexibel retrograd 2 spikar eller fler,
NBJ59.51=Märgspik flexibel antegrad 1 spik,
NBJ59.52=Märgspik flexibel antegrad 2 spikar eller fler,
NBJ59.6=Märgspik flexibel både retrograd och antegrad,
NBJ69.0=Standardplatta,
NBJ69.1=Anatomisk platta för proximala humerus,
NBJ69.2=Rak platta för diafys,
NBJ69.3=Anatomiskt plattsystem för distala humerus,
NBJ69.4=Anatomisk platta för clavikel,
NBJ69.5=Hookplatta,
NBJ69.6=Anatomiskt plattsystem för scapula,
NBJ69.9=Platta uns,
NBJ79=Skruvfixation,
NBJ79.1=Artroskopisk skruvfixation,
NBJ79.2=Öppen skruvfixation,
NBJ89=Osteosyntes med kombination av metoder,
NBK59=Korrektionsosteotomi,
NBK99=Excision av benfragment m.m.,
NBL99=Operation av sena/muskel,
NBM09=Fasciotomi axel/överarm,
NBQ02=Exartikulation i humeroscapularled,
NBQ03=Amputation överarm,
NBQ29=Revision av ampuationsstump,
NBQ99=Annan amputation,
NBS99=Incision/Debridering/Dränage,
NBU09=Extraktion av hemiprotes axel,
NBU19=Extraktion av totalprotes axel,
NBU39=Extraktion av extern fixation,
NBU49=Extraktion av intern fixation,
NBW59=Reoperation pga sårinfektion,
NBW69=Reoperation pga djup infektion,
NBW99=Annan reoperation,
NCB09=Caput radii protes,
NCB19=Hemiprotes armbåge, cementerad,
NCB49=Totalprotes armbåge, cementerad,
NCB99=Radio-capitellumprotes,
NCC09=Sekundär caput radii protes,
NCC19=Sekundär hemiprotes armbåge, cementerad,
NCC49=Sekundär totalprotes armbåge, cementerad,
NCC99=Sekundär radio-capitellumprotes,
NCE99=Operation av ledband/ledkapsel,
NCG09=Excisionsartroplastik,
NCG49=Armbågsartrodes,
NCG99.0=Radioulnar artrodes, proximal,
NCG99.1=Radioulnar artrodes, distal,
NCJ00.0=Ulna: Ingen åtgärd. Radius: Sluten reposition (i narkos),
NCJ00.1=Ulna: Ingen åtgärd. Radius: Öppen reposition,
NCJ00.2e=Ulna: Ingen åtgärd. Radius: Extern fixation, ej ledöverbroande,
NCJ00.2l=Ulna: Ingen åtgärd. Radius: Extern fixation, ledöverbroande,
NCJ00.3=Ulna: Ingen åtgärd. Radius: Fixation med bioimplantat,
NCJ00.4=Ulna: Ingen åtgärd. Radius: Fixation med stift eller cerklage,
NCJ00.5=Ulna: Ingen åtgärd. Radius: Märgspik,
NCJ00.6=Ulna: Ingen åtgärd. Radius: Plattfixation,
NCJ00.7=Ulna: Ingen åtgärd. Radius: Skruvfixation,
NCJ00.8=Ulna: Ingen åtgärd. Radius: Excision,
NCJ09=Sluten reposition i narkos och gips, ortos eller annan bandagering,
NCJ09.0=Ulna: Sluten reposition (i narkos). Radius: Sluten reposition (i narkos),
NCJ09.1=Ulna: Sluten reposition (i narkos). Radius: Öppen reposition,
NCJ09.100=Ulna: Sluten reposition (i narkos). Radius: Ingen åtgärd,
NCJ09.2e=Ulna: Sluten reposition (i narkos). Radius: Extern fixation, ej ledöverbroande,
NCJ09.2l=Ulna: Sluten reposition (i narkos). Radius: Extern fixation, ledöverbroande,
NCJ09.3=Ulna:Sluten reposition (i narkos). Radius: Fixation med bioimplantat,
NCJ09.4=Ulna: Sluten reposition (i narkos). Radius: Fixation med stift eller cerklage,
NCJ09.5=Ulna: Sluten reposition (i narkos). Radius: Märgspik,
NCJ09.6=Ulna: Sluten reposition (i narkos). Radius: Plattfixation,
NCJ09.7=Ulna: Sluten reposition (i narkos). Radius: Skruvfixation,
NCJ09.8=Ulna: Sluten reposition (i narkos). Radius: Excision,
NCJ09.9=Ulna: Sluten reposition (i narkos). Radius: Protes,
NCJ19=Öppen reposition i narkos och gips, ortos eller annan bandagering,
NCJ19.0=Ulna: Öppen reposition. Radius: Sluten reposition (i narkos),
NCJ19.1=Ulna: Öppen reposition. Radius: Öppen reposition,
NCJ19.100=Ulna: Öppen reposition. Radius: Ingen åtgärd,
NCJ19.2e=Ulna: Öppen reposition. Radius: Extern fixation, ej ledöverbroande,
NCJ19.2l=Ulna: Öppen reposition. Radius: Extern fixation, ledöverbroande,
NCJ19.3=Ulna: Öppen reposition. Radius: Fixation med bioimplantat,
NCJ19.4=Ulna: Öppen reposition. Radius: Fixation med stift eller cerklage,
NCJ19.5=Ulna: Öppen reposition. Radius: Märgspik,
NCJ19.6=Ulna: Öppen reposition. Radius: Plattfixation,
NCJ19.7=Ulna: Öppen reposition. Radius: Skruvfixation,
NCJ19.8=Ulna: Öppen reposition. Radius: Excision,
NCJ19.9=Ulna: Öppen reposition. Radius: Protes,
NCJ29=Externfixation,
NCJ29.e.0=Ulna: Extern fixation, ej ledöverbroande. Radius: Sluten reposition (i narkos),
NCJ29.e.1=Ulna: Extern fixation, ej ledöverbroande. Radius: Öppen reposition,
NCJ29.e.100=Ulna: Extern fixation, ej ledöverbroande. Radius: Ingen åtgärd,
NCJ29.e.2e=Ulna: Extern fixation, ej ledöverbroande. Radius: Extern fixation, ej ledöverbroande,
NCJ29.e.2l=Ulna: Extern fixation, ej ledöverbroande. Radius: Extern fixation, ledöverbroande,
NCJ29.e.3=Ulna: Extern fixation, ej ledöverbroande. Radius: Fixation med bioimplantat,
NCJ29.e.4=Ulna: Extern fixation, ej ledöverbroande. Radius: Fixation med stift eller cerklage,
NCJ29.e.5=Ulna: Extern fixation, ej ledöverbroande. Radius: Märgspik,
NCJ29.e.6=Ulna: Extern fixation, ej ledöverbroande. Radius: Plattfixation,
NCJ29.e.7=Ulna: Extern fixation, ej ledöverbroande. Radius: Skruvfixation,
NCJ29.e.8=Ulna: Extern fixation, ej ledöverbroande. Radius: Excision,
NCJ29.e.9=Ulna: Extern fixation, ej ledöverbroande. Radius: Protes,
NCJ29.l=Externfixation, ledöverbroande,
NCJ29.l.0=Ulna: Extern fixation, ledöverbroande. Radius: Sluten reposition (i narkos),
NCJ29.l.1=Ulna: Extern fixation, ledöverbroande. Radius: Öppen reposition,
NCJ29.l.100=Ulna: Extern fixation, ledöverbroande. Radius: Ingen åtgärd,
NCJ29.l.2e=Ulna: Extern fixation, ledöverbroande. Radius: Extern fixation, ej ledöverbroande,
NCJ29.l.2l=Ulna: Extern fixation, ledöverbroande. Radius: Extern fixation, ledöverbroande,
NCJ29.l.3=Ulna: Extern fixation, ledöverbroande. Radius: Fixation med bioimplantat,
NCJ29.l.4=Ulna: Extern fixation, ledöverbroande. Radius: Fixation med stift eller cerklage,
NCJ29.l.5=Ulna: Extern fixation, ledöverbroande. Radius: Märgspik,
NCJ29.l.6=Ulna: Extern fixation, ledöverbroande. Radius: Plattfixation,
NCJ29.l.7=Ulna: Extern fixation, ledöverbroande. Radius: Skruvfixation,
NCJ29.l.8=Ulna: Extern fixation, ledöverbroande. Radius: Excision,
NCJ29.l.9=Ulna: Extern fixation, ledöverbroande. Radius: Protes,
NCJ39=Fixation med bioimplantat,
NCJ39.0=Ulna: Fixation med bioimplantat. Radius: Sluten reposition (i narkos),
NCJ39.1=Ulna: Fixation med bioimplantat. Radius: Öppen reposition,
NCJ39.100=Ulna: Fixation med bioimplantat. Radius: Ingen åtgärd,
NCJ39.2e=Ulna: Fixation med bioimplantat. Radius: Extern fixation, ej ledöverbroande,
NCJ39.2l=Ulna: Fixation med bioimplantat. Radius: Extern fixation, ledöverbroande,
NCJ39.3=Ulna: Fixation med bioimplantat. Radius: Fixation med bioimplantat,
NCJ39.4=Ulna: Fixation med bioimplantat. Radius: Fixation med stift eller cerklage,
NCJ39.5=Ulna: Fixation med bioimplantat. Radius: Märgspik,
NCJ39.6=Ulna: Fixation med bioimplantat. Radius: Plattfixation,
NCJ39.7=Ulna: Fixation med bioimplantat. Radius: Skruvfixation,
NCJ39.8=Ulna: Fixation med bioimplantat. Radius: Excision,
NCJ39.9=Ulna: Fixation med bioimplantat. Radius: Protes,
NCJ49=Fixation med stift etc,
NCJ49.0=Ulna: Fixation med stift eller cerclage. Radius: Sluten reposition (i narkos),
NCJ49.1=Ulna: Fixation med stift eller cerclage. Radius: Öppen reposition,
NCJ49.100=Ulna: Fixation med stift eller cerclage. Radius: Ingen åtgärd,
NCJ49.2e=Ulna: Fixation med stift eller cerclage. Radius: Extern fixation, ej ledöverbroande,
NCJ49.2l=Ulna: Fixation med stift eller cerclage. Radius: Extern fixation, ledöverbroande,
NCJ49.3=Ulna: Fixation med stift eller cerclage. Radius: Fixation med bioimplantat,
NCJ49.4=Ulna: Fixation med stift eller cerclage. Radius: Fixation med stift eller cerklage,
NCJ49.5=Ulna: Fixation med stift eller cerclage. Radius: Märgspik,
NCJ49.6=Ulna: Fixation med stift eller cerclage. Radius: Plattfixation,
NCJ49.7=Ulna: Fixation med stift eller cerclage. Radius: Skruvfixation,
NCJ49.8=Ulna: Fixation med stift eller cerclage. Radius: Excision,
NCJ49.9=Ulna: Fixation med stift eller cerclage. Radius: Protes,
NCJ59=Intramedullär fixation,
NCJ59.0=Ulna: Märgspik. Radius: Sluten reposition (i narkos),
NCJ59.1=Ulna: Märgspik. Radius: Öppen reposition,
NCJ59.100=Ulna: Märgspik. Radius: Ingen åtgärd,
NCJ59.2e=Ulna: Märgspik. Radius: Extern fixation, ej ledöverbroande,
NCJ59.2l=Ulna: Märgspik. Radius: Extern fixation, ledöverbroande,
NCJ59.3=Ulna: Märgspik. Radius: Fixation med bioimplantat,
NCJ59.4=Ulna: Märgspik. Radius: Fixation med stift eller cerklage,
NCJ59.5=Ulna: Märgspik. Radius: Märgspik,
NCJ59.6=Ulna: Märgspik. Radius: Plattfixation,
NCJ59.7=Ulna: Märgspik. Radius: Skruvfixation,
NCJ59.8=Ulna: Märgspik. Radius: Excision,
NCJ59.9=Ulna: Märgspik. Radius: Protes,
NCJ69.0=Ulna: Plattfixation. Radius: Sluten reposition (i narkos),
NCJ69.1=Ulna: Plattfixation. Radius: Öppen reposition,
NCJ69.10=Volar platta,
NCJ69.100=Ulna: Plattfixation. Radius: Ingen åtgärd,
NCJ69.11=Dorsal platta,
NCJ69.12=Volar + dorsal platta,
NCJ69.13=Plattfixation distala ulna,
NCJ69.2e=Ulna: Plattfixation. Radius: Extern fixation, ej ledöverbroande,
NCJ69.2l=Ulna: Plattfixation. Radius: Extern fixation, ledöverbroande,
NCJ69.3=Ulna: Plattfixation. Radius: Fixation med bioimplantat,
NCJ69.4=Ulna: Plattfixation. Radius: Fixation med stift eller cerklage,
NCJ69.5=Ulna: Plattfixation. Radius: Märgspik,
NCJ69.6=Ulna: Plattfixation. Radius: Plattfixation,
NCJ69.7=Ulna: Plattfixation. Radius: Skruvfixation,
NCJ69.8=Ulna: Plattfixation. Radius: Excision,
NCJ69.9=Ulna: Plattfixation. Radius: Protes,
NCJ79=Fixation med skruvar,
NCJ79.0=Ulna: Fixation med skruvar. Radius: Sluten reposition (i narkos),
NCJ79.1=Ulna: Fixation med skruvar. Radius: Öppen reposition,
NCJ79.100=Ulna: Fixation med skruvar. Radius: Ingen åtgärd,
NCJ79.2e=Ulna: Fixation med skruvar. Radius: Extern fixation, ej ledöverbroande,
NCJ79.2l=Ulna: Fixation med skruvar. Radius: Extern fixation, ledöverbroande,
NCJ79.3=Ulna: Fixation med skruvar. Radius: Fixation med bioimplantat,
NCJ79.4=Ulna: Fixation med skruvar. Radius: Fixation med stift eller cerklage,
NCJ79.5=Ulna: Fixation med skruvar. Radius: Märgspik,
NCJ79.6=Ulna: Fixation med skruvar. Radius: Plattfixation,
NCJ79.7=Ulna: Fixation med skruvar. Radius: Skruvfixation,
NCJ79.8=Ulna: Fixation med skruvar. Radius: Excision,
NCJ79.9=Ulna: Fixation med skruvar. Radius: Protes,
NCJ89.0=Extern fixation + stift,
NCJ89.1=Extern fixation/stift + bentransplantat,
NCJ89.2=Platta + extern fixator,
NCJ89.3=Platta + stift,
NCJ89.4=Platta + bentransplantat/benersättning,
NCJ89.5=Stift + skruvar,
NCJ89.9=Andra kombinationer,
NCJ99.0=Ulna: Osteosyntes med kombination av metoder. Radius: Sluten reposition (i narkos),
NCJ99.1=Ulna: Osteosyntes med kombination av metoder. Radius: Öppen reposition,
NCJ99.100=Ulna: Osteosyntes med kombination av metoder. Radius: Ingen åtgärd,
NCJ99.2e=Ulna: Osteosyntes med kombination av metoder. Radius: Extern fixation, ej ledöverbroande,
NCJ99.2l=Ulna: Osteosyntes med kombination av metoder. Radius: Extern fixation, ledöverbroande,
NCJ99.3=Ulna: Osteosyntes med kombination av metoder. Radius: Fixation med bioimplantat,
NCJ99.4=Ulna: Osteosyntes med kombination av metoder. Radius: Fixation med stift eller cerklage,
NCJ99.5=Ulna: Osteosyntes med kombination av metoder. Radius: Märgspik,
NCJ99.6=Ulna: Osteosyntes med kombination av metoder. Radius: Plattfixation,
NCJ99.7=Ulna: Osteosyntes med kombination av metoder. Radius: Skruvfixation,
NCJ99.8=Ulna: Osteosyntes med kombination av metoder. Radius: Excision,
NCJ99.9=Ulna: Osteosyntes med kombination av metoder. Radius: Protes,
NCK59=Korrektionsosteotomi,
NCK99=Excision av benfragment m.m.,
NCK99.1=Korrektionsosteotomi radius,
NCK99.2=Korrektionsosteotomi ulna,
NCK99.3=Korrektionsosteotomi radius + ulna,
NCL99=Operation av sena/muskel,
NCM09=Fasciotomi armbåge/underarm,
NCN09=Bentransplantation enbart,
NCQ09=Exartikulationarmbågsled,
NCQ19=Amputation underarm,
NCQ29=Revision av amputationsstump,
NCQ99=Annan amputation,
NCU09=Extraktion av hemiprotes armbåge,
NCU19=Extraktion av totalprotes armbåge,
NCU39=Extraktion av extern fixation,
NCU49=Extraktion av intern fixation,
NCW59=Reoperation pga sårinfektion,
NCW69=Reoperation pga djup infektion,
NCW99=Annan reoperation,
NDB09=Caput ulnaeprotes med/utan cement,
NDB29=Totalprotes handled ocementerad,
NDB49=Totalprotes handled cementerad,
NDB59=Primär protes CMC/MCP-led,
NDB89=Primär protes PIP/DIP-led,
NDC09=Sekundär caput ulnaeprotes med/utan cement,
NDC29=Sekundär protes handled ocementerad,
NDC49=Sekundär totalprotes handled, cementerad,
NDC59=Sekundär protes CMC/MCP-led,
NDC89=Sekundär protes PIP/DIP-led,
NDE09=Sutur ledkapsel,
NDE29=Sutur ligament,
NDE49=Kapsel/ligamentplastik,
NDE99=Operation av ledband/ledkapsel,
NDG09.0=Excisionsartroplastik (caput ulnae),
NDG09.1=PRC (Proximal Row Carpectomy),
NDG09.2=Annan excisionsartroplastik i hand,
NDG19=Interpostitionsartroplastik Hand/fingerled,
NDG40=Radiocarpal artrodes,
NDG41=Artrodes interkarpalt,
NDG42=Artrodes CMC-1,
NDG43=Artrodes CMC övriga,
NDG44=Artrodes MCP-1,
NDG45=Artrodes MCP övriga,
NDG46=Artrodes IP/PIP/DIP,
NDJ09=Sluten reposition i narkos och gips, ortos eller annan bandagering,
NDJ19=Öppen reposition i narkos och gips, ortos eller annan bandagering,
NDJ29.h=Extern fixation distalt om handleden,
NDJ29.l=Extern fixation, ledöverbroande,
NDJ39=Fixation med bioimplantat,
NDJ49.o=Öppen operation,
NDJ49.p=Perkutan operation,
NDJ59=Intramedullär fixation,
NDJ69.0=Standardplatta,
NDJ69.1=Vinkelstabil platta,
NDJ69.14=Överbroande platta handled,
NDJ79.o=Öppen operation,
NDJ79.p=Perkutan operation,
NDJ89.0=Med bentransplantation,
NDJ89.1=Med vaskulariserat bengraft,
NDJ89.9=Andra kombinationer,
NDK19=Excision av ben partiellt/totalt,
NDK59=Vinkel-/ rotationsosteotomi,
NDK69=Förkortnings-/förlängningsosteotomi,
NDK99.1=Korrektionsosteotomi radius,
NDK99.2=Korrektionsosteotomi ulna,
NDK99.3=Korrektionsosteotomi radius och ulna,
NDL19=Sutur muskel,
NDL49=Sutur sena,
NDL99=Sutur/rekonstruktion sena/muskel,
NDM09=Fasciotomi handled,
NDP09=Replantation tumme eller finger,
NDP29=Replantation hand,
NDQ00=Amputation handled,
NDQ09=Exartikulation handled,
NDQ11=Amputation karpus,
NDQ12=Amputation MCP-region,
NDQ13=Amputation tumme total,
NDQ14=Amputation tumme partiell,
NDQ15=Amputation finger total,
NDQ16=Amputation finger partiell,
NDS99=Operation vid infektion (incision, debridering, dränage),
NDU09=Extraktion av hemiprotes,
NDU19=Extraktion av totalprotes,
NDU29=Extraktion av totalprotes CMC/MCP/PIP eller DIP-led,
NDU39=Extraktion av extern fixation handled/hand,
NDU49=Extraktion av intern fixation handled/hand,
NDW59=Reoperation pga sårinfektion,
NDW69=Reoperation pga djup infektion,
NDW99=Annan reoperation,
NEG99.1=SI-ledsartrodes,
NEJ09=Sluten reposition i narkos och gips, ortos eller annan bandagering,
NEJ09.0.2=Bakre (sakrum/SI-led): Ingen åtgärd. Främre (symfys/ilium): Ex fix,
NEJ09.0.4=Bakre (sakrum/SI-led): Ingen åtgärd. Främre (symfys/ilium): Stag,
NEJ09.0.6=Bakre (sakrum/SI-led): Ingen åtgärd. Främre (symfys/ilium): Platta,
NEJ09.0.6a=Bakre (acetabulum): Ingen åtgärd. Främre (acetabulum): Platta,
NEJ09.0.7=Bakre (sakrum/SI-led): Ingen åtgärd. Främre (symfys/ilium): Skruvar,
NEJ09.0.7a=Bakre (acetabulum): Ingen åtgärd. Främre (acetabulum): Skruvar,
NEJ09.0.8=Bakre (sakrum/SI-led): Ingen åtgärd. Främre (symfys/ilium): Skruvar + platta,
NEJ09.0.8a=Bakre (acetabulum): Ingen åtgärd. Främre (acetabulum): Platta + skruvar,
NEJ09.0.9=Bakre (sakrum/SI-led): Ingen åtgärd. Främre (symfys/ilium): Ex fix + annat,
NEJ19=Öppen reposition i narkos och gips, ortos eller annan bandagering,
NEJ29=Externfixation,
NEJ29.2.0=Bakre (sakrum/SI-led): Ex fix, C-klamp. Främre (symfys/ilium): Ingen åtgärd,
NEJ29.2.2=Bakre (sakrum/SI-led): Ex fix, C-klamp. Främre (symfys/ilium): Ex fix,
NEJ29.2.4=Bakre (sakrum/SI-led): Ex fix, C-klamp. Främre (symfys/ilium): Stag,
NEJ29.2.6=Bakre (sakrum/SI-led): Ex fix, C-klamp. Främre (symfys/ilium): Platta,
NEJ29.2.7=Bakre (sakrum/SI-led): Ex fix, C-klamp. Främre (symfys/ilium): Skruvar,
NEJ29.2.8=Bakre (sakrum/SI-led): Ex fix, C-klamp. Främre (symfys/ilium): Skruvar + platta,
NEJ29.2.9=Bakre (sakrum/SI-led): Ex fix, C-klamp. Främre (symfys/ilium): Ex fix + annat,
NEJ49.4.0=Bakre (sakrum/SI-led): Stag, sacral bar. Främre (symfys/ilium): Ingen åtgärd,
NEJ49.4.2=Bakre (sakrum/SI-led): Stag, sacral bar. Främre (symfys/ilium): Ex fix,
NEJ49.4.4=Bakre (sakrum/SI-led): Stag, sacral bar. Främre (symfys/ilium): Stag,
NEJ49.4.6=Bakre (sakrum/SI-led): Stag, sacral bar. Främre (symfys/ilium): Platta,
NEJ49.4.7=Bakre (sakrum/SI-led): Stag, sacral bar. Främre (symfys/ilium): Skruvar,
NEJ49.4.8=Bakre (sakrum/SI-led): Stag, sacral bar. Främre (symfys/ilium): Skruvar + platta,
NEJ49.4.9=Bakre (sakrum/SI-led): Stag, sacral bar. Främre (symfys/ilium): Ex fix + annat,
NEJ69.5.0=Bakre (sakrum/SI-led): Främre SI-leds platta. Främre (symfys/ilium): Ingen åtgärd,
NEJ69.5.2=Bakre (sakrum/SI-led): Främre SI-leds platta. Främre (symfys/ilium): Ex fix,
NEJ69.5.4=Bakre (sakrum/SI-led): Främre SI-leds platta. Främre (symfys/ilium): Stag,
NEJ69.5.6=Bakre (sakrum/SI-led): Främre SI-leds platta. Främre (symfys/ilium): Platta,
NEJ69.5.7=Bakre (sakrum/SI-led): Främre SI-leds platta. Främre (symfys/ilium): Skruvar,
NEJ69.5.8=Bakre (sakrum/SI-led): Främre SI-leds platta. Främre (symfys/ilium): Skruvar + platta,
NEJ69.5.9=Bakre (sakrum/SI-led): Främre SI-leds platta. Främre (symfys/ilium): Ex fix + annat,
NEJ69.6.0=Bakre (sakrum/SI-led): Bakre platta. Främre (symfys/ilium): Ingen åtgärd,
NEJ69.6.0a=Bakre (acetabulum): Platta. Främre (acetabulum): Ingen åtgärd,
NEJ69.6.2=Bakre (sakrum/SI-led): Bakre platta. Främre (symfys/ilium): Ex fix,
NEJ69.6.4=Bakre (sakrum/SI-led): Bakre platta. Främre (symfys/ilium): Stag,
NEJ69.6.6=Bakre (sakrum/SI-led): Bakre platta. Främre (symfys/ilium): Platta,
NEJ69.6.6a=Bakre (acetabulum): Platta. Främre (acetabulum): Platta,
NEJ69.6.7=Bakre (sakrum/SI-led): Bakre platta. Främre (symfys/ilium): Skruvar,
NEJ69.6.7a=Bakre (acetabulum): Platta. Främre (acetabulum): Skruvar,
NEJ69.6.8=Bakre (sakrum/SI-led): Bakre platta. Främre (symfys/ilium): Skruvar + platta,
NEJ69.6.8a=Bakre (acetabulum): Platta. Främre (acetabulum): Platta + skruvar,
NEJ69.6.9=Bakre (sakrum/SI-led): Bakre platta. Främre (symfys/ilium): Ex fix + annat,
NEJ79.7.0=Bakre (sakrum/SI-led): SI-ledsskruvar. Främre (symfys/ilium): Ingen åtgärd,
NEJ79.7.0a=Bakre (acetabulum): Skruvar. Främre (acetabulum): Ingen åtgärd,
NEJ79.7.2=Bakre (sakrum/SI-led): SI-ledsskruvar. Främre (symfys/ilium): Ex fix,
NEJ79.7.4=Bakre (sakrum/SI-led): SI-ledsskruvar. Främre (symfys/ilium): Stag,
NEJ79.7.6=Bakre (sakrum/SI-led): SI-ledsskruvar. Främre (symfys/ilium): Platta,
NEJ79.7.6a=Bakre (acetabulum): Skruvar. Främre (acetabulum): Platta,
NEJ79.7.7=Bakre (sakrum/SI-led): SI-ledsskruvar. Främre (symfys/ilium): Skruvar,
NEJ79.7.7a=Bakre (acetabulum): Skruvar. Främre (acetabulum): Skruvar,
NEJ79.7.8=Bakre (sakrum/SI-led): SI-ledsskruvar. Främre (symfys/ilium): Skruvar + platta,
NEJ79.7.8a=Bakre (acetabulum): Skruvar. Främre (acetabulum): Platta + skruvar,
NEJ79.7.9=Bakre (sakrum/SI-led): SI-ledsskruvar. Främre (symfys/ilium): Ex fix + annat,
NEJ89.8.0a=Bakre (acetabulum): Platta + skruvar. Främre (acetabulum): Ingen åtgärd,
NEJ89.8.6a=Bakre (acetabulum): Platta + skruvar. Främre (acetabulum): Platta,
NEJ89.8.7a=Bakre (acetabulum): Platta + skruvar. Främre (acetabulum): Skruvar,
NEJ89.8.8a=Bakre (acetabulum): Platta + skruvar. Främre (acetabulum): Platta + skruvar,
NEK59=Korrektionsosteotomi,
NEK99=Excision av benfragment m.m.,
NEM09=Fasciotomi bäcken,
NEU39=Extraktion av extern fixation,
NEU49=Extraktion av intern fixation,
NEW59=Reoperation pga sårinfektion,
NEW69=Reoperation pga djup infektion,
NEW99=Annan reoperation,
NFB09=Primär hemiprotes höft cementfri,
NFB19=Primär hemiprotes höft cementerad,
NFB29=Primär totalprotes höft cementfri,
NFB39=Primär totalprotes höft hybridteknik,
NFB49=Primär totalprotes höft cementerad,
NFB99=Annan primär ledprotes höft,
NFB99.1=Höftprotes + acetabulumosteosyntes,
NFC09=Sekundär hemiprotes höft cementfri,
NFC19=Sekundär hemiprotes höft cementerad,
NFC20=Sekundär totalprotes höft cementfri, totalrevision,
NFC21=Sekundär totalprotes höft cementfri, cuprevision,
NFC22=Sekundär totalprotes höft cementfri, stamrevision,
NFC23=Sekundär totaprotes höft cementfri, annan del,
NFC29=Sekundär totalprotes höft cementfri, annan revision,
NFC30=Sekundär totalprotes höft hybrid, totalrevision,
NFC31=Sekundär totalprotes höft hybrid, cuprevision,
NFC32=Sekundär totalprotes höft hybrid, stamrevision,
NFC33=Sekundär totalprotes höft hybrid, annan del,
NFC39=Sekundär totalprotes höft hybrid, annan revision,
NFC40=Sekundär totalprotes höft med cement, totalrevision,
NFC41=Sekundär totalprotes höft med cement, cuprevision,
NFC42=Sekundär totalprotes höft med cement, stamrevision,
NFC43=Sekundär totalprotes höft med cement, annan del,
NFC49=Sekundär totalprotes höft med cement, annan revision,
NFC99=Annan sekundär ledprotes höft,
NFC99.1=Sekundär höftprotes + acetabulumosteosyntes,
NFG09=Excisionsartroplastik höft,
NFG99=Artrodes höft,
NFJ09=Sluten reposition i narkos och gips, ortos eller annan bandagering,
NFJ19=Öppen reposition i narkos och gips, ortos eller annan bandagering,
NFJ29.1=Externfixation av femur med ringfixator,
NFJ29.2=Överbroande externfixation höft,
NFJ29.5=Externfixation av femur,
NFJ39=Fixation med bioimplantat,
NFJ49.1=Collumspikning (2 spikar),
NFJ49.11=Collumspikning (1 spik),
NFJ49.12=Collumspikning (>2 spikar),
NFJ49.2=Stiftfixation eller cerclage,
NFJ59.1=Märgspikning av femur antegrad, kort,
NFJ59.2=Märgspikning av femur antegrad, lång,
NFJ59.2.1=Märgspikning av femur antegrad, lång, med standardlåsning,
NFJ59.2.2=Märgspikning av femur antegrad, lång, med låsning upp i collum/caput,
NFJ59.22=Fixation med lång antegrad märgspik. Pediatrisk spik,
NFJ59.3=Märgspikning av femur retrograd,
NFJ59.32=Fixation med retrograd märgspik. Pediatrisk spik,
NFJ59.41=Märgspik flexibel antegrad 1 spik,
NFJ59.42=Märgspik flexibel antegrad 2 spikar,
NFJ59.43=Märgspik flexibel antegrad 3 spikar,
NFJ59.51=Märgspik flexibel retrograd 1 spik,
NFJ59.52=Märgspik flexibel retrograd 2 spikar,
NFJ59.53=Märgspik flexibel retrograd 3 spikar,
NFJ59.6=Märgspik flexibel antegrad och retrograd,
NFJ69.1=Anatomisk platta för proximala femur,
NFJ69.2=Anatomisk platta för diafys,
NFJ69.3=Anatomisk platta för distala femur,
NFJ69.5=Annan plattfixation,
NFJ79.1=Collumskruvning (2 skruvar),
NFJ79.11=Collumskruvning (1 skruv),
NFJ79.12=Collumskruvning (>2 skruvar),
NFJ79.2=Annan skruvfixation,
NFJ89=Fixation med glidskruv/platta o andra kombinationer,
NFJ89a=Glidskruv och platta med skruvfixation i caput,
NFJ89b=Glidskruv och platta med fixation i caput (typ Twinhook),
NFJ89c=Glidskruv och platta med biaxiell kompression (typ Medoff),
NFJ89d=Annan kombination med glidskruv och platta,
NFJ99=Annan frakturkirurgi,
NFK59=Osteotomi, vinkel/rotation,
NFK69=Osteotomi, förkortning/förlängning,
NFK99=Excision av benfragment m.m.,
NFM09=Fasciotomi höft eller lår,
NFQ09=Höftledsexartikulation,
NFQ19=Transfemoral amputation,
NFQ29=Revision av amputationsstump,
NFU09=Extraktion av hemiprotes höft,
NFU19=Extraktion av totalprotes höft,
NFU39=Extraktion av extern fixation,
NFU49=Extraktion av intern fixation,
NFW59=Reoperation pga sårinfektion,
NFW69=Reoperation pga djup infektion,
NFW99=Annan reoperation,
NGA11=Diagnostisk artroskopi,
NGB09=Primär uniprotes knä cementfri,
NGB19=Primär uniprotes knä cementerad,
NGB29=Primär totalprotes knä cementfri,
NGB39=Primär totalprotes knä hybridteknik,
NGB49=Primär totalprotes knä med cement,
NGB53=Patellaprotes,
NGB99=Annan primär ledprotes,
NGC=Sekundär knäprotes,
NGD01=Total meniskresektion artro,
NGD02=Total meniskresektion öppen,
NGD11=Partiell meniskresektion artro,
NGD12=Partiell meniskresektion öppen,
NGD21=Menisksutur artro,
NGD22=Menisksutur öppen,
NGE02=Lateral release/kirurgisk knälösning,
NGF10=Artroskopisk synovektomi,
NGF12=Öppen synovektomi,
NGF2=Fixation av ledytefragment,
NGF3=Excison av ledytefragment,
NGF31=Artroskopisk shaving ledbrosk,
NGG09=Excisionsartroplastik knä,
NGG99=Artrodes knä,
NGJ09=Sluten reposition i narkos och gips, ortos eller annan bandagering,
NGJ19=Öppen reposition i narkos och gips, ortos eller annan bandagering,
NGJ29.1=Externfixation av Tibia med ringfixator,
NGJ29.2=Överbroande externfixation knä,
NGJ29.3=Överbroande externfixation fotled,
NGJ29.4=Överbroande externfixation knä och fotled,
NGJ29.5=Externfixation Tibia,
NGJ39=Fixation med bioimplantat tibia,
NGJ49=Fixation med stift o/e cerclage,
NGJ59=Märgspikning tibia, vuxen, standard,
NGJ59.2=Märgspik, pediatrisk,
NGJ59.41=Märgspik flexibel antegrad 1 spik,
NGJ59.42=Märgspik flexibel antegrad 2 spikar,
NGJ59.43=Märgspik flexibel antegrad 3 spikar eller fler,
NGJ59.51=Märgspik flexibel retrograd 1 spik,
NGJ59.52=Märgspik flexibel retrograd 2 spikar,
NGJ59.53=Märgspik flexibel retrograd 3 spikar eller fler,
NGJ59.6=Märgspik flexibel antegrad och retrograd,
NGJ69=Fixation med platta och skruvar tibia eller patella,
NGJ69.1=Anatomisk platta för proximala tibia, lateral,
NGJ69.2=Anatomisk platta för proximala tibia, medial,
NGJ69.3=Anatomisk platta för proximala tibia, posterior,
NGJ69.4=Kombination av flera proximala plattor,
NGJ69.5=Annan plattfixation tibia,
NGJ69.6=Anatomisk platta för distala tibia, medial,
NGJ69.7=Anatomisk platta för distala tibia, anterolateral,
NGJ79=Skruvfixation enbart tibia eller patella,
NGJ89=Fixation med skruvar och cerclage eller andra kombinationer tibia,
NGJ99=Annan frakturkirurgi tibia,
NGK09=Excision av benfragment,
NGK59=Osteotomi,
NGK99=Excision av benfragment m.m.,
NGM09=Fasciotomi underben,
NGQ09=Knäledsexartikulation,
NGQ19=Underbensamputation,
NGS99=Incision, debridering,dränage,
NGT19=Mobilisering av knäled,
NGU03=Extraktion av patellaprotes,
NGU19=Extraktion total knäprotes,
NGU39=Extraktion av extern fixation,
NGU49=Extraktion av intern fixation,
NGU99=Extraktion av annat implantat,
NGW59=Reoperation pga sårinfektion,
NGW69=Reoperation pga djup infektion,
NGW99=Annan reoperation,
NHB=Primär fotledsprotes,
NHC=Sekundär fotledsprotes,
NHE92=Syndesmosfixation med Knappsutur eller liknande enbart,
NHF=Fixation eller borttagande av ledytefragment,
NHF9=Operation av ledytefragment,
NHG0=Excisionsartroplastik fot,
NHG2=Annan artroplastik fot, ej protes,
NHG40.1=Artrodes med skruvar eller annan internfixation,
NHG40.2=Artrodes med märgspik,
NHG50=Artrodes med externfixation,
NHJ09=Sluten reposition i narkos och gips, ortos eller annan bandagering,
NHJ19=Öppen reposition i narkos och gips, ortos eller annan bandagering,
NHJ29.1=Externfixation av fotled/fot med ringfixator,
NHJ29.2=Externfixation fot,
NHJ39=Fixation med bioimplantat fotled/fot,
NHJ46=Stiftfixation enbart,
NHJ47=Stiftfixation enbart,
NHJ48=Stiftfixation enbart,
NHJ49=Stiftfixation eller cerclage fotled/fot,
NHJ49.1=Stiftfixation eller cerclage fot,
NHJ49.2=Stiftfixation i cuneiformeben enbart,
NHJ49.3=Stiftfixation mellan cuneiformeben/cuboideum/ och metatarsalben,
NHJ49.4=Stiftfixation i metatarsalben enbart,
NHJ49.5=Stiftfixation mellan metatarsalben och cuneiformeben/cuboideum,
NHJ49.6=Stiftfixation i falanger enbart,
NHJ49.7=Stiftfixation mellan falanger och metatarsalben,
NHJ59=Märgspikning fotled/fot,
NHJ66=Plattfixation enbart,
NHJ67=Plattfixation enbart,
NHJ68=Plattfixation enbart,
NHJ69.1=Plattfixation fibula,
NHJ69.2=Plattfixation tibia,
NHJ69.3=Plattfixation tibia och fibula,
NHJ69.4=Plattfixation i kombination med syndesmosfixation,
NHJ69.41=Plattfixation i kombination med syndesmosfixation med skruv,
NHJ69.42=Plattfixation i kombination med syndesmosfixation med Knappsutur eller liknande metod,
NHJ69.5=Plattfixation fot,
NHJ69.6=Plattfixation fibula med syndesmosfixation och skruvfixation tibia,
NHJ69.61=Plattfixation fibula med syndesmosfixation med skruv och skruvfixation tibia,
NHJ69.62=Plattfixation fibula med syndesmosfixation med Knappsutur eller liknande metod och skruvfixation tibia,
NHJ69.7=Plattfixation tibia och skruvfixation fibula,
NHJ69.8=Plattfixation fibula och skruvfixation tibia,
NHJ76=Skruvfixation enbart,
NHJ77=Skruvfixation enbart,
NHJ78=Skruvfixation enbart,
NHJ79.1=Skruvfixation enbart, fibula,
NHJ79.14=Skruvfixation över syndesmosen och skruvfixation tibia,
NHJ79.2=Skruvfixation enbart, tibia,
NHJ79.3=Skruvfixation enbart, fibula och tibia,
NHJ79.4=Skruvfixation över syndesmosen, enbart,
NHJ79.5=I cuneiformeben enbart,
NHJ79.6=Mellan cuneiformeben och metatarsalben (vid Lisfrancskada),
NHJ79.7=I metatarsalben enbart,
NHJ79.8=Mellan metatarsalben och cuneiformeben (vid Lisfrancskada),
NHJ79.9=Skruvfixation enbart, fot,
NHJ86=Plattfixation med separat skruv/stiftfixation eller Skruv- och stiftfixation,
NHJ87=Plattfixation med separat skruv/stiftfixation eller Skruv- och stiftfixation,
NHJ88=Plattfixation med separat skruv/stiftfixation eller Skruv- och stiftfixation,
NHJ89=Frakturkirurgi med kombinationsmetod fotled/fot,
NHJ89.9=Syndesmosfixation med Knappsutur eller liknande metod och skruvfixation tibia,
NHJ99=Annan frakturkirurgi fotled/fot,
NHK06=Exc av benfragm. el sekvester,
NHK07=Exc av benfragm. el sekvester,
NHK15=Excision av ben/exostos,
NHK54=Vinklingsosteotomi talus,
NHK55=Vinklingsosteotomi calcaneus,
NHK57=Vinklingsosteotomi,
NHK59=Osteotomi,
NHK64=Förkortnings-/flörlängningsosteotomi talus,
NHK65=Förkortnings-/förlängningsosteotomi calcaneus,
NHK66=Förkortnings-/förlängningsosteotomi tarsalben,
NHK67=Förkortnings-/förlängningsosteotomi,
NHK94=Annan benig operation på talus,
NHK95=Annan benig operation på calcaneus,
NHK96=Annan benig operation på tarsalben,
NHK97=Annan benig operation på metatarsalben/falanger,
NHK99=Excision av benfragment m.m.,
NHM09=Fasciotomi fot,
NHQ11=Amputation genom fotleden,
NHQ13=Amputation genom tarsus,
NHQ14=Amputation genom metatarsus,
NHQ16=Total amputation av tå,
NHQ17=Partiell amputation av tå,
NHT39=Korrektion med mjukdelskirurgi,
NHT49=Korrektion med extern/intern fixation,
NHT99=Annan korrektionsoperation,
NHU39=Extraktion av externfixation,
NHU49=Extraktion av internfixation,
NHW59=Reoperation pga sårinfektion,
NHW69=Reoperation pga djup infektion ,
NHW99=Annan reoperation,
PBA20=Exploration av perifert kärl (brachialis),
PBW99
=Operation på perifert kärl (sotning , intimasutur, patch etc),
QCB05=Sårrevision,
QDB05=Sårrevision,
TNA31=Korsett/ortos kotpelare eller nacke,
TNA40=Haloväst,
TNB39=Icke kirurgisk behandling med gips, ortos eller annan bandagering,
TNB39.0=Icke kirurgisk behandling med gips, ortos eller annan bandagering, utan reposition, eller ingen specifik behandling,
TNB39.1=Icke kirurgisk behandling med gips, ortos eller annan bandagering, med reposition (utan narkos),
TNC39.0=Icke kirurgisk behandling med gips, ortos eller annan bandagering, utan reposition, eller ingen specifik behandling,
TNC39.1=Icke kirurgisk behandling med gips, ortos eller annan bandagering, med reposition (utan narkos),
TND39.0=Icke kirurgisk behandling med gips, ortos eller annan bandagering, utan föregående reposition, eller ingen specifik behandling,
TND39.1=Icke kirurgisk behandling med gips, ortos eller annan bandagering, med reposition (utan narkos),
TNE39=Icke kirurgisk behandling med gips, ortos eller annan bandagering,
TNE39.0=Icke kirurgisk behandling med gips, ortos eller annan bandagering, utan reposition, eller ingen specifik behandling,
TNE39.1=Icke kirurgisk behandling med gips, ortos eller annan bandagering, med reposition,
TNF10=Artrocentes,
TNF11=Artrotomi,
TNF39.0=Icke kirurgisk behandling med gips, ortos eller annan bandagering, utan reposition, eller ingen specifik behandling ,
TNF39.1=Icke kirurgisk behandling med gips, ortos eller annan bandagering, med reposition (utan narkos),
TNF40.2=Häftsträck i narkos,
TNF40.3=Tibiaskruvsträck i narkos,
TNF40.4=Distal femursträck i narkos,
TNG39=Icke kirurgisk behandling med gips, ortos eller annan bandagering,
TNG39.0=Icke kirurgisk behandling med gips, ortos eller annan bandagering, utan reposition, eller ingen specifik behandling,
TNG39.1=Icke kirurgisk behandling med gips, ortos eller annan bandagering med reposition (utan narkos),
TNH39.0=Icke kirurgisk behandling med gips, ortos eller annan bandagering, utan reposition, eller ingen specifik behandling,
TNH39.1=Icke kirurgisk behandling med gips, ortos eller annan bandagering, med reposition (utan narkos),
TNX40=Sträckbehandling (utan narkos),
TNX40.1=Sträckbehandling i narkos,
Z01.9=Ingen behandling (inkl tygkorsett och mjuk halskrage),
ZZA00=Delhudstranspantation,
ZZA50=Fullhudstransplantation,
ZZQ10=Fri lambå (muskel+hud),
ZZR05=Stjälkad fasciokutan lambå (ex suralis),
ZZR30=Muskellambå (ex gastroc),
ZZZ99=Annan lambå
Kontrollskript:
enableIf(false, 'Trt_Code');

// Widget Loader //
function loadWidget(widget, widgetCallback) {
var head = document.getElementsByTagName('head')[0];
var element = document.createElement('script');
element.src = '/api/rcwidgets/' + widget;
element.onload = element.onreadystatechange = widgetCallback;
head.appendChild(element);
}

var callback = function(){};

loadWidget('sfr/treatment', function () {
var start = treatmentWidget;
start(Current, callback, true);
});Trt_MainSurgeonHuvudoperatör/Behandlande läkareHuvudoperatör/Behandlande läkareint
1=ST-läkare,
10=ST läkare med ass. av specialist,
11=Specialist i ortopedi med >50% proteskirurgi under ordinär arbetsvecka,
12=Specialist i akutsjukvård,
13=Specialist i ortopedi med >50% fotkirurgi under ordinarie arbetsvecka,
14=Specialist i ortopedi med >50% artroskopisk verksamhet under ordinarie arbetsvecka,
2=Specialist i ortopedi,
3=Specialist i ortopedi med >50% frakturkirurgi under ordinär arbetsvecka,
4=Inget av ovanstående/Okänt,
5=Specialist i handkirurgi,
6=Specialist i ortopedi med >50% barnortopedi under ordinär arbetsvecka,
7=Specialist i ortopedi med >50% ryggkirurgi under ordinär arbetsvecka,
8=Specialist i neurokirurgi,
9=Underläkare/ AT-läkare
Förklaring:
Huvudoperatör är den som bokförs som huvudoperatör i operationsregistreringen på sjukhuset dvs den som gör huvuddelen av arbetet, dikterar operationsberättelse etc.
Denne operatör (t ex en ST-läkare) anges i registret även om assistenten är mer erfaren (t ex specialist i Ortopedi).
”Inget av ovanstående/okänt” anges t ex då operatören är okänd och även då operatören är t ex en AT-läkare eller annan som ej finns i listan.
Även vid icke-kirurgisk behandling som vid gips efter reposition ska den som utfört repositionen anges i registret under rubriken ”Huvudoperatör” liksom vid all kirurgisk behandling.

Trt_PreTreatedOtherUnitFrakturen är tidigare behandlad på annan klinikFrakturen är tidigare behandlad på annan klinikbitFörklaring:
Anges för att tydliggöra andelen patienter som behandlas primärt på respektive klinik vilket bl a är av intresse för komplikationsuppföljning av antal oplanerade re-operationer mm.
Om patienter dubbelregistreras på flera kliniker så hanteras detta i registret så statistiken blir korrekt efter korrigering

Trt_PerformedOtherUnitDenna behandling som registrerats här har utförts på annan klinikDenna behandling som registrerats här har utförts på annan klinikbitFörklaring:
Denna behandling som registrerats här har utförts på annan klinik

Trt_PlannedOtherUnitFortsatt behandling planeras ske på annan klinikFortsatt behandling planeras ske på annan klinikbitFörklaring:
Kan anges för patient som registrerats avseende skadetillfälle och klassifikation men som sedan överförs till hemortssjukhus eller annat sjukhus/klinik.

Trt_GroupOp-metodOp-metodint
1=Märgspikning,
11=Skruv/spik collum,
12=Korrektionsoperation,
13=Plattfixation,
14=Skruvfixation,
15=Enbart reposition,
16=Fixation med bioimplantat,
17=Amputation,
18=Artroplastik, ej protes,
19=Annan reoperation,
2=Externfixation,
20=Artrodes,
21=Frakturkirurgi rygg,
22=Frakturkirurgi rygg + fusion,
23=Frakturkirurgi rygg + dekompression,
24=Övrig operation,
25=Extraktion av implantat,
26=Icke-kirurgisk behandling,
27=Reoperation,
28=Frakturkirurgi rygg + fusion + dekompression,
3=Platt eller skruvfixation,
4=Övrig frakturfixation eller kombinationsmetod,
5=Stift o/e cerclage,
7=Protes,
9=Glidskruv och platta
Beräkningsskript:
//# target=server
//# map=Trt_Code


Trt_HSAIDHSAIDHSAIDvarchar(80)
Trt_CountyRegionRegionvarchar
01=Stockholm,
03=Uppsala,
04=Sörmland,
05=Östergötland,
06=Jönköping,
07=Kronoberg,
08=Kalmar,
09=Gotland,
10=Blekinge,
12=Skåne,
13=Halland,
14=Västra Götaland,
17=Värmland,
18=Örebro,
19=Västmanland,
20=Dalarna,
21=Gävleborg,
22=Västernorrland,
23=Jämtland,
24=Västerbotten,
25=Norrbotten
Beräkningsskript:
//# target=server
//# map=Trt_Unit


Trt_SaveDateDatum och tid när registreringen initialt sparades.Datum och tid när registreringen initialt sparades.smalldatetime
ÅÅÅÅ-MM-DD TT:MM:SS
Trt_FromSHPRÖverförd från SLRÖverförd från SLRint
1=Inkommen,
2=Granskad och uppdaterad
Valideringsskript:
if (Global.IsRunningOnServer === false && Current.Trt_FromSHPR===1){ 
return 'Du måste ändra värde till: Granskad och uppdaterad.';
}
return true;


Kontrollskript:
displayIf(Current.Trt_FromSHPR!==null, 'Trt_FromSHPR');


Förklaring:
Är denna registrering importerad från Svenska Ledprotesregistret?
Inkommen: Importerad men ej uppdaterad (omsparad) av aktuell Frakturregisterklinik.

Granskad och uppdaterad: Registreringen har blivit omsparad (minst en gång) av aktuell Frakturregisterklinik

PRO0_UnitKlinik vid uppföljningKlinik vid uppföljningint
Se 'Inj_Unit' för lista på vårdenheter
PRO0_RegDatRegistreringsdatumRegistreringsdatumsmalldatetime
ÅÅÅÅ-MM-DD
Beräkningsskript:
return new Date();


Kontrollskript:
enableIf(false, 'PRO0_RegDat');


PRO0_RespDatIfyllnadsdatumIfyllnadsdatumsmalldatetime
ÅÅÅÅ-MM-DD
Beräkningsskript:
if(Current.PRO0_RespDat)
return Current.PRO0_RespDat;
return new Date();


PRO0_ByProxyVem har besvarat frågorna i detta formulär?Vem har besvarat frågorna i detta formulär?int
1=Jag själv,
2=Med hjälp av vän/anhörig,
3=Med hjälp av vårdpersonal
PRO0_EQ5DAnxietyOro/nedstämdhetOro/nedstämdhetint
1=Jag är inte orolig eller nedstämd,
2=Jag är orolig eller nedstämd i viss utsträckning,
3=Jag är i högsta grad orolig eller nedstämd
Beräkningsskript:
//# target=server


PRO0_EQ5DPainSmärtor/besvärSmärtor/besvärint
1=Jag har varken smärtor eller besvär,
2=Jag har måttliga smärtor eller besvär,
3=Jag har svåra smärtor eller besvär
Beräkningsskript:
//# target=server


PRO0_EQ5DUsualActHuvudsakliga aktiviteterHuvudsakliga aktiviteterint
1=Jag klarar av mina huvudsakliga aktiviteter,
2=Jag har vissa problem med att klara av mina huvudsakliga aktiviteter,
3=Jag klarar inte av mina huvudsakliga aktiviteter
Beräkningsskript:
//# target=server


PRO0_EQ5DSelfCareHygienHygienint
1=Jag behöver ingen hjälp med min dagliga hygien, mat eller påklädning,
2=Jag har vissa problem att tvätta eller klä mig själv,
3=Jag kan inte tvätta eller klä mig själv
Beräkningsskript:
//# target=server


PRO0_EmailVi kommer be dig besvara motsvarande frågor ungefär ett år efter din skada för att kunna jämföra med din ursprungliga hälsa och funktion innan skadan. Om du önskar avisering för 1-årsuppföljningen via e-post istället för brev ange din e-postadress nedan.Vi kommer att be dig besvara samma frågor ungefär ett år efter din skada. Om du önskar avisering för 1-årsuppföljningen via e-post istället för brev ange din e-postadress nedan.2023-05-24 Arkiverad. Ersätts med inbjudan via 1177varchar(80)Beräkningsskript:
//# target=server //# archived


PRO0_EQ5DMobilityRörlighetRörlighetint
1=Jag går utan svårigheter,
2=Jag kan gå men med viss svårighet,
3=Jag är sängliggande
Beräkningsskript:
//# target=server


PRO0_EQ5D5LMobilityRÖRLIGHETRÖRLIGHETint
1=Jag hade inga svårigheter med att gå omkring,
2=Jag hade lite svårigheter med att gå omkring,
3=Jag hade måttliga svårigheter med att gå omkring,
4=Jag hade stora svårigheter med att gå omkring,
5=Jag kunde inte gå omkring
PRO0_EQ5D5LSelfCarePERSONLIG VÅRDPERSONLIG VÅRDint
1=Jag hade inga svårigheter med att tvätta mig eller klä mig,
2=Jag hade lite svårigheter med att tvätta mig eller klä mig,
3=Jag hade måttliga svårigheter med att tvätta mig eller klä mig,
4=Jag hade stora svårigheter med att tvätta mig eller klä mig,
5=Jag kunde inte tvätta mig eller klä mig
PRO0_EQ5D5LUsualActVANLIGA AKTIVITER (t ex arbete, studier, hushållssysslor, familje- eller fritidsaktiviteter)VANLIGA AKTIVITER t ex arbete, studier, hushållssysslor, familje- eller fritidsaktiviteterint
1=Jag hade inga svårigheter med att utföra mina vanliga aktiviteter,
2=Jag hade lite svårigheter med att utföra mina vanliga aktiviteter,
3=Jag hade måttliga svårigheter med att utföra mina vanliga aktiviteter,
4=Jag hade stora svårigheter med att utföra mina vanliga aktiviteter,
5=Jag kunde inte utföra mina vanliga aktiviteter
PRO0_EQ5D5LPainSMÄRTOR / BESVÄRSMÄRTOR/BESVÄRint
1=Jag hade varken smärtor eller besvär,
2=Jag hade lätta smärtor eller besvär,
3=Jag hade måttliga smärtor eller besvär,
4=Jag hade svåra smärtor eller besvär,
5=Jag hade extrema smärtor eller besvär
PRO0_EQ5D5LAnxietyORO / NEDSTÄMDHETORO/NEDSTÄMDHETint
1=Jag var varken orolig eller nedstämd,
2=Jag var lite orolig eller nedstämd,
3=Jag var ganska orolig eller nedstämd,
4=Jag var mycket orolig eller nedstämd,
5=Jag var extremt orolig eller nedstämd
PRO0_EQ5DIndexBeräknat EQ5D-värdeBeräknat EQ5D-värdedecimal(9,3)Beräkningsskript:
//# target=server
/*function burstromsIndex(rorlighet, hygien, huvudsakligaAktiviteter, smartor, oro, eventid, xtable, prefix) {
var n3Term = 0;
var level3 = false;

if (rorlighet == null || hygien == null || huvudsakligaAktiviteter == null || smartor == null || oro == null) {
return null;
}
if (rorlighet == 2) {
rorlighet = -0.0666;
}
else if (rorlighet == 3) {
rorlighet = -0.1247;
worst = true;
level3 = true;
}
else {
rorlighet = 0;
}
if (hygien == 2 || hygien == 3) {

if(hygien == 3){
level3 = true;
}
hygien = -0.0276;
}
else {
hygien = 0;
}
if (huvudsakligaAktiviteter == 2) {
huvudsakligaAktiviteter = -0.1012;
}
else if (huvudsakligaAktiviteter == 3) {
huvudsakligaAktiviteter = -0.1355;
level3 = true;
}
else {
huvudsakligaAktiviteter = 0;
}
if (smartor == 2) {
smartor = -0.0345;

}
else if (smartor == 3) {
smartor = -0.0904;
level3 = true;
}
else {
smartor = 0;
}
if (oro == 2) {
oro = -0.0552;
}
else if (oro == 3) {
oro = -0.2077;
level3 = true;
}
else {
oro = 0;
}

if (level3) {
n3Term = -0.0433;
}
result = 0.9694 + rorlighet + hygien + huvudsakligaAktiviteter + smartor + oro + n3Term;
return result;
//console.log('update ' + xtable + ' set ' + prefix + '_EQ5DIndex=' + result + ' where eventid= ' + eventid);
//return result;
}*/


PRO0_EQ5DIndex_OldBeräknat EQ5D-värdeBeräknat EQ5D-värdedecimal(9,3)Beräkningsskript:
var r=Current; return Local.getEQ5Dvalue(r.PRO0_EQ5DMobility,   r.PRO0_EQ5DSelfCare,   r.PRO0_EQ5DUsualAct,   r.PRO0_EQ5DPain,   r.PRO0_EQ5DAnxiety);


PRO0_EQ5DVASHälsotillstånd (1-100)Hälsotillstånd (1-100)byte
PRO0_DifficChair1. Hur svårt hade du att sätta dig i, och resa dig ur en låg stol?1. Hur svårt hade du att sätta dig i, och resa dig ur en låg stol?int
1=Ingen svårighet,
2=Lite svårighet,
3=Måttlig svårighet,
4=Mycket svårt,
5=Kan inte alls
PRO0_DifficOpenMedBottle2. Hur svårt hade du att öppna medicinförpackningar eller burkar?2. Hur svårt hade du att öppna medicinförpackningar eller burkar?int
1=Ingen svårighet,
2=Lite svårighet,
3=Måttlig svårighet,
4=Mycket svårt,
5=Kan inte alls
PRO0_DifficShop3. Hur svårt hade du att göra inköp i affärer?3. Hur svårt hade du att göra inköp i affärer?int
1=Ingen svårighet,
2=Lite svårighet,
3=Måttlig svårighet,
4=Mycket svårt,
5=Kan inte alls
PRO0_DifficStairs4. Hur svårt hade du att gå i trappor?4. Hur svårt hade du att gå i trappor?int
1=Ingen svårighet,
2=Lite svårighet,
3=Måttlig svårighet,
4=Mycket svårt,
5=Kan inte alls
PRO0_DifficTightFist5. Hur svårt hade du att knyta handen hårt?5. Hur svårt hade du att knyta handen hårt?int
1=Ingen svårighet,
2=Lite svårighet,
3=Måttlig svårighet,
4=Mycket svårt,
5=Kan inte alls
PRO0_DifficShower6. Hur svårt hade du att komma i/ur badkar eller dusch?6. Hur svårt hade du att komma i/ur badkar eller dusch?int
1=Ingen svårighet,
2=Lite svårighet,
3=Måttlig svårighet,
4=Mycket svårt,
5=Kan inte alls
PRO0_DifficComfortSleep7. Hur svårt hade du att finna en bekväm sovställning?7. Hur svårt hade du att finna en bekväm sovställning?int
1=Ingen svårighet,
2=Lite svårighet,
3=Måttlig svårighet,
4=Mycket svårt,
5=Kan inte alls
PRO0_DifficBendKneelDown8. Hur svårt hade du att böja dig ner eller gå ned på knä?8. Hur svårt hade du att böja dig ner eller gå ned på knä?int
1=Ingen svårighet,
2=Lite svårighet,
3=Måttlig svårighet,
4=Mycket svårt,
5=Kan inte alls
PRO0_DifficUseButtonsZippers9. Hur svårt hade du att använda knappar, spännen, hakar eller blixtlås?9. Hur svårt hade du att använda knappar, spännen, hakar eller blixtlås?int
1=Ingen svårighet,
2=Lite svårighet,
3=Måttlig svårighet,
4=Mycket svårt,
5=Kan inte alls
PRO0_DifficCutFingernails10. Hur svårt hade du att klippa dina fingernaglar?10. Hur svårt hade du att klippa dina fingernaglar?int
1=Ingen svårighet,
2=Lite svårighet,
3=Måttlig svårighet,
4=Mycket svårt,
5=Kan inte alls
PRO0_DifficDressYourself11. Hur svårt hade du att klä dig?11. Hur svårt hade du att klä dig?int
1=Ingen svårighet,
2=Lite svårighet,
3=Måttlig svårighet,
4=Mycket svårt,
5=Kan inte alls
PRO0_DifficWalk12. Hur svårt hade du att gå?12. Hur svårt hade du att gå?int
1=Ingen svårighet,
2=Lite svårighet,
3=Måttlig svårighet,
4=Mycket svårt,
5=Kan inte alls
PRO0_DifficGetMoving13. Hur svårt hade du att komma igång att röra dig efter att ha suttit eller legat?13. Hur svårt hade du att komma igång att röra dig efter att ha suttit eller legat?int
1=Ingen svårighet,
2=Lite svårighet,
3=Måttlig svårighet,
4=Mycket svårt,
5=Kan inte alls
PRO0_DifficGoOutYourself14. Hur svårt hade du att gå ut ensam?14. Hur svårt hade du att gå ut ensam?int
1=Ingen svårighet,
2=Lite svårighet,
3=Måttlig svårighet,
4=Mycket svårt,
5=Kan inte alls
PRO0_DifficDriveCar15. Hur svårt hade du att köra bil eller använda allmänna kommunikationsmedel?15. Hur svårt hade du att köra bil eller använda allmänna kommunikationsmedel?int
1=Ingen svårighet,
2=Lite svårighet,
3=Måttlig svårighet,
4=Mycket svårt,
5=Kan inte alls
PRO0_DifficCleanAfterBathroom16. Hur svårt hade du att torka dig efter toalettbesök?16. Hur svårt hade du att torka dig efter toalettbesök?int
1=Ingen svårighet,
2=Lite svårighet,
3=Måttlig svårighet,
4=Mycket svårt,
5=Kan inte alls
PRO0_DifficUseHandle17. Hur svårt hade du att använda handtag, t ex för att öppna dörrar eller veva ned bilfönster?17. Hur svårt hade du att använda handtag, t ex för att öppna dörrar eller veva ned bilfönster?int
1=Ingen svårighet,
2=Lite svårighet,
3=Måttlig svårighet,
4=Mycket svårt,
5=Kan inte alls
PRO0_DifficWriteType18. Hur svårt hade du att skriva, för hand eller på maskin?18. Hur svårt hade du att skriva, för hand eller på maskin?int
1=Ingen svårighet,
2=Lite svårighet,
3=Måttlig svårighet,
4=Mycket svårt,
5=Kan inte alls
PRO0_DifficTurning19. Hur svårt hade du att vända dig om?19. Hur svårt hade du att vända dig om?int
1=Ingen svårighet,
2=Lite svårighet,
3=Måttlig svårighet,
4=Mycket svårt,
5=Kan inte alls
PRO0_DifficPhysRecreaActivity20. Hur svårt hade du att ägna dig åt din vanliga motion, t ex cykla, jogga eller promenera?20. Hur svårt hade du att ägna dig åt din vanliga motion, t ex cykla, jogga eller promenera?int
1=Ingen svårighet,
2=Lite svårighet,
3=Måttlig svårighet,
4=Mycket svårt,
5=Kan inte alls
PRO0_DifficUsualLeisureAct21. Hur svårt hade du att ägna dig åt dina vanliga fritidsaktiviteter, t ex hobbies, handarbete, trädgårdsskötsel, kortspel eller umgås med vänner?21. Hur svårt hade du att ägna dig åt dina vanliga fritidsaktiviteter, t ex hobbies, handarbete, trädgårdsskötsel, kortspel eller umgås med vänner?int
1=Ingen svårighet,
2=Lite svårighet,
3=Måttlig svårighet,
4=Mycket svårt,
5=Kan inte alls
PRO0_DifficSexAct22. Hur svårt hade du att ha ett, för dig, normalt sexliv?22. Hur svårt hade du att ha ett, för dig, normalt sexliv?int
1=Ingen svårighet,
2=Lite svårighet,
3=Måttlig svårighet,
4=Mycket svårt,
5=Kan inte alls
PRO0_DifficLightHousework23. Hur svårt hade du att utföra lättare hushålls- eller trädgårdssysslor, såsom damma, diska eller vattna rabatter?23. Hur svårt hade du att utföra lättare hushålls- eller trädgårdssysslor, såsom damma, diska eller vattna rabatter?int
1=Ingen svårighet,
2=Lite svårighet,
3=Måttlig svårighet,
4=Mycket svårt,
5=Kan inte alls
PRO0_DifficHeavyHousework24. Hur svårt hade du att utföra tungt hushålls- eller trädgårdsarbete, såsom skura golv, dammsuga eller klippa gräsmattan?24. Hur svårt hade du att utföra tungt hushålls- eller trädgårdsarbete, såsom skura golv, dammsuga eller klippa gräsmattan?int
1=Ingen svårighet,
2=Lite svårighet,
3=Måttlig svårighet,
4=Mycket svårt,
5=Kan inte alls
PRO0_DifficUsualWork25. Hur svårt hade du att utföra ditt dagliga arbete/syssla, som t ex jobb, hushållsarbete eller ideell verksamhet?25. Hur svårt hade du att utföra ditt dagliga arbete/syssla, som t ex jobb, hushållsarbete eller ideell verksamhet?int
1=Ingen svårighet,
2=Lite svårighet,
3=Måttlig svårighet,
4=Mycket svårt,
5=Kan inte alls
PRO0_OftenLimp26. Hur ofta haltade du?26. Hur ofta haltade du?int
1=Aldrig,
2=Sällan,
3=Ibland,
4=Ofta,
5=Alltid
PRO0_OftenAvoidUsingPainful27. Hur ofta undvek du att använda din/ditt onda arm/ben/rygg?27. Hur ofta undvek du att använda din/ditt onda arm/ben/rygg?int
1=Aldrig,
2=Sällan,
3=Ibland,
4=Ofta,
5=Alltid
PRO0_OftenLegLock28. Hur ofta låste/vek sig ditt ben?28. Hur ofta låste/vek sig ditt ben?int
1=Aldrig,
2=Sällan,
3=Ibland,
4=Ofta,
5=Alltid
PRO0_OftenProblConcentration29. Hur ofta hade du koncentrationssvårigheter?29. Hur ofta hade du koncentrationssvårigheter?int
1=Aldrig,
2=Sällan,
3=Ibland,
4=Ofta,
5=Alltid
PRO0_OftenOverworkAffect30. Om du överansträngde dig en dag, hur ofta påverkade det nästa dags aktivitet?30. Om du överansträngde dig en dag, hur ofta påverkade det nästa dags aktivitet?int
1=Aldrig,
2=Sällan,
3=Ibland,
4=Ofta,
5=Alltid
PRO0_OftenActIrritable31. Hur ofta visade du irritation mot din omgivning, t ex snäste, fräste ifrån, var kritisk för småsaker?31. Hur ofta visade du irritation mot din omgivning, t ex snäste, fräste ifrån, var kritisk för småsaker?int
1=Aldrig,
2=Sällan,
3=Ibland,
4=Ofta,
5=Alltid
PRO0_OftenTired32. Hur ofta kände du dig trött?32. Hur ofta kände du dig trött?int
1=Aldrig,
2=Sällan,
3=Ibland,
4=Ofta,
5=Alltid
PRO0_OftenFeelDisabled33. Hur ofta kände du dig handikappad?33. Hur ofta kände du dig handikappad?int
1=Aldrig,
2=Sällan,
3=Ibland,
4=Ofta,
5=Alltid
PRO0_OftenAngryFrustrated34. Hur ofta kände du dig arg eller frustrerad över ditt hälsotillstånd?34. Hur ofta kände du dig arg eller frustrerad över ditt hälsotillstånd?int
1=Aldrig,
2=Sällan,
3=Ibland,
4=Ofta,
5=Alltid
PRO0_BotherUseHandArmLeg35. Hur mycket besvärades du av: Svårigheter att använda den/de kroppsdelar som du sedan skadade?35. Hur mycket besvärades du av: Svårigheter att använda den/de kroppsdelar som du sedan skadade?int
1=Inte alls besvärad,
2=Lite besvärad,
3=Måttligt besvärad,
4=Mycket besvärad,
5=Extremt besvärad
PRO0_BotherUseBack36. Hur mycket besvärades du av: Svårigheter att röra/använda ryggen?36. Hur mycket besvärades du av: Svårigheter att röra/använda ryggen?int
1=Inte alls besvärad,
2=Lite besvärad,
3=Måttligt besvärad,
4=Mycket besvärad,
5=Extremt besvärad
PRO0_BotherWorkHome37. Hur mycket besvärades du av: Svårigheter att utföra sysslor i hemmet?37. Hur mycket besvärades du av: Svårigheter att utföra sysslor i hemmet?int
1=Inte alls besvärad,
2=Lite besvärad,
3=Måttligt besvärad,
4=Mycket besvärad,
5=Extremt besvärad
PRO0_BotherPersonalCare38. Hur mycket besvärades du av: Svårigheter med dusch/bad, av- och påklädning, toabesök eller annan personlig vård?38. Hur mycket besvärades du av: Svårigheter med dusch/bad, av- och påklädning, toabesök eller annan personlig vård?int
1=Inte alls besvärad,
2=Lite besvärad,
3=Måttligt besvärad,
4=Mycket besvärad,
5=Extremt besvärad
PRO0_BotherSleepRest39. Hur mycket besvärades du av: Svårigheter med sömn och vila?39. Hur mycket besvärades du av: Svårigheter med sömn och vila?int
1=Inte alls besvärad,
2=Lite besvärad,
3=Måttligt besvärad,
4=Mycket besvärad,
5=Extremt besvärad
PRO0_BotherLeisureRecreAct40. Hur mycket besvärades du av: Svårigheter att ägna dig åt fritidsaktiviteter och/eller motion?40. Hur mycket besvärades du av: Svårigheter att ägna dig åt fritidsaktiviteter och/eller motion?int
1=Inte alls besvärad,
2=Lite besvärad,
3=Måttligt besvärad,
4=Mycket besvärad,
5=Extremt besvärad
PRO0_BotherFriendsFamily41. Hur mycket besvärades du av: Problem med vänner, familj eller andra viktiga människor i ditt liv?41. Hur mycket besvärades du av: Problem med vänner, familj eller andra viktiga människor i ditt liv?int
1=Inte alls besvärad,
2=Lite besvärad,
3=Måttligt besvärad,
4=Mycket besvärad,
5=Extremt besvärad
PRO0_BotherThinkConcRem42. Hur mycket besvärades du av: Svårigheter att tänka, koncentrera dig eller att komma ihåg?42. Hur mycket besvärades du av: Svårigheter att tänka, koncentrera dig eller att komma ihåg?int
1=Inte alls besvärad,
2=Lite besvärad,
3=Måttligt besvärad,
4=Mycket besvärad,
5=Extremt besvärad
PRO0_BotherUsualWork43. Hur mycket besvärades du av: Svårigheter att klara din normala sysselsättning?43. Hur mycket besvärades du av: Svårigheter att klara din normala sysselsättning?int
1=Inte alls besvärad,
2=Lite besvärad,
3=Måttligt besvärad,
4=Mycket besvärad,
5=Extremt besvärad
PRO0_BotherFeelDepend44. Hur mycket besvärades du av: Problem med att känna dig beroende av andra människor?44. Hur mycket besvärades du av: Problem med att känna dig beroende av andra människor?int
1=Inte alls besvärad,
2=Lite besvärad,
3=Måttligt besvärad,
4=Mycket besvärad,
5=Extremt besvärad
PRO0_BotherStiffPain45. Hur mycket besvärades du av: Problem med stelhet och/eller värk?45. Hur mycket besvärades du av: Problem med stelhet och/eller värk?int
1=Inte alls besvärad,
2=Lite besvärad,
3=Måttligt besvärad,
4=Mycket besvärad,
5=Extremt besvärad
PRO0_DailyActIndexVardagsaktiviteterVardagsaktiviteterdecimal(9,1)Beräkningsskript:
var r=Current; return Local.calcSMFAScoreForFunctionQuestions([r.PRO0_DifficShop, r.PRO0_DifficGoOutYourself, r.PRO0_DifficDriveCar, r.PRO0_DifficPhysRecreaActivity, r.PRO0_DifficUsualLeisureAct, r.PRO0_DifficSexAct, r.PRO0_DifficLightHousework, r.PRO0_DifficHeavyHousework, r.PRO0_DifficUsualWork, r.PRO0_OftenFeelDisabled]);


PRO0_EmotionalIndexVälbefinnandeVälbefinnandedecimal(9,1)Beräkningsskript:
var r=Current; return Local.calcSMFAScoreForFunctionQuestions([r.PRO0_DifficComfortSleep, r.PRO0_OftenAvoidUsingPainful,r.PRO0_OftenProblConcentration,r.PRO0_OftenOverworkAffect,r.PRO0_OftenActIrritable,r.PRO0_OftenTired,r.PRO0_OftenAngryFrustrated]);


PRO0_ArmHandFuncIndexArm/hand-funktionArm/hand-funktiondecimal(9,1)Beräkningsskript:
var r=Current; return Local.calcSMFAScoreForFunctionQuestions([r.PRO0_DifficOpenMedBottle, r.PRO0_DifficTightFist, r.PRO0_DifficUseButtonsZippers, r.PRO0_DifficCutFingernails, r.PRO0_DifficDressYourself, r.PRO0_DifficCleanAfterBathroom, r.PRO0_DifficUseHandle, r.PRO0_DifficWriteType]);


PRO0_MobilityIndexRörlighetRörlighetdecimal(9,1)Beräkningsskript:
var r=Current; return Local.calcSMFAScoreForFunctionQuestions([r.PRO0_DifficChair, r.PRO0_DifficStairs, r.PRO0_DifficShower, r.PRO0_DifficBendKneelDown, r.PRO0_DifficWalk, r.PRO0_DifficGetMoving, r.PRO0_DifficTurning, r.PRO0_OftenLimp, r.PRO0_OftenLegLock]);


PRO0_FunctionIndexFunktionalitetFunktionalitetdecimal(9,1)Beräkningsskript:
var r=Current; return Local.calcSMFAScoreForFunctionQuestions([r.PRO0_DifficChair, r.PRO0_DifficOpenMedBottle, r.PRO0_DifficShop,r.PRO0_DifficStairs,r.PRO0_DifficTightFist,r.PRO0_DifficShower,r.PRO0_DifficComfortSleep,r.PRO0_DifficBendKneelDown,r.PRO0_DifficUseButtonsZippers,r.PRO0_DifficCutFingernails,r.PRO0_DifficDressYourself,r.PRO0_DifficWalk,r.PRO0_DifficGetMoving,r.PRO0_DifficGoOutYourself,r.PRO0_DifficDriveCar,r.PRO0_DifficCleanAfterBathroom,r.PRO0_DifficUseHandle,r.PRO0_DifficWriteType,r.PRO0_DifficTurning,r.PRO0_DifficPhysRecreaActivity,r.PRO0_DifficUsualLeisureAct,r.PRO0_DifficSexAct,r.PRO0_DifficLightHousework,r.PRO0_DifficHeavyHousework,r.PRO0_DifficUsualWork,r.PRO0_OftenLimp,r.PRO0_OftenAvoidUsingPainful,r.PRO0_OftenLegLock,r.PRO0_OftenProblConcentration,r.PRO0_OftenOverworkAffect,r.PRO0_OftenActIrritable,r.PRO0_OftenTired,r.PRO0_OftenFeelDisabled,r.PRO0_OftenAngryFrustrated]);


PRO0_BotherIndexBesvärlighetBesvärlighetdecimal(9,1)Beräkningsskript:
var r=Current; return Local.calcSMAScoreForBothersomeQuestions([r.PRO0_BotherUseHandArmLeg,r.PRO0_BotherUseBack,r.PRO0_BotherWorkHome,r.PRO0_BotherPersonalCare,r.PRO0_BotherSleepRest,r.PRO0_BotherLeisureRecreAct,r.PRO0_BotherFriendsFamily,r.PRO0_BotherThinkConcRem,r.BesvaradHanteraSkada,r.PRO0_BotherUsualWork,r.PRO0_BotherFeelDepend,r.PRO0_BotherStiffPain], true);


PRO0_RecovExpectFörväntar du dig att bli återställd efter din fraktur/dina frakturer?Förväntar du dig att bli återställd efter din fraktur/dina frakturer?int
1=Ja, helt,
2=Ja, till största del,
3=Delvis,
4=Till en mindre del,
5=Nej, inte alls
PRO0_SmokerRöker du?Röker du?int
1=Aldrig varit rökare,
2=Före detta rökare,
3=Röker, ej dagligen,
4=Dagligrökare
PRO0_HSAIDHSAIDHSAIDvarchar(80)
PRO0_CountyRegionRegionvarchar
01=Stockholm,
03=Uppsala,
04=Sörmland,
05=Östergötland,
06=Jönköping,
07=Kronoberg,
08=Kalmar,
09=Gotland,
10=Blekinge,
12=Skåne,
13=Halland,
14=Västra Götaland,
17=Värmland,
18=Örebro,
19=Västmanland,
20=Dalarna,
21=Gävleborg,
22=Västernorrland,
23=Jämtland,
24=Västerbotten,
25=Norrbotten
Beräkningsskript:
//# target=server
//# map=PRO0_Unit


PRO0_SaveDateDatum och tid när registreringen initialt sparades.Datum och tid när registreringen initialt sparades.smalldatetime
ÅÅÅÅ-MM-DD TT:MM:SS
PRO1_UnitKlinik vid uppföljningKlinik vid uppföljningint
Se 'Inj_Unit' för lista på vårdenheter
PRO1_RegDatRegistreringsdatumRegistreringsdatumsmalldatetime
ÅÅÅÅ-MM-DD
Beräkningsskript:
return new Date();


Kontrollskript:
enableIf(false, 'PRO1_RegDat');


PRO1_RespDatIfyllnadsdatumIfyllnadsdatumsmalldatetime
ÅÅÅÅ-MM-DD
Beräkningsskript:
if(Current.PRO1_RespDat)
return Current.PRO1_RespDat;
return new Date();


PRO1_ByProxyVem har besvarat frågorna i detta formulär?Vem har besvarat frågorna i detta formulär?int
1=Jag själv,
2=Med hjälp av vän/anhörig,
3=Med hjälp av vårdpersonal
PRO1_EQ5DAnxietyOro/nedstämdhetOro/nedstämdhetint
1=Jag är inte orolig eller nedstämd,
2=Jag är orolig eller nedstämd i viss utsträckning,
3=Jag är i högsta grad orolig eller nedstämd
Beräkningsskript:
//# target=server


PRO1_EQ5DPainSmärtor/besvärSmärtor/besvärint
1=Jag har varken smärtor eller besvär,
2=Jag har måttliga smärtor eller besvär,
3=Jag har svåra smärtor eller besvär
Beräkningsskript:
//# target=server


PRO1_EQ5DUsualActHuvudsakliga aktiviteterHuvudsakliga aktiviteterint
1=Jag klarar av mina huvudsakliga aktiviteter,
2=Jag har vissa problem med att klara av mina huvudsakliga aktiviteter,
3=Jag klarar inte av mina huvudsakliga aktiviteter
Beräkningsskript:
//# target=server


PRO1_EQ5DSelfCareHygienHygienint
1=Jag behöver ingen hjälp med min dagliga hygien, mat eller påklädning,
2=Jag har vissa problem att tvätta eller klä mig själv,
3=Jag kan inte tvätta eller klä mig själv
Beräkningsskript:
//# target=server


PRO1_EQ5DMobilityRörlighetRörlighetint
1=Jag går utan svårigheter,
2=Jag kan gå men med viss svårighet,
3=Jag är sängliggande
Beräkningsskript:
//# target=server


PRO1_EQ5D5LMobilityRÖRLIGHETRÖRLIGHETint
1=Jag har inga svårigheter med att gå omkring,
2=Jag har lite svårigheter med att gå omkring,
3=Jag har måttliga svårigheter med att gå omkring,
4=Jag har stora svårigheter med att gå omkring,
5=Jag kan inte gå omkring
PRO1_EQ5D5LSelfCarePERSONLIG VÅRDPERSONLIG VÅRDint
1=Jag har inga svårigheter med att tvätta mig eller klä mig,
2=Jag har lite svårigheter med att tvätta mig eller klä mig,
3=Jag har måttliga svårigheter med att tvätta mig eller klä mig,
4=Jag har stora svårigheter med att tvätta mig eller klä mig,
5=Jag kan inte tvätta mig eller klä mig
PRO1_EQ5D5LUsualActVANLIGA AKTIVITER (t ex arbete, studier, hushållssysslor, familje- eller fritidsaktiviteter)VANLIGA AKTIVITER t ex arbete, studier, hushållssysslor, familje- eller fritidsaktiviteterint
1=Jag har inga svårigheter med att utföra mina vanliga aktiviteter,
2=Jag har lite svårigheter med att utföra mina vanliga aktiviteter,
3=Jag har måttliga svårigheter med att utföra mina vanliga aktiviteter,
4=Jag har stora svårigheter med att utföra mina vanliga aktiviteter,
5=Jag kan inte utföra mina vanliga aktiviteter
PRO1_EQ5D5LPainSMÄRTOR / BESVÄRSMÄRTOR/BESVÄRint
1=Jag har varken smärtor eller besvär,
2=Jag har lätta smärtor eller besvär,
3=Jag har måttliga smärtor eller besvär,
4=Jag har svåra smärtor eller besvär,
5=Jag har extrema smärtor eller besvär
PRO1_EQ5D5LAnxietyORO / NEDSTÄMDHETORO/NEDSTÄMDHETint
1=Jag är varken orolig eller nedstämd,
2=Jag är lite orolig eller nedstämd,
3=Jag är ganska orolig eller nedstämd,
4=Jag är mycket orolig eller nedstämd,
5=Jag är extremt orolig eller nedstämd
PRO1_EQ5DIndexBeräknat EQ5D-värdeBeräknat EQ5D-värdedecimal(9,3)Beräkningsskript:
//# target=server
/*function burstromsIndex(rorlighet, hygien, huvudsakligaAktiviteter, smartor, oro, eventid, xtable, prefix) {
var n3Term = 0;
var level3 = false;

if (rorlighet == null || hygien == null || huvudsakligaAktiviteter == null || smartor == null || oro == null) {
return null;
}
if (rorlighet == 2) {
rorlighet = -0.0666;
}
else if (rorlighet == 3) {
rorlighet = -0.1247;
worst = true;
level3 = true;
}
else {
rorlighet = 0;
}
if (hygien == 2 || hygien == 3) {

if(hygien == 3){
level3 = true;
}
hygien = -0.0276;
}
else {
hygien = 0;
}
if (huvudsakligaAktiviteter == 2) {
huvudsakligaAktiviteter = -0.1012;
}
else if (huvudsakligaAktiviteter == 3) {
huvudsakligaAktiviteter = -0.1355;
level3 = true;
}
else {
huvudsakligaAktiviteter = 0;
}
if (smartor == 2) {
smartor = -0.0345;

}
else if (smartor == 3) {
smartor = -0.0904;
level3 = true;
}
else {
smartor = 0;
}
if (oro == 2) {
oro = -0.0552;
}
else if (oro == 3) {
oro = -0.2077;
level3 = true;
}
else {
oro = 0;
}

if (level3) {
n3Term = -0.0433;
}
result = 0.9694 + rorlighet + hygien + huvudsakligaAktiviteter + smartor + oro + n3Term;
return result;
//console.log('update ' + xtable + ' set ' + prefix + '_EQ5DIndex=' + result + ' where eventid= ' + eventid);
//return result;
}*/


PRO1_EQ5DIndex_OldBeräknat EQ5D-värdeBeräknat EQ5D-värdedecimal(9,3)Beräkningsskript:
var r=Current; return Local.getEQ5Dvalue(r.PRO1_EQ5DMobility,   r.PRO1_EQ5DSelfCare,   r.PRO1_EQ5DUsualAct,   r.PRO1_EQ5DPain,   r.PRO1_EQ5DAnxiety);


PRO1_EQ5DVASHälsotillstånd (1-100)Hälsotillstånd (1-100)byte
PRO1_DifficChair1. Hur svårt har du att sätta dig i, och resa dig ur en låg stol?1. Hur svårt har du att sätta dig i, och resa dig ur en låg stol?int
1=Ingen svårighet,
2=Lite svårighet,
3=Måttlig svårighet,
4=Mycket svårt,
5=Kan inte alls
PRO1_DifficOpenMedBottle2. Hur svårt har du att öppna medicinförpackningar eller burkar?2. Hur svårt har du att öppna medicinförpackningar eller burkar?int
1=Ingen svårighet,
2=Lite svårighet,
3=Måttlig svårighet,
4=Mycket svårt,
5=Kan inte alls
PRO1_DifficShop3. Hur svårt har du att göra inköp i affärer?3. Hur svårt har du att göra inköp i affärer?int
1=Ingen svårighet,
2=Lite svårighet,
3=Måttlig svårighet,
4=Mycket svårt,
5=Kan inte alls
PRO1_DifficStairs4. Hur svårt har du att gå i trappor?4. Hur svårt har du att gå i trappor?int
1=Ingen svårighet,
2=Lite svårighet,
3=Måttlig svårighet,
4=Mycket svårt,
5=Kan inte alls
PRO1_DifficTightFist5. Hur svårt har du att knyta handen hårt?5. Hur svårt har du att knyta handen hårt?int
1=Ingen svårighet,
2=Lite svårighet,
3=Måttlig svårighet,
4=Mycket svårt,
5=Kan inte alls
PRO1_DifficShower6. Hur svårt har du att komma i/ur badkar eller dusch?6. Hur svårt har du att komma i/ur badkar eller dusch?int
1=Ingen svårighet,
2=Lite svårighet,
3=Måttlig svårighet,
4=Mycket svårt,
5=Kan inte alls
PRO1_DifficComfortSleep7. Hur svårt har du att finna en bekväm sovställning?7. Hur svårt har du att finna en bekväm sovställning?int
1=Ingen svårighet,
2=Lite svårighet,
3=Måttlig svårighet,
4=Mycket svårt,
5=Kan inte alls
PRO1_DifficBendKneelDown8. Hur svårt har du att böja dig ner eller gå ned på knä?8. Hur svårt har du att böja dig ner eller gå ned på knä?int
1=Ingen svårighet,
2=Lite svårighet,
3=Måttlig svårighet,
4=Mycket svårt,
5=Kan inte alls
PRO1_DifficUseButtonsZippers9. Hur svårt har du att använda knappar, spännen, hakar eller blixtlås?9. Hur svårt har du att använda knappar, spännen, hakar eller blixtlås?int
1=Ingen svårighet,
2=Lite svårighet,
3=Måttlig svårighet,
4=Mycket svårt,
5=Kan inte alls
PRO1_DifficCutFingernails10. Hur svårt har du att klippa dina fingernaglar?10. Hur svårt har du att klippa dina fingernaglar?int
1=Ingen svårighet,
2=Lite svårighet,
3=Måttlig svårighet,
4=Mycket svårt,
5=Kan inte alls
PRO1_DifficDressYourself11. Hur svårt har du att klä dig?11. Hur svårt har du att klä dig?int
1=Ingen svårighet,
2=Lite svårighet,
3=Måttlig svårighet,
4=Mycket svårt,
5=Kan inte alls
PRO1_DifficWalk12. Hur svårt har du att gå?12. Hur svårt har du att gå?int
1=Ingen svårighet,
2=Lite svårighet,
3=Måttlig svårighet,
4=Mycket svårt,
5=Kan inte alls
PRO1_DifficGetMoving13. Hur svårt har du att komma igång att röra dig efter att ha suttit eller legat?13. Hur svårt har du att komma igång att röra dig efter att ha suttit eller legat?int
1=Ingen svårighet,
2=Lite svårighet,
3=Måttlig svårighet,
4=Mycket svårt,
5=Kan inte alls
PRO1_DifficGoOutYourself14. Hur svårt har du att gå ut ensam?14. Hur svårt har du att gå ut ensam?int
1=Ingen svårighet,
2=Lite svårighet,
3=Måttlig svårighet,
4=Mycket svårt,
5=Kan inte alls
PRO1_DifficDriveCar15. Hur svårt har du att köra bil eller använda allmänna kommunikationsmedel?15. Hur svårt har du att köra bil eller använda allmänna kommunikationsmedel?int
1=Ingen svårighet,
2=Lite svårighet,
3=Måttlig svårighet,
4=Mycket svårt,
5=Kan inte alls
PRO1_DifficCleanAfterBathroom16. Hur svårt har du att torka dig efter toalettbesök?16. Hur svårt har du att torka dig efter toalettbesök?int
1=Ingen svårighet,
2=Lite svårighet,
3=Måttlig svårighet,
4=Mycket svårt,
5=Kan inte alls
PRO1_DifficUseHandle17. Hur svårt har du att använda handtag, t ex för att öppna dörrar eller veva ned bilfönster?17. Hur svårt har du att använda handtag, t ex för att öppna dörrar eller veva ned bilfönster?int
1=Ingen svårighet,
2=Lite svårighet,
3=Måttlig svårighet,
4=Mycket svårt,
5=Kan inte alls
PRO1_DifficWriteType18. Hur svårt har du att skriva, för hand eller på maskin?18. Hur svårt har du att skriva, för hand eller på maskin?int
1=Ingen svårighet,
2=Lite svårighet,
3=Måttlig svårighet,
4=Mycket svårt,
5=Kan inte alls
PRO1_DifficTurning19. Hur svårt har du att vända dig om?19. Hur svårt har du att vända dig om?int
1=Ingen svårighet,
2=Lite svårighet,
3=Måttlig svårighet,
4=Mycket svårt,
5=Kan inte alls
PRO1_DifficPhysRecreaActivity20. Hur svårt har du att ägna dig åt din vanliga motion, t ex cykla, jogga eller promenera?20. Hur svårt har du att ägna dig åt din vanliga motion, t ex cykla, jogga eller promenera?int
1=Ingen svårighet,
2=Lite svårighet,
3=Måttlig svårighet,
4=Mycket svårt,
5=Kan inte alls
PRO1_DifficUsualLeisureAct21. Hur svårt har du att ägna dig åt dina vanliga fritidsaktiviteter, t ex hobbies, handarbete, trädgårdsskötsel, kortspel eller umgås med vänner?21. Hur svårt har du att ägna dig åt dina vanliga fritidsaktiviteter, t ex hobbies, handarbete, trädgårdsskötsel, kortspel eller umgås med vänner?int
1=Ingen svårighet,
2=Lite svårighet,
3=Måttlig svårighet,
4=Mycket svårt,
5=Kan inte alls
PRO1_DifficSexAct22. Hur svårt har du att ha ett, för dig, normalt sexliv?22. Hur svårt har du att ha ett, för dig, normalt sexliv?int
1=Ingen svårighet,
2=Lite svårighet,
3=Måttlig svårighet,
4=Mycket svårt,
5=Kan inte alls
PRO1_DifficLightHousework23. Hur svårt har du att utföra lättare hushålls- eller trädgårdssysslor, såsom damma, diska eller vattna rabatter?23. Hur svårt har du att utföra lättare hushålls- eller trädgårdssysslor, såsom damma, diska eller vattna rabatter?int
1=Ingen svårighet,
2=Lite svårighet,
3=Måttlig svårighet,
4=Mycket svårt,
5=Kan inte alls
PRO1_DifficHeavyHousework24. Hur svårt har du att utföra tungt hushålls- eller trädgårdsarbete, såsom skura golv, dammsuga eller klippa gräsmattan?24. Hur svårt har du att utföra tungt hushålls- eller trädgårdsarbete, såsom skura golv, dammsuga eller klippa gräsmattan?int
1=Ingen svårighet,
2=Lite svårighet,
3=Måttlig svårighet,
4=Mycket svårt,
5=Kan inte alls
PRO1_DifficUsualWork25. Hur svårt har du att utföra ditt dagliga arbete/syssla, som t ex jobb, hushållsarbete eller ideell verksamhet?25. Hur svårt har du att utföra ditt dagliga arbete/syssla, som t ex jobb, hushållsarbete eller ideell verksamhet?int
1=Ingen svårighet,
2=Lite svårighet,
3=Måttlig svårighet,
4=Mycket svårt,
5=Kan inte alls
PRO1_OftenLimp26. Hur ofta haltar du?26. Hur ofta haltar du?int
1=Aldrig,
2=Sällan,
3=Ibland,
4=Ofta,
5=Alltid
PRO1_OftenAvoidUsingPainful27. Hur ofta undviker du att använda din/ditt onda arm/ben/rygg?27. Hur ofta undviker du att använda din/ditt onda arm/ben/rygg?int
1=Aldrig,
2=Sällan,
3=Ibland,
4=Ofta,
5=Alltid
PRO1_OftenLegLock28. Hur ofta låser/viker sig ditt ben?28. Hur ofta låser/viker sig ditt ben?int
1=Aldrig,
2=Sällan,
3=Ibland,
4=Ofta,
5=Alltid
PRO1_OftenProblConcentration29. Hur ofta har du koncentrationssvårigheter?29. Hur ofta har du koncentrationssvårigheter?int
1=Aldrig,
2=Sällan,
3=Ibland,
4=Ofta,
5=Alltid
PRO1_OftenOverworkAffect30. Om du överanstränger dig en dag, hur ofta påverkar det nästa dags aktivitet?30. Om du överanstränger dig en dag, hur ofta påverkar det nästa dags aktivitet?int
1=Aldrig,
2=Sällan,
3=Ibland,
4=Ofta,
5=Alltid
PRO1_OftenActIrritable31. Hur ofta visar du irritation mot din omgivning, t ex snäser, fräser ifrån, är kritisk för småsaker?31. Hur ofta visar du irritation mot din omgivning, t ex snäser, fräser ifrån, är kritisk för småsaker?int
1=Aldrig,
2=Sällan,
3=Ibland,
4=Ofta,
5=Alltid
PRO1_OftenTired32. Hur ofta känner du dig trött?32. Hur ofta känner du dig trött?int
1=Aldrig,
2=Sällan,
3=Ibland,
4=Ofta,
5=Alltid
PRO1_OftenFeelDisabled33. Hur ofta känner du dig handikappad?33. Hur ofta känner du dig handikappad?int
1=Aldrig,
2=Sällan,
3=Ibland,
4=Ofta,
5=Alltid
PRO1_OftenAngryFrustrated34. Hur ofta känner du dig arg eller frustrerad över ditt hälsotillstånd?34. Hur ofta känner du dig arg eller frustrerad över ditt hälsotillstånd?int
1=Aldrig,
2=Sällan,
3=Ibland,
4=Ofta,
5=Alltid
PRO1_BotherUseHandArmLeg35. Hur mycket besvärades du av: Svårigheter att använda den/de kroppsdelar som du sedan skadade?35. Hur mycket besvärades du av: Svårigheter att använda den/de kroppsdelar som du sedan skadade?int
1=Inte alls besvärad,
2=Lite besvärad,
3=Måttligt besvärad,
4=Mycket besvärad,
5=Extremt besvärad
PRO1_BotherUseBack36. Hur mycket besvärades du av: Svårigheter att röra/använda ryggen?36. Hur mycket besvärades du av: Svårigheter att röra/använda ryggen?int
1=Inte alls besvärad,
2=Lite besvärad,
3=Måttligt besvärad,
4=Mycket besvärad,
5=Extremt besvärad
PRO1_BotherWorkHome37. Hur mycket besväras du av: Svårigheter att utföra sysslor i hemmet?37. Hur mycket besväras du av: Svårigheter att utföra sysslor i hemmet?int
1=Inte alls besvärad,
2=Lite besvärad,
3=Måttligt besvärad,
4=Mycket besvärad,
5=Extremt besvärad
PRO1_BotherPersonalCare38. Hur mycket besväras du av: Svårigheter med dusch/bad, av- och påklädning, toabesök eller annan personlig vård?38. Hur mycket besväras du av: Svårigheter med dusch/bad, av- och påklädning, toabesök eller annan personlig vård?int
1=Inte alls besvärad,
2=Lite besvärad,
3=Måttligt besvärad,
4=Mycket besvärad,
5=Extremt besvärad
PRO1_BotherSleepRest39. Hur mycket besväras du av: Svårigheter med sömn och vila?39. Hur mycket besväras du av: Svårigheter med sömn och vila?int
1=Inte alls besvärad,
2=Lite besvärad,
3=Måttligt besvärad,
4=Mycket besvärad,
5=Extremt besvärad
PRO1_BotherLeisureRecreAct40. Hur mycket besväras du av: Svårigheter att ägna dig åt fritidsaktiviteter och/eller motion?40. Hur mycket besväras du av: Svårigheter att ägna dig åt fritidsaktiviteter och/eller motion?int
1=Inte alls besvärad,
2=Lite besvärad,
3=Måttligt besvärad,
4=Mycket besvärad,
5=Extremt besvärad
PRO1_BotherFriendsFamily41. Hur mycket besväras du av: Problem med vänner, familj eller andra viktiga människor i ditt liv?41. Hur mycket besväras du av: Problem med vänner, familj eller andra viktiga människor i ditt liv?int
1=Inte alls besvärad,
2=Lite besvärad,
3=Måttligt besvärad,
4=Mycket besvärad,
5=Extremt besvärad
PRO1_BotherThinkConcRem42. Hur mycket besväras du av: Svårigheter att tänka, koncentrera dig eller att komma ihåg?42. Hur mycket besväras du av: Svårigheter att tänka, koncentrera dig eller att komma ihåg?int
1=Inte alls besvärad,
2=Lite besvärad,
3=Måttligt besvärad,
4=Mycket besvärad,
5=Extremt besvärad
PRO1_BotherAdjustCope43. Hur mycket besväras du av: Svårigheter att anpassa dig till/hantera din skada?43. Hur mycket besväras du av: Svårigheter att anpassa dig till/hantera din skada?int
1=Inte alls besvärad,
2=Lite besvärad,
3=Måttligt besvärad,
4=Mycket besvärad,
5=Extremt besvärad
PRO1_BotherUsualWork44. Hur mycket besväras du av: Svårigheter att klara din normala sysselsättning?44. Hur mycket besväras du av: Svårigheter att klara din normala sysselsättning?int
1=Inte alls besvärad,
2=Lite besvärad,
3=Måttligt besvärad,
4=Mycket besvärad,
5=Extremt besvärad
PRO1_BotherFeelDepend45. Hur mycket besväras du av: Problem med att känna dig beroende av andra människor?45. Hur mycket besväras du av: Problem med att känna dig beroende av andra människor?int
1=Inte alls besvärad,
2=Lite besvärad,
3=Måttligt besvärad,
4=Mycket besvärad,
5=Extremt besvärad
PRO1_BotherStiffPain46. Hur mycket besväras du av: Problem med stelhet och/eller värk?46. Hur mycket besväras du av: Problem med stelhet och/eller värk?int
1=Inte alls besvärad,
2=Lite besvärad,
3=Måttligt besvärad,
4=Mycket besvärad,
5=Extremt besvärad
PRO1_DailyActIndexVardagsaktiviteterVardagsaktiviteterdecimal(9,1)Beräkningsskript:
var r=Current; return Local.calcSMFAScoreForFunctionQuestions([r.PRO1_DifficShop, r.PRO1_DifficGoOutYourself, r.PRO1_DifficDriveCar, r.PRO1_DifficPhysRecreaActivity, r.PRO1_DifficUsualLeisureAct, r.PRO1_DifficSexAct, r.PRO1_DifficLightHousework, r.PRO1_DifficHeavyHousework, r.PRO1_DifficUsualWork, r.PRO1_OftenFeelDisabled]);


PRO1_EmotionalIndexVälbefinnandeVälbefinnandedecimal(9,1)Beräkningsskript:
var r=Current; return Local.calcSMFAScoreForFunctionQuestions([r.PRO1_DifficComfortSleep, r.PRO1_OftenAvoidUsingPainful,r.PRO1_OftenProblConcentration,r.PRO1_OftenOverworkAffect,r.PRO1_OftenActIrritable,r.PRO1_OftenTired,r.PRO1_OftenAngryFrustrated]);


PRO1_ArmHandFuncIndexArm/hand-funktionArm/hand-funktiondecimal(9,1)Beräkningsskript:
var r=Current; return Local.calcSMFAScoreForFunctionQuestions([r.PRO1_DifficOpenMedBottle, r.PRO1_DifficTightFist, r.PRO1_DifficUseButtonsZippers, r.PRO1_DifficCutFingernails, r.PRO1_DifficDressYourself, r.PRO1_DifficCleanAfterBathroom, r.PRO1_DifficUseHandle, r.PRO1_DifficWriteType]);


PRO1_MobilityIndexRörlighetRörlighetdecimal(9,1)Beräkningsskript:
var r=Current; return Local.calcSMFAScoreForFunctionQuestions([r.PRO1_DifficChair, r.PRO1_DifficStairs, r.PRO1_DifficShower, r.PRO1_DifficBendKneelDown, r.PRO1_DifficWalk, r.PRO1_DifficGetMoving, r.PRO1_DifficTurning, r.PRO1_OftenLimp, r.PRO1_OftenLegLock]);


PRO1_FunctionIndexFunktionalitetFunktionalitetdecimal(9,1)Beräkningsskript:
var r=Current; return Local.calcSMFAScoreForFunctionQuestions([r.PRO1_DifficChair, r.PRO1_DifficOpenMedBottle, r.PRO1_DifficShop,r.PRO1_DifficStairs,r.PRO1_DifficTightFist,r.PRO1_DifficShower,r.PRO1_DifficComfortSleep,r.PRO1_DifficBendKneelDown,r.PRO1_DifficUseButtonsZippers,r.PRO1_DifficCutFingernails,r.PRO1_DifficDressYourself,r.PRO1_DifficWalk,r.PRO1_DifficGetMoving,r.PRO1_DifficGoOutYourself,r.PRO1_DifficDriveCar,r.PRO1_DifficCleanAfterBathroom,r.PRO1_DifficUseHandle,r.PRO1_DifficWriteType,r.PRO1_DifficTurning,r.PRO1_DifficPhysRecreaActivity,r.PRO1_DifficUsualLeisureAct,r.PRO1_DifficSexAct,r.PRO1_DifficLightHousework,r.PRO1_DifficHeavyHousework,r.PRO1_DifficUsualWork,r.PRO1_OftenLimp,r.PRO1_OftenAvoidUsingPainful,r.PRO1_OftenLegLock,r.PRO1_OftenProblConcentration,r.PRO1_OftenOverworkAffect,r.PRO1_OftenActIrritable,r.PRO1_OftenTired,r.PRO1_OftenFeelDisabled,r.PRO1_OftenAngryFrustrated]);


PRO1_BotherIndexBesvärlighetBesvärlighetdecimal(9,1)Beräkningsskript:
var r=Current; return Local.calcSMAScoreForBothersomeQuestions([r.PRO1_BotherUseHandArmLeg,r.PRO1_BotherUseBack,r.PRO1_BotherWorkHome,r.PRO1_BotherPersonalCare,r.PRO1_BotherSleepRest,r.PRO1_BotherLeisureRecreAct,r.PRO1_BotherFriendsFamily,r.PRO1_BotherThinkConcRem,r.PRO1_BotherAdjustCope,r.PRO1_BotherUsualWork,r.PRO1_BotherFeelDepend,r.PRO1_BotherStiffPain], false);


PRO1_RecovAnser du att du har blivit återställd efter din fraktur/dina frakturer?Anser du att du har blivit återställd efter din fraktur/dina frakturer?int
1=Ja, helt,
2=Ja, till största del,
3=Delvis,
4=Till en mindre del,
5=Nej, inte alls
PRO1_ReoperatedHar du blivit opererad mer än en gång för din fraktur/frakturer?Har du blivit opererad mer än en gång för din fraktur/frakturer?int
0=Nej,
1=Ja
PRO1_HSAIDHSAIDHSAIDvarchar(80)
PRO1_CountyRegionRegionvarchar
01=Stockholm,
03=Uppsala,
04=Sörmland,
05=Östergötland,
06=Jönköping,
07=Kronoberg,
08=Kalmar,
09=Gotland,
10=Blekinge,
12=Skåne,
13=Halland,
14=Västra Götaland,
17=Värmland,
18=Örebro,
19=Västmanland,
20=Dalarna,
21=Gävleborg,
22=Västernorrland,
23=Jämtland,
24=Västerbotten,
25=Norrbotten
Beräkningsskript:
//# target=server
//# map=PRO1_Unit


PRO1_SaveDateDatum och tid när registreringen initialt sparades.Datum och tid när registreringen initialt sparades.smalldatetime
ÅÅÅÅ-MM-DD TT:MM:SS
Imp_UnitCodeVårdenhetint
Se 'Inj_Unit' för lista på vårdenheter
Imp_SaveDateDatum och tid när registreringen initialt sparades.smalldatetime
ÅÅÅÅ-MM-DD TT:MM:SS
Imp_TrtDatBehandlingsdatumsmalldatetime
ÅÅÅÅ-MM-DD
Beräkningsskript:
return new Date();


Imp_GTIN_25GTIN 25varchar(80)
Imp_ExpDat_25Utgångsdatumsmalldatetime
ÅÅÅÅ-MM-DD
Imp_Serial_25Serienrvarchar(80)
Imp_LOT_25LOTvarchar(80)
Imp_GTIN_24GTIN 24varchar(80)
Imp_ExpDat_24Utgångsdatumsmalldatetime
ÅÅÅÅ-MM-DD
Imp_Serial_24Serienrvarchar(80)
Imp_LOT_24LOTvarchar(80)
Imp_GTIN_23GTIN 23varchar(80)
Imp_ExpDat_23Utgångsdatumsmalldatetime
ÅÅÅÅ-MM-DD
Imp_Serial_23Serienrvarchar(80)
Imp_LOT_23LOTvarchar(80)
Imp_GTIN_22GTIN 22varchar(80)
Imp_ExpDat_22Utgångsdatumsmalldatetime
ÅÅÅÅ-MM-DD
Imp_Serial_22Serienrvarchar(80)
Imp_LOT_22LOTvarchar(80)
Imp_GTIN_21GTIN 21varchar(80)
Imp_ExpDat_21Utgångsdatumsmalldatetime
ÅÅÅÅ-MM-DD
Imp_Serial_21Serienrvarchar(80)
Imp_LOT_21LOTvarchar(80)
Imp_GTIN_20GTIN 20varchar(80)
Imp_ExpDat_20Utgångsdatumsmalldatetime
ÅÅÅÅ-MM-DD
Imp_Serial_20Serienrvarchar(80)
Imp_LOT_20LOTvarchar(80)
Imp_GTIN_19GTIN 19varchar(80)
Imp_ExpDat_19Utgångsdatumsmalldatetime
ÅÅÅÅ-MM-DD
Imp_Serial_19Serienrvarchar(80)
Imp_LOT_19LOTvarchar(80)
Imp_GTIN_18GTIN 18varchar(80)
Imp_ExpDat_18Utgångsdatumsmalldatetime
ÅÅÅÅ-MM-DD
Imp_Serial_18Serienrvarchar(80)
Imp_LOT_18LOTvarchar(80)
Imp_GTIN_17GTIN 17varchar(80)
Imp_ExpDat_17Utgångsdatumsmalldatetime
ÅÅÅÅ-MM-DD
Imp_Serial_17Serienrvarchar(80)
Imp_LOT_17LOTvarchar(80)
Imp_GTIN_16GTIN 16varchar(80)
Imp_ExpDat_16Utgångsdatumsmalldatetime
ÅÅÅÅ-MM-DD
Imp_Serial_16Serienrvarchar(80)
Imp_LOT_16LOTvarchar(80)
Imp_GTIN_15GTIN 15varchar(80)
Imp_ExpDat_15Utgångsdatumsmalldatetime
ÅÅÅÅ-MM-DD
Imp_Serial_15Serienrvarchar(80)
Imp_LOT_15LOTvarchar(80)
Imp_GTIN_14GTIN 14varchar(80)
Imp_ExpDat_14Utgångsdatumsmalldatetime
ÅÅÅÅ-MM-DD
Imp_Serial_14Serienrvarchar(80)
Imp_LOT_14LOTvarchar(80)
Imp_GTIN_13GTIN 13varchar(80)
Imp_ExpDat_13Utgångsdatumsmalldatetime
ÅÅÅÅ-MM-DD
Imp_Serial_13Serienrvarchar(80)
Imp_LOT_13LOTvarchar(80)
Imp_GTIN_12GTIN 12varchar(80)
Imp_ExpDat_12Utgångsdatumsmalldatetime
ÅÅÅÅ-MM-DD
Imp_Serial_12Serienrvarchar(80)
Imp_LOT_12LOTvarchar(80)
Imp_GTIN_11GTIN 11varchar(80)
Imp_ExpDat_11Utgångsdatumsmalldatetime
ÅÅÅÅ-MM-DD
Imp_Serial_11Serienrvarchar(80)
Imp_LOT_11LOTvarchar(80)
Imp_GTIN_10GTIN 10varchar(80)
Imp_ExpDat_10Utgångsdatumsmalldatetime
ÅÅÅÅ-MM-DD
Imp_Serial_10Serienrvarchar(80)
Imp_LOT_10LOTvarchar(80)
Imp_GTIN_9GTIN 9varchar(80)
Imp_ExpDat_9Utgångsdatumsmalldatetime
ÅÅÅÅ-MM-DD
Imp_Serial_9Serienrvarchar(80)
Imp_LOT_9LOTvarchar(80)
Imp_GTIN_8GTIN 8varchar(80)
Imp_ExpDat_8Utgångsdatumsmalldatetime
ÅÅÅÅ-MM-DD
Imp_Serial_8Serienrvarchar(80)
Imp_LOT_8LOTvarchar(80)
Imp_GTIN_7GTIN 7varchar(80)
Imp_ExpDat_7Utgångsdatumsmalldatetime
ÅÅÅÅ-MM-DD
Imp_Serial_7Serienrvarchar(80)
Imp_LOT_7LOTvarchar(80)
Imp_GTIN_6GTIN 6varchar(80)
Imp_ExpDat_6Utgångsdatumsmalldatetime
ÅÅÅÅ-MM-DD
Imp_Serial_6Serienrvarchar(80)
Imp_LOT_6LOTvarchar(80)
Imp_GTIN_5GTIN 5varchar(80)
Imp_ExpDat_5Utgångsdatumsmalldatetime
ÅÅÅÅ-MM-DD
Imp_Serial_5Serienrvarchar(80)
Imp_LOT_5LOTvarchar(80)
Imp_GTIN_4GTIN 4varchar(80)
Imp_ExpDat_4Utgångsdatumsmalldatetime
ÅÅÅÅ-MM-DD
Imp_Serial_4Serienrvarchar(80)
Imp_LOT_4LOTvarchar(80)
Imp_GTIN_3GTIN 3 varchar(80)
Imp_ExpDat_3Utgångsdatumsmalldatetime
ÅÅÅÅ-MM-DD
Imp_Serial_3Serienrvarchar(80)
Imp_LOT_3LOTvarchar(80)
Imp_GTIN_2GTIN 2varchar(80)
Imp_ExpDat_2Utgångsdatumsmalldatetime
ÅÅÅÅ-MM-DD
Imp_Serial_2Serienrvarchar(80)
Imp_LOT_2LOTvarchar(80)
Imp_GTIN_1GTIN 1varchar(80)Kontrollskript:
var glabelCmps = [];
function setHtml(lbl, html){
console.log(lbl + ': before setting html: ' + html);
try{
lbl.setHtml(html);
}
catch(ex){
console.log('error setting html: ' + html);
}
}
function setLabels(aGtinList) {
for(var i=0; i<aGtinList.length; i++){
if(aGtinList[i].gtin===null){
var index = aGtinList[i].index;
if(index<=topImp){
setHtml(glabelCmps[index-1], '');
}
}
}
var nonEmptyGtins = aGtinList.filter(function(el){return el.gtin!==null});
if(nonEmptyGtins.length==0){
return;
}
var onlyGtins = nonEmptyGtins.map(function(el){return el.gtin});
var query = '?query=IRF_GTIN in ' + onlyGtins.join('|');
Ext.Ajax.request({
url: '/stratum/api/registrations/form/2404' + query,
method: 'get',
success: function(r) {
//debugger;
var regs=Ext.decode(r.responseText).data;
var i=0;
for(i=0; i<nonEmptyGtins.length; i++){
var labelCmp=glabelCmps[nonEmptyGtins[i].index-1];
var gtin = nonEmptyGtins[i].gtin;
var reg = regs.find(function(el){return el.IRF_GTIN==gtin});
if(reg!==undefined){
setHtml(labelCmp, '<b>' + reg.IRF_BrandName + '</b>: <i>' + reg.IRF_FunctionalName + '</i>');
} else {
setHtml(labelCmp,'<i>För denna produkt saknas förnärvarande produktbeteckning</i>');
}
}
},
failure: function(a,b,c){
console.log('failure:' + a);
}
});
}

var GTIN_LENGTH = 14;
var applicationIdentifierPrefixToApplicationIdentifierLength = {
'00':2,
'01':2 ,
'02':2 ,
'10':2 ,
'11':2 ,
'12':2 ,
'13':2 ,
'15':2 ,
'16':2 ,
'17':2 ,
'20':2 ,
'21':2 ,
'22':2 ,
'23':3 ,
'24':3 ,
'25':3 ,
'30':2 ,
'31':4 ,
'32':4 ,
'33':4 ,
'34':4 ,
'35':4 ,
'36':4 ,
'37':2 ,
'39':4 ,
'40':3 ,
'41':3 ,
'42':3 ,
'43':4 ,
'70':4 ,
'71':3 ,
'72':4 ,
'80':4 ,
'81':4 ,
'82':4 ,
'90':2 ,
'91':2 ,
'92':2 ,
'93':2 ,
'94':2 ,
'95':2 ,
'96':2 ,
'97':2 ,
'98':2 ,
'99':2,
'C1': 2,
'e0': 2,
'd2': 2,
'Q3': 2,
'J1': 2
}

var applicationIdentifierPrefixToElementStringLength = {
"00": 18,
"01": GTIN_LENGTH,
"02": 14,
"03": 14,
"04": 16,
"11": 6,
"12": 6,
"13": 6,
"14": 6,
"15": 6,
"16": 6,
"17": 6,
"18": 6,
"19": 6,
"20": 2,
"31": 8,
"32": 8,
"33": 8,
"34": 8,
"35": 8,
"36": 8,
"41": 14,
'C1': 0,
'e0': 0,
'd2': 0,
'Q3': 0,
'J1': 0
}

var applicationIdentifierToName = {
'01' : 'gtin',
//'10': 'lot',
//'21': 'serial',
'17': 'exp'

}

function parse(rawString){
console.log('Rawstring:' + rawString);
if(rawString===null || rawString.length==0){
return null;
}
var k=0;
console.log('Textlängd:' + rawString.length);
for(k=0; k< rawString.length; k++){
var str=rawString[k].toLowerCase();
var desc = str >= 'a' && str <= 'z' ? ' (Bokstav)' : str >= '0' && str <= '9' ? ' (Siffra)' : ' (Annat)';
console.log(rawString.charCodeAt(k) + ':' + rawString[k] + desc) ;
}
rawString = rawString.replace('¨', '');
var currentESindex=-1;
var currentESlength = 0;
var currentAIindex=0;
var currentAI='';
var result = {};
if(rawString[0]==']'){
currentAIindex++;
}
var aisDebug=[];
var esDebug = [];
var esVarLengthDebug = [];
while(currentAIindex<rawString.length-1){
var currentAIprefix = rawString.substring(currentAIindex, currentAIindex + 2);
var currentAIlength=0;
if(applicationIdentifierPrefixToApplicationIdentifierLength[currentAIprefix]!==undefined){
currentAIlength = applicationIdentifierPrefixToApplicationIdentifierLength[currentAIprefix];
} else {
displayErrorMsg('Ett fel uppstod. Kunde inte mappa Application Identifier prefix: ' + currentAIprefix + ' mot någon Application Identifier (string index: ' + currentAIindex + ')<br/>Inskannad sträng:<br/>' + rawString);
return null;
}
currentAI = rawString.substring(currentAIindex, currentAIindex + currentAIlength);
aisDebug.push(currentAI);
currentESindex= currentAIindex + currentAIlength;
var skipSeperatorChar = 0;
if(applicationIdentifierPrefixToElementStringLength[currentAIprefix]!==undefined){
currentESlength = applicationIdentifierPrefixToElementStringLength[currentAIprefix];
esVarLengthDebug.push(0);
}
else{
esVarLengthDebug.push(1);
skipSeperatorChar=1;
var seperatorIndex = getSeperatorIndex(rawString, currentESindex);
currentESlength = seperatorIndex - currentESindex;
}
if(applicationIdentifierToName[currentAI]!==undefined){
var name = applicationIdentifierToName[currentAI];
result[name]=rawString.substring(currentESindex, currentESindex + currentESlength);
}
esDebug.push(rawString.substring(currentESindex, currentESindex + currentESlength));
currentAIindex += (currentESindex - currentAIindex) + currentESlength + skipSeperatorChar;
}
if(!result.gtin){
displayErrorMsg('GTIN kunde inte hittas.');
return null;
}
return result;
}

function getSeperatorIndex(str, startIndex){
while(!(str.charCodeAt(startIndex)==29 || str[startIndex]==']' /**|| str.charCodeAt(startIndex)==168*/)){
startIndex++;
if(startIndex==str.length){
return startIndex; /*If current applicationIdentifier is the last one in the string, there is no seperator*/
}
}
return startIndex;
}

function displayErrorMsg(msg){
Ext.Msg.show({
title: 'Fel!',
msg: msg,
buttons: Ext.Msg.OK,
icon: Ext.MessageBox.INFO,
width: 1000
});
}

var MAX=25;
function getLabelCmps(){
for(var i=1; i<=MAX; i++){
var cmp = Ext.ComponentQuery.query('[name=Imp_Lbl_' + i + ']');
glabelCmps.push(cmp[0]);
}
}
var i=0;
var gtinList = [];
for(i=1; i<=MAX; i++){
var gtin = 'Imp_GTIN_' + i;
var lot = 'Imp_LOT_' + i;
var ser = 'Imp_Serial_' + i;
var exp = 'Imp_ExpDat_' + i;
if(Current[gtin]!== null && Current[gtin].length===GTIN_LENGTH){
gtinList.push({gtin: Current[gtin], index:i});
continue;
}
var result = parse(Current[gtin]);
gtinList.push({gtin: result!== null ? result.gtin : null, index:i});
enableIf(false, lot);
enableIf(false, ser);
enableIf(false, exp);
if(result!==null){
assignIf(true, gtin ,result.gtin );
assignIf(result.lot !== undefined, lot ,result.lot );
assignIf(result.serial !== undefined, ser, result.serial);
assignIf(result.exp !== undefined, exp, result.exp);
} else {
assignIf(true, gtin, null);
assignIf(true, lot, null);
assignIf(true, ser, null);
assignIf(true, exp, null);
}
}

var topImp=1;
for(i=1; i<=MAX; i++){
var gtin = 'Imp_GTIN_' + i;
if(Current[gtin] && Current[gtin].length===GTIN_LENGTH){
topImp=i+1;
}
}

for(i=1; i<=MAX; i++){
var gtin = 'Imp_GTIN_' + i;
var lot = 'Imp_LOT_' + i;
var ser = 'Imp_Serial_' + i;
var exp = 'Imp_ExpDat_' + i;
var lbl = 'Imp_Lbl_' + i;
var disp = i<=topImp;
displayIf(disp, lbl);
displayIf(disp, gtin);
displayIf(false, lot);
displayIf(false, ser);
displayIf(disp, exp);
}

//setFocus('Imp_GTIN_' + topImp);
getLabelCmps();
setLabels(gtinList);
function setFocus(aFieldName) {
var fc = fieldFromName(aFieldName, setFocus);
if (fc /*&& fc.ownerCt.hidden === aCondition*/) {
fc.focus(true);
}
}
Imp_ExpDat_1Utgångsdatumsmalldatetime
ÅÅÅÅ-MM-DD
Imp_Serial_1Serienrvarchar(80)
Imp_LOT_1LOTvarchar(80)
EventID_SkadeUnik identifierare för registreringar i formulär 'Skade' (Skadetillfälle)int
EventID_FraktUnik identifierare för registreringar i formulär 'Frakt' (Fraktur)int
EventID_BehUnik identifierare för registreringar i formulär 'Beh' (Behandling)int
EventID_PROM0Unik identifierare för registreringar i formulär 'PROM0' (Hälsoformulär skadetillfälle)int
EventID_PROM1Unik identifierare för registreringar i formulär 'PROM1' (Hälsoformulär 1-årsuppföljning)int
EventID_ImplUnik identifierare för registreringar i formulär 'Impl' (Implantatregistrering)int